Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

czwartek, 1 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Brygadierzy i wicebrygadierzy; Kandydaci na rangi oficerskie; Komendanci wojskowi; Komisja Wojskowa; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Nominacje Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Oskarżenie Józefa Witta; Rekomendacje oficerów; Rotmistrzowie Kawalerii Narodowej; Skargi i kontrybucje żołnierzy; Szarże generalskie i majorowskie; Uchwalenie podatków;

piątek, 2 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Awans; Brygadierowie; Generałowie Majorowie; Instrukcje poselskie; Komisja Wojskowa; Król Stanisław August Poniatowski; Nominacje wojskowe; Oficerowie; Oszczędność czasu; Procedury sejmowe; Rekomendacje; Rotmistrze; Sejm Wielki; Służba wojskowa; Wicebrygadierowie;

sobota, 3 października 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 96

Tematy: awansowanie oficerów; Generał porucznik; Generałowie majorowie; Komendant twierdzy Kamieniec; komisja wojskowa; kreacja rang wojskowych; Król Stanisław August Poniatowski; Rzeczpospolita skonfederowanych stanów; służba zagraniczna;

poniedziałek, 5 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Deklaracja o awansach wojskowych; Dyskusje i postulaty posłów; Formacja Kawalerii Narodowej; Nominacje i wybór oficerów przez króla; Opinie i kwestie rotmistrzów; Polska szlachta a stan wojskowy; Prawa i wolność sejmu; Prywatne interesy i propozycje; Reforma wojska; Rekomendacje i awanse; Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Zarządzanie i prace komisji wojskowych; Zgoda na nominacje;

wtorek, 6 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: decyzje sejmowe; dyskusje nad awansem rotmistrzów; głosowania; Kawaleria Narodowa; Komisja Wojskowa; konfederacja litewska; marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; propozycje i projekty ustaw; przemówienia posłów; rangi i awanse wojskowe; rekomendacje i licytacje stanowisk; Sejm; sprawy finansowe i skarbowe;

czwartek, 8 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Brygadierzy i wicebrygadierzy; Intrygi polityczne; Oszczędność czasu sejmowego; Problemy proceduralne; Przemówienie posła; Reforma wojskowości; Rekomendacje i nominacje; Sejm jako instytucja; System wyborczy; Wolność słowa;

Opublikowano akt 97

Tematy: dodatki i ekstraexpensy; fundusz na lekarzy i chirurgów; fundusze na mundury; generałowie; hetmani; komput i pŁaca regimentów piechoty i kawalerii; pensje oficerów; reforma wojskowa; skład i pensje sztabu generalnego wojska koronnego; suma ogólna kosztów wojska; szkoła artylerii i inżynierów; wyposażenie artylerii; zarządzenia dotyczące opłat dożywotnich;

piątek, 9 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: dyskusja o awansach; prawa i obowiązki senatorów; promocje wojskowe; rekomendacje i promocje oficerów; rozpoczęcie sesji; sprawy związane z kadrami wojskowymi; wymienienie obecnych; zagadnienia wojskowe;

Opublikowano akt 98

Tematy: brygadierzy; kawaleria narodowa; Komisja Wojskowa; majorzy; następstwo oficerskie; oficerowie starszeństwa; patenty królewskie; promocja oficerów; służba wojskowa; wicebrygadierzy;

poniedziałek, 12 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Finanse miast litewskich: Wilno, Grodno, Wołkowysk; Finanse miejskie: Warszawa, Kraków, Lublin, Piotrków, Poznań, Wschowa, Łowicz; Kwestia opłat od miast królewskich, ziemskich i duchownych; Opracowanie obowiązków urzędniczych: pisarza polnego koronnego; Prace Komisji Skarbowej; Rozkład podatków i dochodów; Ustawodawstwo i projekty prawne; Wpływ podatków na różne grupy społeczne; Znaczenie równego rozłożenia podatków w skali kraju;

wtorek, 13 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debaty na temat wprowadzenia prawa dla miast; Deklaracje szlacheckie dotyczące podatków; Deputacja do rozpoznania możliwości podatkowych Warszawy; Komisja Wojskowa i konieczność finansowania wojska; Opłaty miejskie i potrzeby administracyjne; Poparcie dla stanowienia podatków; Projekt podatkowy dla Miasta Warszawy; Protekcja dla miast; Przepisy dotyczące straży narodowej i urzędników cywilno-wojskowych; Rozbieżności w opłatach między miastami koronnymi a litewskimi;

środa, 14 października 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 99

Tematy: finansowanie przez Komisję Skarbu Koronnego; fundusze komisji wojskowej; komendy na kresach; Komisja wojskowa obu narodów; konstytucja sejmowa; ławnicy konfederacji; opatrzenie koszar; potrzeby garnizonu Warszawskiego; utrzymanie więźniów w forcie kamienieckim; wydatki na aresztantów;

czwartek, 15 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad podatkami i dochodami miejskimi; Debata nad równością obciążeń podatkowych dla wszystkich grup społecznych i zawodowych; Dyskusje nad prawami i regulacjami dotyczącymi różnych stanów w konfederacji; Funkcje i obowiązki pisarza polnego w kontekście armii; Interwencja Króla w sprawie miasta Krakowa; Status i przywileje miasta Krakowa; Ustalenia dotyczące opłat i podatków konfederacji; Wspieranie gospodarki i lokalnych przedsiębiorstw poprzez restrykcje na wywoz skór; Zgłaszanie projektów i wniosków dotyczących ekonomii;

piątek, 16 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Administracja Tabaki; Dochody Skarbu Koronnego; Dochód z Tabaki; Fabryka Tytoniu; Fundusz na Wojsko; Fundusze Wojskowe; Intraty Ziemskie; Kontrakty; Opłaty i Podatki; Polityka Rządowa; Skarby Publiczne; Sprawy Sądownicze;

Opublikowano akt 100

Tematy: deputacja sejmowa; dochody miast królewskich; klasa miasta; konstytucja; Kraków; obowiązki mieszkańców; podatek od komina; podatek półpomienny; przychody; Warszawa;

poniedziałek, 19 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Delegacja stanu duchownego i Stolicy Apostolskiej; Duchowieństwo a polityka Rzeczypospolitej; Dyskusje nad wewnętrznym zarządem; Ignacy Potocki i liberalizm; Korespondencja papieża; Ksiądz Józef Rybiński i obrona praw Kościoła; Księstwo Siewierskie i jego status; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Problematyka finansowa i opodatkowanie duchowieństwa; Reformy sejmowe; Rolnictwo i gospodarka; Sejm Wielki i działalność parlamentarna; Sesja sejmowa; Troska o zachowanie praw kościelnych;

wtorek, 20 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debaty i wypowiedzi posłów (Michał Czacki, Antoni Madaliński, Wojciech Suchodolski, Jan Łuszczewski); Handel skórami; Interesy publiczne i prywatne; Komisja Skarbowa; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Monopol i konfiskata mienia; Podatki; Projekt pod tytułem „Podatek w Skorach”; Sejm; Traktaty międzynarodowe; Wojsko; Wolność słowa i druku;

środa, 21 października 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 101

Tematy: deputacja; dopełnianie obowiązków; interesy duchowne; Przedłużenie czasu; uskutecznienie prawa;

czwartek, 22 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad podatkiem od rzezi; Dochody skarbowe z ceł; Handel bydłem i skórami; Kahał i krupka żydowska; Kwestia eksportacji mięsa; Manipulacja podatkowa; Prawa do wywozu skór za granicę; Prawa miejskie i przywileje Warszawy; Projekt o skórach wołowych i krowich; Rewizje służb skarbowych; Rezolucje Sejmu; Rolnictwo i przemysł rzeźniczy; Wolność myślenia i druku;

piątek, 23 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad składaniem skór zwierzęcych do skarbu państwa; Głosowanie nad kwestią przeznaczania skór na dochód skarbu; Konflikt opinii posłów; Kwestia opodatkowania różnych gatunków bydła; Kwestia równości podatków i obciążeń dla obywateli; Nawoływanie do szybkiego działania i zakończenia debaty; Propozycje alternatywne do zgłaszanego podatku; Przykłady z historii dotyczące podatków; Sprzeciwy wobec procedur rewizyjnych i przysięg; Wolność prasy; Zapisywanie głosów posłów i ich argumentacja;

poniedziałek, 26 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dochody Skarbu Rzeczypospolitej; Egzekucja praw podatkowych; Komisja Skarbowa; Manipulacja podatkowa; Ochrona dochodów skarbowych; Podatek od skór; Prerogatywy obywatelskie; Projekt podatkowy Pana Antoniego Madalińskiego; Propozycje Księcia Adama Czartoryskiego; Stemplowanie skór; Stosunek Polski do Szwecji i Rosji;

wtorek, 27 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusja o równej aplikacji obowiązków i wyłączeń; Obowiązki rzeźników, traktorów i austerników; Opłaty za stemplowanie skór w kontekście handlu wewnętrznego i zagranicznego; Opozycja do dodatkowych wyjątków od podatku skórzanego; Posiedzenie Sejmu; Projekt dotyczący przeglądu dochodów i wydatków miasta Warszawy oraz jurysdykcji Marszałka; Projekt skoncentrowany na obowiązkach rzeźników i innym handlu związanym ze skórami bydląt; Propozycje dotyczące kompensacji dla szpitali z powodu nowych podatków; Rolnicy i mieszczanie w kontekście nowych podatków i przepisów; Szpitale i klasztory mendykanckie wobec opłat za skóry; Wyłączenia dla wsi i dworów w zakresie opłat za skóry;

czwartek, 29 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debaty sejmowe; Garbarnie; Handel zagraniczny skórami; Klasyfikacja skór; Manipulacja podatkowa; Opozycja poselska; Podatek ze Skór; Projekt prawny; Przemówienie marszałka sejmowego; Rozwiązania prawne; Skóry bydła bitach; Stawki opłat stemplowych; Stempele podatkowe;

piątek, 30 października 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusje na temat wywozu skór poza granice kraju; Kwestia stemplowania skór; Organizacja sejmu i prace marszałka sejmu; Projekt ustanowienia Komisji Policji; Projekt ustawy o eksporcie skór za granicę; Projekty dotyczące źródeł podatkowych; Propozycje dotyczące bonifikat dla szpitali za skóry z bydła; Sprawy dotyczące funduszy szpitalnych; Zalecenia dotyczące administracji, manipulacji i egzekucji prawa o skórach.; Znaczenie przemysłu skórzanego dla gospodarki kraju;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie