Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 1 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Kwestia delegacji i wyboru projektów podatkowych; Lustracje dochodów i alewiacje; Marszałek Sejmu i ofiary na skarb publiczny; Miasta podatkowe i czopowe; Płatności i cyrkulacja pieniężna; Pozycja Żydów w finansowaniu wojska; Projekt ekwiwalencyjny i podatki; Przygotowanie i finansowanie wojska; Przykład króla i zachęty dla bankierów; Sprawiedliwość podatkowa; Uznanie ofiary króla i apel o kontynuację panowania;

wtorek, 2 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Ciężary Obwatelskie; Komisja Skarbowa; Konfederacyjna Deputacja; Lustracje; Marszałek Sejmu - Stanisław Małachowski; Miasta Królewskie i Duchowne; Ofiary miast i obywateli; Podatki i opodatkowanie; Pogłówne Żydowskie; Projekt Kolekcyjnej Deputacji; Sejm Wielki;

środa, 3 marca 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 127

Tematy: artyleria; finansowanie wojska; komisja wojskowa; komisje cywilno-wojskowe; podatki; przepisy rekrutacyjne; rekrutacja; skarbiec publiczny; województwa; wojsko;

czwartek, 4 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: awanse wojskowe i skargi oficerów; deliberacje sejmowe; Deputacja Konstytucyjna; dziękczynienia i wdzięczność Narodowi i posłom; Marszałek Konfederacji Polski-Ukrainy; projekt komisarza wojskowego; sejmik powiatu Orszańskiego; spichlerz; usprawnienie magazynów; zawieszenie sesji;

Opublikowano akt 126

Tematy: Korona Królestwa Polskiego; miasta; miasteczka; Ofiara; opłata podymnego; podatki lokalne; prawo podatkowe; prowincje; Wielkie Księstwo Litewskie;

piątek, 5 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Debaty na temat administracji i komisji rządowych; Deklaracja Szwecji i stanowisko wobec Rosji; Deputacja do komisji wojskowej; Informacja o poselstwie przy dworze petersburskim; List do Marszałka Województwa Krakowskiego; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Poseł Kazimierz Rzewuski i weryfikacja czynności komisji wojskowej; Projekt ustawy; Projekty ustaw dotyczących podatków; Propozycja kary dla aniesłusznie oskarżającego; Przebieg głosowań i decyzje Sejmu; Przyrzeczenie i rota przysięgi; Skargi wobec komisji wojskowej; Wnioski i projekty poselskie;

poniedziałek, 8 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do badania czynności Komisji Wojskowej; Ekonomika wojska; Fabryki krajowe; Komisariat Wojskowy; Komisja Wojskowa; Ludwisarnia; Oszczędność na armii; Umundurowanie wojsk; Wydatki Skarbu; Zwiad wojskowy;

Opublikowano akt 128

Tematy: Brańsk; kadencje; Komisje cywilno-wojskowe; miasto Tykocin; miejsce sądzenia; podział komisji; sejmiki; województwo podlaskie; zezwolenie króla.; ziemia bielska;

Opublikowano akt 129

Tematy: dezolacja; elekcje komisarzy; komisja cywilno-wojskowa; koszty utrzymania komisji; miasto Lelów; powiat Ksiąski; powiat Lelowski; prośby województwa krakowskiego; przeniesienie jurysdykcji; Rezolucja parlamentarna; Szczekociny;

Opublikowano akt 130

Tematy: analiza i porównanie ofiar i podatków; dochody stałe i pewne; doniesienia urzędowe i opłaty; dziesiąty grosz z intrat ziemianskich; karania za niewykonanie zaleceń; lustracja dóbr przez komisje skarbowe; podatki od dóbr duchownych i królewszczyzn; projekty zmierzające do zasilenia skarbu; przysięga deputacji; równe opodatkowanie województw, ziemi i powiatów; transakcje i kontrakty; Wyznaczenie deputacji;

wtorek, 9 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Debaty nad artykułami mundurowymi i ich dostawą; Dyskusja o zakresie władzy i strukturze Komisariatu; Głosowania i kwestie sporne dotyczące projektu ustawy; Komisariat Wojskowy a oszczędności skarbu; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Postulaty zwiększania produkcji krajowej w kontekście zaopatrzenia wojska.; Praca Komisji Wojskowej i jej relacja do Komisariatu; Przepisy dotyczące umundurowania i dostarczania potrzeb wojskowych; Przydział fabrykacji mundurów – Szewcy kontra Komisariat; Przysięga niezłożona przez niektórych posłów; Przytoczenie praw i konstytucji obwiązujących Sejm;

środa, 10 marca 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 131

Tematy: deputacja; komisja wojskowa; obydwa narody; posłowie; prowincje: Małopolska, Litewska, Wielkopolska; relacja do króla i stanów; rozstrzyganie skarg; senatorowie; skargi; stan rycerski; ustanowienie deputacji;

czwartek, 11 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: dyskusja nad prawami dotyczącymi Kawalerii Narodowej; handel i rzemiosło; Komisariat do spraw Wojska; Komisja do spraw kopalń Biskupstwa Krakowskiego; mundury wojskowe; oszczędność skarbu publicznego; posiedzenia Sejmu; projekt ustawy; Sejm; stan zdrowia Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; zapewnienie surowców dla Artylerii;

poniedziałek, 15 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: deputacja spraw cudzoziemskich; eksaminowanie Komisji Wojskowej; Jacek Małachowski; materie zagraniczne; Michał Mniszech; Michał Walewski; ministerska kancelaria Polski-Ukrainy; obrady parlamentarne; raport o konserwacji; sesja sejmowa; Stanisław Małachowski; traktaty zagraniczne; zdrowie króla;

wtorek, 16 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Awans generalski Józefa Bielaka; Finansowanie potrzeb Skarbu Państwa; Fundusze na Komisariat i Kancelarię; Konieczność poprawy projektów ustaw; Pracom sejmowym i ich znaczeniu dla historii narodu; Przegląd i kontrola działań Komisji Wojskowej; Przejrzystość przepisów dla Szlachty; Rekwizycje wojenne i zaopatrzenie wojska; Skład i działanie Komisariatu; Sprawy Skarbowe Wielkiego Księstwa Litewskiego; Stan zdrowia króla;

środa, 17 marca 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 132

Tematy: finansowanie potrzeb wojskowych; fundusz magazynów wojewódzkich; komisja porządkowa cywilno-wojskowa; Komisja Skarbu Koronnego; kontrola i przyjęcie magazynów; rekwizyty dla wojska; wrześniowa rata funduszu; zakup zboża na magazyny; Zalecenie Komisji Wojskowej;

Opublikowano akt 133

Tematy: akt opublikowany; awans; generał-major w wojsku litewskim; Komisja wojskowa; oficer; wojsko litewskie; zasługi Józefa Bielaka;

Opublikowano akt 134

Tematy: broń i amunicja; fabryki krajowe; komisariat i finansowanie; komisja wojskowa; odpowiedzialność finansowa.; rekwizyty obozowe; rynsztunki i wyposażenie wojskowe; sukno na mundury; Ustanowienie komisariatu wojskowego;

czwartek, 18 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Biskup Naruszewicz; darowizny królewskie jako dobra publiczne; debata o donatywach; decyzja o odłożeniu kwestii donatyw; dziedzictwa Królowej; interpelacje i opinie posłów; Jan Łuszczewski; konfiskata majątków; kwota 1 050 000 złotych od donatarzy; nominacje senatorskie; obecność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; opór przeciwko obciążeniom podatkowym niektórych osób; podatki i ciężary finansowe; prawo z 1775 roku; projekt Donatyw; projekt dotyczący ponajów; przekazanie starostw na sejmie 1575 roku; przekształcenie starostw w dobra dziedziczne; Sejm Wielki; sprawiedliwość i własność; Stanisław Małachowski; starostwa przekazane królowi; wiara publiczna; zasady wolności i pewności własności; zasoby Skarbu Państwa;

piątek, 19 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Donatywy i nadania sejmowe z 1775 roku; Komisje skarbowe i ordynacje; Król i jego uprawnienia; Podatki i skarbowość; Propozycje i wnioski deputowanych; Przemówienia posłów; Sejm i jego procedury; Sprawiedliwość i konstytucje; Starostwa i posiadłości królewskie; Wiara publiczna i prawa obywatelskie;

poniedziałek, 22 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: bezpieczeństwo Rzeczypospolitej; donaty; Jan Łuszczewski; król Stanisław August Poniatowski; Maciej Garnysz; marszałek Sejmu; ofiara donatariuszy; prawo ziemskości; propozycje finansowe; Stanisław Małachowski;

wtorek, 23 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Dekonspiracja Oficerów i 65 tysięcy wojska; Egzaminowanie oskarżonych o bunty; Nieobecność Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Opłata trzydziestego procentu od Donatyw; Ordynanse wydawane przez Komisję Wojskową; Projekt w materii donatyw; Przeprowadzenie Sesji przez Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego; Ratyfikacja praw i przywilejów dla mieszkańców; Sortragowanie Oficerów; Trwanie Projektu całościowy;

piątek, 26 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Indagacyjna - sprawozdanie o buntach; Komisje - rozprawa sądowa i deputacja Trybunału; Michał Mniszech - minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy; Nieprzytomność i przysięga senatora; Projekty ustaw - deliberacje sejmowe; Przybycie króla na sesję; Sesja Ustępująca - kontynuacja narady.; Stanisław Małachowski - marszałek Sejmu; Trybunał Lubelski - sprawa księcia Adama Ponińskiego; Województwo Podolskie - rejestr wojewódzki;

sobota, 27 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja Indagacyjna; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Michał Mniszech; prace parlamentarne; przymierze obronne; relacje zagraniczne; Sejm Wielki; sprawa wewnętrzna Polska-Ukraina; Wilhelm Habsburg; zawieszenie sesji;

poniedziałek, 29 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Interpelacja dotycząca wątków historycznych i postaw odpowiedzialności; Memoriał skierowany do stanów; Obrona księcia Adama Ponińskiego, ministra skarbu Polski-Ukrainy; Projekt nobilitacyjny dla Pana Bernarda Zabłockiego; Projekty ustaw o tłumaczach do Expedycji Ruskiej i nobilitacja Pana Ignacego Manugiewicza; Przymierze obronne z Królem Pruskim;

Opublikowano akt 135

Tematy: Akt ratyfikacyjny; Deputacja do interesów zagranicznych; Margrabia Girolamo Lucchesini; Obrady sejmowe; Pełnomocnictwa; Przymierze z Prusami; Relacje z dworem Berlińskim; Reprezentacja Rzeczypospolitej; Traktat obronny; Upoważnienie senatorów i ministrów;

wtorek, 30 marca 1790

Relacja z obrad

Tematy: Asesoria Koronna i sędziowanie Registeru słabego; Delacje i oskarżenia zdrady ojczyzny; Donatywy i Starostwa; Marszałek Sejmu i prace Deputacji do examinowania oskarżeń; Miejsce zjazdów publicznych dla obywateli województwa witebskiego; Nominacje i potwierdzenie asesorów; Projekt „Zabezpieczenie Rejestrów i Spraw Wojewódzkich w Trybunale”; Przestój i zawieszenie posiedzeń Sejmu.; Sprawa Księcia Adama Ponińskiego, Ministra skarbu Polski-Ukrainy; Wybór posła do Republiki Holenderskiej - Michała Ogińskiego;

środa, 31 marca 1790

Bez obrad

Opublikowano akt 136

Tematy: Franciszek Branicki; Józef Poniatowski; konstytucja z 1785 roku; nadanie praw ziemskich; ofiara obywatelska; opłata trzydziestu groszy od sta; opłaty podatkowe; przywileje i wolności dla miast i wsi; Skarb Koronny; Stanisław Poniatowski; starostwa: Białocerkiewskie, Bohusławskie, Kaniowskie, Chmielnickie;

Opublikowano akt 138

Tematy: nominacja na funkcję tłumacza; szlachta rodowita; usługi Ignacego Manugiewicza; uwolnienie od opłaty skarbowej; wiara rzymskokatolicka; wierność funkcjonariusza do spraw języka rosyjskiego; wyłączenie opracowywania dokumentów; zaszczyt szlachectwa; zaświadczenie wierności;

Opublikowano akt 139

Tematy: Dokumenty; Dwór berliński; Kilkunastoletnia praca; Legacja; Opłata stemplowa; Skarb Rzeczypospolitej; Szlachectwo; Urzędnik Bernard Zabłocki; Usługi dyplomatyczne;

Opublikowano akt 140

Tematy: Deputacja do spraw zagranicznych; Handel krajowy; Michał Ogiński; Miecznik litewski; Stany Holenderskie; Wydatki skarbowe; Wyznaczenie posła; Związki polityczne;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

Dziękuję za korzystanie
z mojego serwisu Sejm-Wielki.pl

To część Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), która zawiera genalogię 1.200.000 osób z elit polskich od średniowiecza do dzisiaj.

To, co tu widać, to jego darmowa część (około 12%).
Proszę o wsparcie, by dalej mogła być dostępna za darmo.

Wystarczy wykupić abonament pełnej wersji (Wielcy.pl) i to okno nie będzie się pokazywać.

Marek Jerzy Minakowski

abonament roczny (79 zł)
abonament dożywotni (390 zł)

Zamknij to okno na razie