Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

„zgromadzeni nie innym tchnący duchem, iako tylko gorącego żądania naydokładnieyszego ubezpieczenia i ulepszenia Oyczyzny naszey”

Akt konfederacyi generalney w seymuiących stanach oboyga narodów

My Rady duchowne i świeckie, i posłowie w obecności Nayiaśnieyszego Krola Jmci Pana Naszego Miłościwego z najwyższą aprobacyą i przewodniczym podpisem nayłaskawszey ręki Jego, zgromadzeni nie innym tchnący duchem, iako tylko gorącego żądania naydokładnieyszego ubezpieczenia i ulepszenia Oyczyzny naszey, bierzemy przed się iedyny sposób, tym celom wydołać mogący, to iest: Związek konfederacyi generalney, pod którym wszystkie obrady nasze mieć chcemy nierozerwane przy zachowaniu nayświątobliwszym wszystkich praw, które nam ubezpieczaią wiarę świętą naszą katolicką rzymską, całość kraiów Rzeczypospolitey, rząd wolny republikantski, osobę dostoieństwo i wszystkie prawa i prerogatywy tronu Nayiaśnieyszego Krola Stanisława Augusta łaskawie nam panuiącego, iako i magistratur wszelkich w zwykłych powinnościach, i obrębach swoich i całość obywatelskich własności.

A że żaden z tych naydroższych zaszczytów narodowych nie będzie mógł bydź nazwany prawdziwie naszym, póki nie będą wszystkie zabezpieczone narodową siłą dostarczaiącą do usunienia niebezpieczeństw, które o tylu postaciach grozić mogą oyczyznie naszey; więc ala ten obiekt przed wszystkiemi innemi chcemy nie uskąpiać ofiary maiątków naszych na powiększenie komputu woysk Rzeczypospolitey, ile możność y sposobność nasza dobrze zważona nam poźwoli. Zachowuiemy sobie w dalszym ciągu seymowym te ulepszenia wewnętrzne, których uznamy według sposobności potrzebę równo iako i obmyślenie wszelkich użyteczności Rzeczypospolitey, w prywatne interessa nie wdaiąc się. Za marszałka konfederacyi Koronney iuż obranego marszałka seymowego urodzonego Stanisława Małachowskiego referendarza Koronnego, posła woiewodztwa Sandomirskiego, postanawiamy, a z prowincyi Wielkiego Xiestwa Litewskiego żądanego od prowincyi Litewskiey urodzonego Xięcia Kazimierza Sapiehę generała artyleryi Litewskiey, posła wojewodztwa Brzeskiego Litewskiego, ktorych w następującą rotę obowiązaliśmy. Ja N. N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy Swiętey Jedynemu, iż Nayiaśnieyszemu Krolowi Stanisławowi Augustowi łaskawie nam panuiącemu, y generalney konfederacyi obóyga narodów wiernym będę, w sprawowaniu urzędu funkcyi marszałka teyże konfederacyi to wszystko zachowam, co przepisy oneyże w sobie zamykaią; w żadne konwencye sekretne, bądź z kraiowemi, bądż z zagranicznemi osobami, bez wiadomości Krola i Narodu wchodzić nie będę, żadnym względem, datkiem, obietnicą, przyiaźnią, groźbą nie uwiodę się; żadnych sancytów ani aktów prywatnych pod iakimkolwiek bądź nazwiskiem, ani assygnacyi pieniężnych nie wydam, ale tylko te materie w akta seymowe umieszczać będę, które od wszystkich stanów skonfederowanych per plurarlitatem decydowane zostaną; w rachowaniu kresek i ogłoszeniu pluralitatis wiernie się zachowam, w któreyby materyi senator, minister, lub poseł żądał sekretnych wotów, tedy do tych sposobem w prawie przepisanym na żądanie iednego po pierwszych iednych wotach głośnych zawsze przystąpię, i te równie wiernie i sprawiedliwie zliczać, i pluralitatem z nich ogłaszać przyrzekam. W iedney tylko materyi podatkowania wotów sekretnych nie przyimę, ale one głośne odbieraiąc, ex pluralitate stanom seymuiącym doniosę, i aby wszelkie udziałania wiadome stanom i kraiowi były, tak czynić pod nieważnością onych przyrzekam. Tak mi Boże dopomoż. = Do takowego więc świątobliwego i dla Rzeczypospolitey pożądanego dzieła, wszystkich, Nayprzewielebnieyszego, Przewielebnych, Jaśnie Wielmożnych i Wielmożnych senatorów i ministów, tudzież Urodzonych posłów Ziemskich obóyga narodowi zachęcamy, i miłością ku y Oczyznie, oraz wiernym przywiązaniem do nas Krola obowięzuiemy. W Warszawie dnia siodmego Października tysiąc siedemset osiemdziesiąt osmego. (...)

Z mocy prawa seymu teraźnieyszego pod tytułem: Warunek, zapadłego, i z obowiązku instrukcye nam niżey podpisanym od woiewództw, ziem i powiatów, danych do aktu trwaiącey generalney oboyga narodów konfederacyi, pod dniem siódmego miesiąca Października, tysiąc siedmset ośmdziesiąt ósmego roku uczynionego, pod temiż samemi marszałkami przystępuiemy w Warszawie dnia szesnastego miesiąca Grudnia tysiąc siedmset dziewięćdziesiątego roku.

[Volumina Legum, t. VIII, ss. 46-51, 205-209]


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 18.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie