Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

środa, 1 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Kondycje dla posłów za granicą; Marszałek Sejmu; Opozycja posłów; Projekt Polityki; Projekt Straży; Przysięga wierności Królowi i Rzeczypospolitej; Rozdrukowanie projektu; Straż przyjęta jednomyślnie; Sumy pozwalanej straży;

piątek, 3 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Zagraniczna i wydatki dyplomatyczne; Limita i kontrakty świetojanskie; Obecność wojsk rosyjskich w Kurlandii i związane z nią kwestie dyplomatyczne; Powrót archiwów z zagranicy; Projekt Policji; Projekt przeciwdziałania ekstrawagancji finansowej państwa.; Przysięga dla posłów zagranicznych; Sprawy graniczne i spory majątkowe; Straż narodowa i sumy na ekstraordynaryjne wydatki;

poniedziałek, 6 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: fundusz na potrzeby spraw zagranicznych; głosowanie nad projektami sejmowymi; gratyfikacje dla urzędników; Konstytucja 3 Maja; potrzeby dyplomacji i pensje dyplomatyczne; projekt Policji; repartycja Marszałków i Podskarbiów; stratyfikacja i ograniczenie wydatków; wyznaczanie funduszy na wydatki nieprzewidziane; zarządzanie skarbem państwa;

Opublikowano akt 301

Tematy: Decyzje królewskie; Marszałek sejmowy; Minister spraw zagranicznych; Obowiązki ministrów; Odpowiedzialność ministrów; Organizacja straży; Rada królewska; Sekretarze straży; Skład straży; Straż praw;

Opublikowano akt 302

Tematy: Dobro i powaga ojczyzny; Konstytucja rzadowa; Posłowie zagraniczni; Przysięga; Rozkazy zwierzchności; Rzeczpospolita; Sekret dyplomatyczny; Wierność i uczciwość w służbie; Wierność królowi;

wtorek, 7 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Antoni Jabłonowski; Deputacja interesów zagranicznych; Fundusz interesów zagranicznych; Gdańsk; Interesy zagraniczne; Konstytucja 3 Maja; Stanisław August Poniatowski; Stanisław Małachowski; Stanisław Sołtyk; Szkoła Dyplomatyczna; Tadeusz Matuszewicz;

Opublikowano akt 303

Tematy: Budżet Rzeczypospolitej; Finanse publiczne; Fundusze na sprawy zagraniczne; Konfederacja.; Kontrola wydatków publicznych; Król; Prawo Skarbowe; Rezerwa na potrzeby nieprzewidziane; Sejm; Sprawozdawczość finansowa;

środa, 8 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Audiencja dla delegowanych z Kurlandii i Semigalii; Komisja Policji; Konstytucja 3 Maja; Marszałek Sejmu; Marszałkowie i Podskarbiowie; Organizacja administracji; Policja; Projekt Policji.; Przysięga Ministrów; Reforma cechów; Sesje sejmowe;

Opublikowano akt 304

Tematy: Bezpieczeństwo i całość państwa; Deputacja do interesów zagranicznych; Gratyfikacja za bezpłatną służbę; Książę Antoni Jabłonowski; Kwitowanie pretensji; Posłowie Rzeczypospolitej; Sprawozdanie z czynności; Uznania zagranicznych mocarstw; Wyrażenie wdzięczności; Zapis do księgi praw;

czwartek, 9 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Debaty nad gospodarką starostw; Deputacja do urządzenia starostw; Dochody i wydatki skarbowe; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Nagrody i wynagrodzenia dla sekretarzy; Prace nad materiami skarbowymi; Projekt prawa sumptuarnego; Projekt sprzedaży starostw lennych; Projekt usunięcia Orderu Maltańskiego; Przysięgi Sędziów Sejmowych; Rozpatrzenie projektu poselskiego Stanisława Wojczyńskiego.; Wprowadzenie magistratury policji; Zażalenia na Komisje Skarbowe;

piątek, 10 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: debata na temat lenności i jej przekształceń; Komisja Skarbowa Koronna; Komisja Skarbowa Litewska; Król Stanisław August Poniatowski; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; opozycja wobec projektu; propozycje dotyczące zarządzania majątkiem publicznym; Sejm Wielki; skupienie się na sprawach finansowych i ekonomicznych; uchwały dotyczące sum starostwa;

sobota, 11 czerwca 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 305

Tematy: asygnacje; deputacja korekcyjna; kancelaria; komisja policji; konfederacja obojga narodów; księgi ziemskie; marszałek; numer sejmowy; rada; subalterni; zaległości trzykwartalne; zlecenie;

Opublikowano akt 306

Tematy: Prace komisyjne; Przedłużenie terminu; Sejmiki deputackie; Sporządzenie księgi ziemskiej; Województwa, ziemie i powiaty;

Opublikowano akt 307

Tematy: deputacja skarbu litewskiego; Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego; kwota 19,724 złote polskie; opłacenie zaległości; pensja dla Christiana Wilhelma Fricze; remanenty Wielkiego Księstwa Litewskiego; subalterni Rady Nieustającej;

Opublikowano akt 308

Tematy: funkcjonariusze państwowi; komisarze skarbowi; projektowanie środków na potrzeby skarbu publicznego; prowincje Małopolska, Wielkopolska i Wielkie Księstwo Litewskie; skarby obu narodów; stan percepty i expensy; urządzenie starostw; Wyznaczenie deputacji; zarząd wydatków publicznych;

Opublikowano akt 309

Tematy: aprobata; dziedziczność; Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego; Łopatyn; utwierdzenie; wieczystość; zmiana formy własności;

Opublikowano akt 310

Tematy: 100 tysięcy złotych polskich; dożywocie potomków; poselstwo przy dworze angielskim; senator; starostwo Krasnosielskie; Tadeusz Burzyński; Utwierdzenie sumy; województwo mińskie; zasługi; zgoda stanów;

Opublikowano akt 311

Tematy: Dekrety ostateczne trybunałów; Przepisy sejmowe; Sejm; Starostwo Bystrzyckie; Uchwały sejmowe; Zabezpieczenie sum pieniężnych;

wtorek, 14 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Długi publiczne i prywatne; Fabryki, Bank Narodowy i wsparcie przemysłowe; Inwalidzi wojenni i ich prawa; Konstytucje jako prawo ustanawiające; Lenności Litewskie i zarząd dóbr ziemskich; Podatki i finanse państwowe; Sejm i procedury sejmowe; Spory prawne i decyzje sądowe; Starostwa, komisje i inwestycje; Zarząd majątkiem pojezuickim;

środa, 15 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Dzień poczty; Ekspedycja skarg; Mała liczba posłów; Nieobecność króla; Potrzeba dzisiejszej sesji; Projekt Księstwa Sapieha; Projekt Tadeusza Korsaka; Prośba o zawieszenie sesji; Skargi obywateli; Zawieszenie sesji przez marszałka Sejmu; Zgoda na zawieszenie sesji;

Opublikowano akt 312

Tematy: Deklaracja; dobra Byszew z przyległościami; dziedzictwo; interes Panów Ożarowskich; Komisja Skarbu Koronnego; powrót do władania dobrami; pretensje; regulacje prawne; transakcje; trybunał koronny lubelski;

Opublikowano akt 313

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; miasto Serock; rzeka Narew; uczynkowe sprawy; zalecenie;

Opublikowano akt 314

Tematy: akt unii; dobra ziemskie; dziedziczność dóbr; konstytucje sejmowe; konstytucje z 1661 i 1677 roku; lenność; statut litewski; Wielkie Księstwo Litewskie;

Opublikowano akt 315

Tematy: dobra Kaźmierzowska Słoboda, Kuźmicze, Pokalicze; konstytucja z roku 1775; lenność; Michał Pruszanowski; Odesłanie do Asesorii Wielkiego Księstwa Litewskiego; powiat rzeczycki; sądy dworskie Wielkiego Księstwa Litewskiego; sędzia ziemski; urodzeni instygatorzy Wielkiego Księstwa Litewskiego;

Opublikowano akt 316

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; Odesłanie sprawy szlacheckiego; Paweł Popiel; rozstrzyganie spraw; senator kasztelan z Sandomierza; Strońskiego;

Opublikowano akt 317

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; miasto Skaryszew; prowentowy podatek; zapłata należności; złożenie kwitów;

Opublikowano akt 318

Tematy: Instygatorzy; Komisja Skarbu; Likwidacja; Sądowe sesje; Skarb publiczny; Skarbowość Wielkiego Księstwa Litewskiego; Starostwa i królewszczyzny; Sumy konstytucji; Urzędnicy skarbowi; Zobowiązania urzędowe;

Opublikowano akt 319

Tematy: Allewacja w podatkach; Pożar miasta Bojanowa; Przytulenie i sprawowanie rzemiosł przez mieszkańców.; Unikanie emigracji fabrykantów; Warunki komisji skarbowej dla miasta Leszna; Wspieranie fabrykantów i mieszkańców; Wyzucenie mieszkańców z majątków i siedlisk;

czwartek, 16 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: bezpieczeństwo Króla; delegacja Miast Księstw Kurlandii i Semigalii; Komisja Edukacyjna; Komisja Policyjna; Król Stanisław August Poniatowski; projekt Policji; restauracja Zakonu Jezuickiego; sejmowe posiedzenie; Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu; wewnętrzne urządzenie Miast; wybory Plenipotencjarzy;

piątek, 17 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Bezpieczeństwo boku Królewskiego; Jedność legislacyjna i egzekutywna; Kandydatura posłów do urzędów; Kompetencje władzy wykonawczej; Prawa i obowiązki Komisji Policyjnej; Problematyka Unii i jej przestrzeganie; Projekt Policji; Przeciwdziałania nadużyciom posłów; Składanie protestów i wniosków;

Opublikowano akt 320

Tematy: Bezprawia i zaradzenie im; Deputacja do interesów Kurlandzkich; Miasta Księstwa Kurlandzkiego i Semigala; Projekt ustawy; Skargi i naruszenia praw;

poniedziałek, 20 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: alternata dla Prowincji Litewskiej; bezpieczeństwo Dziedziców i uciemiężenie mieszczan; jurysdykcja Marszałka; obowiązki Marszałka; prawo neminem captivabimus; Projekt Policji; projektowanie fabryki broni; sprawy pomiędzy mieszczanami a szlachtą; utrzymanie bezpieczeństwa przy boku Jego Królewskiej Mości; wydatki Sądu kryminalnego;

wtorek, 21 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Indygenat dla obcokrajowców; Miasta dziedziczne i ich jurysdykcje; Polityka i postępowanie w światyni Praw; Polityka obronna i Sądy Asesorskie; Prawa i wolności obywatelskie; Procedury parlamentarne i uchwały; Projekt ustawy dotyczący glejtów i praw miejskich.; Przemoc i możnowładztwo; Przyrównanie Polski do innych mocarstw; Sprawiedliwość dla Szlachty Powiatu owruckiego; Wprowadzenie komisji sądowych;

środa, 22 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: broń i amunicja; Codex Civilis et Criminalis; fabryki i produkcja wyposażenia wojskowego; komisarze; Komisja Skarbowa; projekt organizacji miast; przysięga oficerska; reforma sądownictwa; sesja sejmowa; urzędy grodzkie; wojsko;

Opublikowano akt 321

Tematy: dopełnienie sprawiedliwości; jurysdykcja; Komisja Skarbu Koronnego; konstytucja 1776; obywatele powiatu owruckiego; postępowanie sądowe; rozstrzyganie sporów; sejmiki w Żytomierzu; starosta owrucki; województwo kijowskie;

Opublikowano akt 322

Tematy: Dobra ziemskie; Miasta; Mieszczanie; Nieważność ustaw; Pieczętarze; Przywileje kupieckie; Sąd asesorski; Sejm Czteroletni; Wola dziedziców;

Opublikowano akt 323

Tematy: akt prawny; asesorzy; kandydacja do komisji rządowych; Król Stanisław August Poniatowski; Sejm Wielki; Wykluczenie posłów; zasada niełączenia mandatów;

Opublikowano akt 324

Tematy: dyplom szlachecki; indygenat; obywatele państw; prawo z roku 1775; przysięga na wierność Rzeczypospolitej; przywileje szlacheckie; szlachectwo; tytuł „Ostrzeżenie względem indygenatów”; Wawrzyniec Engeström; wierność;

piątek, 24 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Finansowanie wojska; Fundusze publiczne; Komisja Skarbowa; Konstytucja Koronna; Limit czasowy sejmu; Reforma sądownictwa; Sejm 1791; Uregulowanie Miast Rzeczypospolitej; Wybór sędziów;

Opublikowano akt 325

Tematy: deklaracja; jurysdykcja grodzka; Kijów; obrady sejmowe; projekty skarbowe; Prot Potocki; sąd ziemski pierwszej instancji; sprawiedliwość; starostwa; urzędy sądownicze;

Opublikowano akt 326

Tematy: Eligibility; Funkcjonowanie i Obowiązki Komisji; Jurysdykcja i Władza Sądowa Komisji; Komisja Policyjna; Pisarz Komisji; Przewodniczący i Prezes Komisji; Przysięga Komisarza; Raportowanie Sejmowi; Skład Komisji; Środki Bezpieczeństwa Publicznego; Władza Nadzwyczajna w Warszawie; Wybory i Kadencja Komisarzy; Wymagania i Kwalifikacje Komisarzy; Wynagrodzenie i Pensja Komisarzy; Zasady Postępowania;

Opublikowano akt 327

Tematy: egzekucja obowiązków sędziowskich; oficjaliści sędziów; sejmiki; sprawiedliwość dla prowincji koronnych; surrogaci sędziów; tymczasowe stanowienie urzędów; wakacje w sądach ziemskich; wybieranie sędziów; zjazdy;

Opublikowano akt 328

Tematy: assignaty; bezpieczeństwo Rzeczypospolitej; finansowanie wojska; kampamenty; komisja wojskowa; odpowiedzialność finansowa; skarb publiczny; stan bezpieczeństwa narodowego; wojsko; wydoskonalenie sztuki wojskowej;

Opublikowano akt 329

Tematy: biskupstwo krakowskie; dzierżawa; dzierżawa kuźnic; fabryka kos; Komisja Skarbu Koronnego; kontrakt; monopolium; opieka; warunki;

Opublikowano akt 330

Tematy: Akta sądu statutem Kazimierza Wielkiego; Archiwa miejskie Krakowa; Deklaracja; Jurysdykcje krakowskie; Jurysdykcje miasteczek; Jurysdykcję starościńskie i wójtowskie; Publikacja aktu; Uchylenie jurysdykcji miasteczkiem szczególnych;

Opublikowano akt 331

Tematy: Akt prawny; Asesorzy; Deklaracja; Miasto Sandomierz; Prerogatywy miast; Prowincje wielkopolskie; Sądy ziemskie; Sejm plenipotencyjny; Sesje prowincjonalne; Wielkie Księstwo Litewskie; Wydziały apelacyjne;

sobota, 25 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Administracja dóbr biskupstwa krakowskiego; Komisja Skarbowa; Marszałek konfederacji Polski-Ukrainy; Produkcja broni, pałaszy i kos; Projekt sądu wspólnego między obywatelami Litewskimi a Kurlandzkimi; Rejestr kandydatów na komisarzy do Komisji Policji;

poniedziałek, 27 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Konstytucyjna; fundusz dla Kościoła; Komisja Policji; Komisja Skarbowa; kościół parafialny Bychowski; limita sesji; marszałek Sejmu; Memoriał Miasta Sandomierza; projekt ustawy; projekt ustawy o urzędach miejskich; rejestr fiskalny; Sandomierz status apelacyjny; Sąd Apelacyjny; sesja Sejmu; Uniwersały do Miast i Miasteczek; urzędowanie miast; urzędy miejskie; wybór komisarzy;

wtorek, 28 czerwca 1791

Relacja z obrad

Tematy: Debaty na temat limitu Sejmu; Elekcja Komisarzy Policyi; Indywidualne podziękowania; Ogłoszenie wyników wyborów; Podatki i finanse publiczne; Projekt ułożenia nowego kodeksu prawnego; Propozycje zmian w ustawodawstwie; Przysięga wybranych członków; Przyszłość konstytucyjna; Rolnictwo i gospodarka;

czwartek, 30 czerwca 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 332

Tematy: osoby wybrane na komisarzy; pisarze skarbu i trybunału; prowincje: małopolska, Wielkie Księstwo Litewskie, wielkopolska; Senat; senatorowie kasztelanowie; stan rycerski; starosta nurski; szambelan króla; Wybór komisarzy do komisji policji;

Opublikowano akt 333

Tematy: Kodeks Stanisława Augusta.; Nagroda za najlepszy projekt; Normy krajowe i obce; Oznaczenie deputacji do tworzenia Kodeksu cywilnego i karnego; Proces cywilny i karny; Przygotowanie projektu kodeksu; Sesje prowincjonalne; Sprawiedliwość naturalna; Statut Łaskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego; Ustawa rzeczypospolitej; Uzupełnienie braków w prawodawstwie;

Opublikowano akt 334

Tematy: Deputacja do napisania Kodeksu; Kodeks cywilny i karny; Kodeks Stanisława Augusta; Konkurs na projekt kodeksu; Konstytucja; Nagroda za najlepszy projekt; Prawa krajowe i obce; Sesja prowincjonalna; Sprawiedliwość naturalna; Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego; Wielkie Księstwo Litewskie;

Opublikowano akt 335

Tematy: akt prawny; artyleria; król; księga praw; Księstwo Kurlandii i Semigalii; ofiara; podziękowanie; rycerstwo;

Opublikowano akt 336

Tematy: Aprobata funduszu kościelnego; erygowanie cerkwi dla Ruskiego unickiego obrządku; Kanonicy Regularni Kongregacji Krakowskiej; kordon rosyjski; kościół parafialny Ozierański; obowiązki duszpasterskie.; parafia Bychowska; pomoc dla ubogiej szlachty; utrzymanie szkoły parafialnej;

Opublikowano akt 337

Tematy: Elekcje miejskie i wydziałowe; Obowiązki magistratu; Organizacja wewnętrzna miast; Prawa i obowiązki mieszczan; Sąd miejski i jego kompetencje; Skład ludu miejskiego; Uchwały miejskie; Urzędy miejskie i wydziałowe; Zgromadzenia ludu miejskiego;

Opublikowano akt 338

Tematy: Dochody królewskie; Dystrykty miejskie; Egzekucja prawa o miastach; Jurysdykcje miejskie; Komisja policyjna; Miasta królewskie wolne Rzeczypospolitej; Prawa lokacyjne; Przywileje renomacyjne; Universal i listy królewskie; Wybory miejskie;

Opublikowano akt 339

Tematy: deputacje sejmowe; limit sejmu; odpoczynek dla sił sejmowych; prace przygotowawcze deputacji; projekty ustaw; przestrzeganie porządku; sesje sejmu; uniwersały królewskie; zwołanie sejmu w przypadku potrzeby;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie