Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

sobota, 1 października 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 346

Tematy: asesorowie; czas pozwów sześcioniedzielny; ordynacja sądów; pieczętarze; prezydent sędziowski; sądy dworskie; sądy miejskie; sejm; sprawiedliwość; zwłoka w procesach;

poniedziałek, 3 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Asesoria Koronna i Litewska; Deputacja Konstytucyjna; Dyskusje sejmowe; Głosowania tajne; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Przyjęcie opinii Asesorów; Sejm Wielki; Sekretarz Sejmu Jan Łuszczewski; Zawieszenie obrad Sejmu;

wtorek, 4 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Elekcja asesorów koronnych i litewskich; Marszałek konfederacji Koronnej Stanisław Małachowski; Projekt funduszu na opłatę senatorów; Przerwa sesji; Sekretarz sejmowy Jan Łuszczewski; Sesja Sejmu; Ustanowienie dworum cancellarii;

środa, 5 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Asesoryj Koronne i Litewskie; Elekcja Asesorów; Konfederacja Polski-Ukrainy; Marszałek Stanisław Małachowski; Rewizja głosów; Sejm;

czwartek, 6 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Adam Chmara; Deputacja Egzaminująca; Konstytucja 3 Maja; Marszałek Stanisław Małachowski; Piotr Potocki; Rewizja Wotów na Asesorów Koronnych i Litewskich; Wybory asesorów; Zawieszenie sesji;

Opublikowano akt 347

Tematy: apelacje; asesorzy; jurysdykcja; obowiązki sędziego; przysięga sędziowska; sądy miejskie; skład sądów; urząd sędziego; wynagrodzenie sędziów; wyrokowanie;

piątek, 7 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Opinia komisji skarbowej nt. waluty; Podziękowania za przyjęcie Konstytucji 3 Maja; Projekt o połączeniu skarbu koronnego ze skarbem litewskim; Projekt rozpoczęcia asesorii litewskiej; Przemówienia dotyczące połączenia skarbów koronnych; Wykonanie przysięgi przez Asesorów Krajowych i Litewskich; Zawieszenie sesji.; Zgoda na decyzje komisarzy wojewódzkich w mniejszym składzie;

sobota, 8 października 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 348

Tematy: Asesoria Koronna; Asesoria Litewska; prowincje litewskie; prowincje polskie; senatorowie; stan rycerski; szlachta; urzędnicy; wybory asesorów;

Opublikowano akt 349

Tematy: Asesoria Wielkiego Księstwa Litewskiego; Król; Przedłużenie terminu rozpoczęcia asesorii; Sejm; Wilno;

Opublikowano akt 350

Tematy: komisja wojskowa; komplet osób; konfederacja; konstytucja; nieobecność członków komisji; obowiązki komisji; prawo; sejm; stany; termin wypełniania obowiązków;

poniedziałek, 10 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Bezpieczeństwo sesji sejmowych; Podatki Wielkiego Księstwa Litewskiego; Prace legislacyjne Sejmu; Sprzedaż starostw; Uchwały sejmowe; Urządzenie Monety Złotej;

wtorek, 11 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Handel i wywóz złota; Konfiskata nielegalnego złota; Obrzynanie i fałszowanie złota; Projekt wynagrodzeń dla sekretarzy i kancelarii sejmowej; Projekt zalecenia dla instygatorów; Starostwa i ich przyszłość; Zasady dotyczące czerwonego złota; Złoto obrzynane;

Opublikowano akt 351

Tematy: Czerwone złote; Fałszerstwo i obrzynanie złota; Kary za uszkadzanie wartości złota; Komisja Skarbu Koronnego; Ograniczenia w obrocie złotem; Przepisy dotyczące wybijania złota; Szacunek zewnętrznej wartości złota; Wagi do ważenia złota; Wartość i kurs złota; Wywóz złota za granicę;

Opublikowano akt 352

Tematy: egzekucja prawa; Korona; podatki; prawo podatkowe; prowincje; rata marcowa; równość podatkowania; sejm; Wielkie Księstwo Litewskie;

środa, 12 października 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 353

Tematy: instygatorzy obu narodów; Michał Mniszech, minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy; oskarżenie o występek przeciwko sejmowi; Powierzenie spraw do sądów sejmowych; ściganie w sądach sejmowych; urodzona Zajączkowska i jej mąż;

Opublikowano akt 354

Tematy: Józef Narbutt; Marszałkowie sejmu i konfederacji.; Suma pieniężna jako nagroda; Wypłata z Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego; Zasługi sekretarza konfederacji;

Opublikowano akt 355

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; Prace sejmu.; Sekretarz sejmowy i konfederacji koronnej Antoni Siarczyński; Wynagrodzenie dla kancelarii sejmowej; Zalecenie wypłaty asygnat;

czwartek, 13 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Komisja Skarbowa Koronna; Komisja Skarbowa Litewska; Marszałek konfederacji Polski-Ukrainy; Posłowie litewscy; Projekt; Urządzenie Komisji Skarbowej; Zawieszenie sesji; Zmiany i poprawki;

piątek, 14 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Konstytucyjna; Dyskusje sejmowe; Józef Weyssenhoff; Komisje Skarbowe; Poprawki w projekcie; Przerwa w sesji; Reforma Komisji Skarbowej; Skarb Litewski; Stanisław Małachowski; Wolnośćc posłowie;

poniedziałek, 17 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Król Naczelny; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Ministerowie i Komisarze Skarbowi; Poseł Stanisław Potocki; Projekt Komisji Skarbowej; Prowincja Litewska; Prowincjonalna narada; Sekretarz sejmowy Jan Łuszczewski; Spory konstytucyjne; Zawieszenie sesji sejmowej; Złączenie Skarbu Litewskiego ze Skarbem Koronnym;

czwartek, 20 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Akceptacja projektów ustaw; Asesoria i rozkłady sądzenia spraw; Kwestie cywilno-wojenne; Marszałek konfederacji litewskiej Książę Kazimierz Sapieha; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Poddanie pod głosowanie; Przedłużenie czasu na zapis ksiąg ziemskich; Sesja Sejmu.; Unia Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną; Warunki Unii; Wystąpienie Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego;

piątek, 21 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do Interesów Kurlandzkich; Dyskusja nad statusem mniejszych miast duchownych; Komisja Wojskowa i Komisja Skarbowa - podział przedstawicieli; Lokalizacja kasy skarbowej i sądów dla Litwy.; Naprzemienne prezydencje w komisjach między Litwą a Koroną; Projekt graniczny między województwem bracławskim a kijowskim; Przyjęcie projektu dotyczącego miast duchownych; Równa liczba ministrów i urzędników między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim; Stanisław Małachowski i sesja Sejmu; Wznowienie sesji 24 października; Złączenie skarbu litewskiego ze skarbem koronnym;

sobota, 22 października 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 356

Tematy: administracja publiczna; komisja policyjna; Komisja Skarbowa; Komisja Wojskowa; Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie; ministerstwa i urzędy narodowe; równość reprezentacji; Rzeczpospolita; skarb narodowy; Unia;

Opublikowano akt 357

Tematy: alfabet; drukarnie; komisja skarbowa; komisje wojewódzkie; posiadłości ziemskie; przedłużenie gotowości ksiąg ziemskich; rewersy; rozdziały województw, ziem i powiatów; sejm; taryfy po grodach;

Opublikowano akt 358

Tematy: Bieg sprawiedliwości; Deklaracja i organizacja pracy sądów; Ordynacje z lat 1764, 1766, 1776; Rejestry skarbu, magdeburski, expulsionum, incarceratorum, remissionum; Rozwiązywanie spraw sądowych; Sądy między miastami a starostami; Zaległe sprawy w Asesorii koronnej;

Opublikowano akt 359

Tematy: Deputacja dla Księstw Kurlandii i Semigalii; Nieukończone sprawy deputacji; Obowiązki konfederowanych stanów; Prawa i krzywdy miast Kurlandii i Semigalii; Przyspieszenie dzieł deputacji; Skargi stron; Terminy przedstawienia opinii; Współpraca pieczętarzy z deputowanymi;

Opublikowano akt 360

Tematy: akty prawne Króla i konfederowanych stanów; burgrabiowie; egzekucja dekretów sądowych; Maciej Łuszczewski; subdelegaci; śmierć grodowego starosty; tymczasowa organizacja wykonania prawa; województwo łęczyckie;

poniedziałek, 24 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Kary dla nieposłusznych; Konstytucja Narodowa; Niezadowolenie z prac Sejmu; Obowiązki urzędowe; Podziękowania od obywateli powiatu; Powrót do kraju w ciągu trzech miesięcy; Projekty deliberacji; Przysięga na Konstytucję; Rozkazy do wykonania przysięgi; Rozkład Parafii do Sejmików; Straż jako Władza Wykonawcza; Wiceminister obrony i generał artylerii;

wtorek, 25 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Marszałek konfederacji Polski-Ukrainy Stanisław Małachowski; Odroczenie sesji; Poprawki konstytucyjne; Projekt opisu Komisji Skarbowej; Przeczytanie projektu i uwagi Posłów; Sekretarz sejmowy Jan Łuszczewski; Sesja Sejmu;

środa, 26 października 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 361

Tematy: egzekwowanie ustawy; komisja wojskowa; konfederacja obu narodów; konstytucja; Marszałkowie sejmowi; ministrowie rządowi za granicą; powrót do kraju i pełnienie obowiązków; przysięga na ustawę rządową; straż narodowa; urlopowani oficerowie;

czwartek, 27 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Depozyt Konstytucyjny; Deputacja Konstytucyjna; dyskusja nad projektami dotyczącymi Królewszczyzn; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; odłożenie sesji; poprawki do projektu Komisji Skarbowej; projekt Opisu Komisji Skarbowej; Przecławski Potulicki; uchwalenie prawa; uwagi odnoszące się do sprzedaży królewszczyzn;

piątek, 28 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Debaty na temat emfiteuty; Mianowanie osób do magistratur podczas sejmu; Prace Deputacja Konstytucyjnej i do Spraw Starostw; Projekt dotyczący wyboru kandydatów na komisarzy i asesorów na sejmikach; Przedstawienie projektu dotyczącego zasad sprzedaży starostw; Zawieszenie sesji.; Zyski i zagrożenia wynikające ze sprzedaży starostw;

sobota, 29 października 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 362

Tematy: Aprobata funduszu szpitali; Biskup niceński Kryspin Cieszkowski; Dobra dziedziczne; Komisja policji obu narodów; Obrządek łaciński; Proboszcz Zinkowski; Szpitale Zinkowskiego i Hrumiackiego; Utrzymywanie ubogich; Województwo podolskie;

Opublikowano akt 363

Tematy: administracja publicznych dochodów; Komisja Skarbowa Obojga Narodów; kontrola nad skarbem Rzeczypospolitej; obowiązki i wybór komisarzy; przepisy służbowe i procedury; przysięga komisarzy; regulacje dotyczące handlu i cel; relacje z sejmem i królem; sankcje za przewinienia urzędnicze; skład komisji; zarządzanie finansami państwa;

poniedziałek, 31 października 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Konstytucyjna; dyskusja; glosowanie; Michał Czacki; projekty ustaw; propozycje; Stanisław Krasicki; Stanisław Małachowski; wybory do Magistratur Wykonawczych; zawieszenie sesji;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie