Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 1 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusje i projekty poprawek dotyczących konkretnych punktów projektu ustawy sejmowej; Dyskusje na temat skuteczności deputacji i ich zadań, konieczność dostarczania raportów lustracyjnych.; Kwestie dotyczące wyłączenia z głosowania określonych grup szlachty w zależności od ich statusu i obowiązków; Marszałek sejmu Stanisław Małachowski zachęca do szybkości obrad; Projekt regulacji sejmików miejscowych i kwestia osób nieposiadających prawa głosu na sejmikach; Projekty dotyczące usprawnienia dostarczania żywności dla armii, w tym projekt Kazimierza Rzewuskiego o komisji wojskowej; Rozważania dotyczące wyżywienia kawalerii i propozycje rozwiązania problemu furażu; Wnioski posłów odnośnie urządzeń magazynów i zaopatrywania wojska;

czwartek, 3 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Komisja Skarbowa i Rada Nieustająca; Kwestia audyencji dla delegatów szlachty kurlandzkiej; Kwestia zaległości w płatnościach; Marszałek Sejmu i otwarcie sesji; Ofiara króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Relacja z egzaminu Komisji Skarbu Koronnego; Sprzedaż pałacu i biblioteka publiczna; Wydatki i długi Rzeczypospolitej; Zakończenie sesji; Zakup pałacu dla Ambasadora Moskiewskiego; Zakwitowanie win Komisji Skarbowej i Rady Nieustającej;

Opublikowano akt 242

Tematy: Asignaty komisji wojskowej; Furaże i drożyzna; Komisja Wojskowa obydwu narodów; Opłaty kwartalne; Rozliczenia przed stanami; Utrzymanie kawalerii; Zalecenia dla Komisji Skarbowych;

piątek, 4 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: darowizna króla; decyzje audytowe; dekrety i uchwały sejmu; ekonomia i finanse państwa; fabryki; infrastruktura; Jacek Jezierski; jedność narodowa; Komisja Skarbowa; koszty państwowe; loteria narodowa; manipulacje skarbowe; narzucone rezolucje; nominacje urzędowe; obrady sejmowe; obrona interesów państwa; oficjaliści i płace; okresowa konstytucja; podatki i ekspensy; podskarbi; Projekty od deputacji; projekty ustaw; propozycje reform; przedsiębiorstwa i przemysł; przeszłe wydarzenia polityczne; reformy gospodarcze; Sejm Wielki; Stanisław Małachowski; szlachta i rzemieślnicy; transakcja kupna Pałacu; tytoń i tabak; urządzenie fabryk krajowych;

poniedziałek, 7 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Dyscyplina budżetowa; Dyskusje parlamentarne; Franciszek Ksawery Branicki; Hojność królewska; Ignacy Krzucki; Ignacy Potocki; Kazimierz Sapieha; Komisja Skarbowa; Król Stanisław August Poniatowski; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Prawo karne; Projekt decyzyjny; Regulacja prawna; Sejm Wielki; Sekretarz Jan Łuszczewski; Skarb Państwa; Stanisław August Poniatowski; Stanisław Małachowski; Wolność osobista; Zakup pałacu Bryłowskiego;

wtorek, 8 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusje i uchwały sejmowe; Komisje i deputacje sejmowe; Król Stanisław August Poniatowski; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Nominacja funkcji, wyróżnienia i podziękowania; Okazanie wdzięczności monarchy; Przedstawienie projektów i reform; Sejm Wielki; Sprawy skarbowe i ekonomiczne; Wicekrólestwo skarbu Polski-Ukrainy; Zmniejszanie liczby ministrów;

czwartek, 10 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Aktwność szlachty na sejmikach; Klasyfikacja szlachty; Marszałek konfederacji litewskiej Kazimierz Sapieha; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Procedura sejmowa; Projekt o Sejmikach; Prośby szlachty Kurlandzkiej i Semigalskiej; Służba prywatna szlachty; Szlachta kurpiowska;

Opublikowano akt 243

Tematy: Dochody Królewskie; Komisja Skarbu Koronnego; Konstytucja; Odpowiedzialność urzędników; Pałac Brylowski; Rezolucja; Sejm Wielki; Sprzedaż majątku narodowego; Stany Zgromadzone; Wydatki Skarbu Koronnego;

Opublikowano akt 244

Tematy: dekrety ekonomiczne; egzaminatorzy sejmowi; Komisja Skarbu Koronnego; opinia; rezolucje ekonomiczne; rozpoznanie skarg; sądy; termin decyzji; Zalecenie deputacji do egzaminu; zażalenia;

piątek, 11 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do Konstytucji; Dyskusje nad przepisami; Ekscepcje dla exulantów; Głosowanie na Sejmikach; Kondycje do pełnienia funkcji publicznych; Kontynuacja obrad; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Opłaty podatkowe i obowiązki publiczne; Prawo o Sejmikach; Projekt reformy; Sesja Sejmu; Uprawnienia elektorów; Warunki do bycia elektorem; Wojskowi w służbie publicznej; Wykluczenie banitów z głosowania;

poniedziałek, 14 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: funkcje poselskie i urzędnicze dla osób o sześcioletnim stażu wojskowym; funkcje publiczne dla oficerów wojskowych; kapitulacje sejmowe; Król Stanisław August Poniatowski; kwestia wynagrodzenia dla funkcjonariuszy publicznych; prawa i obowiązki posłów wojskowych; Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu; uchwały sejmowe; ustawodawstwo dotyczące posłowania i służby urzędniczej; wynagrodzenie dla wojskowych w czasie posłowania;

wtorek, 15 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: dyskusja o roli wojskowych w życiu publicznym i ich wynagrodzeniu; działania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; prawa i rządy; reformy Sejmu i procedur parlamentarnych; spory wewnętrzne i jedność stanów; zawieszenie sesji;

czwartek, 17 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacje i delegacje Rzeczypospolitej; Funkcje i urzędy; Nobilitacje i indygenatu; Obrona narodów Kurlandii i Semigalii; Porządek i bezpieczeństwo sejmików; Pośpiech w ustanawianiu formy rządu i poprawy stanu narodu; Projekty Pana posła z Krakowa, Liwa i warszawskiego; Sekretne głosowania.; Środki do przyspieszenia czynności sejmowych; Trwonienie czasu na sejmie; Wolność obywatelska i prawodawstwo;

piątek, 18 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Porządek Sejmowania z 1768 roku; Projekty ustaw i poprawki; Propozycje poselskie; Przyspieszenie prac Sejmu; Sejmowy proces legislacyjny; Skuteczność obrad; Struktura deputacji; System głosowania; Ustalanie konstytucji; Wybór delegacji i komisji;

poniedziałek, 21 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad ojczyzną i wolnością; Deputacja do Formy Rzadu; Juramentum; Kwestie wojskowe; Marszałek Sejmu; Nieobecność posłów a wybory; Projekt Pana posła z Krakowa; Propozycje projektów; Przyjęcie projektów bez zmian; Reforma państwa i prawa; Sejm i obrady sejmowe; Sprawy skarbowe; Stanisław Małachowski; Uchwała o sejmikach; Uwagi krytyczne posłów; Zakres kompetencji deputacji; Zgromadzenie Narodowe; Zmiany konstytucyjne; Zniesienie Konstytucji 3 maja;

wtorek, 22 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Absencja sejmujących; Deputacja Konstytucyjna; Deputacje; Drukarnia i Listy do głosowania; Komisarze Skarbowi; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Przybycie Króla na Sejm; Sesja Sejmowa; Wybór Deputacji; Zawieszenie Sesji Sejmowej;

środa, 23 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: kreślenie osób; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; miłość Ojczyzny; prace Komisji; prace sejmu; przerwa w sesji; sesja poranna; sesja wieczorna; wybieranie osób do deputacji; zachęta do działania;

czwartek, 24 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: król Stanisław August Poniatowski; marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; materia Skarbowa; paritas; prace Sejmu; projekt dotyczący Deputacji Konstytucyjnej; rewizja Krósek; senator Piotr Ożarowski; senatorowie i posłowie; wybór mężów stanu;

piątek, 25 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Kwateracyjna; Deputacja skarbowa; Dochody publiczne; Instrukcje poselskie; Komisja Skarbowa; Marszałek konfederacji litewskiej; Ministerstwa; Nominacje na stanowiska; Procedura legis curiate; Projekt aliewiacyjny; Skarb Publiczny; Starostwo Emsitycznoe sochaczewskie; Starostwo Walnińskie; Urząd Podskarbiego Mniejszego; Zmniejszenie ministeriów;

sobota, 26 lutego 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 245

Tematy: akt prawny; decyzje sejmowe; deputacja; forma rządu; głosowanie; Ochrona czasu sejmowego; projekty ustaw; province litewskiej; province Małopolskiej; province Wielkopolskiej; sejmiki; sekretne vota; stan rycerski;

Opublikowano akt 246

Tematy: Decydowanie projektów; Niedoskonałości w obradach; Porządek sejmowania; Praktykowane zwyczaje; Uchylenie konstytucji z 1768 roku;

Opublikowano akt 247

Tematy: Dochody publiczne; Egzekucja podatku; Lustracje dymów jako podstawa podatku; Nadesłanie brakujących taryf; Podatek proporcjonalny do wartości dóbr; Przyspieszenie pracy deputacji kwaterunkowej; Rygor prawa w zakresie podatków; Zweryfikowane taryfy dymów;

Opublikowano akt 248

Tematy: bonifikacje; Komisja Skarbu Koronnego; lustracja; obniżenie czynszu; podatki; Rzeczpospolita; rzeki; sejm; sprawiedliwość; starostwo emfiteutyczne;

poniedziałek, 28 lutego 1791

Relacja z obrad

Tematy: dochody publiczne; infrastruktura rzeczna i drogowa; kadencja i wynagrodzenia komisji skarbowej; kontekst polityczno-społeczny nominacji; nominacje urzędnicze i ministerialne; prawa i przywileje miast; prerogatywy królewskie; procedury sejmowe i deputacje; propozycje legislacyjne dotyczące administracji skarbu; przegląd finansów publicznych; przygotowanie ekonomii wewnętrznej do handlu zagranicznego; rekonstrukcja permanentnych komisji Skarbu; struktura administracji skarbu; zmniejszenie liczby ministrów;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie