Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 2 listopada 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 102

Tematy: Dochody skarbu; Egzekucja prawnego obowiązku; Komisje skarbowe; Obowiązek oddawania skór; Opodatkowanie rzeźników; Pieczętowanie skór; Podatek ze skór; Prawo na zbyt skór; Przepisy podatkowe dla miast i wsi; Skóry bydła, kozłów, owiec i wieprzów;

Opublikowano akt 103

Tematy: Deputacja do sprawdzania dochodów i wydatków Warszawy; Dochody miasta Warszawa; Jurysdykcja marszałkowska; Komisja brukowa; Konfederacja Rzeczpospolitej; Michał Wandalin Mniszech; Minister spraw wewnętrznych Polski Ukrainy; Nadzór Królewski; Sejm Wielki; Wydatki miasta Warszawa;

wtorek, 3 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Defraudacja skarbu; Deputacja komisarzy; Fundusze na administrację fabryki tytoniu; Komisja Skarbu Koronnego; Lustracja dóbr; Marszałek Sejmu; Podatek procentowy; Projekt ustawy; Propinacyjny podatek; Taxacja produktów; Uniwersały; Zapłata wojska;

czwartek, 5 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Komisja Kolektywacyjna; Komisja Skarbowa Koronna; Komisja Skarbu Litewskiego; Komisja Wojskowa; Marszałek Konfederacji; ofiara dziesiętna; podatek procentowy; podatek propinacyjny; projekt rezolucji; raporty i komput wojska; Sejm Wielki 1789-1792; Stanisław Małachowski;

Opublikowano akt 104

Tematy: administracja skarbem; dochód tytoniowy; Komisja Skarbu Koronnego; remanent sejmowy; Rzeczpospolita; wydatki skarbowe; zakup tytoniu;

piątek, 6 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dziennik Sejmowy; Indygenat dla Księcia Württemberga; Komisja Edukacyjna i Fundusz Edukacji Narodowej; Mowa marszałka sejmowego i posłów; Ochrona własności i praw obywatelskich; Procedury wojskowe i obronność; Projekty i decyzje dotyczące Komisji Skarbowych i Wojskowych; Sesje plenarne i decyzje Sejmu; Wzniesienie nowych podatków i opodatkowanie dochodów duchownych; Zamiana Dóbr Lachowicz na Starostwa;

poniedziałek, 9 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Czynszownicy, okupnicy, szlachta; Darowizna podatków; Debata sejmowa; Dochody publiczne; Komisja Ekwacyjna; Komisja Skarbu Koronnego; Komisja Wojskowa; Książę Kazimierz Sapieha, marszałek konfederacji litewskiej; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Podatek Procentowy; Potrącenie podatków; Potrzeby Rzeczypospolitej; Uniwersał Marszałków Konfederacji;

Opublikowano akt 105

Tematy: indygenat; Książę Ludwik Wirtemberski; przynależność szlachecka; szlachta Rzeczypospolitej; ustawodawstwo Sejmu;

Opublikowano akt 106

Tematy: dalsze roztrząśnięcie taryf; długi publiczne; duchowni i świecy; egzekucje podatkowe; Komisje skarbowe; lustracje dóbr królewskich; obowiązek podania szczegółów intrat; ofiara wieczysta; terminy przekazania protokołów; zarzuty i skargi;

wtorek, 10 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusje i regulacje prawne; Fundusz dla wojska; Koekwacja podatkowa; Komisje Sejmowe; Konfederacja litewska; Licytacja starostw; Marszałek Sejmu; Oczywistość prawa dziesiątego grosza; Odpowiedzialność prawodawców; Organizacja i stan wojska; Paulini i ich majątek; Projekt dotyczący dyslokacji wojsk; Propozycje i projekty posłów; Skarby państwa i podatki; Skargi na lustratorów; Wypłata długów; Zalecenia dla Komisji Wojskowej; Zawieszenie sesji Sejmu;

czwartek, 12 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Depesze od posłów zagranicznych; Donatywa królewszczyzn; Konfederacje a prawa etatowe; Kwestia mianowania podporuczników w Kawalerii Narodowej; Kwestia toporków i rydłówek dla piechoty zamiast pałaszków; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Nieczynność obrad i marnowanie czasu; Projekty dotyczące wojskowości; Projekty z ordine Komisji Skarbowej i Komisji Wojskowej; Propozycje podatkowe na zasilanie funduszy publicznych; Wyposażenie wojska w narzędzia i rynsztunek wojenny;

piątek, 13 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do spraw funduszy szpitalnych i miłosiernych.; Fundusz na wykupienie niewolników z niewoli tureckiej; Fundusze szpitalne i dobroczynne; Fundusze zapisane przez poprzedników; Komisje Skarbowe; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Materia dotycząca Starostw Lennych; Obrady Sejmu; Opieka nad ubogimi i sierotami; Projekt dotyczący dzieci z warszawskiego Szpitala Dzieciątka Jezus; Projekt Komisji Wojewódczych; Projekt podatku procentowego; Propozycje reform i poprawek legislacyjnych; Publiczne i prywatne fundacje; Regulacja skarbu i podatków; Uniwersał dla obywateli; Wojsko i potrzeby wojskowe; Zajęcie wpłat od posiadaczy domów za brak dostarczenia rekruta; Zarządzanie szpitalami; Zgoda Stanów na procedury sejmowe;

sobota, 14 listopada 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 107

Tematy: Brygady; Dywizje; Fundusz wojskowy; Kawaleria narodowa; Komisja wojskowa; Oficerowie; Organizacja wojska; Regimenty; Rekwizyty wojskowe; Wojsko;

poniedziałek, 16 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad sposobami werbunku; Emigracja ludności; Finansowanie wojska; Komisje skarbowe; Konstytucja Sejmu; Podatki skarbowe; Procedury sejmowe; Projekt o rekrutach; Przemysł krajowy; Sejm Wielki; Ustawodawstwo cywilno-wojskowe; Werbunek gminny; Wnioski o projekty ustaw; Zaciąg kawalerii narodowej; Zasady rekrutacji wojskowej;

wtorek, 17 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dziękczenie Królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu; Głosowanie nad projektem Komisji Woiewodzkich i Powiatowych dla Litwy; Gwałtowny i nieporządek rekrut; Kwestia pożyczek zagranicznych i sprawozdań finansowych; Ochrona obywateli i ograniczanie przemocy wojskowej; Podatki i finansowanie wojska; Praca nad ustawami dla spokoju obywatelskiego; Projekt Kantonom; Ustanowienie magazynów wojskowych; Wniosek o zmianę sposobu sejmowania poprzez wyznaczanie oratorów;

środa, 18 listopada 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 108

Tematy: Egzekucja prawa; Komisja wojskowa; Ordynanse; Rekrutacja; Rozszerzenie wojska; Szefowie regimentów; Werbunki;

czwartek, 19 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dymy i ludność; Komisja Wojskowa i Deputacja Etatowa; Marszałek sejmu Stanisław Małachowski; Obrony cywilno-wojskowe; Projekt „Usposobienie Szlachty polskiej do służby wojskowej” Michała Ogińskiego; Projekt kantonowy Adama Kwileckiego; Przemówienia i projekty poselskie; Rekrutacja wojska; Sekretne głosowanie; Stan posiadania dymów i obowiązek służby wojskowej; Wystąpienia posłów i senatorów;

Opublikowano akt 109

Tematy: Administracja publiczna; Bezpieczeństwo publiczne; Komisje wojewódzkie i powiatowe; Miary i wagi; Opieka społeczna; Oświata i edukacja; Regulacja ekonomiczna; Sądowość cywilno-wojskowa; Ustrój administracyjny; Wielkie Księstwo Litewskie;

piątek, 20 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Excepcje od dawania rekrutów dla poszczególnych rodzajów dóbr; Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe dla Korony; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Obrady nad dostarczaniem rekrutów z dóbr różnych stanów; Projekt dotyczący Komisji Porządkowych dla województw Korony; Rekrutacja żołnierzy i projekt dotyczący rekrutów; Rozważania dotyczące obywatelskich obowiązków wobec wojska; Składanie propozycji odnośnie do sposobu werbunku i jego regulacji;

poniedziałek, 23 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Decyzje parlamentarne; Dyskusje nad projektami ustaw; Egzekucja praw; Kwestie opodatkowania i ciężarów publicznych; Oszczędność ludności wsi; Pograniczne dobra ziemiańskie; Prawa duchownych i mieszkańców miast; Sejm Czteroletni; Ustawa o rekrutacji; Wolność osobista poddanych; Zastrzeżenia i poprawki posłów;

wtorek, 24 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do wynalezienia źródeł Podatkowych; Komisarze Wojewódzcy; Komisje Wojewódzkie; Królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu; Marszałek Sejmu; Obrady Sejmu; Prawo deputatom i posłom; Przykład Prowincji Litewskiej; Rożnica czasu; Ustanowienia Komisji; Wolność obywatelska;

czwartek, 26 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad rozmiarem wojska i sposobem rekrutacji; Kwestie wojskowe i komisje porządkowe; Nominacja biskupów i problema zatwierdzenia wyboru; Oferta darowizny na Arsenał Rzeczypospolitej; Poruszenie kwestii związanych z wolnym bębnem; Projekt dotyczący rekrutacji do wojska; Projekt Komisji Wojewódzkich; Wnioski posłów i senatu.; Zagajenie debaty przez Marszałka Sejmu;

piątek, 27 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Bezpieczeństwo granic i obawa przed inwazją; Dyskusje nad odpowiedzialnością urzędów; Komunikacja i raporty od Komisji Wojskowej; Obrady sejmowe i prace nad projektami ustaw; Propozycje i wnioski poselskie; Reforma wojska; Rekrutacja i kompletowanie wojska; Rozwój wewnętrznej administracji i gospodarki; Sytuacja Żydów i zobowiązania podatkowe; Wyposażenie i finansowanie wojska;

poniedziałek, 30 listopada 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dezercje; Elekcja Posłów; Eminencje; Fundusz na Fabrykę Tytoniową; Kawaleria Narodowa; Komisja Skarbowa; Komisja Wojskowa; Komisje Wojewódzkie; Marszałek Sejmu; Projekt o Rekrucie; Prowincja Litewska; Prowincje Koronne; Reforma Żydów; Sejm Wielki; Wcielenie;

Opublikowano akt 110

Tematy: finansowanie amunicji; Komisja wojskowa obydwu narodów; ochrona granic Wielkiego Księstwa Litewskiego; pomoc wojska Koronnego; relacje militarne pomiędzy Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim; skarb Korony; wzmocnienie komend; zagrożenia i konieczność wsparcia;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 26.02.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

Dziękuję za korzystanie
z mojego serwisu Sejm-Wielki.pl

To część Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), która zawiera genalogię 1.200.000 osób z elit polskich od średniowiecza do dzisiaj.

To, co tu widać, to jego darmowa część (około 12%).
Proszę o wsparcie, by dalej mogła być dostępna za darmo.

Wystarczy wykupić abonament pełnej wersji (Wielcy.pl) i to okno nie będzie się pokazywać.

Marek Jerzy Minakowski

abonament roczny (79 zł)
abonament dożywotni (390 zł)

Zamknij to okno na razie