Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 3 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Debaty na temat niesprawiedliwych dekretów i przywilejów; Decyzje i uchwały Sejmu; Dyskusje na temat dochodów Skarbu i kredytów; Dyskusje nad wyrokiem i prawem sejmowym; Komisja Skarbowa i korekcyjna; Oznaczenie czasu dla komisji skarbowej; Podatki i taryfy; Projekt Donatyw; Projekt ustanowienia komisji do badania nadawania i zamiany dóbr; Propozycje odesłania spraw do Magistratury Wykonawczej; Przysięga senatora; Wniosek o komunikację z Komisjami Podatkowymi; Wystąpienie Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego;

wtorek, 4 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Debaty na temat różnic w ocenie zamian; Prawa ustanowione na sejmach; Problem ekwiwalencji zamian; Projekt rozę powszechnej; Propozycje i składanie dodatków; Stanowisko króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Uchwały i reformy prawne; Zakończenie sesji sejmu; Zmiany i nadania dóbr; Zmiany w legislacji;

czwartek, 6 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dodatki do projektu; Komisja Skarbowa; Konstytucja Sejmu 1775 roku; Konstytucje Sejmowe; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Obrady Sejmowe; Oszustwa Skarbu Rzeczypospolitej; Port w Starostwie Połagowskim; Poseł z Brześcia nad Bugiem Tadeusz Matuszewicz; Poseł z Czerska Jan Szymanowski; Poseł z Kalisza Jan Suchorzewski; Poseł z Krakowa Jan Jordan; Poseł z Łotwy Stanisław Kublicki; Poseł z Nura Aleksander Zieliński; Poseł z Pińska Mateusz Butrymowicz; Poseł z Trok Michał Zaleski; Poseł z Wiłkomierza Tadeusz Kościałkowski; Projekt ustawy; Propozycje Sejmowe; Sejm; Sekretarz Sejmu Jan Łuszczewski; Senator biskup Ignacy Massalski; Spokojność obywatelska; Spór Sejmowy; Testament; Zamiany dobr; Zamiany królewszczyzn; Zamiany starostw; Zmiana starostw;

piątek, 7 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: awans wojskowy Pana Krasickiego; delegacja rządowa i przedstawienie projektu formy rządu; dyskusja nad strukturą i funkcjonowaniem sejmików; Komisja Wojskowa; kwestia praw kardynalnych; projekt tytułowany „Warszawski”; przekształcenia w systemie prawnym i sądownictwie; Sejm Wielki i reformy ustrojowe; uroczystości imieninowe króla Stanisława Augusta; wolność szlachecka i anarchia w państwie;

poniedziałek, 10 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Rzadowa; Donatywy; Forma Rządu; Małachowski Stanisław; Prace sejmowe; Prawa Kardynalne; Przysięgi posłów; Sejm Czteroletni; Sejmiki; Wolność Elekcyjna;

wtorek, 11 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Kwestia Deputatów na Trybunał Prowincjonalny; Marszałek Sejmu i procedury sejmowe; Oczywiste sesje i uroczystości religijne; Sesja Prowincjonalna Litewska i kwestie województwa witebskiego; Składanie projektów ustaw i dodatków przez posłów; Sprawy lenne i prawo 1775 roku; Województwo witebskie i ziemie zagarnięte przez Rosję; Wybór gospodarstwa przez posłów; Zamiana dóbr i sprawy ekwiwalentów; Zamiana miast i wsi przez posiadaczy;

Opublikowano akt 145

Tematy: akty prawne; elekcja komisarzy cywilno-wojskowych; obrady sejmowe; prawo; Rzeczpospolita; sejmiki deputackie; stanisław august poniatowski; trybunał; województwo witebskie;

piątek, 14 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Komisje Skarbowe; Komisje Wojskowe Cywilne; lenności; marszałek Sejmu; Memoriał Cystersów Sulejowskich; porządek publiczny; Projekt „Donatyw”; projekt dodatkowy; sprawy zagraniczne; starostwa lenne; sumy zabezpieczone na starostwach i królewszczyznach; zamiana dóbr; zasiewy i susza;

poniedziałek, 17 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: deputacja do spraw akcji skandalicznej nad Żydami; indagacja wydarzeń dotyczących Żydów; komisja do spraw opłacenia sumy 400,000 złotych na łokciowe; projekt odnośnie Żydów i akcji w Pałacu Potockich; projekt ustawy względem miast; prorogacja sejmu; skargi i wnioski różnych posłów; sprawy wojskowe i Konstytucja Rządowa; Stanisław Małachowski i zakończenie sesji; uwolnienie Księcia Czartoryskiego od funkcji poselskiej; zapytania do Komisji Skarbu;

Opublikowano akt 146

Tematy: dziedzictwo; grodzkie zeznanie; kapituła sandomierska; konwent Sulejowski; Małe Końskie; miasteczko Żarnów; Mogielnica; ofiara Bazylego Walickiego; powiat opoczyński; procenty; przepisy prawne; senator wojewoda; województwo sandomierskie; Woźniki Błogie; wsie Zdyszowice i Siedlec; zakon Cystersów; zamiana dóbr;

wtorek, 18 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja ad Collegium Episcoporum; Józef Ankwicz, senator kasztelan z Nowego Sącza; Komisja Edukacyjna; konsystorze i seminaria; licytacja dóbr biskupstwa krakowskiego; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; podział biskupstw i dochodów; prawa i przywileje duchownych; prawo do nominacji biskupich; projekt ustawy o duchowieństwie; reforma zakonów; regulacja spraw kościelnych; sekularyzacja dóbr kościelnych; testamenty kościelne; traktaty z nuncjuszem apostolskim Ferdinandem Saluzzo;

czwartek, 20 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Alleviacye; Brześć Litewski; Deputowani do eksaminowania dykasty; Dochody Publiczne; Komisja Skarbowa; Komisja Skarbu Litewskiego; Komisja Wojskowa; Konfederacja; Marszałek Sejmu; Naród; Prawo Narodu; Prawo Podolaków; Projekt finansowania armii; Stanisław Małachowski; Tabela Dochodów Publicznych; Upadek miasta; Wojsko;

Opublikowano akt 137

Tematy: Ekwiwalencje zabezpieczeń; Król Stanisław August Poniatowski; Książę Kazimierz Poniatowski; Książę Michał Radziwiłł; Lenności w Wielkim Księstwie Litewskim; Ofiary na rzecz skarbu publicznego; Starostwa dziedziczne; Własność ziemska; Wojewodzina wołyńska Antonina Rzewuska; Zamiany dóbr Rzeczypospolitej;

Opublikowano akt 147

Tematy: charakter posła nadzwyczajnego i pełnomocnego; deputacja spraw zagranicznych; Komisja Skarbu Koronnego; Książę Józef Czartoryski; Książę Stanisław Jabłonowski; oddanie mandatu; poselstwo do dworu berlińskiego; usługi dyplomatyczne; wdzięczność za służbę; wojsko litewskie;

piątek, 21 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Już wydane Prawo dotyczące Powiatów Telszewskiego i Połongowskiego; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Obrona praw wyborczych Narodu; Opinia Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o projekcie Donatyw.; Porządek obrad Sejmu; Projekt kontynuacji Sejmu; Projekt o Donatywach i Starostwach - Michał Zaleski; Projekt Uniwersału - Michał Zaleski; Siła krajowa i związki z sąsiadami; Względem Duchowieństwa i licytacji dóbr;

wtorek, 25 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dochody i majątki duchownych; Duchowieństwo; Intraty dla biskupów w dobrach; Licytacja dóbr biskupstwa krakowskiego; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Oficjaliści Skarbu Litewskiego; Pensje dla sekretarzy sejmowych; Podział diecezji; Projekt dotyczący duchowieństwa obydwóch obrz ądków; Projekt posła z Podlasia; Projekt Uniwersału do Narodu; Sejm Wielki; Starostwa rozmarnotrawione przez Radę Nieustającą;

środa, 26 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dochody i straty z Dóbr Biskupstwa Krakowskiego i Księstwa Siewierskiego; Ekstrakcja Dóbr na rzecz Skarbu Państwa; Komisja Skarbowa; Licytacja Dóbr Biskupich; Marszałek Sejmu; Opłata 20 groszy od Dóbr Duchownych; Podział intrat Biskupstwa Krakowskiego; Przepisy dotyczące lustracji majątków; Przyznawanie intrat Biskupom; Sejm Wielki;

Opublikowano akt 148

Tematy: Czynności prawne; Komisja cywilno-wojskowa; Księstwo Żmudzkie; Miasto Telsze; Pisarze repartycji Rosienieńskiej; Podatki; Powiaty Telszewski i Połongowski; Rejestracja transakcji; Trudności w dostarczaniu podatków; Ustanowienie kancelarii ziemskiej i grodzkiej;

czwartek, 27 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja o Księstwie Siewierskim; dochody Księstwa Siewierskiego; dominium directum i dominium utile; obrona partykularnej własności; prawa już zapadłe; prawa własności i nadania tytułu; projekt o Księstwie Siewierskim; sprawiedliwość i pożytki Rzeczypospolitej; tytuł Księcia Siewierskiego; wnioski o zawieszenie sesji;

piątek, 28 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Biskup Krakowski; Deputacja kolekcyjna; Fundusze na cele religijne i edukacyjne; Komisje Skarbowe; Księstwo Siewierskie; Marszałek Sejmu; Nuncjusz apostolski; Projekt funduszowy; Projekt rządowy; Propozycje ustawodawcze; Przywileje szlachty; Religia; Sejm; Wykonanie przysięgi;

sobota, 29 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dochody biskupów i intraty; Nominacje biskupie; Podatki i skład polityczny; Projekt o Deputacji Kolekcyjnej; Projekt w sprawie Duchowieństwa i Szlachty Siewierskiej; Przyłączenie części Diecezji Krakowskiej do Biskupstwa Chełmskiego; Przywileje miast Księstwa Siewierskiego; Reforma Duchowieństwa i stosunków z Żydami; Rozpatrywanie dowodów rodowodu Szlachty; Wyznaczenie Komisji do Księstwa Siewierskiego;

poniedziałek, 31 maja 1790

Relacja z obrad

Tematy: Diecezja Chełmska; dochody biskupów; finanse publiczne; Komisja Siewierska; Komisja Skarbowa; Komisja Skarbowa Litwy; Komisja Wojskowa; Księstwo Siewierskie; projekt duchownictwa; reforma kościelna; rozruchy; sejmik relacyjny; sprawy skarbowe; sprawy wewnętrzne; Stanisław Małachowski, marszałek konfederacji; zarządzanie funduszami państwowymi;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie