Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 12 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Duchowieństwo; Kawaleria Narodowa; Komisja Wojskowa; Marszałek Sejmu; Podatki; Propozycje ustaw dotyczące wojska; Sesja Sejmowa; Skarb Publiczny; Strzelcy i Kozacy; Ustrój polityczny Rzeczypospolitej;

wtorek, 13 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: decyzje dotyczące kawalerii narodowej; Deputacja interesów zagranicznych; działania marszałka Sejmu; formułowanie propozycji i głosowania; Komisja Skarbowa Obojga Narodów; porządek obrad Sejmu; problemy z kontraktami i magazynami; projekt zrzutki (podatku); Sejm Wielki (Sejm Czteroletni); stosunki zagraniczne Rzeczypospolitej; sytuacja finansowa wojska; zewnętrzna polityka cenowa;

czwartek, 15 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Koekwiacyjna; dochody publiczne; dochody z intrat; Komisja Wojskowa; marszałek sejmu; nieszczęścia narodowe; podatki; projekt podatkowy; proporcje podatków; ratowanie ojczyzny; równość w datkach; sesja sejmowa; utrata prowincji; wojsko; zasady opodatkowania; złożka zbożowa;

piątek, 16 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Danina w naturze (zboże); Finansowanie wojska; Kontrola dochodów i rozchodów skarbu koronnego; Opodatkowanie dóbr ziemskich, stołowych i starościńskich; Podatki i daniny; Propozycje ustaw i ich glosowanie; Sprawy skarbowo-wojskowe; Uciążliwości spowodowane podatkami dla rolników; Zgodność dodatków do projektów ustaw z głównymi projektami.; Zrównanie obciążeń podatkowych;

poniedziałek, 19 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dochody Skarbu Koronnego; Formowanie Korpusu Strzelców i Kozaków; Liczebność wojska; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Nobilitacje; Prawa majątkowe duchowieństwa i biskupstw; Projekt dotyczący Strzelców i Kozaków; Rewizja Skarbów narodowych; Skarbowość i odpowiedzialność podatkowa; Wydatki wojskowe;

Opublikowano akt 161

Tematy: Bezpieczeństwo kraju; Deputacja koeqwacyjna; Dobra stołowe królewskie; Fundusz na utrzymanie wojska; Komisje wojskowe i skarbowe; Ofiara dziesiątego grosza; Powaga narodu; Rolnicy i mieszczanie posiadający role; Szlachta.; Ustanowienie zsypki zboża;

wtorek, 20 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do rachunków skarbowych; Dochody skarbowe i wydatki; Komisarze do Skarbu; Komisja Skarbu obydwu Narodów; Lustracja dóbr biskupich; Nominacje biskupie; Sekretna Sesja Sejmu; Sekretne dyplomaty nobilitacyjne; Zasady pracy Deputacji; Zwierzchność i magistratury;

czwartek, 22 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Bośniacy w służbie każdego z generałów; Ekonomiczne aspekty stałego pobytu kawalerii na kresach; Finansowanie i zasoby fabryk krajowych; Kwestia funduszy biskupich w Kurlandii; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Projekt dotyczący duchowieństwa ruskiego i ustrukturyzowanie diecezji; Projekt dotyczący strzelców i kozaków; Propozycja opodatkowania dyplomatów sekretnych; Propozycja projektu dotyczącego fabryk krajowych, handlu oraz innych kwestii ekonomicznych; Rekrutacja szlachty do wojska; Uzasadnienie potrzeby utworzenia korpusu strzelców; Wprowadzenie korpusu lekkiej milicji; Wprowadzenie nowych podatków i wydatki roczne państwa;

Opublikowano akt 162

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; miasto Warszawa; podatek protunkowy; sesja ratuszowa; uchwała; zwrot podatku;

Opublikowano akt 163

Tematy: dobra skarbowe; dochody biskupów; fundusz wieczysty; inwentarz; Komisja Skarbu Koronnego; książęta biskupi Krakowscy; kwota pieniężna; opłata skarbowa; prawa biskupstwa; wsie za rzeką Przemszą;

Opublikowano akt 164

Tematy: deputacje; egzaminowanie skarbów narodów; komisowie skarbowi; kompetencje deputacji; nowi komisarze; prawa i obowiązki; sprawozdania finansowe; sprawozdawczość; terminy i daty; wydatki;

piątek, 23 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Argumenty dotyczące potrzeb wojska i skarbu państwa; Deputacja do spraw ekonomiki krajowej i projektów fabryk oraz Banku Narodowego; Duchowieństwo obrządku greckiego i propozycja przypuszczenia arcybiskupa kijowskiego do Senatu; Dyskusje nad porządkowaniem materii i projektów sejmowych; Kalendarz liturgiczny i jego ewentualne zrównanie; Konieczność przyznania tytułów i miejsc w Senacie przedstawicielom różnych obrządków; Kwestia urzędów i tytułów w odpadłych krajach; Marszałek Sejmu i prowadzenie sesji; Motywacje i argumenty posłów dotyczące projektów i wniosków; Przyjęcie projektu umożliwiającego Metropolicie Ruskiemu zasiadanie w Senacie; Rola Metropolity Ruskiego w Senacie i prace nad ujednoliceniem kalendarza; Stan duchowny i jego rola w państwie; Urządzenie duchowieństwa greckiego;

sobota, 24 lipca 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 165

Tematy: gaża żołnierzy i podoficerów; Komisja wojskowa; komisje skarbowe; korpus artylerii; krajowe fabryki; oszczędność; regimenty piechoty polowej; strzelcy; werbowanie strzelców; wydatek na broń i umundurowanie;

Opublikowano akt 166

Tematy: czyszczenie rzek; komisarze skarbowi; kopanie kanałów; pomoc handlowi; potrzeby cywilne; senatorowie i posłowie.; ustanowienie banku krajowego; uzbrojenie wojska; Wyznaczenie deputacji do projektu; założenie fabryk;

Opublikowano akt 167

Tematy: Aprobata króla i stanów Rzeczypospolitej; Dobra fundacyjne biskupstwa; Księstwo Kurlandzkie; Pieczętarze obydwu narodów; Powiat Piltyński; Pretensje senatora biskupa; Projekt ugody; Religia katolicka;

poniedziałek, 26 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dobra biskupie; Duchowieństwo; Dyskusja o Biskupstwie; Finansowanie duchowieństwa; Kwestia uporządkowania diecezji greckokatolickich; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Milicja Podolska; Podział diecezji; Projekt miejsca w Senacie dla Księdza Tadeusza Rostockiego; Projekt wzmacniania Kamieńca Podolskiego; Sejm;

wtorek, 27 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Debata o stanowieniu praw; Duchowieństwo greckokatolickie; Edukacja i oświecenie duchowieństwa; Fudusze na utrzymanie prałatów; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Ochrona praw i przywilejów stanu duchownego; Reformy duchowieństwa; Seminarium dla duchowieństwa greckokatolickiego; Sprzedaż dóbr duchownych na Koronie i Litwie; Zabezpieczenie funduszy na seminaria;

środa, 28 lipca 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 168

Tematy: edukacja szlachecka; Fundusz mansjonarii; kanonik inflancki; Król Stanisław August Poniatowski; Ksiądz Walerian Dziurdziewicz; posłowie Wielkiego Księstwa Litewskiego; przepisy krajowe; Stwołowice; utrzymanie księży i dyrektora mansjonarii; wieczyste zabezpieczenie kapitału;

Opublikowano akt 169

Tematy: edukacja kleryków; Fundusz misjonarski; Kamieniec Podolski; król Polski; kupno dóbr; Lwów; obrządek Ormiański; obrządek Ruski; Ojciec Święty; stan skonfederowany;

Opublikowano akt 170

Tematy: biskup Piotr Bielański; cerkiew św. Jana w Kamieńcu Podolskim; inwestycje w dobra ziemskie; lokowanie kapitału; nakłady na cerkiew; obrządek grecko-unicki; potrzeby religijne; utrzymanie kapłanów; utworzenie funduszu dla cerkwi;

czwartek, 29 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: nieudolność Trybunałów i brak sprawiedliwości; potrzeba reformy systemu podatkowego; potrzeba ustalenia systemu lustracji wojska; pracowitość narodu i dążenie do doskonalenia instytucji; project sądów wspólnych z Kurlandią; raport o sytuacji w wojsku i postulat jego czytania; sprzedaż dóbr duchownych na potrzeby Skarbu; zarzuty nieprawidłowości w Regimentach wojskowych; zgłaszanie projektów do rozważenia;

Opublikowano akt 152

Tematy: Akty sejmowe i publikacja ustaw; Dochody biskupów; Duchowieństwo obrządku ruskiego; Fundusze na szkołę rycerską i inwalidów; Jedność z Kościołem Rzymskim; Król Stanisław August Poniatowski; Miejsce w Senacie dla metropolity ruskiego; Podział diecezji i ustanowienie diecezji rytu greckokatolickiego; Seminaria duchowne i fundusze na ich utrzymanie;

piątek, 30 lipca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Debaty nad procedurami i komisjami wojskowymi; Dyskusja nad kondycją wojska i potrzebą lustracji; Intervencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dyskusje; Lustracja regimentów i konieczność karania przestępstw w armii; Propozycje zmian dotyczących podatków i zarządzania; Raport Kazimierza Rzewuskiego o stanie 1 Regimentu; Zagajenie sesji przez marszałka Sejmu; Zarzuty wobec oficerów i zarządzania finansami wojskowymi;

sobota, 31 lipca 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 171

Tematy: dochodzenie strat; komisja wojskowa; niedostateczność w wojsku; nieporządek w wojsku; Rzeczpospolita Obojga Narodów; sejm; służba wojskowa; uszczerbki w korpusach;

Opublikowano akt 172

Tematy: Komisja Wojskowa; nieporządki w wojsku; oba narody; obowiązki pisarzy polnych; pisarze polni; poprawa wojska; regulacje wojskowe; rzeczpospolita; sejm; ulepszenie stanu wojska;

Opublikowano akt 173

Tematy: były departament wojskowy; komisja wojskowa; październik; percepty i expensy; potrzeby wojska; protokoły; Sejm; wydatki; Zalecenie deputacji do egzaminowania; zdanie wyjaśnień;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie