Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 2 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad uchwałami Skarbu Koronnego; Ekonomia i zarządzanie skarbem narodowym; Funkcjonowanie i organizacja tygodni pracy Sejmu; Głosowania i decyzje Sejmu; Interwencje króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Kwestie finansowe i sumy przyznane senatorom; Prawa miejskie i ich przyjmowanie; Rozpatrywanie opinii Komisji Skarbowej; Sejm Wielki i rozprawy parlamentarne; Zasady prawodawstwa dla mieszczan i szlachty;

wtorek, 3 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: debaty sejmowe; elekcja króla; jedność narodowa; Konstytucja 3 maja; prawa obywatelskie i wolności; projekt ustawy rządowej; przysiędzenie króla na konstytucję; sukcesja tronu; suwerenność i reformy Rzeczypospolitej; wojsko i obronność kraju; wpływ mocarstw zagranicznych; zagrożenia zaborami; związki z Kościołem;

czwartek, 5 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Obrona i potrzeba uzbrojenia armii; Podziękowania i wyrazy uznania dla króla; Prace Deputacji Konstytucyjnej; Prace nad perfekcjonowaniem formy Rządu; Przysięga na Konstytucję i proces podpisania; Senat i formowanie prawa; Uroczystości narodowe i patronaty; Wypowiedzi Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Wyrażanie zgody na konstytucję przez senatorów i posłów;

Opublikowano akt 267

Tematy: Chłopi i włościanie; Edukacja dzieci królewskich; Konstytucja; Król i władza wykonawcza; Miasta i mieszczanie; Regencja; Religia panująca; Rząd i władze publiczne; Sejm i władza prawodawcza; Siła zbrojna narodowa; Szlachta i ziemianie; Władza sądownicza;

Opublikowano akt 268

Tematy: Dzień świętego Stanisława; Edukacja chrześcijańska duchowieństwa; Kary za przeciwdziałanie konstytucji; Konstytucja; Obchody dziękczynne; Obowiązki władzy wykonawczej; Przysięga na posłuszeństwo konstytucji; Sąd sejmowy; Ubezpieczenie konstytucji; Zniesienie wcześniejszych praw;

Opublikowano akt 269

Tematy: 100 tysięcy złotych polskich; Kazimierz Wykowski; Komisja Skarbu Koronnego; konstytucja z 1775 roku; senator kasztelan; starostwo Niechworowskie; uchylenie; Zniesienie sumy;

sobota, 7 maja 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 270

Tematy: arsenały Rzeczypospolitej; broń krajowa; broń zagraniczna; Komisje Wojskowa i Skarbowa; potrzeby obronne Rzeczypospolitej; preferencje dla produkcji krajowej; środki na wojsko; współpraca komisji; wyposażenie wojska; zaopatrzenie arsenałów;

Opublikowano akt 271

Tematy: Decyzje stanów; Etat wojska; Formacja wojskowa; Generałowie; Komisja wojskowa; Oficerowie; Projekt reformy wojskowej; Stan wojska; Ulepszenie wojska;

poniedziałek, 9 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: formowanie rządu i wybór ministrów; Konstytucja 3 maja; obrona suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej; postulaty poprawek w Konstytucji; przemyślenia i uwagi posłów na temat nowo wprowadzanej Konstytucji; reformy ustrojowe; szczegóły dotyczące organizacji Sejmu; wpływ obcych dworów na politykę wewnętrzną; zalecenia dotyczące Deputacji Kurlandii i Semigalii;

wtorek, 10 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Debaty o strojach wojskowych; Dyskursy posłów; Fundusze na wysyłanie oficerów do obcych armii na naukę; Konstytucja 3 maja; Milicja Miejska i Popisy Wojewódzkie; Oświata i wychowanie młodzieży.; Poprawki do ustaw i konstytucji; Projekt o sejmikach; Skarb Państwa i jego zasilenie; Sprawy wojskowe i defensywne; Wojsko i obowiązki oficerów;

czwartek, 12 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Konstytucyjna; Konstytucja 3 Maja; Kreski sekretne; Marszałek Sejmu; Nominacje senatorskie; Prawo o sejmikach; Projekt Sejmu; Reformy ustrojowe; Rezydencja Króla; Sankcja praw; Wakuowanie urzędów;

Opublikowano akt 272

Tematy: dzienniki obserwacji oficerów; fundusz na edukację wojskową; kalkulacja wydatków wojskowych; komisja wojskowa; korpus artylerii i inżynierów; ministrowie za granicą; płace oficerów; profesorowie odpowiednich korpusów; rewje i kampanie zagraniczne; sposobienie oficerów do wiadomości wojennych;

Opublikowano akt 273

Tematy: Komisja wojskowa; Likwidacja obowiązków wojskowych; Marszałkowie sejmowi i konfederaccy; Obowiązki sejmowania; Przysięga i posłuszeństwo wojskowe; Subordynacja wojskowa; Wojskowi w czasie pokoju; Zwierzchność wojskowa;

Opublikowano akt 274

Tematy: Aprobata stanów; Księstwa Kurlandii i Semigalii; Nieukończone prace deputacji; Przedłużenie czasu deputacji; Rozpatrzenie skarg; Termin zakończenia czynności; Zgoda konfederowanych stanów;

piątek, 13 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: abdykacja Jacek Małachowski; aresztowanie Drużbiłowskiego; debata sejmowa; komisja edukacyjna; konstytucja 3 maja; marszałek Stanisław Małachowski; nominacje ministrów; prace konstytucyjne; reforma rządu; sejm wielki; sejmiki prowincjonalne; sprawy wewnętrzne Litwy; wolność słowa;

poniedziałek, 16 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Konstytucyjna - poszerzenie składu; Długość sesji sejmowych; Konstytucja 3 maja; Kwestie sukcesji tronu; Obrona konstytucji i apel o jednomyślność; Prawo o pierwszeństwie kupna wsi Czyżewo; Przemówienia posłów i hołd dla króla; Reformy Sejmu i prawa konstytucyjnego; Rolnictwo i prawo agrarne; Status miast i mieszczan;

wtorek, 17 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja interesów zagranicznych; Komisja Wojskowa; Komisje Skarbowe; Konstytucja 3 maja; Król Prus i stosunek do Konstytucji; marszałek Sejmu; milicja nadworna; pensje zagraniczne; projekt sędziów sejmowych; sejm konstytucyjny; uczestnictwo wojsk pruskich; wyznaczenie ministrów;

środa, 18 maja 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 275

Tematy: deputacja konstytucyjna; konstytucja; Małopolska; posłowie; prowincje; przysięga; sejm; senatorowie; Wielkie Księstwo Litewskie; Wielkopolska;

Opublikowano akt 276

Tematy: Czyżew; konstytucja roku 1775; Pani Wodzińska; podstolińska liwska; przywileje miejskie; targi i jarmarki; województwo mazowieckie; współdziedzicowie; ziemia nurska; zniesienie punktu konstytucji;

Opublikowano akt 277

Tematy: Dobra publiczne; Generał artylerii; Konstytucja; Król; Książę Kazimierz Sapieha; Marszałek konfederacji litewskiej; Obowiązki marszałkowskie; Sejm; Straż urzędowa; Zaufanie;

czwartek, 19 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputowanie na kongres; Król Stanisław August Poniatowski; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Materia ekonomiczna i skarbowa; Prawo publiczne i wzniosłe obowiązki obywateli; Projekt komisji i nominacji; Sesja Sejmu; Sprawy Księstwa Kurlandzkiego; Starostwa sumowe; Uregulowanie długów publicznych i prywatnych; Wiceministrowie spraw wewnętrznych;

piątek, 20 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: dykasterie; Komisja Skarbowa; konfederacja; Marszałek Stanisław Małachowski; prace legislacyjne; Sejm Wielki; sprawy skarbowe; sprawy wewnętrzne Polski-Ukrainy; Starostwo Stawiszyńskie; sumy pieniężne przyznane przez Sejm; Wsi Sobotki; wydatki Goniączyn/Golęcin;

poniedziałek, 23 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Dobra Izawolickie; Komisja Skarbowa; Marszałek Sejmu; Obrady Sejmowe; Odpowiedzialność finansowa; Prawa dziedziczne; Sąd Królewski; Sądy Sejmowe; Starostwa; Własność ziemska;

Opublikowano akt 278

Tematy: Geneza i funkcje komisarzy; Komisja Skarbu Koronnego; Komisja Wojskowa Obojga Narodów; Kongregacja Greckoorientalnych; Król Polski; Nominacja komisarzy Rzeczypospolitej; Przedstawiciele z Korony i Litwy; Sejmowa uchwała; Wydatki na kongregację; Zgoda stanów;

Opublikowano akt 279

Tematy: Chorąży inowłodzki; Konstytucja z roku 1775; Pan Franciszek Jerzmanowski; Prowizja; Przyznanie sumy pieniężnej; Urząd Teodora Chałtyńskiego; wieś Sobotka; województwo łęczyckie; zabezpieczenie finansowe;

Opublikowano akt 280

Tematy: 30,000 złotych polskich; dobra Goniądzyn lub Gołęcin; obowiązek konstytucji z roku 1736; Pan Franciszek Miaskowski; senator kasztelan z Gniezna; zapewnienie sumy pieniężnej;

Opublikowano akt 281

Tematy: 350 tysięcy złotych polskich; konstytucja z roku 1673; Król; minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy; opłata prowizji; Pan Michał Mniszech; starostwo lubelskie; ustawa sejmu z roku 1775; wiara publiczna; zabezpieczenie sumy pieniężnej;

Opublikowano akt 282

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; Łuby; Major w wojsku; Opinia komisji; Sejm; Starostwo Stawiszyńskie; Uchylenie sumy pieniężnej;

wtorek, 24 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: August Sułkowski; Komisja Skarbowa; Kwestia Żydów; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Ordynacja Książąt Sułkowskich; Ordynacje; Parki Ordynacji; Problem zabór rolników; Sejm Czteroletni; Ustawy sejmowe;

Opublikowano akt 283

Tematy: bonifikata; dokumenty spalone; My Król; podkomorzy ziemi rożańskiej; prowizja; przysięga przed Komisją Skarbu Koronnego; skarb Rzeczypospolitej; starostwo ostrowskie; zapewnienie sumy pieniężnej; zgoda stanów;

Opublikowano akt 284

Tematy: Akt opublikowany; Starostwo Odolanowskie; Uchylenie konstytucji roku 1775;

Opublikowano akt 285

Tematy: decyzje sądowe; Komisja Skarbu Koronnego; kwestie prawne dziedzictwa; natura posiadania nieruchomości; rewizja przez sądy assessorskie koronne; rozpoznanie sądowe; sejm; stan posiadania; własność dóbr Szawulichy;

Opublikowano akt 286

Tematy: Artykuły i rozrządzenia ustrojowe z roku 1783; Dobra ordynacji Sułkowskiej; Fundusz edukacji młodzieży szlacheckiej; Książę Antoni Sułkowski; Prawo kupna; Senator Wojewoda z Kalisza; Spłata długów; Sprzedaż majątku;

Opublikowano akt 287

Tematy: Decyzja sejmowa; Król; Przyniesienie opinii; Przywileje królewskie; Stan sejmujący; Starostwa; Ustawodawstwo; Zalecenie do Komisji Skarbu Koronnego;

Opublikowano akt 288

Tematy: instygatorzy koronni; Komisja Skarbu Koronnego; oficjaliści skarbowi; sądy koronne; Sprawy asesorskie; wieś Szanderówka;

Opublikowano akt 289

Tematy: dobra dziedziczne i lenne; lustracja dóbr; oficjaliści skarbowi; opłaty z dóbr królewskich; rodzaje lenności; sąd królewski; Zalecenie do Komisji Skarbu Koronnego; zażalenia poddanych;

Opublikowano akt 290

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; Konstytucja z 1775 roku; Rafał Gurowski kasztelan poznański; Uchylenie sumy na starostwo Kolskie; Zgodność stanów;

czwartek, 26 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Konstytucyjna; Komisja Wojskowa; Komisje Cywilno-Wojskowe; Król Stanisław August Poniatowski; Prawa i wolności obywatelskie; Projekt Sejmu Konstytucyjnego; Reformy Sejmu Wielkiego; Sądownictwo i prawo łaski; Sądy Grodzkie i Ziemskie; Stanowiska publiczne i urzędy; Straż narodowa; Trybunały;

piątek, 27 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: komisje sejmowe; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; prawa niewzruszone; projekt Jesu sure aggratiandi; projekt o Sejmie Konstytucyjnym; projekt Straży; prośby do Tronu; realizacja i egzekucja praw; rewizja konstytucji; Sejm; sesje sejmowe; Śmierć Pisarza Ziemi Wyszogrodzkiej; Trybunał Litewski; ustawa rządowa; wybory sędziów sejmowych;

sobota, 28 maja 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 291

Tematy: Deklaracja tymczasowa; jurysdykcja i jurysdykcje; procesy i sądy; sądy ziemskie i grodzkie; sprawiedliwość i egzekucja dekretów; śmierć lub objęcie urzędu przez sędziów; uchwały sejmu; wolność wyboru surrogata; wybór sędziów;

Opublikowano akt 292

Tematy: Akty prawne; Deklaracja tymczasowa; Komisarze cywilno-wojskowi; Obowiązki urzędnicze; Prorogacja wyborów; Przedłużenie funkcji; Urzędy ziemskie i grodzkie; Wielkie Księstwo Litewskie; Wybory sędziów ziemskich;

Opublikowano akt 293

Tematy: Dostęp do akt; Kancelarie sądowe; Podkomorzy ziemski; Publiczna wygoda obywateli; Sejm; Urząd pisarza; Województwo mazowieckie; Zarząd tymczasowy; Zarządzanie kancelarią;

Opublikowano akt 294

Tematy: Elekcje i glosowania sekretne; Instrukcje dla posłów; Kary za przestępstwa wobec sejmików; Miejsca sejmików; Nieważność sejmików; Osoby uprawnione do udziału w sejmikach; Sejmiki; Sejmiki gospodarskie i relacyjne; Terminy i czas trwania sejmików; Wybory marszałka sejmikowego i asesorów;

Opublikowano akt 295

Tematy: Archiwizacja Dokumentów; Karanie za Wymyślanie Posiadłości; Komisje Wojewódzkie i Powiatowe; Konstytucja Sejmu; Księga Ziemian; Obowiązek Płacenia Podatków; Parafie i Dobra Ziemskie; Prawo do Głosowania; Sądy i Trybunały; Sejmiki;

Opublikowano akt 296

Tematy: Lokalizacja sejmu w Warszawie; Marszałek sejmowy i protokół sejmowy; Proces legislacyjny i decyzyjność sejmu.; Przepisy dotyczące poprawek i decyzji sejmowych; Rolę artykułów prawa o sejmach ordynaryjnych; Sejm konstytucyjny nadzwyczajny; Wprowadzanie prawa i sesja senatu; Zadania deputacji konstytucyjnej w pracy nad projektami; Zasady czytania projektów prawodawstwa; Zwoływanie sejmu konstytucyjnego co 25 lat;

Opublikowano akt 297

Tematy: dowody winy; jawność procesów; karanie sędziów za uchybienia; kary za przestępstwa; kompetencje sądów sejmowych; konstrukcja aktów prawniczych; ostateczne rozstrzygnięcia sądów; procedury prawne; przysięga sędziowska; referendarze narodowi i ich obowiązki; rodzaje przestępstw publicznych; Sądy sejmowe; skład sądów; wybory sędziów; wyłączenie sędziów;

Opublikowano akt 298

Tematy: prowincje: małopolska, litewska, wielkopolska; Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów; senatorowie i posełowie; sędziowie sejmowi; stan rycerski; wybory parlamentarne;

Opublikowano akt 299

Tematy: Czas trwania i prorogacja Sejmu; Czynności Sejmu i obowiązki uczestników; Elekcja urzędników sejmowych; Elekcje do deputacji sejmowych; Funkcjonowanie komisji skarbowej, edukacyjnej, policyjnej i wojskowej; Miejsce i czas obrad Sejmu; Prace komisji i deputacji sejmowych; Prawa cywilne, kryminalne i polityczne; Przestępstwa przeciwko Sejmowi; Zasady głosowania i podejmowania decyzji sejmowych;

poniedziałek, 30 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: Czynności proceduralne marszałka Sejmu; Dyskusja nad prawem skazanych na śmierć (ius aggravandi); Marszałek Sejmu; Obrona Konstytucji 3 Maja; Prawa nadane miastom; Prawo Skonfederowanej Rzeczypospolitej; Projekt dotyczący miast duchownych i Księstwa Siewierskiego; Projekt straży; Przedstawienie projektu prawa kardynalnych; Sesje sejmowe;

wtorek, 31 maja 1791

Relacja z obrad

Tematy: działania posłów; egzekucja praw; konstytucja 3 maja; moc wykonawcza; pensja urzędników; polityka zagraniczna; prace sejmowe; projekt straży; przysięga sędziów sejmowych; reformy administracyjne; relacje z Kościołem Katolickim; Sejm; Straż Sejmowa; struktura władzy; wolność cywilna i polityczna; wybór prymasa;

Opublikowano akt 300

Tematy: Kradzieże skarbu publicznego; Najazdy; Osoby skazane na śmierć; Prawo łaski; Sądy sejmowe; Sądy wojskowe; Wyjątki od prawa łaski; Zabójstwa; Zamiana kary śmierci na wieczne więzienie; Zbrodnie stanu;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie