Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 1 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Ceremonia w Kościele Świętego Krzyża; Deputacja Konstytucyjna; Marszałek Konfederacji Polski-Ukrainy; Poseł z Brasławia; Projekt Opisu Komisji Skarbowej; Przerwa w sesji Sejmu; Rocznica Konstytucji 3 Maja; Sesja Sejmu; Stanisław Małachowski; Tomasz Wawrzecki; Zmiany i poprawy legislacyjne;

Opublikowano akt 445

Tematy: Data sesji sejmowej; Deklaracja; Delegacja od województw; Izba poselstwa; Kościół księży Misjonarzy; Marszałkowie narodowi; Sejm Czteroletni; Sesja obrządkowa; Uchwała sejmu;

poniedziałek, 7 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Adam Czartoryski; bataliony wolontariuszy; formowanie pułków Tatarskich i Kozackich; gaża dla wojska; Ignacy Potocki; Komisja Sejmowa; nominacje posłów do rozpoznania potrzeb; potrzeby wojskowe; projekt Delegatów wojennych; projekt ekwipunku wojskowego; Sejm Wielki; Stanisław Małachowski; wdzięczność dla posłów;

Opublikowano akt 446

Tematy: Bataliony ochotników (freikorów); Formowanie pułków Tatarskich i Kozackich; Komisja wojskowa; Obrona Rzeczypospolitej; Tradycje wojskowe Tatarów i Kozaków; Zaciąg i wyposażenie wojska; Żołd i utrzymanie żołnierzy;

Opublikowano akt 447

Tematy: funkcja publiczna; konstytucja; posługa publiczna; prawo do względów rządowych; przywiązanie narodu; urodzeni delegowani; ustawa rządowa; wdzięczność; województwa, ziemie i powiaty;

Opublikowano akt 448

Tematy: dyscyplina wojskowa; fundusze na wydatki stołowe dla generałów; obrona kraju; organizacja wojska; uchwały sejmowe dotyczące wojska; ustanowienie racji i porcji dla oficerów; wyznaczenie funduszy na ekwipowanie; zatwierdzanie sądów polowych i stanowych przez generałów;

Opublikowano akt 449

Tematy: artyleria; chorągwiane; generałowie; inżynierowie; kawaleria; piechota; porcje chlebowe; racje furażowe; urządzenie etatu wojskowego; wojsko;

wtorek, 8 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: debata; Deputacja Konstytucyjna; Jana Łuszczewskiego; Komisja Wojskowa; odroczenie; poprawki; Projekt Konstytucyjny; Sejm; Sesja Sejmowa; Stanisław Małachowski;

czwartek, 10 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: delegowani od Województw, Ziem i Powiatów.; dziedzictwo Greko-Oryentalne; hipoteka na królewszczyzny i dochody Rzeczypospolitej; Komisja Wojskowa; Król Stanisław August Poniatowski; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; obrona niepodległości i konfiskata dóbr zdrajców; pożyczka zagraniczna; prawo dla wojskowego; Projekt Hierarchii Grecko-Oryentalnej; przerwa w sesji; rota przysięgi dla Deputowanych; szkody wojenne mieszkańców nadgranicznych; werbunek ochotników i kozaków;

piątek, 11 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Działalność Deputacji Konstytucyjnej; Gotowość do obrony kraju; Obrona narodowa; Odpowiedzialność obywatelska; Projekty ustaw obronnych; Reforma wymiaru sprawiedliwości; Sesja sejmu; Skarbowość i sekwestr majątków;

Opublikowano akt 450

Tematy: dochody skarbu państwa; hipoteka; komisja skarbu narodów; niezawodność; pożyczka; sprzedaż wieczysta; starostwa; trzydzieści milionów złotych polskich; wypłaty; zabezpieczenie hipoteczne;

sobota, 12 maja 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 451

Tematy: indemnizacja strat; karanie przestępców; komisja weryfikacyjna; obrona kraju; przestępstwa publiczne; sejm nadzwyczajny; sekwestr majątku; składka narodowa; sprawiedliwość obywatelska; uszkodzenia wojenne;

Opublikowano akt 452

Tematy: komisja wojskowa; Litwa; Małopolska; opinia deputacji; posłowie; prowincje Polski i Litwy; przegląd etatu wojskowego; Wielkopolska; wybór deputacji;

poniedziałek, 14 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Elektor Saski i Grafa de Leben; Marszałek Sejmu; Ofiary finansowe i materialne dla Rzeczypospolitej; Podatki na cele obronne; Projekt „Wyprawy Obronne”; Sesja Sejmu;

wtorek, 15 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Darnina trzysetnych; Komisja Wysoka; Książę Kazimierz Sapieha; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Oświadczenie Manteuffela; Projekt o Komisji Wojewódzkiej; Uniwersał do Obywateli Rzeczypospolitej; Ustanowienie Hierarchii Grecko-Orientalnej Unickiej; Wyprawy Obronne; Zawieszenie sesji sejmowej;

Opublikowano akt 453

Tematy: Dochody Rzeczypospolitej; Gotowość do obrony wspólnej; Komisja Skarbu Rzeczypospolitej; Komisje porządkowe; Magazyny skarbowe; Prowincje koronne; Wielkie Księstwo Litewskie; Województwa i powiaty; Zaciąganie pożyczek; Zaspokojenie długów;

Opublikowano akt 454

Tematy: Erygowanie szpitala; Kapitał na opatrzenie szpitala; Majątek na pożytek wojskowy; Obowiązek sukcesorów w sprawie ofermy; Oferma (ofiara) posła z Dobrzynia; Subsydiowanie kasy inwalidów; Wdzięczność dla Jana Zboińskiego; Wsparcie obrony Konstytucji 3 maja;

Opublikowano akt 455

Tematy: Ofiara armat; Podziękowania dla Księcia Józefa Lubomirskiego; Rzeczpospolita Polska; Senator kasztelan Kijowski; Wdzięczność Króla i Stanów Rzeczypospolitej;

Opublikowano akt 456

Tematy: Bezpieczeństwo publiczne; Komendanci wojskowi; Milicje nadworne; Odpłaty i rewersy; Ofiary dobrowolne ogłoszone na ambony; Prawo konstytucyjne; Rejestracja ochotników; Rozbrojenie i uzbrojenie; Służba w obronie pospolitej; Wyprawy obronne;

środa, 16 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: nobilitacja Adama Mędreckiego; Projekt Hierarchii; Projekt o wydawaniu dokumentów przez Monastery Grecko-Nieunickie do spraw granicznych; Raport Deputacji; sesja Sejmu; ustanowienie Hierarchii Grecko-Orientalnej Nieunickiej; zawieszenie posiedzenia na piątek; zwolnienie od opłaty stempla i szkartabulatu;

piątek, 18 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Decyzje i głosowania sejmowe; Dochody Skarbu Publicznego; Dom Sasów; Komisja Wojskowa; Król Stanisław August Poniatowski; Książę Karol Wettin; Marszałek Konfederacji Polski-Ukrainy; Najjaśniejsze Królewicze Polskie; Pensje i dożywocia; Projekt de Decyzji Stanów; Projekt dla Księżniczki Marii Krystyny; Przyjęcie projektów ustaw; Regimenty Wojsk Koronnych; Sekretarz Sejmowy;

Opublikowano akt 457

Tematy: Księga ustaw sejmowych; Obywatel księstwa Żmudzkiego; Ofiarowanie armat do arsenału Rzeczypospolitej; Patriotyczna gorliwość; Sejm walny; Wdzięczność dla Pana Karola de Manteufel;

Opublikowano akt 458

Tematy: Adam Mikołaj Mędrzecki; deputacja Greko-orientalnych; dysydenci; nagroda; sejm; skartabellat; stempl; szlachectwo;

Opublikowano akt 459

Tematy: Kancelarie sądowe; Monaster Greko-Unicki; Prawo do dóbr i granic; Sądy graniczne; Wydawanie dokumentów mieszkańcom Wielkiego Księstwa Litewskiego;

sobota, 19 maja 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 460

Tematy: August III; Dom Sasów; Dożywocie księżniczki; Franciszka Krasicka; Książę Karol Wettin; Maria Krystyna Wettin; Pensja księżniczki; Postanowienie dla księżniczki; Sejm Czteroletni; Zabezpieczenie świadczeń;

poniedziałek, 21 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deklaracja Dzika; Fundusze cerkiewne; Joachim Chreptowicz; Klerykalne wpływy w polityce; Nieunici i dysydenci; Projekt Hierarchii Grecko-Oryentalnej Nieunickiej; Stanisław August Poniatowski; Stanisław Małachowski; Trybunały Prowincji Koronne; Zagrożenie niepodległości i samowładztwa;

wtorek, 22 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Adnotacje; Armistia; Decyzje Sejmowe; Fundusze Duchowne; Kapitulacje Wojskowe; Komenda nad Się Rzeczypospolitej; Komisja Wojskowa Obrony Narodowej; Król Stanisław August Poniatowski; Listy Salwy; Marszałek Sejmu; Nagrody Pieniężne; Projekt Aprobacji; Sesja Sejmu; Spory Sejmowe; Stan Wojskowy; Stanisław Małachowski; Ustawa Rządowa; Wojna z Rosją;

Opublikowano akt 461

Tematy: deklaracja Imperatorowej Rosji; Komisja Wojskowa Obydwu Narodów; listy bezpiecznego przewodu wojennego; najwyższe rozkazy wobec sił zbrojnych; nobilitacje za zasługi wojenne; paszporty; posłuszeństwo rozkazom królewskim; promocje i nagrody pieniężne dla wojska; przejście wojsk sojuszniczych; rozejmy i kapitulacje wojskowe; traktaty pokojowe; Wojna; wymiana jeńców;

Opublikowano akt 462

Tematy: Dysydenci; Fundusze cerkiewne; Greko-uniaci; Kościół ewangelicki; Ochrona majątku religijnego; Prawa obywatelskie; Relacje państwo-kościół; Urządzenie cerkiewne; Załatwienie żądań obywateli polskich; Zgoda religijna;

Opublikowano akt 463

Tematy: Bezpieczeństwo Trybunału; Deklaracja o sądach trybunalskich; Finansowanie i rachunkowość izby sądowej; Niewzruszoność dekretów zaocznych; Porządek wpisów w starych rejestrowych; Priorytetyzacja spraw aresztanckich; Rejestr communicatio w porządku procesowym; Rejestry egzekucyjne i penitencjarne; Sądzenie spraw z rejestru determinationis fori;

czwartek, 24 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deklaracja dotycząca Sądów Sejmowych i jurysdykcji krajowych; Doniesienia o działaniach Polaków w Rosji; Informacje od ministra w Petersburgu; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Omówienie i przyjęcie projektu deklaracji; Oskarżenia o spisek wobec Szczęsnego Potockiego i innych; Projekt Generalnego Poboru; Przywołanie Polaków z służby rosyjskiej; Raport o próbie podżegania do dezercji przez Antoniego Złotnickiego;

piątek, 25 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do Interesów Kurlandzkich; Fundusz dla żołnierzy; Komenda Królewskiej Mości nad Wojskiem; Marszałek konfederacji Polski-Ukrainy; Nagroda Dziel Walecznych; Obrona Konstytucji i niepodległości Rzeczypospolitej; Osierocenie Księcia Macieja Radziwiłła; Przewodniczący Deputacji do Spraw Kurlandzkich; Wkład Księcia Dominika Radziwiłła w obronę;

sobota, 26 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deliberacje; Głosowanie; Interesy Kurlandzkie; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Propozycje projektów; Przyjęcie projektu; Sejm; Sekretarz sejmowy Jan Łuszczewski; Sesja sejmowa.; Spory sejmowe;

Opublikowano akt 464

Tematy: Bezpieczeństwo publiczne; Deklaracja Rosyjska; Komisja Skarbowa; Obowiązki sędziów i komisji; Obywatelstwo i kary; Odezwa do obywateli polskich; Sądy nadzwyczajne sejmowe; Sądy sejmowe i procesy; Spiski przeciwko Rzeczypospolitej; Stan obronny; Wojsko rosyjskie jako nieprzyjacielskie;

Opublikowano akt 465

Tematy: Obrona przed spiskiem buntowniczym; Ofiary z majętków obywateli; Pobór generalny; Podatek na obronę kraju; Podatki z dóbr ziemian; Podymne i kominowe; Składka włościan.; Wolność i niepodległość Rzeczypospolitej; Żydzi i podwójne pogłówne;

Opublikowano akt 466

Tematy: Finanse państwowe; Fundusz dla żołnierzy; Komisja oficerska; Nagrody dla wojska; Obrona konstytucji; Waleczność i męstwo; Wdowy i sieroty; Żołd;

Opublikowano akt 467

Tematy: Komisja cywilno-wojskowa; Naprawa zrujnowanych zamków; Obrona Ojczyzny; Ofiarowanie broni, armat i zamków; Patriotyzm przodków.; Rejestr dobrowolnie oddanej broni; Służba wojskowa; Wdzięczność dla książąt Macieja Radziwiłła i Dominika Radziwiłła;

niedziela, 27 maja 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 468

Tematy: archiwum; dokumenty; ekstrakty ksiąg aktowych; pisarz aktowy; pisarz dekretowy; prawo sądów ziemianskich; protokół dekretowy; protokół przyznań; Wielkie Księstwo Litewskie;

Opublikowano akt 469

Tematy: Deputacja sejmowa; Kawaleria; Konstytucja wojskowa.; Namiestnicy; Organizacja wojska; Pokój; Wyrok sądowy;

wtorek, 29 maja 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deklaracja w odpowiedzi na Deklarację Rosyjską; Deputacja Indagacyjna; Elekcja Sędziów Sejmowych; Finanse wojenne; Kasa Obozowa; Komisarze Skarbowi; Krzyż zaciągu Kurpiów; Opłaty na Wojsko; Prorogacja Sejmu; Uniwersał do Obywateli; Ustanowienie Sądu Sejmowego Nadzwyczajnego; Uzbrojenie Obywateli; Zakończenie Sejmu;

czwartek, 31 maja 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 470

Tematy: egzekucja wyroków; jurysdykcja nadzwyczajnego sądu sejmowego; procedury i przysięgi sądowe; przepisy prawa a prace sądu; referendarze narodowi; Sąd Sejmowy Nadzwyczajny; terminy i procedury pozwów; ustanowienie i funkcjonowanie; wybór sędziów; wyjątki i sprzeciwy;

Opublikowano akt 471

Tematy: archimandryta słucki; aresztowanie; Deklaracja; fundusz nadzwyczajny; osoby oskarżone o bunty; przestępstwa przeciw prawom; przysięga na wierność Rzeczypospolitej; uwolnienie na kaucję; władza wykonawcza; zarządzenia Króla;

Opublikowano akt 472

Tematy: Archiwum konsystorza słuckiego unickiego; Rejestracja dokumentów; Tłumaczenia dokumentów; Urządzenie archiwum kościelne; Wydatki na przeprowadzenie prac archiwalnych; Wynagrodzenie dla Ignacego Tańskiego; Wynagrodzenie dla tłumacza Manugiewicza.;

Opublikowano akt 473

Tematy: czas obowiązywania prawa podczas wojny; finansowanie potrzeb wojennych; opodatkowanie pensji cywilnych; skarb obu narodów; Wsparcie obrony krajowej; wyłączenia dla ministrów przy obcych dworach;

Opublikowano akt 474

Tematy: bezpieczeństwo skarbu; kasa obozowa; komisja skarbu obydwu narodów; konstytucja; obrona kraju; potrzeby wojenne; przesyłanie pieniędzy; Rzeczpospolita; Wielkie Księstwo Litewskie; wydatki wojskowe; zarządzanie funduszami;

Opublikowano akt 475

Tematy: deklaracja jurysdykcji; jurysdykcja referendarzy koronnych; kontynuowanie sądów; poza kadencją; rozsądzenie spraw w sądach; urodzeni referendarze koronni; urządzenie królewszczyzn;

Opublikowano akt 476

Tematy: Akty publikowane; Duchowe zwyczaje Rzeczypospolitej; Finansowanie armii; Opatrzenie Króla na wyprawę wojenną; Rekwizycje wojskowe; Skarb narodowy;

Opublikowano akt 477

Tematy: instrukcja obrony; odpowiedzialność za krzywdy i szkody; przyspieszenie obywatelskiego bezpieczeństwa; rola Króla w obronie województwa, ziemi lub powiatu; ustanawianie porządku obronnego; uzbrojenie obywateli; wojna; wyprawy obronne;

Opublikowano akt 478

Tematy: Antoni Oskierka; deputacja; komendant kawalerii narodowej; Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego; rehabilitacja; sejm; ułaskawienie; Wielkie Księstwo Litewskie; wyrok;

Opublikowano akt 479

Tematy: Kancelaria sejmowa; Komisje rządowe; Nagroda finansowa; Praca kancelarii; Sekretarz sejmowy; Skarb Rzeczypospolitej;

Opublikowano akt 480

Tematy: Dyscyplina wojskowa; Komendant i oficerowie; Obrona kraju; Ochotnicy do wojny; Odszkodowanie za czynsze i koszty; Rekrutacja Kurpiów; Zabudowania leśne Kupiski; Zaciąg ludności;

Opublikowano akt 481

Tematy: anonimowe ofiary; dozór i zbiórka funduszy; ekstraktory prowincjonalne; kasy publiczne; komisja skarbu; komisje porządkowe; kontrrejestracja generalna; obrona ojczyzny; skarbony patriotyczne; składka dobrowolna; uniwersale;

Opublikowano akt 482

Tematy: król; księga ustaw sejmowych; Kurlandia i Semigalia; miasta księstw; ofiara armat; wdzięczność; zgoda stanów;

Opublikowano akt 483

Tematy: Funkcjonowanie skarbu narodowego; Pensje pełnomocników miejskich; Porównanie pensji podskarbiego nadwornego koronnego i podskarbiego nadwornego Litewskiego; Prawo sejmowe; Ustalanie płac urzędników; Wynagrodzenia komisarzy skarbowych;

Opublikowano akt 484

Tematy: Fundusze wojskowe; Hetmani i ministrowie wojny; Jurysdykcja i wykonywanie przepisów; Komisarze wojskowi i cywilni; Komisja wojskowa; Przysięga i pensje funkcjonariuszy; Raportowanie i odpowiedzialność; Regulamin służbowy; Sąd wojskowy; Subordynacja wojskowa;

Opublikowano akt 485

Tematy: formuła rządowa; jurysdykcja i służba wojskowa; komisje komisarskie; kompetencje zjazdu; konsyliarze konstytucyjni; Księstwa Kurlandii i Semigalii; moc stanów zgromadzonych; nominacje urzędnicze; potwierdzenie praw i przywilejów; regencja w niebytności księcia; rozstrzyganie trudności tłumaczenia; uchwały i ustawy; umowy pograniczne; wybory deputowanych; zarządzenia ekonomiczne; zaspokojenie długów lenna; zjazdy kurlandzkie;

Opublikowano akt 486

Tematy: Akt z 31 maja 1792 roku; Deklaracja wobec miast Kurlandzkich; Gwarancje i pretensje miast wobec stanu rycerskiego; Obmyślenie środków na zatwierdzenie aktu kompozycji; Odpowiedź na zażalenia miast; Prawa i przywileje miast Kurlandii i Semigalii; Recess sejmu Kurlandzkiego z 1662 roku; Renegotiation komisji do księstw Kurlandzkiego i Semigalskiego; Sejm Mitawski; Uciążliwości i nadużycia względem miast;

Opublikowano akt 487

Tematy: Deklaracja względem Księdza Józefa Kossakowskiego; król; Księstwa Kurlandii i Semigalii; Księstwo Kurlandzkie i Semigalskie; odpowiedzi na zażalenia; postanowienia; religia panująca; senator biskup z Łotwy; wiara i duchowieństwo; zażalenia;

Opublikowano akt 488

Tematy: Cesja; Decyzja sądowa; Deklaracja; Konstytucja 1775 roku; Książę Jan Biron; Księstwo Kurlandzkie i Semigalskie; Materia sądownicza; Sąd przyzwoity; Testament codicillarny; Zgoda zgromadzonych stanów;

Opublikowano akt 489

Tematy: komisje cywilno-wojskowe; konfederacja; konstytucja sejmowa; niepodległość i wolność Rzeczypospolitej; ograniczenie czasu obrad sejmu; prorogacja sejmu; sady miejskie; wtargnięcie wojsk rosyjskich; zachowanie obowiązków prawa w czasie wojny; zwołanie sejmu;

Opublikowano akt 490

Tematy: Akcesja senatorów; Chronologia akcesji; Kawalerowie Orderów Polskich; Konfederacja Sejmu; Marszałkowie powiatowi i starostowie; Senatorowie ziemi polskiej i litewskiej; Struktura polityczna I Rzeczypospolitej; Tytuły szlacheckie; Województwa; Zgromadzenie senatorów;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie