Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 1 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debaty na temat zarządzania gwardiami i ich roli w państwie; Dylematy związane z przestrzeganiem Paktów Konwentów i przyszłością sił zbrojnych; Kwestie finansowania kawalerii i furażu; Mowy i wypowiedzi ważnych postaci politycznych; Ostateczne zdecydowanie o zachowaniu Gwardii bez zwiększenia ich liczebności; Projekty i propozycje dotyczące kompletowania i funkcjonowania Gwardii; Przegląd i dyskusje nad etatem wojskowym; Rozważania nt. przyszłości Gwardii Koronnej i struktury wojskowej państwa;

czwartek, 3 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Awans oficerów; Gwardia; Marszałek Sejmu; Ofiara na rzecz skarbu publicznego; Płace wojskowe; Procedury sejmowe; Projekt etatu wojska; Ranga szefów regimentów; Straż przy tronie i sejmie;

Opublikowano akt 82

Tematy: batalion grodzieński; inkorporacja do wojska Rzeczypospolitej; komisja wojskowa; konstytucja z roku 1776; milicja królewska; pacta conventa; przysięga wierności; pułki konne nadworne; regimenty gwardii; Ustanowienie gwardii obu narodów;

piątek, 4 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Konfederacja Obojga Narodów; Kwestia szefów i pensji wojskowych; Marszałek Sejmu; Obrady nad gażami Szefów Regimentów; Ofiary dla Rzeczypospolitej; Oszczędności na pensjach oficerskich; Oszczędność skarbu publicznego; Problemy z finansowaniem wojska; Propozycje regulacji gospodarstwa wewnętrznego regimentów; Przedyskutowanie etatu wojskowego; Stan prawny Szefostw Hetmańskich; Zniżenie pensji dla Szefów;

poniedziałek, 7 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: hołd Królowi; jednomyślność stanów; marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; projekt ustanowienia Deputacji do Układu formy Rządu; przemówienia senatorów i ministrów; przyszła forma Rządu; rocznica elekcji Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; rola Ministrów w ustanowieniu Deputacji; Sejm Wielki; ucałowanie ręki Królewskiej Mości;

czwartek, 10 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusje o funkcjonowaniu i obowiązkach szefostwa oraz o płaconej gaży; Etat i koszty Pułku Przedniej Straży oraz artylerii; Komisja wojskowa i komisariat generalny; Mowa marszałka sejmowego Stanisława Małachowskiego; Projekt instrukcji dla posła do dworu duńskiego; Proponowane zmiany w artylerii i etacie wojskowym; Rozważania o szkodliwej influencji i równości wobec prawa; Ustanowienie deputacji do uformowania formy rządu; Wystąpienia i wnioski posłów;

Opublikowano akt 83

Tematy: dochody publiczne; konstytucja; magistratury; prawo kardynalne; Rzeczpospolita; ustawodawstwo; utrwalenie rzędu państwa; wojsko; zapewnienie bezpieczeństwa obywateli;

piątek, 11 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Broń dla wojska i jej dostarczenie przez Króla Prus; Budżet i płace korpusu artylerii koronnej i korpusu inżynierów; Dyskusja o artylerii i jej kosztach; Komisariat generalny wojska; Kwestie dotyczące Komisji Wojskowej i Komisji Skarbowej; Nieegzekwowanie prawa o przysposobieniu broni; Oczekiwanie na raport Komisji Porządkowej i Deputacji; Ofiara od Księcia Karola Radziwiłła na pułk pieszy; Ofiary obywatelskie na rzecz wojska; Projekt komisji generalnej; Przemówienie marszałka sejmowego; Sejm Wielki; Uchwalenie etatu wojskowego; Uczynność Króla Prus w dostarczeniu broni;

poniedziałek, 14 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: awans oficerski; dodatki i poprawki do projektów ustaw; finansowanie wojska; fort Jacek Kamieniecki; fundusz na utrzymanie wojska; komisja wojskowa; kwestia Inwalidów Wojennych; ofiarowanie regimentu przez księcia Karola Radziwiłła; sprzedaż szarż oficerskich; umundurowanie i uzbrojenie wojska; werbunki i zaciągi;

wtorek, 15 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Awans oficerów; Bezpieczeństwo publiczne; Forma rządu; Fundusz na wojsko; Oferma Obywatelska; Ofiary na cele wojskowe; Ofiary od obywateli; Regiment Pułku; Utrzymanie dyscypliny wojskowej; Wystąpienie marszałka sejmu;

czwartek, 17 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusja nad funduszem dla inwalidów; Egzekucja Prawa o Ubiór Wojskowy; Fundusz dla Inwalidów; Konfederacja Obojga Narodów; Musztra po polsku; Oszczędności w skarbie; Poszanowanie Konstytucji.; Prawa i ich egzekucja; Projekt dla potrzeb Inwalidów; Przymioty dobrego obywatela; Remontowanie Fortyfikacji Kamieniec; Skargi na Komisję Wojskową; Stroje Wojskowe; Trudy prac sejmowych; Zalecenia dotyczące Wojska;

Opublikowano akt 84

Tematy: Batalion Skarbu Koronnego; Chorągiew skarbowa litewska; Komisja Skarbowa Koronna; Oficerowie i awanse; Pontonierzy; Prawa i fortragi; Regimenty polowe;

Opublikowano akt 85

Tematy: artyleria; etat wojska; finansowanie wojska; komisja wojskowa; Książę Karol Radziwiłł; lokalizacja regimentu; mundury i broń; ofiara obywatelska; regiment piechoty; szefostwo regimentu;

Opublikowano akt 86

Tematy: Dochody skarbu publicznego; Jan Potocki; Korpus Inżynierów Koronnych; Ofiara obywatelska; Posłowie; Saperzy; Województwo bracławskie;

piątek, 18 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: debata w sprawie wojska; fundusz dla inwalidów; list Selima III; mundury wojskowe; ordynans Komisji Wojskowej; podatki na trunek zagraniczny; projekt podatkowy; reformy fiskalne; Sejm Wielki; Stanisław Małachowski; stosunki dyplomatyczne z Turcją;

poniedziałek, 21 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Kwestie Graniczne; Neutralność Handlowa; Podatki i Akcyza; Powiększenie Czopowego; Przedsięwzięcia Sejmu; Przemyt i Obrót Trunków; Sprzedaż Dóbr Galicyjskich; Stosunki z Imperium Osmańskim; Szlachta i Nowe Nabytki Ziemskie; Wojsko i Finanse; Zabezpieczenia Granic;

wtorek, 22 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Komisja Wojskowa; Komisje województwa podolskiego; Kondycje zgody na propozycje sejmowe; Procedury i akty prawne Sejmu; Projekt ułaskawienia oficerów; Propozycje nagród i awansów dla dowództwa pod Hulajpolem oraz dla Panów Rudnickiego i Paruszewskiego; Przywileje i moc darowania kar przez najwyższe władze; Sprawa kapitana Napiórkowskiego i porucznika Smoleńskiego; Sprawiedliwość versus litość i miłosierdzie; Ucieczka księcia Ponińskiego; Wypowiedź Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego;

środa, 23 września 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 87

Tematy: Dochody Skarbu Rzeczypospolitej; Komisja skarbowa; Opłaty celne; Paszporty komisji skarbowej; Piwo angielskie; Powiększenie cła od trunków zagranicznych; Wina zagraniczne; Wino francuskie; Wino węgierskie; Wino włoskie;

Opublikowano akt 88

Tematy: dobra duchowieństwa zakordonowanego; fundusz dla wojska; Komisja Skarbu Koronnego; konwencja z dworem wiedeńskim; licytacja; lustracja; pańszczyzna, czynsze, daniny; podatki ziemskie; prawo nabywania dóbr; sprzedaż dóbr ziemskich; subsydium charitativum; transakcje kupna i sprzedaży;

czwartek, 24 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusja na temat dystrybucji funduszy; Dziesięciny Kościelne; Fundusz wojskowy; Komisja Skarbu Koronnego; Lustracja Dóbr i Domów; Marszałek Sejmu; Podniesienie sum od Duchowieństwa Galicyjskiego; Przedłużenie terminu dla Komisarzy Wojewódzkich; Rezolucje, wnioski i manifestacje posłów; Sesja Sejmu dnia 24 września 1789 r.; Zatwierdzenie rozrzadzenia sum i dziesięcin;

piątek, 25 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: awans Tadeusza Kościuszki; awanse wojskowe; dobra kościelne; fundusze na wojsko; hipoteka na dochody skarbowe; kalendarz rzymski i obrządek łaciński; Komisja Skarbu Koronnego; konfiskata majątków arcybiskupa połockiego; lustracja dóbr; negocjacje z Genuą; obrona granic; prace marszałka sejmu; Sejm Wielki i Konfederacja Obojga Narodów; stanowiska w sztabie kawalerii narodowej; wybory przez głosowanie tajne; zwolnienia podatkowe;

Opublikowano akt 89

Tematy: act of mercy; Antoni Smoliński; Ignacy Napiórkowski; komisja wojskowa; łaska królewska; prośba posłów; rigoryzm prawa; sąd wojenny; sejm walny; Uwolnienie więźniów;

Opublikowano akt 90

Tematy: ekwipunek kosztem Rzeczypospolitej; Hułajpole; kawaleria narodowa; nagroda; namiestnik Józef Hoszowski; oficerska ranga; szeregowcy; towarzysz Stanisław Nelicki; waleczność;

Opublikowano akt 91

Tematy: Awanse wojskowe; Dowody szczególne służby; Kawaleria narodowa; Komisja wojskowa; Król Stanisław August Poniatowski; Marszałkowie konfederacji; Pan Bogumił Rudnicki; Pan Józef Paruszewski; Regiment fizylierów; Skonfederowane stany; Zachęta do służby Rzeczypospolitej;

sobota, 26 września 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 92

Tematy: Dziesięciny; Komisja Skarbu Koronnego; Konwencja wiedeńska; Król Stanisław August Poniatowski; Lustracja dóbr; Najprzewielebniejszy książę prymas; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Spisanie sum;

Opublikowano akt 93

Tematy: duchowni w kordonie rosyjskim; fundusze kościelne; komisja Skarbu Litewskiego; konfederacja generalna; lustracja; sejm; Stan duchowieństwa; termin realizacji; zarządzanie dobrami kościelnymi;

Opublikowano akt 94

Tematy: długi Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego; dochody państwowe; dziesięć milionów złotych polskich; hipoteka długów Rzeczypospolitej; Komisja Rzeczypospolitej Skarbu Koronnego; podatki podymne i czopowe; pożyczka w Genui; przychody skarbów wzajemnych narodów; ratyfikacja marszałków; zabezpieczenie zapłaty długów;

Opublikowano akt 95

Tematy: ewikcja; fundusz wojska; klasztory; Komisja Skarbowa; księża zakonni; płacenie podwójnej wysokości; procent zaległy; Sejm; skarb Rzeczypospolitej; zapisane sumy;

poniedziałek, 28 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad sposobem kreowania sztabu oficerów; Deputacja do spraw zagranicznych i negocjacje handlowe; Elekcja oficerów wojskowych przez Sejm; Marszałek Sejmu i kreowanie oficerów sztabowych; Ofiary obywatelskie na rzecz wojska; Potrzeba większej liczby generałów; Przykłady chwały narodu i zasłużonych wojskowych; Trudności związane z wyborem i awansem oficerów; Wolność obywateli i odpowiedzialność wobec ojczyzny; Wyznaczenie kandydatów na sztab oficerów; Zalecenia i rekomendacje dla poszczególnych kandydatów;

wtorek, 29 września 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debaty nad prawem przyznawania szarż i stopni wojskowych; Kwestia prerogatyw Króla w procesie nominacji; Kwestia ustanowienia konkretnej daty dla nominacji generała lejtnanta; Marszałek Sejmu i zwoływanie konferencji; Opozycja wobec niektórych zapisów w projekcie; Perspektywa sprowadzenia doświadczonego generała z zagranicy; Projekt ustawy dotyczący nominacji generalskich; Rekomendacje dla oficerów; Wprowadzenie listy rekomendowanych kandydatów do awansów; Zalecenia dotyczące Komisji Wojskowej;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie