Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 3 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Administracja Sądowa; Deputacja do Konstytucji; Dyskusja nad propozycjami poselskimi; Forma Rządu; Intabulacja pensji i indemnizacji; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Pensje zagraniczne i denuncjacje; Podziękowania za otrzymane godności; Prawa Kardynalne; Projekt ad Legem Curiatam; Projekt przeciwko pensjom zagranicznym; Sejm i obrady parlamentarne; Sprawy skarbowe i wojskowe;

wtorek, 4 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Decyzja od czego zaczynać czynności Sejmu - Sejmiki czy Prawa Kardynalne; Opozycja i jej prawa do zatrzymania procedur sejmowych; Podział czasu Sesji Sejmowych i determinacja ich przeznaczenia; Projekt dotyczący urzędzenia dykasterii (magistratur, komisji skarbowych); Propozycje i glosowania dotyczące organizacji prac Sejmu; Przygotowane glosy poszczególnych posłów i senatorów na temat procedur sejmowych.; Przysięgi deputowanych do rozstrzygnięcia kwestii konstytucyjnych; Sprawy ekonomiczne - ustalanie sesji na ich rozpatrzenie; Zachowanie stanowić zapadłych i odmiana decyzji Sejmu;

środa, 5 stycznia 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 234

Tematy: deputacja konstytucyjna; deputowani do konstytucji; głosowania; marszałkowie konfederacji; obrady sejmowe; procedury sejmowe; projekty prawne; senatorowie i posłowie; wolność słowa; wota sekretne;

Opublikowano akt 235

Tematy: karanie śmiercią za przyjmowanie pieniędzy od obcych mocarstw; kary dla fałszywych oskarżeń; obowiązek donoszenia przez szlachcica; obowiązek intabulacji pensji i indemnizacji w księgach grodzkich; rola instygatorów narodowych w popieraniu doniesień; termin na zgłoszenie zaręczeń do zwierzchności krajowej; wyjątki dla osób uprawnionych przez dekrety, wojskowych lub duchownych; zaręczone bonifikacje za dobra zabrane przez kordony;

piątek, 7 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Głosowanie; Księstwo Kurlandzkie i Semigalskie; Marszałek Sejmu; Ministerium; Obywatel; Powiat Piński; Prawa kardynalne; Projekt Sejmu; Reforma konstytucji; Sejmik; Wolność obywatelska; Zasady rzędu republikańskiego;

sobota, 8 stycznia 1791

Bez obrad

Opublikowano akt 236

Tematy: Gwarancje cudzoziemskie; Monarchia polska i litewska; Niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej; Prawa obywatelskie; Samowładztwo stanu szlacheckiego; Sejm; Tolerancja religijna; Unia Polski z Litwą; Wiara katolicka; Władza sądownicza;

poniedziałek, 10 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Bezpieczeństwo narodowe; Deputacje sejmowe; Dykasterie; Ekonomika; Konstytucja; Legislacja; Reforma rządu; Sejmiki; Skarb i finanse; Wojsko; Zagraniczne interesy;

wtorek, 11 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Codex Judiciarius; Dykasteria; Egzaminowanie Dykasterii; Gratyfikacje; Kancelaria; Komisariat; Komisja Edukacyjna; Kurier ze Stambułu; Marszałek sejmu Stanisław Małachowski; Materia sprawy żydowskiej; Nagroda dla Pana Brońca; Oblatywanie praw; Odmiana Praw; Prawa Kardynalne; Projekt ustawy; Sejm Wielki; Sejmiki; Skarb; Urządzenie Rządu; Urządzenie Skarbu i Wojska; Wojsko;

czwartek, 13 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Badanie zadłużenia Rzeczypospolitej; Dochody i wydatki państwowe; Finansowanie i zarządzanie Skarbem państwa; Loteria państwowa; Pałac Ambasadora; Projekty prawne; Przygotowanie do kolejnych sesji; Relacje i rozpisy finansowe; Stan sejmowych debat; Wydatki na wojsko;

Opublikowano akt 237

Tematy: egzaminy komisji skarbowych, wojskowej i edukacyjnej; elekcje urzędów; formy rządu; kwitowania; opodatkowanie; potrzeby skarbu i wojska; relacje deputowanych; Rozkład materii i czasu na sejmie; sejmiki;

Opublikowano akt 238

Tematy: Departament wojskowy; Deputaci do egzaminu; Komisariat wojskowy; Komisja wojskowa; Marszałkowie Sejmu i Konfederacji; Raportowanie działalności; Realizacja egzaminów;

piątek, 14 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Fabryki Królewskie; Handel i zakłady przemysłowe; Komisja skarbowa; Królewska loteria; Mennica; Solna produkcja; Spławy Rzeczne; Stan skarbu publicznego; Tabaka i tytoń;

poniedziałek, 17 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: debata nad sekretnymi elekcjami na Sejm; ofiara na Skarb publiczny od Andrzeja Zamoyskiego; orędzie Króla; powinszowanie Panu Michałowi Mniszechowi, ministrowi spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy; powinszowanie Panu Stanisławowi Małachowskiemu, marszałkowi Sejmu; problematyka Komisji Skarbowej i sposoby zarządzania nią; propozycje i projekty nowych ustaw; sprawy Skarbu i Wojska; ucałowanie ręki królewskiej; urodziny Króla; zaskarżenia przeciwko dekretom Komisji Skarbowej;

wtorek, 18 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Bezpieczeństwo w prowincjach wielkopolskich; Decyzje Komisji Skarbowej; Deputacja; Komedia „Powrót Posła”; Komisja Skarbowa; Komisje Obojga Narodów; Monopol Teatru; Pakty Konwentu; Pan Stanisław Małachowski; Protestacja przeciw wyśmiewaniu na Teatrze Narodu; Relacje skarbowe; Sejmik; Sfałszowany papier stemplowany; Skargi obywateli;

środa, 19 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Dochody Skarbu Koronnego i ich źródła; Dochody z Gdańska i Torunia; Fundusz i propozycja Banku Krajowego; Kontrola i reforma finansów państwowych; Koszty manipulacji podatkami; Lustracja Dóbr Królewskich; Opłaty stemplowe; Opodatkowanie dób królewskich; Percepcja i loteria; Podatki niestałe; Reforma gospodarki i rozwój przemysłu;

Opublikowano akt 239

Tematy: Andrzej Zamojski; darowizna; konstytucja; minister kancelarii Polski-Ukrainy; ordynat; Rzeczpospolita; skarb Koronny; wdzięczność;

czwartek, 20 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Dialogi i przemówienia marszałka i posłów; Dyskusje o liczbie przedstawicieli na sejmikach; Głosowanie nad projektami reformy; Kwestie reprezentacji poszczególnych województw i ziem; Modlitwy i apele o błogosławieństwo w pracach sejmu; Propozycje miejsc i przeprowadzania sejmików; Reforma sejmu i sejmików; Rozważanie projektów reformy; Wnioski i poprawki posłów;

piątek, 21 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do Formy Rzadu; Elekcja urzędników lokalnych; Kazimierz Wielki; Liczba posłów w Sejmie; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Projekt o sejmikach; Projekty ustaw; rezygnacje z funkcji; Sejm; Terminy sejmików; Wnioski reformatorskie; Wybory posłów; Zygmunt I; Zygmunt III;

poniedziałek, 24 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Czas trwania Sesji Sejmikowej; Dzwonienie na sejmiku; Kwestia szlachty czynszowej i dziedziców mających glos na sejmikach; Legitymacja szlachectwa na sejmikach; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Ograniczenie liczby osób na sejmikach; Projekt od Deputacji Rządowej; Regulacje sejmikowe; Sekretarz Sejmu Jan Łuszczewski; Udział wojskowych na sejmikach; Wyznaczenie asesorów przez króla; Zasady głosowania na sejmikach;

wtorek, 25 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Decyzje o opodatkowaniu; Ochrona praw obywatelskich; Prawo głosu szlachty; Prerogatywy stanu szlacheckiego; Projekt ustawy; Przejrzystość głosowań; Przywileje posiadaczy ziemskich; Reformy sejmu; Urządzanie sejmików; Zastawnicy i arendnicy;

czwartek, 27 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: fundusze na utrzymanie armii; glosowanie sekretne; głosowanie; Ignacego Zakrzewskiego; Komisja Wojskowa; Konstantego Jelskiego; oppositora Jana Łuszczewskiego; potrzeby wojska; projekt kasztelana Kwileckiego; projekt o sejmikach; równość szlachty; sesja sejmu;

piątek, 28 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: dyskusja o posiadaczach dobr ziemskich; głosowanie kapitalistów szlachty; klasyfikacja majątków obywatelskich; kwestia liberum veto; opodatkowanie dziedziców i dzierżawców; projekt poprawy rzędu; projekt sejmikowania; reformacja rządu; sejmiki i prawo do głosowania; traktaty pokojowe;

Opublikowano akt 240

Tematy: Elekcja urzędników sądowych; Reskrypt królewski; Sądy dworskie Wielkiego Księstwa Litewskiego; Wielkie Księstwo Litewskie; Wyznaczenie asesorów do sądów;

Opublikowano akt 241

Tematy: Deputaci; Obrady sejmowe; Posłowie; Powiat lidzki; Powiat oszmiański; Powiat wiłkomirski; Przystąpienie do konfederacji; Sejm; Województwo gnieźnieńskie; Województwo kaliskie; Województwo krakowskie; Województwo poznańskie; Województwo sandomierskie; Województwo trockie; Województwo wileńskie; Ziemia wschowska;

poniedziałek, 31 stycznia 1791

Relacja z obrad

Tematy: Adam Naruszewicz; Ambroży Jeleński; artykuły wojskowe; debata konstytucyjna; dzieło konstytucyjne; inteligencja wojskowa; Józef Puzyna; Kazimierz Sapieha; klauzula własności ziemi dla sejmikowania; komisja wojskowa; obywatelska wolność głosowania; odmiany szlachectwa; posiedzenie sejmowe; prawa obywatelskie żołnierzy; projekt ustawy; reforma ustroju; rola wojskowych w życiu politycznym; rotmistrze; Sejm Wielki; sejmiki; Stanisław August Poniatowski; Stanisław Małachowski; ustawa o urlopach wojskowych; wojsko w służbie cywilnej; wymóg służby wojskowej;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie