Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 2 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Konstytucyjna; Kadencyjność urzędu sędziowskiego; Marszałek konfederacji Polski-Ukrainy; Projekty Deklaracji; Prowincja Koronna; Reformy sądownictwa; Sesja sejmu; System sądów ziemskich; Wielkie Księstwo Litewskie; Wybory sędziów;

wtorek, 3 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Debaty sejmowe; Deputacja Konstytucyjna; Marszałek konfederacji; Prace legislacyjne; Prawo Litewskie; Projekt ustawy; Reformy konstytucyjne; Sesje prowincjonalne; Ustrój Sądu Ziemskiego; Zawieszenie sesji sejmu;

czwartek, 5 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deklaracja w sprawie Sądu Ziemiańskiego dla prowincji koronnych; Deputacja Konstytucyjna; Marszałek Stanisław Małachowski; Poprawki do deklaracji; Przyjęcie deklaracji; Sekretarz Sejmowy Jan Łuszczewski; Sesja Sejmu; Zawieszenie sesji;

poniedziałek, 9 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deklaracja prawa dla sędziów ziemskich z dożywotnimi posiadłościami; Nabycie dóbr ziemskich przez Zakon Bazylianów Włodzimierskich; Prawo związane z miastem apelacyjnym Wschowa; Projekt deklaracji o Popowiczach Ruskich; Ustanowienie Komisji Cywilno-Wojennych; Wyznaczenie miejsc dla Sądów Ziemskich;

wtorek, 10 stycznia 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 383

Tematy: Funkcjonowanie sądów ziemskich; Instygatorzy sądowi; Kadencje sądów ziemskich; Miejsca sądów ziemskich; Obowiązki sądu ziemskiego; Pisarze sądowi; Przysięgi urzędników sądowych; Sądy ziemskie; Sędziowie sądów ziemskich; Urzędnicy sądów ziemskich; Władza sądu ziemskiego; Woźni sądowi; Wybory sędziów;

Opublikowano akt 384

Tematy: deklaracja; egzekucja dekretów; język polski; jurysdykcja; ordynacja prawna; prawodawstwo; proces sądowy; rejestr sądowy; sądy ziemskie; sejmik;

Opublikowano akt 385

Tematy: Deklaracja o sądach ziemskich; dochody sądów; egzekucja dekretów; jurysdykcja; procedury sądowe; przestępstwa i wykroczenia; rejestry sądowe; urzędnicy sądowi; Wielkie Księstwo Litewskie; wydawanie wyroków;

środa, 11 stycznia 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 386

Tematy: Deklaracja tymczasowa; dziedziczna posiadłość; komisarze graniczni; konstytucja; prawa stanów; sejm; sejmik; sędziowie ziemscy; wybory urzędnicze;

Opublikowano akt 387

Tematy: Deklaracja; funkcje komisarskie; komisarze porządkowi; komisje cywilno-wojskowe; nowe rozdzielenie powiatów; sejmiki; terminy sprawowania urzędu; ustalanie liczby komisarzy; Wielkie Księstwo Litewskie;

Opublikowano akt 388

Tematy: Deklaracja; jurysdykcja; miasto Wschowa; Nowa Wschowa; Podzamek; policja; prawa miejskie; sądowność; sejm; województwa Wielkopolskie;

Opublikowano akt 389

Tematy: dziedziczność stanów; inkorporacja do miast; kapłani Ruskiego obrządku; konstytucja sejmu konwokacyjnego; mieszczanie; popowicze; prawo miejskie i szlacheckie; stan rolniczy; szlachta; wolność osobista;

Opublikowano akt 390

Tematy: edukacja młodzieży; fundusz na utrzymanie; Kolegium Władzimierskie księży bazylianów; nauczyciele; Niedostatek zgromadzenia; ojcowie bazylianie w Vladimiria; prowincja Wielkiego Księstwa Litewskiego; składki; szkoły władzimierskie; zakup dóbr ziemskich;

piątek, 13 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Eksport dyplomatów; Inkorporacja Probostwa do kościoła; Inspekcja wojskowa; Kanonicy regularni; Minister obrony Litwy-Białorusi; Nobilitacja; Projekt o Trybunałach; Sesja Sejmu; Szkoły publiczne;

sobota, 14 stycznia 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 391

Tematy: konfederacja obydwu narodów; nobilitacja; przedłużenie terminu; wydawanie dyplomatów; zalecenie marszałkom;

Opublikowano akt 392

Tematy: Fundusze dla szkół publicznych; Inkorporacja probostwa parafialnego; Konstytucja Sejmu.; Nadzór Komisji Edukacyjnej; Opieka duszpasterska; Order Kanoników Regularnych Świętego Grobu Chrystusa; Sprzedaż wsi Rzeczków i Orla Góra; Zakup dóbr kościelnych; Zgoda Świętej Siedziby Apostolskiej;

Opublikowano akt 393

Tematy: bez opłaty stempla; przypuszczenie do szlachectwa; Stanisław de Pichelsztein; szlachectwo polskie; usługi tłumacza pogranicznego;

poniedziałek, 16 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Projekt ustawy o trybunałach dla Wielkiego Księstwa Litewskiego; Projekty ad memorandum; Przelożenia posłów Koronnych dotyczące ujednolicenia praw w Rzeczypospolitej; Zawieszenie sesji;

wtorek, 17 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Konstytucyjna; Głosowanie; Ignacy Potocki; Kazimierz Sapieha; Projekt ustawy; Sąd Trybunalski dla Browiaków Koronnych; Sesja Sejmu; Stanisław August Poniatowski; Stanisław Małachowski; Uroczystości rocznicowe;

czwartek, 19 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: deklaracje dotyczące sejmików; Deputacja; elekcje na różne urzędy; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; prace legislacyjne; Projekt Urządzenia Żydów; reprezentanci Miast Wolnych; Sąd Trybunałski dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego; Stan Rycerski; uchwały Sejmu;

piątek, 20 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Erekcja sufraganii połockiej; Projekt prorogacji czasu dla Deputacji Kurlandzkiej; Sprawy szlachty kurlandzkiej i Piotra Birona, księcia Kurlandii; Uczczenie ustawy rządowej z 5 maja; Uroczystość zjednoczenia księstwa Siewierskiego z Rzeczypospolitą Polską; Wnioski w różnych materiach; Wykonywanie przysięgi wierności konstytucji polskiej; Zawieszenie sesji Sejmu;

sobota, 21 stycznia 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 394

Tematy: Bezpieczeństwo i straż w trybunałach; Ilość deputowanych w składzie trybunału; Kompetencje sądu trybunalskiego; Lokalizacja i terminy obrad trybunałów; Odpowiedzialność i obowiązki sędziów trybunalskich; Organizacja sądów trybunalskich; Podział kompetencji regionalnych trybunałów; Przysięgi dla różnych funkcji w trybunale.; Struktura i funkcjonowanie trybunału; Wybory deputowanych świeckich i duchownych; Wybór oficjalistów i służby trybunału; Wynagrodzenie i kary dla deputowanych;

Opublikowano akt 395

Tematy: bezpieczeństwo i powaga sądów; obowiązki deputatów; obowiązki i przysięgi urzędników; ochrona porządku; pensje; procedury sądowe; przysięgi oficjalistów sądowych; rapporty do straży; skład trybunału; sprawy podlegające sądowi; Trybunał; Wilno; wybór urzędników; zasady wydawania wyroków;

Opublikowano akt 396

Tematy: Elekcja deputatów na trybunał; Elekcje urzędów elekcyjnych; Komisarze cywilno-wojskowi; Lustratorzy do starostw; Podkomorzowie i chorążowie powiatów; Sąd graniczny; Sądy ziemskie; Sejmik gospodarski; Sejmiki;

Opublikowano akt 397

Tematy: Decyzja stanów; Interesy Kurlandzkie; Król; Opinia; Prorogacja deputacji; Rzeczpospolita; Sejm;

Opublikowano akt 398

Tematy: Alternata elekcji; Kapituły duchowne; Komisarze graniczni; Lustratorzy starostw; Pisarstwo trybunalskie; Pisarze ziemscy akcyjni; Sejmiki lokale; Sędziowie ziemscy; Województwa i powiaty; Wybory deputatów;

poniedziałek, 23 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: deputowani na Trybunał; egzaminowanie Komisji Edukacyjnej; głosowanie wstrzymane; Jan Łuszczewski; Marszałek Stanisław Małachowski; nominowanie osób do deputacji; normalne rozgraniczenie Księstwa Litewskiego; projekt edukacji nowego biletu granicznego; projekty Tomasza Wawrzeckiego; remisje do rozgraniczenia; rewizja w Metrykach Świętych; Sesja Sejmu; taksy i egzekucji dób długami obciążonych;

wtorek, 24 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Aprobata funduszów; Fabryki krajowe; Klasztory; Komisja Policji; Marszałek Sejmu; Opłata od kart; Projekty deliberacyjne; Sekretarz Sejmu; Szpitale; Zawieszenie sesji;

Opublikowano akt 399

Tematy: akty prawne; Egzekucja remisów; Król i zgoda stanów; ograniczenie taksy i ekscyzy; opóźnienia w sprawiedliwości; przepisy prawne w Wielkim Księstwie Litewskim; rozgraniczenie dóbr; satysfakcja wierzycieli;

Opublikowano akt 400

Tematy: Deklaracja; Deputaci trybunału głównego; Elekcja; Komisarstwo graniczne; Obywatele; Prawa deputatów; Sądy trybunalskie; Sejmiki; Urzędy ziemskie; Wielkie Księstwo Litewskie;

środa, 25 stycznia 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 401

Tematy: Akty Sejmu; dochody skarbu publicznego; fabryka kart w Warszawie; karty do gry; komisja skarbowa; manipulacja podatkami; obniżenie ceny stempla; przemysł krajowy; rozkwit przemysłu krajowego; ułatwienie przeszkód dla fabryk;

Opublikowano akt 402

Tematy: komisarze graniczni; miasto Łuck; miasto Żytomierz; poprawianie błędów prawnych; sejmiki województwa kijowskiego; sejmiki województwa wołyńskiego; unifikacja procedur sejmikowych; województwo czernihowskie;

Opublikowano akt 403

Tematy: Deputacja do rewizji; Konfederacja Rzeczypospolitej; Prowincje małopolska, litewska, wielkopolska; Przedstawiciele szlachty; Relacja do króla i stanów sejmowych; Rewizja sanktów sekretnych; Senatorowie i posłowie; Skład deputacji;

Opublikowano akt 404

Tematy: Aprobata funduszów; Elżbieta Ebschelewicka; Fundacje charytatywne; Fundusze kościelne i dobroczynne; Jan Cichocki; Jan Klemens Branicki; Konwenty Dominikanów; Mikołaj Stefan Pac; Misjonarze; Sióstr Miłosierdzia; Szpitale kościelne;

czwartek, 26 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: Finansowanie kancelarii Straży; Fundusze na hospitalita komisji policyjnej; Likwidacja kapitałów na kefałach; Pensje dla metrykantów koronnych i litewskich; Projekt deputacji do przeglądania ustanowionych praw; Terminy procedur likwidacyjnych.; Uniwersał dotyczący kefałów żydowskich; Utworzenie kancelarii Ministra Bezpieczeństwa;

piątek, 27 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: debata posłów i posłanek; generał artylerii koronnej; głosowanie; Komisja Wojskowa Obojga Narodów; Król Stanisław August Poniatowski; Marszałek Sejmu i konfederacji Polski-Ukrainy; naruszenie przysięgi; nieposłuszeństwo wobec prawa; projekt Juliana Niemcewicza; rezolucja Sejmu; wiceminister obrony Polski-Ukrainy; wniosek o usunięcie ze stanowiska;

sobota, 28 stycznia 1792

Relacja z obrad

Tematy: dochód z papieru stemplowanego; drukowanie dziennika Sejmu; Hugo Kołłątaj; Komisja Policyjna; Komisja Skarbowa i Asesoryj; koszty skarbu publicznego; limit Sejmu; Marszałek Konfederacji Polski-Ukrainy; pensje dla oficjalistów; przerwa w sesji sejmowej;

Opublikowano akt 405

Tematy: Deputacja Sejmu; Konfederacja; Kontradykcje prawne; Organizacja prac legislacyjnych; Prace nad ustawodawstwem; Redakcja praw sejmowych; Senatorowie i posłowie wyznaczeni do prac;

Opublikowano akt 406

Tematy: ordynacja kancelarii straży; pensja kancelarii straży; prawo królewskie; wydatki skarbu narodowego; Wyznaczenie funduszu;

Opublikowano akt 407

Tematy: Akty prawne; Fundusz powszechny sądowy; Pensja metrykanta litewskiego; Pensja metrykantów koronnych; Porównanie pensji; Prawo; Sejm;

Opublikowano akt 408

Tematy: Fundusz dla oficjalistów; Komisja policji obu narodów; Komisja skarbowa obu narodów; Rachunki komisji policji; Sejm; Wydatki nadzwyczajne policji; Zarządzanie funduszami publicznymi;

Opublikowano akt 409

Tematy: finanse publiczne; fundusz kancelaryjny; marszałek przewodniczący w komisji policji; płace; przewodniczący komisji policji; sejm; skarb narodowy;

Opublikowano akt 410

Tematy: Egzekucje dekretów i wstrzymanie; Obliczanie funduszy kahałów; Obowiązki sądów ziemskich; Procedury i przepisy prawne dotyczące zadłużenia; Publikacja uniwersałów ogłaszających likwidację; Regulacja długów żydowskich; Urządzenia sądowe i terminy likwidacyjne; Zakaz zaciągania długów przez kahały; Zakończenie likwidacji do 15 czerwca 1792;

poniedziałek, 30 stycznia 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 411

Tematy: Deklaracja względem osób wojskowych; komisja wojskowa obu narodów; nieprzysięgnięci oficerowie; niewykonanie rozkazów; opuszczenie obowiązków urzędowych; przysięga na konstytucję; Seweryn Rzewuski; Szczęsny Potocki; wakująca buława polna Koronna; zniesienie buław polnych;

Opublikowano akt 412

Tematy: deklaracja królewska; konfederacja stanów Rzeczypospolitej; powiat brasławski; powiat lidzki; powiat nowogródecki; sąd trybunalski; sprawiedliwość; Wielkie Księstwo Litewskie; wybór pisarzy;

wtorek, 31 stycznia 1792

Bez obrad

Opublikowano akt 413

Tematy: kancelarie ziemskie; komisja skarbowa obu narodów; konfederacja obu narodów; koszty druku; Król Stanisław Poniatowski; marszałek sejmu; publikacja dziennika sejmu; rozesłanie konstytucji; sekretarz sejmu i konfederacji koronnej; Zalecenie urzędu sejmowego;

Opublikowano akt 414

Tematy: Chorąży; Egzamin; Kasztelan; Komisja Edukacyjna; Marszałek; Podstoli; Poseł; Sejm; Senat; Stan rycerski;

Opublikowano akt 415

Tematy: Aleksander Linowski; deputacja 1790; Hugo Kołłątaj; Józef Czartoryski; Karol Radziwiłł; pełnomocnicy miejskich; reforma Żydów; senat; stan rycerski; Walenty Rzętkowski;

Opublikowano akt 416

Tematy: Elekcja komisarzy skarbowych; Król i zgoda stanów; Ograniczenie długości trwania sejmu; Prośba posłów ziemskich; Przedłużenie sesji sejmowej; Przesunięcie daty elekcji;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie