Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

czwartek, 2 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Franciszek Grocholski; fundusz Bazylianów; fundusz szpitalny; Kazimierz Rzewuski; Michał Mniszech; organizacja pracy parlamentu; prawodawstwo; projekt reformy wewnętrznych Polski-Ukrainy; Sejm Wielki; sprawiedliwość wobec obywateli; Stanisław Małachowski;

piątek, 3 grudnia 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 222

Tematy: Fundacja szpitala przez Panią Jadwigę Ogińską; Fundusze i legaty na rzecz szpitala; Inkorporacja innych szpitali; Obowiązek zdawania rachunków komisji cywilno-wojskowej; Opieka nad ubogimi sierotami i podrzuconymi dziećmi; Protekcja królewska; Przekazanie nieruchomości magistratowi wileńskiemu; Rządy księży misjonarzy nad szpitalem; Sióstr miłosierdzia nadzór; Szpital Dzieciątko Jezus w Wilnie;

Opublikowano akt 223

Tematy: dobra dziedziczne; fundacja bazylianów; fundacja kościoła i klasztoru; fundacja panien miłosiernych; Kock; koniuszowie powiatu brasławskiego; parafia włości Hermanowiczkiej; Siemiatycze; wolne przydanie placu;

poniedziałek, 6 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do opracowania projektu rządzenia; Fundusze i projekty dla instytucji religijnych; Legalność posłów i obiekcje; Marszałek Sejmu i jego obowiązki; Nobilitacje; Podatki i ich sprawiedliwy rozkład; Projekt ustawy o rugach i obowiązkach posłów; Projekt zmian w funduszach duchownych; Szpitale i prośby o finansowe wsparcie;

wtorek, 7 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Aprobata stanów sejmujących; Decyzje sejmowe i porządek obrad; Elekcje poselskie i obiekcje prawne; Fundusz na edukację ubogich; Konfederacja obu narodów i podpisywanie aktów; Nobilitacje wojskowych; Obiekcje i delegowanie spraw; Prerogatywy stanu rycerskiego; Projekt ułatwiający wstęp posłów; Sekretarz Sejmu i czytanie projektów; Sesja sejmu i projekty poselskie; Uzasadnienie prawa do zasiadania w sejmie; Wnioski dotyczące fabryk i ulg podatkowych; Zarzuty procesowe wobec posłów;

czwartek, 9 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: decyzje wojskowe i kwestie fundacji; dochody Skarbu Państwa; dochody z mostu; egzekwie Księcia Karola Radziwiłła; marszałek Sejmu; projekt legis curiate; projekt Porządek Izby Sejmowej; sesja Sejmu; wolność od skartabellatu; wsparcie finansowe dla Kościoła;

Opublikowano akt 224

Tematy: dochody szpitalne; dozór sióstr miłosierdzia; fundacja szpitala pułtuskiego; Ksiądz Krzysztof Szembek; sejm konfederacji Rzeczypospolitej; senator biskup z Płocka; własność we wsi Kacice; województwo mazowieckie; zgoda króla; ziemia zakroczymska;

Opublikowano akt 225

Tematy: elekcje; konfederacja; marszałkowie; obiekcje wobec posłów; obrady sejmowe; podpisywanie konfederacji; procesy sejmikowe; sejm; zarzuty prawne; zarzuty z warunku praw;

Opublikowano akt 226

Tematy: Artyleria; Chorążowie; Dyplomat z kancelarii narodowej; Kapitanowie; Kawaleria narodowa; Komisja wojskowa; Majorzy; Nobilitacja; Osoby wojskowe; Porucznicy; Przysięga na wierność Rzeczypospolitej; Pułkownicy; Regimenty; Szlachectwo polskie; Towarzysze kawalerii;

Opublikowano akt 227

Tematy: Kadeci i sierżanci w regimentsach koronnych; Nobilitacja osób wojskowych; Oficerowie wojska pruskiego; Oficerowie wojska rosyjskiego; Przysięga na wierność Rzeczypospolitej; Towarzysze w kawalerii litewskiej; Wydanie dyplomatów z kancelarii narodowej; Zaszczyt szlachectwa polskiego.;

Opublikowano akt 228

Tematy: Dyplomata z kancelarii narodowej; Indygenat; Nagrody dla wojskowych; Oficerowie; Posługiwanie w Rzeczypospolitej; Przyznawanie obywatelstwa; Rekomendacje komisji wojskowej; Zasługi wojskowe;

Opublikowano akt 229

Tematy: Cerkiew parafialna; Duszpasterstwo; Fundacja dobroczynna; Fundusz kościelny; Ojcowie bazylianie; Ryt greckounicki; Szkolnictwo parafialne; Województwo Nowogrodzkie;

Opublikowano akt 230

Tematy: akty prawne; Pan Fryderyk Cronemann; Pan Jan August Cichocki; rangi wojskowe; Regiment Fizylierów; sejm; uwolnienie szlachty; zaopatrywanie wojska; zasługi wojskowe;

piątek, 10 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Akces Księcia Karola Radziwiłła do konfederacji; Delegacja do narad z Delegowanymi Dissydentów; Dyskusja o regulacji podatków i ciężarach publicznych; Kwestie zadłużenia i zapłaty rzemieślnikom.; Nominacje do deputacji weryfikującej rachunki na Koszary Warszawskie; Propozycja examinowania Rady Nieustającej; Przybycie króla do senatu; Satysfakcja dla rzemieślników pracujących przy koszarach; Sprawa kapitana Żylło i długów wobec Księcia Ponińskiego; Wnioski o bezpieczeństwo religii i zasad prawnych;

poniedziałek, 13 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Akces konfederacji; Marszałek Sejmu; Obrona praw i wolności osób duchownych; Podatki; Poddani i ich obowiązki; Postępowanie sądowe; Projekt ustaw; Projekty reform; Przemówienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Przybycie nowych posłów; Regulamin Sejmu i procedury obradowania; Sesja sejmowa;

Opublikowano akt 231

Tematy: Adam Poniński; Komisja Skarbu Koronnego; prowent z mostu; rzemieślnicy; służący; sukcesorzy; wierzyciele;

Opublikowano akt 232

Tematy: Aleksander Bogusz; alumnat w Bielsku Podlaskim; aprobaty sejmowe; edukacja młodzieży; fundacja szkół; fundusz wieczysty; Karmelici; opieka zwierzchności; szlachta; utrzymanie szkół;

Opublikowano akt 233

Tematy: Deputacja parlamentarna; Długi na koszary warszawskie; Fundusz publiczny; Komisja lokacyjna; Podział prowincjonalny; Rada Nieustająca; Sejm Wielki; Senatorowie i posłowie; Weryfikacja rachunków; Zaległości finansowe;

środa, 15 grudnia 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 233

Tematy: Deputacja; fundusze kościelne.; interesy Greko-Orientalnych i dysydentów; opieka rządowa; prerogatywy stanów; projektowanie ustaw; urządzenie kościelne; urządzenie praw i swobód; wolności obywatelskie; zmiany i poprawy w wyznaniach;

czwartek, 16 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Decyzje Arbitra spraw bieżących; Konfederacja i współpraca dla dobra kraju; Minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy; Obowiązki i cele posłów; Podpisywanie Aktu Konstytucji; Porównanie sytuacji Polski i innych krajów; Praca legislacyjna Sejmu; Przemowa Marszałka Stanisława Małachowskiego; Reforma i legislacja wojskowa; Ustępstwa i modus operandi Sejmu;

piątek, 17 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusja o „rozdzwojeniu” sejmików i potrzebie jedności w sprawach kraju; Kontynuacja obrad i sprawy związane z elekcją Michała Zenowicza na podkomorzego połockiego; Podpisanie aktu konfederacji przez nowo przybyłych posłów; Postulat o udzielenie głosu Posłowi Janowi Zielińskiemu; Sprawy Wielkiego Księstwa Litewskiego i wystąpienie Marszałka Konfederacji Litewskiej Księcia Kazimierza Sapiehi; Wystąpienie Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego; Zawieszenie sesji do dnia następnego.;

sobota, 18 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Arbiterzy; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Nieprzyjemne zdarzenia; Posiedzenie Sejmu; Prace parlamentarne; Prawo; Prowincja Województwo; Przykre zatrudnienia; Sesja; Skonfederowane Rzeczypospolitej Stany; Sprawy ogólnopaństwowe; Zarzuty poselskie;

poniedziałek, 20 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Antoni Czetwertyński i podziękowanie królowi; dyskusja na temat komisji skarbowej i wojskowej; minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy o potrzebie porządku Sejmowania; podziękowania nowo mianowanych senatorów i posłów; porządek obrad Sejmu; postulaty Księcia Sapiehy; potrzeba ustanowienia formy rządu; projekt porządku Sejmowania; przeczytanie projektu dotyczącego sejmowania; przysięga posłów W.X.Lit.; Stanisław Małachowski i otwarcie sesji; zakończenie sesji królem Stanisławem Augustem Poniatowskim;

wtorek, 21 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusja o zmianach w przepisach sejmowania i traktowaniu zagranicznych intryg; Dziękowanie królowi i marszałkom za zasługi; Przedstawione przez posłów opinie odnośnie do wartości przysięgi i jej konsekwencji prawnych.; Stanisław Małachowski i jego wypowiedź na temat jedności i troski o dobro publiczne; Wnioski posłów dotyczące podejmowania przysięg o nieprzyjmowaniu pieniędzy od obcych dworów;

czwartek, 23 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Debata na temat przysięgi i postępowania sejmowego; Dyskusja nad projektem Legis Curiate; Dziękowanie królowi; Głosowania w sprawie przysięgi; Ocena propozycji przysięgi w kontekście jej wpływu na porządek prawny i moralny; Postanowienia dotyczące wyboru następcy tronu za życia króla; Projekt Porządku Sejmowania; Propozycje wprowadzenia kar za przyjmowanie zagranicznych pieniędzy; Przysięga poselska i senatorska;

wtorek, 28 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: dalsze propozycje i wnioski posłów; decyzja o projektach; dziękowanie królowi; glosowania; glosowania sejmowe; konstytucja; marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; nadzór Kancelarii Sejmowej; podziękowania dla króla; porządek obrad Sejmu; Project Litewski; Projekt legibus curiatis prowincji Małopolskiej; projekty legibus curiatis; reforma sądownictwa; sejm; Sesje Sejmowe; sędziowie dla sprawy pensji zagranicznych; wiceminister spraw wewnętrznych Ignacy Potocki; wymiana argumentów; wymiana opinii i propozycji;

czwartek, 30 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: Głosowanie jednomyślne i procedura decyzyjna; Materia zagraniczna w debacie sejmowej; Ograniczenia w debacie sejmowej; Organizacja kalkulatorów (liczbowania głosów); Prace ustrojowe Sejmu; Prawa i obowiązki posłów; Projekt Lexis Curiatus; Projekt uchwały o rezydencji zagranicznej; Uwagi i poprawki do projektów; Wniesienie i procedowanie projektów;

piątek, 31 grudnia 1790

Relacja z obrad

Tematy: decyzje prawne; druki; kasztelan z Łukowa; konfederacja litewska; król Stanisław August Poniatowski; marszałkowie; Nowy Rok; pensje zagraniczne; poseł z Kijowa; posiedzenie sejmu; projekt porządku obrad sejmu; projekt ustawy Legis Curiate; projekt ustawy o deputacjach; raport o stanie wojska i skarbu; reformy sejmowe; Sejm Wielki; życzenia;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

Dziękuję za korzystanie
z mojego serwisu Sejm-Wielki.pl

To część Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), która zawiera genalogię 1.200.000 osób z elit polskich od średniowiecza do dzisiaj.

To, co tu widać, to jego darmowa część (około 12%).
Proszę o wsparcie, by dalej mogła być dostępna za darmo.

Wystarczy wykupić abonament pełnej wersji (Wielcy.pl) i to okno nie będzie się pokazywać.

Marek Jerzy Minakowski

abonament roczny (79 zł)
abonament dożywotni (390 zł)

Zamknij to okno na razie