Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

czwartek, 2 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: nominacje do urzędów; porządek sejmowania; prawa kardynalne; prerogatywa tronu; sprawy wewnętrzne Prowincji; układanie paktów konwentów; zagadnienia religijne i relacja kościół-państwo; zasługi i nagrody dla obywateli; zmiany w ministerstwach;

piątek, 3 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Kara dla Adama Ponińskiego; Niepodzielność terytorialna Rzeczypospolitej; Nobilitacja Franciszka Barsa i Tomasza Czecha; Ochrona przed prześladowaniami religijnymi; Projekt Praw Kardynalnych; Przepisy o alienacji części państwa; Religia katolicka jako wyznania państwowego; Wdzięczność dla Tadeusza Reytana; Wolność religijna; Zjednoczenie polsko-litewskie;

poniedziałek, 6 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: doniesienie o buntach w Warszawie i działaniach władz; dyskusja o prawach do odstępowania części terytorium państwa; obrona wolności obywateli; postulat zapewnienia niezmienności Praw Kardynalnych; problematyka przynależności Gdańska i Torunia; przestrzeganie przed konfederacjami i podziałami wewnętrznymi; różnice między wolą narodu a jednomyślnymi instrukcjami; utrzymanie nienaruszalności i całości Rzeczypospolitej; zasady uchwalania zmian przez Sejm; znaczenie dobrego rządu i siły wojska dla zachowania państwa;

wtorek, 7 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: dekretowania i rachunki publiczne; formowanie rzadu; król i monarsze obowiązki; kwestie nadzorujące prawa szlachty; marszałek sejmu; prozby i projekty; przemówienia; sądy sejmowe; sprawiedliwość kryminalna; uroczystości państwowe; wdzięczność i honory dla zasłużonych obywateli;

czwartek, 9 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Kary i sprawiedliwość wobec Adam Wodzu i archimandryty Sadkowskiego; Księstwo Kurlandzkie i Powiat Piński; Kwestia reformy Rządu; Postępy i obrady Sejmu; Prawa kardynalne; Prerogatywy stanu szlacheckiego.; Przysięga senatora Tadeusza Rostockiego; Relacja deputacji o buntownikach; Sprawy wewnętrzne i zagraniczne Rzeczypospolitej; Uwagi dotyczące artykułu V i VI Praw Kardynalnych;

Opublikowano akt 178

Tematy: apelacja; Bonawentura Klityński; extracadentia; Odesłanie sprawy; rejestr więźniów; sąd grodzki warszawski; sądy sejmowe; sfabrykowanie pisma; terminy sądowe; trybunał lubelski;

piątek, 10 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Decyzje dotyczące ministeriów i nadworności; Dekrety dotyczące urzędów i urzędników; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Propozycje dotyczące zmian w wojsku; Sesja Sejmu; Ustalanie podatków i ich rozkład; Ustalanie prawa; Utrzymanie wojska; Wolność i niepodległość Rzeczypospolitej; Zachowanie paktów konwentów; Zawieszenie Sejmu;

poniedziałek, 13 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: artykuł nieukończony; Deputacja Sejmowa; dobroć; duch gorliwości i nadziei; dystrybucja urzędów; interesy rządowe; jednomyślność; konfederacje; Konstytucja; korzyść dla kraju; Krzesła Hieratyczne; marszałek Sejmu; ministerium; Ministerstwa Nadworne; nominacje do urzędów; pakt konwent; prawa kardynalne; prerogatywa tronu; prerogatywy króla; Sejm Wielki; sejmiki; senat; sesja parlamentarna; Skarb Narodowy; straż narodowa; urzędy ministrów; Urzędy Wojewódcze; wakansy urzędnicze; zacięcie;

wtorek, 14 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dążeń państwa do reformy ustroju; Dyskusja nad zmniejszeniem liczby ministerstw; Głosowania w Sekretach; Nominacje na urzędy; Obietnica dwudziestoletniego panowania Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Prawa Kardynalne; Prawna równość obrządku greckiego z rzymskim; Warunki rządowe; Wystąpienie Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego; Zniesienie niektórych urzędów;

środa, 15 września 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 179

Tematy: deklaracja; król; obsadzanie stanowisk senatorskich; pakt konwentów; powszechny i niepodległy rząd; prawa Rzeczypospolitej; stanowiska ministerialne; uznanie zaufania narodu; zniesienie Rady Nieustającej;

czwartek, 16 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Elekcja władcy; Kardynalne prawa; Marszałek Sejmu; Ostrzeżenia posłów; Propozycje zmian w prawodawstwie; Protestacja posła z Nura; Straż i Bank Narodowy; Sukcesja tronu; Uniwersał do Narodu; Wystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Zmniejszenie liczby Ministrów;

piątek, 17 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: elekcja vs sukcesja; forma rządów; kwestia bezkrólewi; obrona wolności szlacheckiej; rola sejmu w decydowaniu o przyszłości tronu; stan siejący narodu; uniwersał; wybór króla; zagrożenie obcą ingerencją; zmniejszenie liczby ministrów;

poniedziałek, 20 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Adopcja sukcesyjna; Deputacja; Elekcja króla; Komisarze Cywilno-Wojskowi; Konstytucja; Król Stanisław August Poniatowski; Marszałek konfederacji litewskiej Kazimierz Sapieha; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Obywatelska wolność wyboru; Prerogatywy; Projekt Rządowy; Projekt sypki proporcjonalnej; Prorogacja; Sejm Wielki; Składki Ossolińskiego; Sukcesja tronu; Taryfy podymne; Tron sukcesyjny; Uniwersał do Narodu; Uniwersały;

Opublikowano akt 180

Tematy: akt prawny; król; zgoda skonfederowanych stanów Rzeczypospolitej; zmniejszenie liczby ministerstw;

wtorek, 21 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: emigracja ludności; Komisja Cywilno-Wojskowa; Komisja Wojskowa; marszałek sejmu; następstwo tronu; pardon dla dezerterów; powrót emigrantów; prawa kardynalne; Taryfa Dymów; uformowanie Uniwersału;

środa, 22 września 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 181

Tematy: deputacja do spraw zagranicznych; dwór francuski; dwór hiszpański; ekspedycja deputacji; handel krajowy; Szczęsny Potocki; Tadeusz Morski; wydatki skarbowe; wyznaczenie posłów; związki polityczne;

Opublikowano akt 182

Tematy: Marszałkowie sejmowi i konfederacji; Panowanie Stanisława Augusta; Spokojność i ochrona ojczyzny; Unikanie rozdwojenia narodu; Uniwersał do województw, ziem i powiatów; Wola narodu; Wolne obieranie królów; Wybór wolnego następcy tronu; Zapobieganie bezkrólewiu;

Opublikowano akt 183

Tematy: deputacja do koekwacji; komisarze cywilno-wojskowi; konfederacja; ofiara dziesiątego grosza; powiaty; projekt zsypki zboża; Przedłużenie czasu; Rzeczpospolita; transakcje; województwa;

czwartek, 23 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: bezkrólewie i wolna elekcja; kwestia bezpieczeństwa państwa i obywateli; obawy przed utratą wolności; opozycja wobec propozycji zmian w prawach; prawa i decyzje Sejmu; prawo kardynalne; projekty posłów i ich dyskusje; Stanisław Małachowski i dyskusje o prawach kardynalnych; sukcesja tronu; wola narodu;

piątek, 24 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Liberum Veto i zniesienie praw nieukończonych sejmów; obrady nad formą rządu i Prawami Kardynalnymi; projekt Magistratury i ustawodawstwo sejmowe; przysięgi posłów i nieprzyjmowanie pieniędzy zagranicznych; rola Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w wyznaczaniu dni sejmików; Stanisław Małachowski i obstrukt sejmowy; sukcesja tronu i zgoda narodu; uniwersał do narodu i terminy sejmików; wydatki kraju i potrzeby opłat oraz komplet wojska; zapytanie o sukcesję tronu i elekcję wolną;

poniedziałek, 27 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: dyskusje nad porządkiem praw i procedurami; elekcja królów; Ignacy Potocki; Kazimierz Sapieha; klauzule zawieszenia; materie związane z elekcją króla; prawo wolnej elekcji; Projekt Praw Kardynalnych; Sejm Wielki; Stanisław Małachowski; Wojciech Suchodolski; wolność obierania króla;

Opublikowano akt 184

Tematy: akt prawny; dzień szesnasty listopada; konfederacja; król; powiaty; sejmiki; uniwersały; województwa; wybór następcy tronu; ziemia;

wtorek, 28 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Analiza praw kardynalnych i ich wpływu na ustroj państwa; Apel Króla do posłów w celu unikania rozłamu; Dyskusje na temat przyszłych działań Sejmu oraz ewentualnej prorogacji; Dyskusje nad działaniami marszałków; Krytyka nieproduktywności obrad i apel o wydajność; Ostrzeżenia i narady dotyczące przyszłości państwa; Otwarcie sesji przez marszałka Sejmu; Postulat posła Jacka Jezierskiego o klarowność intencji; Przedstawienie dodatku Księcia Sapiehi o prawach wyboru królów; Przedstawienie projektów odnoszących się do sukcesji, obrony państwa i unikania przymusowych wyborów; Wypowiedzi diffrent poseł na temat sukcesji tronu i zgody narodowej; Zarzuty posła Benedykta Hulewicza dotyczące wolności obywatelskiej; Zgłaszanie propozycji i projektów ustaw;

czwartek, 30 września 1790

Relacja z obrad

Tematy: Artykuły do gwarancji tronu; Decyzje sejmowe; Elektor Saski; Exceptio (ekskluzja) dworów panujących; Kompetencje izby; Konfederacja; Król Stanisław August Poniatowski; Książę Adam Czartoryski; Marszałek Stanisław Małachowski; Prawa Kardynalne; Projekt Pana posła z Chełma; Propozycje poselskie; Prorogatywa sejmu; Sejm i obrady; Uniwersał; Wiceminister spraw wewnętrznych Ignacy Potocki; Wola Narodu; Wolność Elekcji; Zarządzenie bezkrólewiem;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie