Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Name Surname: 

Sejm Czteroletni (Sejm Wielki)

Skład według listy sygnatariuszy skonfederowanych stanów zawartych w Voluminach Legum t. VIII (uzup. wg J.P. Łuszczewski, Diariusz seymu... , Warszawa 1790). Akt konfederacji poniżej.

Osoby podlinkowane (podkreślone) należą do naszej rodziny - wystarczy kliknąć, by to sprawdzić. Co do pozostałych - na razie nie udało się tego ustalić.

 1. Kajetan Aksak - poseł 1790 (woj. wołyńskie)
 2. Tomasz Alexandrowicz - senator (kasztelan podlaski)
 3. Jozef z Posławic Ankwicz - senator (kasztelan sandecki)
 4. Aleksander z Batowa Batowski - poseł 1790 (ks. inflanckie, z Korony)
 5. Michał Bernowicz - poseł 1788 (woj. nowogródzkie, pow. nowogródzki; sędzia ziemski nowogrodzki)
 6. Kazimierz Biernacki - poseł 1790 (woj. kaliskie; stolnik piotrkowski)
 7. Paweł Poray Biernacki - senator (kasztelan sieradzki)
 8. Józef Bierzyński - poseł 1788 (woj. kijowskie; podkomorzy żytomierski)
 9. Antoni Biesiekierski - senator (kasztelan kowalski) - akces 15 XI 1788
 10. Tadeusz Błędowski - poseł 1790 (woj. czerniechowskie)
 11. Tadeusz Błociszewski - poseł 1790 (woj. łęczyckie; generał-major wojsk koronnych)
 12. [Łukasz] Bniński - poseł 1788 (woj. poznańskie)
 13. Konstanty hr. Bniński - senator (kasztelan chełmiński) - akces 16 X 1788
 14. Kazimierz Bogatko - senator (kasztelan kruświcki)
 15. Kazimierz Bolesz - poseł 1790 (woj. poznańskie)
 16. Józef Bońkowski - poseł 1788 (woj. płockie; cześnik zawskrzyński)
 17. Józef Borch - poseł 1788 (ks. inflanckie, z Korony)
 18. Pius Franciszek Boreyko - poseł 1790 (woj. podolskie; podkomorzy latyczewski)
 19. Michał hr. Borh - senator (wojewoda bełski) - akces 26 I 1789
 20. Józef Borowicki - poseł 1790 (woj. kijowskie)
 21. Franciszek Ksawery Branicki - senator (hetman wlk. koronny) - akces 23 XII 1788
 22. Stanisław z Goraja Breza - poseł 1790 (woj. gnieźnieńskie)
 23. Adam Bronikowski - poseł 1790 (woj. gnieźnieńskie; szambelan JKM)
 24. Aleksander Brzostowski - poseł 1790 (woj. sieradzkie, ziemia wieluńska; starosta sokołowski)
 25. Michał Brzostowski - poseł 1788 (woj. trockie, pow. trocki; starosta miński)
 26. Tomasz Budziszewski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia łomżyńska; wojski wyższy łomżyński)
 27. Michał Bułharyn - poseł 1788 (woj. nowogrodzkie, pow. wołkowyski; pisarz ziemski wołkowyski)
 28. Mateusz Topory Butrymowicz - poseł 1788 (woj. brzeskie lit., pow. piński; podstarosta piński)
 29. Kajetan Bystrzonowski - senator (kasztelan małogoski) - akces 17 X 1788
 30. Arnold z Drozdowa Byszewski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia warszawska; podkomorzy koronny)
 31. Tomasz Byszewski - poseł 1790 (woj. łęczyckie; regent ziemski łęczycki)
 32. Ksawery Chłapowski - poseł 1790 (woj. poznańskie, ziemia wschowska; podczaszy wschowski)
 33. [Adam] Chmara - senator (wojewoda miński) - wg Diariusza później uczynił akces do Konfederacji
 34. Jan Nepomucen Chojecki - poseł 1790 (woj. kijowskie; wojski wyższy kijowski)
 35. Fabian Cholewski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia rożańska; sędzia ziemski sochaczewski)
 36. Ignacy Myszka Chołoniewski - poseł 1788 (woj. bracławskie; starosta kołomyjski)
 37. Ignacy Chomiński - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. oszmiański; sędzia ziemski oszmiański)
 38. Antoni Chrapowicki - poseł 1788 (woj. smoleńskie, pow. starodubowski; starosta starodubowski)
 39. Jozef Chrapowicki - senator (kasztelan mścisławski)
 40. Adam Litawor Chreptowicz - poseł 1790 (woj. nowogródzkie, pow. nowogródzki)
 41. Joachim Chreptowicz - senator (podkanclerzy litewski)
 42. Kasper Kolumna Cieciszowski - senator (biskup kijowski)
 43. Andrzej Zaręba Cielecki - poseł 1788 (woj. sieradzkie; chorąży szadkowski)
 44. Florian Cieszkowski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia liwska)
 45. Michał Czacki - poseł 1788 (woj. czerniechowskie; podczaszy koronny)
 46. [Franciszek] Czapski - senator (wojewoda chełmiński) - akces 27 X 1788
 47. Adam na Klewaniu i Żukowie ks. Czartoryski - poseł 1788 (woj. lubelskie; generał podolski)
 48. Józef ks. Czartoryski - poseł 1788 (woj. wołyńskie; stolnik litewski)
 49. Wiktory Czechowicz - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. oszmiański; exprezydent oszmiański)
 50. Adam Czernołuski - poseł 1790 (woj. czerniechowskie; podstoli czerniechowski)
 51. Antoni Jan Nepomucen ks. Światopołk Czetwertyński - poseł 1788 (woj. bracławskie; chorąży bracławski)
 52. Antoni Stanisław ks. Czetwertyński - senator (kasztelan przemyski) - akces 15 XII 1790
 53. Janusz ks. Swiatopełk Czetwertyński - senator (kasztelan czerniechowski)
 54. Gaspar na Woronnej Czyż - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. wileński; sędzia grodzieński)
 55. Ignacy Daszkiewicz - senator (kasztelan mścisławski) - akces 10 V 1792
 56. Stanisław Dambski - poseł 1790 (woj. brzeskie kuj.)
 57. Stanisław Dąbski - poseł 1788 (woj. brzeskie kuj.; podkomorzy brzeski kuj.)
 58. Stanisław Dąmbski - senator (wojewoda brzeski kujawski) - akces 17 III 1790
 59. Ignacy Dembiński - poseł 1790 (woj. krakowskie; chorąży krakowski)
 60. Stefan Dembowski - senator (kasztelan czechowski)
 61. Sebastian Dłuski - poseł 1788 (woj. lubelskie; starosta łukowski)
 62. Tomasz Dłuski - poseł 1790 (woj. lubelskie; podkomorzy generalny lubelski)
 63. Tadeusz Downarowicz - poseł 1788 (woj. mińskie, pow. rzeczycki; chorąży rzeczycki)
 64. Florian Junosza Drewnowski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia łomżyńska; podczaszy łomżyński)
 65. Ignacy Działyński - poseł 1790 (woj. inowrocławskie, ziemia dobrzyńska)
 66. Ksawery Działyński - poseł 1788 (woj. poznańskie, ziemia wschowska)
 67. Antoni Dziekoński - senator (podskarbi nadworny litewski)
 68. Józef Dziekoński - poseł 1790 (woj. trockie, pow. grodzieński)
 69. Dominik Eydziatowicz - poseł 1788 (woj. smoleńskie, pow. smoleński; chorąży smoleński)
 70. Aleksander Michał Eysymontt - poseł 1788 (woj. trockie, pow. grodzieński; wojski grodzieński)
 71. Adam Felkerzamb - senator (kasztelan witebski)
 72. Stanisław Gadomski - senator (wojewoda łęczycki)
 73. Jan Nepomucen Gajewski - poseł 1788 (woj. łęczyckie; podsędek łęczycki)
 74. Maciej Poraj Garnysz - senator (biskup chełmski)
 75. Stefan ks. Gedroyć - senator (biskup żmudzki)
 76. Antoni Giełgud - senator (starosta generalny żmudzki)
 77. Ignacy Giełgud - poseł 1788 (ks. żmudzkie)
 78. Dominik Gieysztor - poseł 1790 (woj. trockie, pow. trocki)
 79. Mikołaj Glinka - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia rożańska; chorąży różański)
 80. Antoni Gliszczyński - poseł 1790 (woj. poznańskie)
 81. Jozef Gliszczyński - senator (kasztelan biechowski)
 82. Karol Głębocki - poseł 1790 (woj. krakowskie)
 83. Antoni Gozdawa Godlewski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia nurska; sędzia ziemski nurski)
 84. Ignacy Gomoliński - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia wiska)
 85. Augustyn Nałęcz Gorzeński - poseł 1788 (woj. poznańskie; chorąży poznański)
 86. [Tymoteusz] Gorzeński - senator (biskup smoleński) - akces 10 I 1791
 87. Makary Gorzeński - senator (kasztelan kamieński)
 88. Nicefor Gorzeński - poseł 1790 (woj. kaliskie)
 89. Walenty Gozimierski - senator (kasztelan elblągski)
 90. Kazimierz Górski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia różańska)
 91. Stanisław August Górski - poseł 1788 (ks. żmudzkie; pisarz skarbowy litewski)
 92. Benedykt Grabiński - poseł 1790 (woj. podolskie)
 93. Paweł z Konopnice Grabowski - poseł 1788 (woj. nowogrodzkie, pow. wołkowyski; starosta wołkowyski)
 94. Zygmunt z Konopnicy Grabowski - poseł 1790 (woj. nowogrodzkie, pow. wołkowyski; krajczy litewski)
 95. Franciszek z Grabowa Grocholski - poseł 1788 (woj. bracławskie; miecznik koronny)
 96. Marcin Grocholski - senator (kasztelan bracławski)
 97. Michał Grodzicki - senator (kasztelan oświecimski)
 98. Grzegorz Grotowski - poseł 1790 (woj. rawskie, ziemia rawska)
 99. Józef Grzybowski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia liwska; podstoli liwski)
 100. Władysław Gurowski - senator (marszałek wielki litewski)
 101. Ludwik Gutakowski - poseł 1788 (woj. witebskie, pow. orszański; starosta kapinowski)
 102. Wincenty Hłasko - poseł 1790 (woj. witebskie, pow. orszański; chorąży witebski)
 103. Kajetan Hryniewicki - senator (wojewoda lubelski)
 104. Benedykt Hulewicz - poseł 1788 (woj. wołyńskie; towarzysz kawalerii narodowej)
 105. Stanisław Kostka Hulewicz - poseł 1790 (woj. wołyńskie; chorąży łucki)
 106. Jan Stanisław Iliński - poseł 1790 (woj. kijowskie; generał-inspektor kawalerii koronnej)
 107. Józef August Iliński - poseł 1790 (woj. kijowskie; szef regimentu grenadierów)
 108. Józef Jabłkowski - poseł 1790 (woj. sieradzkie)
 109. Antoni ks. Jabłonowski - senator (kasztelan krakowski)
 110. Stanisław Jabłonowski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia nurska)
 111. Stanisław ks. Jabłonowski - poseł 1788 (woj. wołyńskie)
 112. Konstanty Janikowski - poseł 1790 (woj. łęczyckie; pułkownik)
 113. Mikołaj Jaroszyński - poseł 1790 (woj. bracławskie; stolnik winnicki)
 114. Mikołaj z Wielkiego Jasie. Jasieński - poseł 1790 (woj. sandomierskie)
 115. Jan Jeleński - poseł 1790 (woj. mińskie, pow. mozyrski; starosta grodowy mozyrski)
 116. Konstanty Ludwik Jeleński - poseł 1788 (woj. mińskie, pow. mozyrski; podkomorzy mozyrski)
 117. Konstanty Jelski - poseł 1790 (woj. smoleńskie, pow. starodubowski; stolnik starodubowski)
 118. Franciszek Jerzmanowski - poseł 1788 (woj. łęczyckie; chorąży inowrocławski)
 119. Jacenty Jezierski - senator (kasztelan łukowski) - akces 18 X 1788
 120. Karol Jezierski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia czerska)
 121. Ignacy Jeżewski - poseł 1790 (woj. płockie)
 122. Jan z Zakliczyna Jordan - poseł 1788 (woj. krakowskie)
 123. Wincenty Hlebicki Józefowicz - poseł 1788 (woj. witebskie, pow. orszański; starosta merecki)
 124. Grzegorz Nałecz Kaczanowski - poseł 1790 (ks. inflanckie, z Litwy)
 125. Benedykt Tadeusz Kamieński - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. lidzki; pisarz ziemski lidzki)
 126. Ludwik Kamieński - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. lidzki; szambelan JKM)
 127. Benedykt Karpp - poseł 1788 (woj. trockie, pow. upicki; chorąży upicki)
 128. Maurycy Franciszek Karp - poseł 1790 (ks. żmudzkie)
 129. Antoni Karski - poseł 1788 (woj. sandomierskie; łowczy sandomierski)
 130. Kazimierz Karski - poseł 1790 (woj. sandomierskie; podczaszy sandomierski)
 131. Ludwik Fundament Karśnicki - senator (kasztelan wieluński)
 132. Jan Dunin Karwicki - sejm 1790 (woj. sandomierskie; vice-brygadier wojska koronnego) - akces dopiero 31 I 1791
 133. Krzysztof Dunin Karwicki - poseł 1788 (woj. wołyńskie)
 134. Pius Rogala Kiciński - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia liwska; szef gabinetu JKM)
 135. August Kicki - poseł 1788 (woj. ruskie; starosta krasnostawski)
 136. Onufry Kicki - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia zakroczymska; koniuszy wielki koronny)
 137. Józef z Kiełczewa Pomian Kiełczewski - poseł 1790 (woj. kaliskie; chorąży kaliski)
 138. Franciszek Odrowąż Kietliński - poseł 1790 (woj. sandomierskie; łowczy radomski)
 139. Michał Korwin Kochanowski - poseł 1788 (woj. sandomierskie)
 140. Józef Kociełł - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. oszmiański; pułkownik litewski)
 141. Jozef Joachim Komorowski - senator (kasztelan bełzki)
 142. Wincenty Komorowski - poseł 1790 (woj. ruskie, ziemia chełmska)
 143. Tadeusz Korsak - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. wileński; sędzia ziemski wileński)
 144. Michał Korzeniewski - poseł 1790 (woj. brzeskie lit., pow. piński; rotmistrz kawalerii narodowej lit.)
 145. Antoni Korwin Kosakowski - poseł 1788 (woj. trockie, pow. kowieński; chorąży kowieński)
 146. Józef Korwin Kossakowski - senator (biskup inflancki)
 147. Józef Korwin Kossakowski - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. wiłkomirski; wojewodzic witebski)
 148. Józef Korwin Kossakowski - poseł 1790 (woj. trockie, pow. upicki)
 149. Michał Korwin Kossakowski - senator (wojewoda witebski)
 150. Michał Kossakowski - poseł 1790 (woj. trockie, pow. kowieński; chorąży kowieński)
 151. Stanisław Rawicz Kossecki - poseł 1790 (woj. podolskie; wojski wyższy podolski)
 152. Antoni Kossowski - senator (kasztelan inowłodzki)
 153. Roch z Głogowy Kossowski - senator (podskarbi nadworny koronny)
 154. Tadeusz Kościałowski - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. wiłkomirski; starosta czotyrski)
 155. Michał Poklewski Koziełł - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. oszmiański; starosta dzisieński)
 156. Bartłomiej Krajewski - poseł 1790 (woj. płockie; podczaszy płocki)
 157. Stanisław Krasicki - poseł 1788 (woj. czerniechowskie)
 158. Adam Krasiński - senator (biskup kamieniecki) - akces 13 VIII 1789
 159. Jan Krasiński - poseł 1788 (woj. podolskie)
 160. Jan Krasnodębski - poseł 1788 (woj. podlaskie, ziemia drohicka; łowczy podlaski)
 161. Feliks Kretkowski - poseł 1790 (woj. łęczyckie)
 162. Ignacy Krzucki - poseł 1790 (woj. wołyńskie; towarzysz kawalerii narodowej)
 163. Onufry Kotwicz Krzycki - poseł 1790 (woj. gnieźnieńskie)
 164. Józef Krzyżanowski - poseł 1790 (woj. kaliskie; łowczy poznański)
 165. Michał Krzyżanowski - senator (kasztelan santocki)
 166. Piotr Krzyżanowski - poseł 1788 (woj. gnieźnieńskie; wojski gnieźnieński)
 167. Stanisław Kublicki - poseł 1788 (ks. inflanckie, z Inflant; rotmistrz litewski)
 168. Ignacy Szymon Kuczyński - poseł 1788 (woj. podlaskie, ziemia mielnicka; stolnik mielnicki)
 169. Wiktoryn Kuczyński - poseł 1788 (woj. podlaskie, ziemia drohicka; chorąży drohicki)
 170. Kajetan Kurdwanowski - poseł 1788 (woj. czerniechowskie; generał-major)
 171. Adam z Kwilcza Kwilecki - senator (kasztelan przemęcki)
 172. Antoni Kwilecki - poseł 1790 (woj. poznańskie, ziemia wschowska; starosta wschowski)
 173. Franciszek Antoni na Kwilczu Kwilecki - poseł 1788 (woj. poznańskie; starosta sądowy)
 174. Jan Kwilecki - senator (kasztelan międzyrzecki) - akces 15 X 1788
 175. Adam Lasocki - senator (kasztelan sochaczewski) - akces 30 III 1789
 176. Antoni Lasocki - senator (kasztelan gostyński)
 177. Roch Lasocki - poseł 1788 (woj. rawskie, ziemia sochaczewska; podkomorzy sochaczewski)
 178. Antoni Ledóchowski - poseł 1790 (woj. czerniechowskie; wojewodzic czerniechowski)
 179. Marcin Ledóchowski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia wiska; starosta bronowski)
 180. Kazimierz Lemnicki - poseł 1790 (woj. lubelskie; starosta janowski)
 181. Dezyderiusz Leszczyński - poseł 1788 (woj. inowrocławskie)
 182. Józef Leszczyński - poseł 1788 (woj. rawskie, ziemia rawska; cześnik rawski)
 183. Marcin Leżeński - poseł 1790 (woj. bracławskie)
 184. Aleksander Linowski - poseł 1790 (woj. krakowskie)
 185. Jan z Lipego Lipski - poseł 1788 (woj. poznańskie, ziemia wschowska; generał-major)
 186. Tadeusz z Lipego Lipski - senator (kasztelan łęczycki)
 187. Aleksander Lubomirski - senator (kasztelan kijowski) - akces 2 VII 1789
 188. Józef ks. Lubomirski - senator (kasztelan kijowski) - akces 22 XII 1790
 189. Tomasz Łappa - sejm 1790 (woj. smoleńskie, pow. starodubowski; pisarz ziemski starodubowski, sędzia sejmowy) - akces dopiero 23 IX 1791
 190. Dionizy Łączyński - poseł 1788 (woj. rawskie, ziemia gostyńska)
 191. Kazimierz Łempicki - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia zakroczymska; stolnik zakroczymski)
 192. Antoni Feliks z Grodkowa Łoś - senator (wojewoda pomorski)
 193. Feliks Władysław Pomian Łubieński - poseł 1788 (woj. sieradzkie; starosta nakielski)
 194. Jan Paweł Korczak Łuszczewski - poseł 1790 (woj. rawskie, ziemia sochaczewska)
 195. Antoni Madaliński - poseł 1788 (woj. gnieźnieńskie; pułkownik K. B. M.)
 196. Ludwik Madaliński - poseł 1790 (woj. inowrocławskie)
 197. Adam Skarbek Malczewski - senator (kasztelan rogoziński)
 198. Antoni Nałęcz Małachowski - senator (wojewoda mazowiecki)
 199. Jacek Małachowski - senator (kanclerz wielki koronny)
 200. Jan Nepomucen Małachowski - poseł 1788 (woj. sandomierskie; starosta opoczyński)
 201. Jozef Małachowski - poseł 1788 (woj. krakowskie)
 202. Piotr Małachowski - senator (wojewoda krakowski) - akces 20 XI 1788
 203. Stanisław Nałęcz Małachowski - senator (referendarz wielki koronny)
 204. Florian Gozdawa z Małejwsi Małowiejski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia wyszogrodzka; sędzia ziemski wyszogrodzki)
 205. Stanisław Manuzzi - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. brasławski)
 206. Franciszek Markowski - senator (kasztelan sanocki)
 207. Ignacy ks. Massalski - senator (biskup wileński)
 208. Tadeusz Matuszewicz - poseł 1788 (woj. brzeskie lit., pow. brzeski lit.)
 209. Bartłomiej Mazowiecki - poseł 1788 (woj. płockie; sędzia ziemski zawskrzyński)
 210. F[ranciszek] Mączyński - poseł 1788 (woj. łęczyckie; cześnik łęczycki)
 211. Wojciech Mączyński - poseł 1788 (woj. sieradzkie, ziemia wieluńska; szambelan JKM)
 212. Adam Męciński - senator (kasztelan spicimirski)
 213. Józef Mężeński - poseł 1790 (woj. sandomierskie)
 214. Franciszek Salezy Miaskowski - senator (kasztelan gnieźnieński)
 215. Józef Miaskowski - poseł 1790 (woj. kaliskie)
 216. Krzysztof Miaskowski - poseł 1790 (woj. witebskie, pow. orszański; szambelan JKM)
 217. Kajetan Miączyński - poseł 1788 (woj. czerniechowskie; generał inspektor)
 218. Antoni Michałowski - poseł 1788 (woj. krakowskie)
 219. Franciszek Mielżyński - poseł 1790 (woj. poznańskie; starosta wałecki)
 220. Maksymilian Mielżyński - poseł 1790 (woj. poznańskie)
 221. [Józef] hr. Mier - senator (wojewoda pomorski) - akces 15 XII 1790
 222. [Jan] Mier - senator (kasztelan inflancki) - akces 15 X 1788
 223. Józef Wojciech Mierzejewski - poseł 1788 (woj. podolskie; strażnik polny koronny)
 224. Franciszek Ksawery Mikorski - poseł 1788 (woj. kaliskie; pisarz ziemski kaliski)
 225. Józef Mikorski - poseł 1788 (woj. rawskie, ziemia gostyńska; podkomorzy gostyński)
 226. Antoni na Mikułowicach Drzewica Mikułowski - poseł 1788 (woj. sandomierskie; pisarz ziemski radomski)
 227. Tomasz Mineyko - poseł 1790 (woj. trockie, pow. kowieński; pisarz ziemski kowieński)
 228. Stanisław Miroszewski - poseł 1790 (woj. krakowskie)
 229. Bogusław Mirski - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. brasławski; podkomorzy brasławski)
 230. Stanisław Mirski - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. brasławski; szambelan JKM)
 231. Kajetan Mlicki - senator (kasztelan sierpski)
 232. Franciszek Młocki - senator (kasztelan wołyński)
 233. Dionizy Mniewski - senator (kasztelan brzeski kujawski) - akces 6 XII 1790
 234. Michał Mniszech - senator (marszałek wielki koronny)
 235. Stanisław Mokronowski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia wyszogrodzka)
 236. Mikołaj Morawski - poseł 1788 (woj. mińskie, pow. rzeczycki; pisarz wojskowy litewski)
 237. Aleksander Starża z Morska Morski - poseł 1790 (woj. lubelskie; podkomorzy przemyski)
 238. Onufry z Morska Morski - poseł 1788 (woj. podolskie)
 239. Ignacy Morykoni - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. wiłkomirski; starosta grodowy wiłkomirski)
 240. Józef Mostowski - poseł 1790 (ks. inflanckie, z Inflant)
 241. [Tadeusz Antoni] Mostowski - senator (kasztelan raciązki) - akces 6 XII 1790
 242. Adam Nałęcz Moszczeński - poseł 1788 (woj. poznańskie; chorąży winnicki)
 243. Ignacy Nałęcz Moszczeński - poseł 1790 (woj. bracławskie; podczaszy bracławski)
 244. Józef Nałęcz Moszczeński - senator (kasztelan lędzki)
 245. Fryderyk Moszyński - poseł 1788 (woj. bracławskie; sekretarz wielki litewski)
 246. Jan Nagurski - poseł 1790 (ks. żmudzkie)
 247. Cyprian Nakwaski - poseł 1788 (woj. łęczyckie; szambelan JKM)
 248. Antoni Nałęcz - poseł 1788 (woj. inowrocławskie, ziemia dobrzyńska; podstoli rypiński)
 249. Dominik Narbutt - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. lidzki; wojski lidzki)
 250. Wojciech Narbutt - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. lidzki; szambelan JKM)
 251. Adam Naruszewicz - senator (biskup smoleński) - akces 9 XII 1788
 252. Julian Ursyn Niemcewicz - poseł 1788 (ks. inflanckie, z Litwy)
 253. Stanisław Ursyn Niemcewicz - poseł 1790 (woj. brzeskie lit., pow. brzeski lit.; starosta rewiatycki)
 254. Józef Niemirycz - poseł 1790 (woj. sandomierskie; podstoli stężycki)
 255. Jozef Niesiołowski - senator (wojewoda nowogrodzki)
 256. Jan Dołęga Nosarzewski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia ciechanowska; sędzic ciechanowski)
 257. Jan Nosarzewski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia ciechanowska; sędzia ziemski ciechanowski)
 258. Tomasz Nowowieski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia wyszogrodzka; łowczy wyszogrodzki)
 259. Jozef Oborski - senator (kasztelan ciechanowski)
 260. Onufry Oborski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia liwska)
 261. Michał Ogiński - senator (hetman wielki litewski)
 262. Antoni Okęcki - senator (biskup poznański)
 263. Stanisław Olędzki - poseł 1790 (ks. żmudzkie)
 264. Józef Kalasanty Olizar - poseł 1790 (woj. wołyńskie)
 265. Chryzanty hr. z Mińska Opacki - senator (kasztelan wiski)
 266. Jan Onufry Orłowski - poseł 1790 (woj. podolskie; łowczy nadworny koronny)
 267. Antoni Oskierka - sejm 1790 (woj. mińskie, pow. rzeczycki; starosta bohrymowski, sędzia sejmowy) - akces dopiero 17 IX 1791
 268. Hieronim Oskierka - poseł 1790 (ks. inflanckie, z Inflant)
 269. Jan Oskierka - poseł 1788 (woj. mińskie, pow. mozyrski; strażnik polny litewski)
 270. Maciej Kazimierz Oskierka - sejm 1790 (woj. mińskie, pow. mozyrski; marszałek powiatu mozyrskiego) - akces dopiero 17 IX 1791
 271. Jan Ossoliński - poseł 1790 (woj. podlaskie, ziemia drohicka; starosta drohicki)
 272. Józef Ossoliński - poseł 1788 (woj. podlaskie, ziemia bielska; starosta sandomierski)
 273. Stanisław Ossoliński - poseł 1790 (woj. podlaskie, ziemia mielnicka)
 274. Neriusz Ostaszewski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia ciechanowska; szambelan JKM)
 275. Tomasz Ostrowski - senator (kasztelan czerski)
 276. Jan Ośmiałowski - poseł 1790 (woj. inowrocławskie, ziemia dobrzyńska; starosta grodzki bobrownicki)
 277. August Otffinowski - poseł 1790 (woj. krakowskie)
 278. Jerzy Ożarowski - poseł 1788 (woj. krakowskie)
 279. Piotr Ożarowski - senator (kasztelan wojnicki)
 280. Ludwik Pancerzyński - poseł 1790 (woj. trockie, pow. grodzieński; chorąży grodzieński)
 281. Piotr Pawlikowski - poseł 1788 (woj. mińskie, pow. miński; skarbnik miński)
 282. Michał Pawsza - poseł 1788 (woj. kijowskie; sędzia ziemski owrucki)
 283. Józef z Rokszyc Pągowski - poseł 1790 (ks. inflanckie, z Korony)
 284. Michał Pikarski - poseł 1788 (woj. rawskie, ziemia rawska; stolnik rawski)
 285. Chryzostom Piłsudzki - poseł 1790 (ks. żmudzkie)
 286. Józef Piniński - poseł 1790 (woj. wołyńskie)
 287. Józef Plater - poseł 1788 (ks. żmudzkie)
 288. Kazimierz Konstanty hr. Plater - senator (kasztelan trocki) - akces 28 XII 1790
 289. Michał Hieronim Podoski - senator (kasztelan dobrzyński) - akces 21 II 1789
 290. Woyciech Poletyło - senator (kasztelan chełmski)
 291. Antoni Pomarnacki - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. wiłkomirski; cześnik wiłkomirski)
 292. Michał ks. Poniatowski - senator (arcybiskup gnieźnieński)
 293. Stanisław August - król
 294. Stanisław ks. Poniatowski - senator (podskarbi wielki litewski)
 295. Adam Łodzia ks. Poniński - senator (podskarbi wielki koronny)
 296. Marceli Poniński - poseł 1790 (woj. gnieźnieńskie; wojski starszy gnieźnieński)
 297. Paweł Popiel - senator (kasztelan sandomierski) - akces 27 X 1788
 298. Franciszek Piotr Potocki - poseł 1788 (woj. podlaskie, ziemia bielska)
 299. Ignacy Potocki - senator (marszałek nadworny litewski)
 300. Jan Potocki - poseł 1788 (woj. poznańskie)
 301. Jerzy Potocki - poseł 1788 (woj. podolskie)
 302. Piotr Potocki - poseł 1788 (ks. inflanckie, z Korony; starosta babimoski)
 303. Seweryn Potocki - poseł 1788 (woj. bracławskie)
 304. Stanisław Potocki - poseł 1788 (woj. lubelskie; deputat do konstytucji)
 305. Stanisław Szczęsny Potocki - poseł 1788 (woj. bracławskie; generał artylerii)
 306. Franciszek Prażmowski - senator (kasztelan zakroczymski)
 307. Kajetan Suszczański Proskura - poseł 1788 (woj. kijowskie)
 308. Jan Pruski - poseł 1790 (woj. kaliskie)
 309. Tomasz Pruszak - senator (kasztelan gdański)
 310. Stanisław Kostka Pruszyński - senator (kasztelan żytomirski) - akces 16 X 1788
 311. Ignacy Przeciszewski - poseł 1788 (ks. żmudzkie; sędzia grodzki)
 312. Kazimierz Jan Glawbicz Przecławski - poseł 1788 (woj. nowogrodzkie, pow. słonimski; pisarz grodzki słonimski)
 313. Adam Przeradowski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia łomżyńska; podczaszy różański)
 314. Michał Przeździecki - poseł 1790 (woj. podolskie)
 315. Jan z Dukli Mieszkowicz Przyłuski - senator (kasztelan brzeziński) - akces 18 X 1788
 316. Fryderyk Jakub Psarski - poseł 1790 (woj. sieradzkie, ziemia wieluńska; podkomorzy wieluński)
 317. Andrzej Puchała - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia czerska; podstarosta czerski)
 318. Wojciech Pusłowski - poseł 1790 (woj. nowogrodzkie, pow. słonimski)
 319. Ksawery Puszet - poseł 1790 (woj. krakowskie; sędzia ziemski krakowski)
 320. Jacek Antoni Puttkamer - poseł 1790 (woj. mińskie, pow. miński; ciwun generalny żmudzki)
 321. Józef z Kozielska Puzyna - poseł 1790 (woj. smoleńskie, pow. smoleński)
 322. Filip Raczyński - poseł 1790 (woj. poznańskie; generał-major)
 323. Kazimierz Raczyński - senator (marszałek nadworny koronny)
 324. Piotr Radoliński - poseł 1788 (woj. kaliskie; szambelan JKM)
 325. Józef Radzicki - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia zakroczymska; podkomorzy zakroczymski)
 326. Józef Radzimiński - poseł 1788 (woj. gnieźnieńskie; sędzia ziemski gnieźnieński)
 327. Michał Ignacy Radzimiński - poseł 1790 (woj. czerniechowskie; chorąży urzędowski)
 328. Michał Radziszewski - poseł 1788 (woj. smoleńskie, pow. starodubowski; chorąży starodubowski)
 329. Karol Stanisław na Ołyce i Nieświeżu ks. Radziwiłł - senator (wojewoda wileński) - akces 3 XI 1788
 330. [Michał Hieronim] ks. Radziwiłł - senator (wojewoda wileński) - akces 9 XII 1790
 331. Maciej ks. Radziwiłł - senator (kasztelan wileński) - akces 28 XII 1790
 332. Jakub Rakowski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia wiska)
 333. Marcin Rakowski - poseł 1790 (woj. bracławskie; wojski wyższy winnicki)
 334. Stanisław Reytan - poseł 1790 (woj. nowogródzkie, pow. nowogródzki)
 335. Roman Rogowski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia warszawska; cześnik warszawski)
 336. Franciszek Seybut Romanowicz - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. wileński; prezydujący sędzia ziemski wileński)
 337. Alexander Remiszowski - poseł 1788 (woj. krakowskie)
 338. Teodor Rostocki - senator (arcybiskup kijowski, metropolita całej Rusi) - akces 9 IX 1790
 339. Andrzej z Rostworowa Rostworowski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia czerska; sędzia ziemski czerski)
 340. Feliks Junosza Rościszewski - poseł 1788 (woj. lubelskie)
 341. Jan Junosza Rościszewski - poseł 1788 (woj. płockie; podczaszy raciązki)
 342. Antoni z Skotow i z Roznowa Nowina Rożnoski - poseł 1788 (woj. gnieźnieńskie; pisarz ziemski gnieźnieński)
 343. Adam Rupeyko - poseł 1790 (ks. żmudzkie; sędzia ziemski żmudzki)
 344. Mikołaj Russocki - poseł 1790 (woj. krakowskie; cześnik krakowski)
 345. Antoni Rybiński - senator (kasztelan owrucki) - akces 4 XI 1790
 346. Jan Nepomucen Rybiński - poseł 1790 (woj. kijowskie)
 347. Joz. Rybiński - senator (biskup kujawski i pomorski) - akces 28 XI 1788
 348. T. Łukasz Rybiński - poseł 1788 (woj. kijowskie; podkomorzy kijowski)
 349. Adam Rzewuski - senator (kasztelan witebski) - akces 7 II 1791
 350. Kazimierz Rzewuski - poseł 1788 (woj. podolskie; pisarz polny koronny)
 351. Seweryn Rzewuski - poseł 1790 (woj. kijowskie; podpułkownik regimentu 8go wojsk litewskich)
 352. Walenty Rzętkowski - poseł 1790 (woj. rawskie, ziemia gostyńska; podczaszy gostyński)
 353. Adam Ryszczewski - senator (kasztelan lubaczewski)
 354. Eustachy ks. Sanguszko - poseł 1788 (woj. lubelskie)
 355. Hieronim Sanguszko - senator (wojewoda wołyński) - akces 9 I 1789
 356. Aleksander ks. Sapieha - senator (kanclerz wielki litewski)
 357. Kazimierz ks. Sapieha - senator (generał artylerii litewskiej)
 358. Ksawery ks. Sapieha - senator (wojewoda smoleński) - akces 7 II 1791
 359. Bogusław z Łagowca Sczaniecki - poseł 1790 (woj. kaliskie)
 360. Antoni Siellicki - poseł 1788 (woj. połockie; kasztelanic połocki)
 361. Józef Siellicki - senator (kasztelan połocki)
 362. Antoni Siemiątkowski - poseł 1790 (woj. sieradzkie; pisarz ziemski sieradzki)
 363. Hiacynt Siemieński - poseł 1790 (woj. sieradzkie)
 364. Kajetan Sierakowski - senator (kasztelan słoński) - akces 16 X 1788
 365. Maksymilian Brono Sierakowski - senator (kasztelan płocki) - akces 16 X 1788
 366. Antoni Sieroszewski - senator (kasztelan krzywiński)
 367. Ignacy Siwicki - poseł 1790 (woj. trockie, pow. trocki; strażnik trocki)
 368. Wojciech Leszczyc Skarszewski - senator (biskup chełmski i lubelski) - akces 17 II 1791
 369. Szymon Skirmont Mleczny - poseł 1790 (woj. brzeskie lit., pow. piński)
 370. Paweł Drogosław Skorzewski - poseł 1788 (woj. kaliskie; podstoli poznański)
 371. Kazimierz Albin Saryusz na Skorkowicach Skorkowski - poseł 1788 (woj. sandomierskie)
 372. Marcin Slaski - poseł 1788 (woj. krakowskie)
 373. Maciey z Piętek Sobolewski - senator (kasztelan warszawski)
 374. Walenty Faustyn z Piętek Sobolewski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia warszawska; starosta warszawski)
 375. Piotr Sokolnicki - poseł 1788 (woj. kaliskie; szambelan JKM)
 376. Serafin Rafał Sokołowski - poseł 1788 (woj. inowrocławskie; starosta nieszawski)
 377. Ignacy Sołtan - poseł 1790 (woj. mińskie, pow. rzeczycki)
 378. Stanisław Sołtan - poseł 1788 (woj. nowogrodzkie, pow. słonimski; chorąży wielki litewski)
 379. Jozef Sołtyk - senator (kasztelan zawichostski)
 380. Stanisław Sołtyk - poseł 1790 (woj. krakowskie)
 381. Józef Longin Staszewski - poseł 1790 (woj. trockie, pow. upicki; podkomorzy upicki)
 382. Ksawery na Stoienszynie Stoiński - poseł 1790 (woj. lubelskie; szambelan JKM)
 383. Michał z Białaczowa Odrowąż Strasz - poseł 1788 (woj. sandomierskie; podsędek ziemski radomski)
 384. Walerian Strzemień z Strojnowa Strojnowski - poseł 1788 (woj. wołyńskie; podkomorzy buski)
 385. Antoni Suchodolski - poseł 1788 (woj. smoleńskie, pow. smoleński; skarbnik litewski)
 386. Jan Suchodolski - poseł 1790 (woj. nowogrodzkie, pow. wołkowyski)
 387. W[ojciech] W. z Suchodół Suchodolski - poseł 1788 (woj. ruskie)
 388. Jan Suchorzewski - poseł 1788 (woj. kaliskie; wojski wschowski)
 389. Józef Suffczyński - poseł 1790 (woj. lubelskie; starosta dybutt.)
 390. Alojzy Sulistrowski - poseł 1788 (woj. połockie; p[isa?]rz litewski)
 391. Piotr Sumiński - senator (kasztelan brzeski kuj.)
 392. Ignacy Sylwestrowicz - poseł 1790 (ks. żmudzkie; sędzia ziemski żmudzki)
 393. Florian Doliwa Siruć - poseł 1790 (woj. trockie, pow. kowieński; sędzia ziemski kowieński)
 394. Antoni Szamocki - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia warszawska)
 395. Onufry Szczeniowski - poseł 1790 (woj. bracławskie; podsędek ziemski bracławski)
 396. Jozef Szczytt - senator (kasztelan brzeski lit.)
 397. Marcin Szczyt - poseł 1790 (woj. połockie; sędzia ziemski połocki)
 398. Ignacy Szembek - poseł 1788 (woj. sieradzkie, ziemia wieluńska; ł[owczy?] o[strzeszowski?])
 399. Krzysztof Hilary Szembek - senator (biskup płocki)
 400. Józef Szlubowski - poseł 1790 (woj. ruskie, ziemia chełmska)
 401. Adam Szydłowski - poseł 1790 (woj. podlaskie, ziemia mielnicka; starosta mielnicki)
 402. Symeon Kazimierz Szydłowski - senator (kasztelan żarnowski)
 403. Teodor Szydłowski - senator (wojewoda płocki) - akces 29 X 1788
 404. Dominik Szymanowski - poseł 1790 (woj. rawskie, ziemia rawska; szambelan JKM)
 405. Franciszek Szymanowski - poseł 1788 (woj. rawskie, ziemia sochaczewska; regent koronny)
 406. Jan Szymanowski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia czerska)
 407. Jan Szymanowski - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia wyszogrodzka)
 408. Paweł Szyrma - poseł 1788 (woj. brzeskie lit., pow. piński; podstoli piński)
 409. M[ichał] Swieykowski - poseł 1790 (woj. bracławskie; wojewodzic podolski)
 410. Wojciech Aug. Świętosławski - poseł 1788 (woj. wołyńskie; stolnik krzemieniecki)
 411. Józef Trębicki - poseł 1790 (ks. inflanckie, z Litwy)
 412. Feliks Trojanowski - poseł 1790 (woj. podlaskie, ziemia bielska; sędzia bielski podl.)
 413. Antoni Trypolski - poseł 1788 (woj. kijowskie; sędzia grodzki owrucki)
 414. Ignacy Trypolski - poseł 1790 (woj. kijowskie; stolnik owrucki)
 415. Tadeusz Trzciński - poseł 1790 (woj. brzeskie kuj.; starosta kruświcki)
 416. Józef Trzebuchowski - poseł 1790 (woj. inowrocławskie; cześnik kowalski)
 417. Feliks Turski - senator (biskup łucki)
 418. Ignacy Tymowski - poseł 1788 (woj. sieradzkie; stolnik sieradzki)
 419. Jerzy Tyszkiewicz - poseł 1788 (ks. żmudzkie)
 420. Ludwik Tyszkiewicz - senator (hetman polny litewski)
 421. Stanisław hr. Tyszkiewicz - senator (kasztelan żmudzki)
 422. Antoni Tyzenhauz - poseł 1790 (woj. wileńskie, pow. wileński; chorąży wileński)
 423. Karol Urbański - poseł 1790 (woj. podlaskie, ziemia drohicka; cześnik drohicki)
 424. Bogumił Walewski - poseł 1790 (woj. sieradzkie)
 425. Kasper Walewski - poseł 1788 (woj. krakowskie)
 426. Michał Walewski - senator (wojewoda sieradzki)
 427. Stefan Juliusz Kolumna Walewski - poseł 1788 (woj. sieradzkie; podsędek sieradzki)
 428. Bazyli z Walisk Ładzic Walicki - senator (wojewoda rawski)
 429. Józef Wańkowicz - poseł 1790 (woj. mińskie, pow. miński; sędzia ziemski miński)
 430. Tomasz z Skrzetuszewa Wawrzecki - poseł 1788 (woj. wileńskie, pow. brasławski; podkomorzy kowieński)
 431. Jan Wądołkowski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia łomżyńska; vice-starosta grodzki ostrołęcki)
 432. Stefan Wereszczaka - poseł 1788 (woj. nowogródzkie, pow. nowogródzki; starosta sitkow.)
 433. Józef Wereszczyński - poseł 1788 (woj. trockie, pow. upicki; starosta upicki)
 434. Antoni Wessel - poseł 1790 (woj. płockie; szambelan JKM)
 435. Józef Weyssenhoff - poseł 1788 (ks. inflanckie, z Inflant; kapitan wojsk litewskich)
 436. Jan Węgierski - poseł 1790 (woj. podlaskie, ziemia bielska; szambelan JKM)
 437. Kazimierz z Wielkiej Rudy Wężyk - poseł 1788 (woj. podlaskie, ziemia mielnicka; podstoli wiślicki)
 438. Jozef z Wielogłów Wielogłowski - poseł 1788 (woj. krakowskie)
 439. Józef Wiercieński - poseł 1790 (woj. sandomierskie)
 440. Felicjan Wierzchlejski - poseł 1788 (woj. kaliskie; podsędek kaliski)
 441. Franciszek Wilczewski - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia wiska; starosta wiski)
 442. Ludwik Wilga - senator (wojewoda czerniechowski)
 443. Józef Wilkoński - poseł 1790 (woj. kaliskie)
 444. Ignacy z Sielca Witosławski - poseł 1788 (woj. podolskie; oboźny polny koronny)
 445. Józef Witosławski - poseł 1790 (woj. podolskie)
 446. Kazimierz Wolmer - poseł 1788 (woj. trockie, pow. grodzieński; marszałek grodzieński)
 447. Józef Wołłowicz - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia ciechanowska; stolnik ciechanowski)
 448. Józef Wołodkowicz - poseł 1788 (woj. mińskie, pow. miński; starosta hajeński)
 449. Stanisław Skarbek Wojczyński - poseł 1790 (woj. rawskie, ziemia rawska; chorąży bielski)
 450. Ignacy Wybranowski - poseł 1788 (woj. lubelskie; stolnik lubelski)
 451. Zenon Wysłouch - poseł 1790 (woj. brzeskie lit., pow. brzeski lit.; podkomorzy brzeski lit.)
 452. Ignacy Zabieło - poseł 1788 (woj. trockie, pow. kowieński; marszałek kowieński)
 453. Józef Zabiełło - poseł 1788 (ks. żmudzkie; łowczy wielki litewski)
 454. Michał Zabieło - poseł 1788 (ks. inflanckie, z Litwy; generał-major)
 455. Szymon Zabieło - senator (kasztelan miński)
 456. Józef Zabłodzki - poseł 1788 (woj. kaliskie; cześnik poznański)
 457. Jan Zagórski - poseł 1790 (woj. wołyńskie; podczaszy włodzimirski)
 458. Józef Zajączek - poseł 1790 (woj. podolskie)
 459. Ignacy Wyssogota Zakrzewski - poseł 1788 (woj. poznańskie; stolnik poznański)
 460. Ignacy Zakrzewski - poseł 1788 (woj. brzeskie kuj.; starosta radziejowski)
 461. Wacław Wyssogota Zakrzewski - senator (kasztelan nakielski)
 462. Kazimierz Zaleski - poseł 1790 (woj. lubelskie; pisarz grodzki łukowski)
 463. Michał Zaleski - poseł 1788 (woj. trockie, pow. trocki; wojski litewski)
 464. Mikołaj Zaleski - poseł 1788 (woj. kijowskie; podkomorzy owrucki)
 465. Teofil Woyciech Załuski - senator (kasztelan buski)
 466. Szczepan Zambrzycki - poseł 1790 (ks. mazowieckie, ziemia nurska; stolnik liwski)
 467. Barnaba Czarny Zawisza - poseł 1790 (woj. rawskie, ziemia gostyńska; podstoli gombiński)
 468. Jan Nepomucen Zboiński - poseł 1788 (woj. inowrocławskie, ziemia dobrzyńska; starosta mszański)
 469. Ksawery Zboiński - senator (kasztelan raciązki)
 470. Michał Zdzitowiecki - poseł 1790 (woj. smoleńskie, pow. smoleński; szambelan JKM)
 471. Marceli Zembrzuski - poseł 1790 (woj. rawskie, ziemia sochaczewska; wojski mszczonowski)
 472. Michał Deszpott Zenowicz - poseł 1790 (woj. połockie)
 473. Aleksander Zieliński - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia nurska; podstoli nurski)
 474. Antoni Zieliński - poseł 1788 (woj. płockie; szambelan JKM)
 475. Franciszek de Zelonka Zieliński - senator (kasztelan biecki) - akces 17 X 1788
 476. Ignacy Zieliński - senator (kasztelan wyszogrodzki)
 477. Jan Zieliński - poseł 1788 (ks. mazowieckie, ziemia zakroczymska)
 478. Jan Zieliński - poseł 1790 (woj. płockie; generał wojsk koronnych)
 479. Ludwik Maryan Zieliński - senator (kasztelan rypiński)
 480. Maksymian Zielonacki - poseł 1788 (woj. kaliskie)
 481. Ksawery Zienkowicz - poseł 1790 (woj. nowogrodzkie, pow. słonimski)
 482. Antoni Złotnicki - poseł 1790 (woj. podolskie; chorąży czerwonogrodzki)
 483. Jan Zyberk - senator (wojewoda brzeski lit.)

Akt konfederacyi generalney w seymuiących stanach oboyga narodów

My Rady duchowne i świeckie, i posłowie w obecności Nayiaśnieyszego Krola Jmci Pana Naszego Miłościwego z najwyższą aprobacyą i przewodniczym podpisem nayłaskawszey ręki Jego, zgromadzeni nie innym tchnący duchem, iako tylko gorącego żądania naydokładnieyszego ubezpieczenia i ulepszenia Oyczyzny naszey, bierzemy przed się iedyny sposób, tym celom wydołać mogący, to iest: Związek konfederacyi generalney, pod którym wszystkie obrady nasze mieć chcemy nierozerwane przy zachowaniu nayświątobliwszym wszystkich praw, które nam ubezpieczaią wiarę świętą naszą katolicką rzymską, całość kraiów Rzeczypospolitey, rząd wolny republikantski, osobę dostoieństwo i wszystkie prawa i prerogatywy tronu Nayiaśnieyszego Krola Stanisława Augusta łaskawie nam panuiącego, iako i magistratur wszelkich w zwykłych powinnościach, i obrębach swoich i całość obywatelskich własności.

A że żaden z tych naydroższych zaszczytów narodowych nie będzie mógł bydź nazwany prawdziwie naszym, póki nie będą wszystkie zabezpieczone narodową siłą dostarczaiącą do usunienia niebezpieczeństw, które o tylu postaciach grozić mogą oyczyznie naszey; więc ala ten obiekt przed wszystkiemi innemi chcemy nie uskąpiać ofiary maiątków naszych na powiększenie komputu woysk Rzeczypospolitey, ile możność y sposobność nasza dobrze zważona nam poźwoli. Zachowuiemy sobie w dalszym ciągu seymowym te ulepszenia wewnętrzne, których uznamy według sposobności potrzebę równo iako i obmyślenie wszelkich użyteczności Rzeczypospolitey, w prywatne interessa nie wdaiąc się. Za marszałka konfederacyi Koronney iuż obranego marszałka seymowego urodzonego Stanisława Małachowskiego referendarza Koronnego, posła woiewodztwa Sandomirskiego, postanawiamy, a z prowincyi Wielkiego Xiestwa Litewskiego żądanego od prowincyi Litewskiey urodzonego Xięcia Kazimierza Sapiehę generała artyleryi Litewskiey, posła wojewodztwa Brzeskiego Litewskiego, ktorych w następującą rotę obowiązaliśmy. Ja N. N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy Swiętey Jedynemu, iż Nayiaśnieyszemu Krolowi Stanisławowi Augustowi łaskawie nam panuiącemu, y generalney konfederacyi obóyga narodów wiernym będę, w sprawowaniu urzędu funkcyi marszałka teyże konfederacyi to wszystko zachowam, co przepisy oneyże w sobie zamykaią; w żadne konwencye sekretne, bądź z kraiowemi, bądż z zagranicznemi osobami, bez wiadomości Krola i Narodu wchodzić nie będę, żadnym względem, datkiem, obietnicą, przyiaźnią, groźbą nie uwiodę się; żadnych sancytów ani aktów prywatnych pod iakimkolwiek bądź nazwiskiem, ani assygnacyi pieniężnych nie wydam, ale tylko te materie w akta seymowe umieszczać będę, które od wszystkich stanów skonfederowanych per plurarlitatem decydowane zostaną; w rachowaniu kresek i ogłoszeniu pluralitatis wiernie się zachowam, w któreyby materyi senator, minister, lub poseł żądał sekretnych wotów, tedy do tych sposobem w prawie przepisanym na żądanie iednego po pierwszych iednych wotach głośnych zawsze przystąpię, i te równie wiernie i sprawiedliwie zliczać, i pluralitatem z nich ogłaszać przyrzekam. W iedney tylko materyi podatkowania wotów sekretnych nie przyimę, ale one głośne odbieraiąc, ex pluralitate stanom seymuiącym doniosę, i aby wszelkie udziałania wiadome stanom i kraiowi były, tak czynić pod nieważnością onych przyrzekam. Tak mi Boże dopomoż. = Do takowego więc świątobliwego i dla Rzeczypospolitey pożądanego dzieła, wszystkich, Nayprzewielebnieyszego, Przewielebnych, Jaśnie Wielmożnych i Wielmożnych senatorów i ministów, tudzież Urodzonych posłów Ziemskich obóyga narodowi zachęcamy, i miłością ku y Oczyznie, oraz wiernym przywiązaniem do nas Krola obowięzuiemy. W Warszawie dnia siodmego Października tysiąc siedemset osiemdziesiąt osmego. (...)

Z mocy prawa seymu teraźnieyszego pod tytułem: Warunek, zapadłego, i z obowiązku instrukcye nam niżey podpisanym od woiewództw, ziem i powiatów, danych do aktu trwaiącey generalney oboyga narodów konfederacyi, pod dniem siódmego miesiąca Października, tysiąc siedmset ośmdziesiąt ósmego roku uczynionego, pod temiż samemi marszałkami przystępuiemy w Warszawie dnia szesnastego miesiąca Grudnia tysiąc siedmset dziewięćdziesiątego roku.

(Volumina Legum, t. VIII, ss. 46-51, 205-209)


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 31.03.2023.
© 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
IP: 3.239.6.58