Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 2 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dezercja rosyjskich żołnierzy; Dyskusja na temat nagrody dla denuncjatora Turskiego; Kwestia nagrody dla pana Turskiego; Nieobecność króla; Niepilność instygatorów narodowych; Obawy względem dezertujących Tatarów; Obowiązki panów Małachowskiego i Grocholskiego; Propozycje dotyczące sposobu nagradzania i oszczędności skarbu; Rozmieszczenie dezerterów w pułkach Rzeczypospolitej; Zasługi dla ojczyzny i propozycje uhonorowania ich;

Opublikowano akt 193

Tematy: Dziesięć milionów złotych polskich; Hipoteka dochodów z podymnego i czopowego; Komisja Skarbu Koronnego; Konwencja z de Szmeth, Hoguera Grand i kompanią; Potwierdzenie umowy pożyczki; Pozyskanie funduszy w Holandii;

Opublikowano akt 194

Tematy: Akt prawny; Konstytucja 1778 roku; Oznaczenie sejmików relacyjnych; Potrzeby Rzeczypospolitej; Prorogacja konfederacji; Terminy sejmików elekcyjnych; Zakończenie sejmu;

Opublikowano akt 195

Tematy: asignacje do Skarbu Koronnego; finansowe wynagrodzenie za pracę; Jan Łuszczewski; praca w kancelarii sejmowej; sekretarz sejmowy i konfederacji;

czwartek, 4 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: Delacje; Dyskusje o nobilitacji (Pan Franciszek Barss, Pan Tomasz Czech); Eksaminacja szlachty i nabycie klejnotu szlacheckiego; Liczebność i obrady Sejmu; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Ministerialne kwestie Magistratur; Nagrody i uhonorowania (Pan Turski, Pan Ignacy Potocki); Poseł Jan Suchorzewski; Projekt nobilitacji i nagród; Rekomendacje do wyższych urzędów ministerialnych; Sprawa nadbrodzi; Uchwała w sprawie nagrody dla Pana Turskiego; Zawieszenie obrad Sejmu.;

piątek, 5 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad przepisami nobilitacji i wyróżnianiem zasług; Kwestia promowania talentów i zasług dla kraju; Nobilitacje: Franciszek Barss i Tomasz Czech; Opóźnienie rozdania ministerstw do czasu opracowania Formy Rządu; Przeciwdziałanie nobilitacjom w dużej ilości; Rozdanie ministerstw i wakansów; Rozpatrzenie projektów i nobilitacji na Sejmie; Ustanowienie ministramin i nominacje do urzędów; Zakończenie sesji i plan na kolejne posiedzenia.; Zakroczym in characters from a Clockwork Orange;

poniedziałek, 8 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: Finansowe wsparcie wojenne przez bankierów; Klasyfikacja kandydatów do nobilitacji (bankierów, fabrykantów, kupców); Nobilitacja i nadanie szlachectwa; Przypadki szczególne uchwalenia zwolnienia od opłaty stempla; Rozpatrzenie rejestru osób rekomendowanych do nobilitacji; Wnioski o zawieszenie prac sejmowych; Zalecenia sejmowe dla osób rekomendowanych do nobilitacji; Zasługi bankierów Piotra Teppera, Schultza i Arndta; Zastrzeżenia dotyczące małej liczby posłów i decydowania o ważnych materiach;

wtorek, 9 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: argumenty dotyczące znaczenia fabryk dla gospodarki; debata nad dodaniem nowych szlachciców; Klasy w projektach nobilitacji; nobilitacja; obawy przed nadmierną nobilitacją; proponowanie osobnego projektu dla klasy bankierów; udzielanie szlachectwa wojskowym, bankierom, kupcom i rzemieślnikom;

czwartek, 11 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: Indygenat i prawa szlacheckie; Nagrodzenie Daniła Szczerbiny; Nobilitacje; Projekty ustaw i reform; Przepisy dotyczące wyznaczania nagród i funduszy; Przyznanie wolności od opłaty stempla; Rehabilitacja Urzędu; Sejm i sesje parlamentarne; Sprawy wojskowe i stanu wojskowego; Zakładanie i utrzymywanie fabryk;

Opublikowano akt 196

Tematy: Bankowość i weksle; Fabryki i przemysł; Herb szlachecki; Indygenat; Patriotyzm i służba Rzeczypospolitej; Podział majątku; Posiadłości i dziedziczenie; Prawa i przywileje szlachty; Prerogatywa szlachecka;

Opublikowano akt 197

Tematy: Andrzej Kapostas; Filip Tomasz Fribes; Franciszek Laskiewicz; Franciszek Marcin Fribes; Franciszek Moryno; Fryderyk Segebarth; handel; Ignacy Laskiewicz; Jakub Fenger; Jan Karol Fribes; Jan Klug; kancelaria narodowa; Nobilitacja; opłata za dyplom nobilitacji; osoby niżej wymienione; otwieranie banków; Piotr Gotard Fribes; przyjęcie do szlachectwa; przysięga na wierność Rzeczypospolitej; Wincenty Laskiewicz; zasługi dla kraju;

Opublikowano akt 198

Tematy: Konstytucja; Maciej Łyszkiewicz; Nadużycia; Ochrona prawna; Prawo bankowe; Prerogatywy stanu szlacheckiego; Rzeczpospolita; Sejm Wielki; Szlachectwo; Weksle;

Opublikowano akt 199

Tematy: Antoni Zader; fabryki; Henryk Münckembeck; Jan Zygler; kancelaria narodowa; klejnot szlachectwa; Leon Madziarski; nabycie dóbr ziemskich; nobilitacja; opłata stempla dyplomu nobilitacyjnego; Paschalis Jakubowicz; przemysłowcy; przysięga na wierność Rzeczypospolitej; Stefan Filsjean; Tomasz Dangl;

Opublikowano akt 200

Tematy: asesorzy; jurysdykcja marszałkowska; łaska wielka koronna; nabycie dóbr ziemskich; osiemnastoletnie usługi; przedłużenie terminu; rozruchy; sprawy kryminalne; szlachectwo; zasługi Szymona Kasperskiego; zaświadczenia;

Opublikowano akt 201

Tematy: Franciszek Barss; insygnia narodowe; nobilitacja; odstąpione opłaty; przyjęcie do szlachty; Sejm Wielki; skarb narodowy; szlachectwo polskie; Tomasz Czech; usługa publiczna;

Opublikowano akt 202

Tematy: artyleria; gwardia koronna; klejnot szlachectwa; kupno dóbr ziemskich; nobilitacja; obowiązki prawne; oficerowie; posłowie ziemscy; regimenty; wojsko;

Opublikowano akt 203

Tematy: Dyplomaty; Kancelaria Narodowa; Konstytucja obecnego Sejmu; Konstytucja Sejmu 1775; Nobilitacja; Przyjęcie do szlachty; Przysięga na wierność; Szlachectwo polskie; Wierność Rzeczypospolitej; Zaszczyt szlachectwa;

Opublikowano akt 204

Tematy: Augustyn Feliks Gliński; Józef Malewicz; Komisja Edukacyjna; Nobilitacja; Przywracanie szlachectwa; Rewolucja w Rzeczypospolitej; Służba państwowa; Tomasz Malewicz; Zasługi wobec skarbu narodowego; Zmiana statusu społecznego;

Opublikowano akt 205

Tematy: Hrabiowie; Indygenat; Kancelaria koronna; Opłata za dyplomat; Pierzecień obydwu narodów; Prawa szlachty; Przyjmowanie obywateli; Przysięga na wierność Rzeczypospolitej; Sejm Wielki;

Opublikowano akt 206

Tematy: brygadier; dyplomaty; dyrektor szkoły artylerii koronnej; generalny sztabsmedyk chirurg; indygenat; kancelaria narodowa; osoby wojskowe; pułkownik; Rzeczpospolita; usługi wojskowe; wierność;

Opublikowano akt 207

Tematy: Dyplom indygenatu; Hrabia de Schall; Indygenat; Opłata za indygenat; Pieczęć obydwu narodów; Prawo o indygenacie; Prerogatywy szlacheckie; Przysięga na wierność Rzeczypospolitej; Sejm Czteroletni; Szlachectwo polskie;

Opublikowano akt 208

Tematy: dowód rodowodu; dyplom szlachecki; indygenat; kancelaria narodowa; obowiązek prawny; potomstwo; przysięga na wierność Rzeczypospolitej; sejm walny; szlachectwo polskie;

Opublikowano akt 209

Tematy: Dyplom nobilitacyjny; Handel; Kancelaria narodowa; Nauki i sztuki wyzwolone; Nobilitacja; Opłata stemplowa; Osoby przyjęte do stanu szlacheckiego; Przysięga na wierność Rzeczypospolitej; Rolnictwo; Sejm;

Opublikowano akt 210

Tematy: ataman kozaków Kornińskich; Daniel Szczerbina; fundusz do życia; komisja skarbowa; Nagroda wierności; obdarowanie ziemią; przywileje i wolności szlacheckie; szlachectwo; tytuł szlachecki; zachęta do lojalności;

Opublikowano akt 211

Tematy: dyplom z kancelarii; indygenat; komisje skarbowe; nabycie dóbr ziemskich; nobilitacja; opłata stempla; pieczętarze; równość obywatelska; zakładanie fabryk; zaszczyt szlachectwa;

piątek, 12 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: bankierzy i ich wkład w rozwój miast; handel i działalność gospodarcza; komisje i projekty ustaw; nobilitacja i prawa nobilitowanych; ofiary na rzecz Skarbu Państwa; opłaty stemplowe; przemysł i fabryki; służba cywilna i urządzenia miejskie; wojskowi i ich rekomendacje do nobilitacji;

Opublikowano akt 212

Tematy: Indygenat; Kanclerze; Mikołaj Antoni de Verny-Géraud; Porucznik w wojsku francuskim; Przepisy dotyczące indygenatu; Przysięga na wierność; Ród; Sejm Rzeczypospolitej; Szlachcic lotaryński; Warunki praw;

poniedziałek, 15 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: Fundusze i projekty; Komisja Skarbowa; Komisja Wojskowa; Nobilitacja i indygenat; Rekomendacje; Sejm; Ustawa o nobilitacji;

poniedziałek, 22 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusje na temat nobilitacji; Indygenat; Likwidacja szkód i oszustw; Marszałek Sejmu; Nobilitacja; Projekty regulacji prawnych; Rekomendacje poselskie; Sekretariat Sejmu; Sekretarz Sejmu; Senatorowie i posłowie;

wtorek, 23 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: Komisja Edukacyjna; Komisja Skarbowa; Konieczność nagradzania zasług; Marszałek Sejmu; Porządek pracy Sejmu; Prawo rekomendowania przez magistratury; Privilegium szlacheckie; Projekt względem fabrykacji krajowej; Propozycje dotyczące organizacji artylerii i kawalerii; Rekomendacja zasłużonych osób; Skład rządu i magistratur; Uwalnianie od skartabeleatu; Zasady nobilitacji;

czwartek, 25 listopada 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 213

Tematy: dziedzictwo; kancelaria narodowa; ministrowie; nabycie dóbr ziemskich; nobilitacja; opłata stempla dyplomu nobilitacyjnego; posłowie ziemscy; przysięga na wierność Rzeczypospolitej; senatorowie; szlachectwo; ustawa nobilitacyjna;

Opublikowano akt 214

Tematy: indygenat; komisja cywilno-wojskowa; Komisja Skarbowa Koronna; Komisja Skarbu Koronnego; osadnictwo; powiat; rodziny rolnicze zagraniczne; szlachcic de Yerny; świadectwo; zwolnienie z podatku;

Opublikowano akt 215

Tematy: cnoty; fabrykanci; forma rządu; klejnot szlachectwa; nobilitacja; osoby cywilne; profesjonaliści; ułatwienie dostępu do stanu szlacheckiego; umiejętności; użyteczność dla kraju; zakładanie manufaktur;

Opublikowano akt 216

Tematy: akt; dyploma; Ernest Sartorius; indygenat; Jędrzej Sartoryusz de Szwanenfel; Komisja Skarbu Koronnego; opłata; publikacja;

poniedziałek, 29 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: deklaracja króla w sprawie instrukcji poselskich; Indygenat; Komisja Skarbowa; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; nobilitacja; obciążenia finansowe szlachty; oponowanie nobilitacji przez posłów; przypadki wojskowe i cywilne; przypuszczenie do szlachectwa; skartabellat; zasługi finansowe dla Rzeczypospolitej;

wtorek, 30 listopada 1790

Relacja z obrad

Tematy: dyskusje o koncepcji winy i kary dla wojskowych; Komisja Wojskowa; kwestia winy i zarzutów; prawa dla wojskowych i cywilnych; procedury karne i sądowe; projekt ustawy o Szpitalu Dzieciątka Jezusa w Wilnie; przeniesienie roczków sądowych dla województwa nowogródzkiego; raporty lustracyjne; Sejm Wielki; suspens; wyłączenie osób oskarżonych z grona prawodawców; zarządzanie funduszami komisji wojskowej;

Opublikowano akt 217

Tematy: akt prawny z 1790 roku; Jan de Owak Minas; Jan Michałowski; nobilitacja; potomkowie; przeprowadzenie procedury; Rehabilitacja szlachectwa; równość szlachecka; Sejm Wielki; zasługi stanu wojskowego;

Opublikowano akt 218

Tematy: Indygenat barona Wilhelma de Minigerode; nadanie szlachectwa polskiego; obowiązek przestrzegania praw; przysięga na wierność Rzeczypospolitej; usługi dla Rzeczypospolitej; wydanie dyplomu przez kancelarię narodową; wywód rodowitości;

Opublikowano akt 219

Tematy: indygenat; Karol Glave; Komisja Skarbu Koronnego; obowiązki praw; opłata stempla; prawa indygenatu; Rzeczpospolita Obojga Narodów; urodzeni obywatele;

Opublikowano akt 220

Tematy: egzekucja przepisów; funkcjonariusze wojskowi; Komisja Wojskowa Obu Narodów; nieporządek wojskowy; odpowiedzialność prawna; oskarżenia i konwikcja; postępowanie sądownicze; pozbawienie dobrodziejstwa suspensy sejmową; zaciąg i obliczenie kas; zawieszanie funkcji publicznej;

Opublikowano akt 221

Tematy: dni sądów; kadencje sądów; Król; opisy formy rządu; reforma czasu sądzenia; rokowniki; sądy grodzkie; województwo nowogródzkie; zgoda stanów;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie