Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 2 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do spraw interesów zagranicznych; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Mowa Waleriana Strojnowskiego na temat potrzeby militarnych działań przy granicy z Rosją; Noty dyplomatyczne Girolamo Lucchesiniego; Opłaty i procent od kapitałów dobór pojezuickich – dyskusja Mateusz Butrymowicz; Podniesienie procentu od kapitałów – wnioski i debata; Prawo ustanawiające sądy ekstrakadencyjne w Wielkim Księstwie Litewskim – projekt Adam Czartoryski; Przychód wojskowy – głos Stanisław Kublicki; Stanowisko Jana Suchorzewskiego w sprawie dobór pojezuickich.; Weryfikacja intrat z dobór pojezuickich;

czwartek, 4 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Fundusz Edukacyjny i lustracje majątkowe; Kawalerowie Maltańscy i zobowiązania orderowe; Konstytucje sejmowe i traktowanie prawa; Opłaty i daniny z dóbr pojezuickich; Projekt dodatkowy Pana Mateusza Butrymowicza; Projekt tytułem „Objaśnienie Konstytucji dla Księstwa Litewskiego”; Przeciwdziałanie nadużyciom wobec majątku narodowego; Sejm Czteroletni i reformy legislacyjne; Sprawiedliwość w sprawach kryminalnych; Zgłaszanie poprawek sejmowych i debata parlamentarna;

piątek, 5 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad wolnościami obywatelskimi i prawem „Neminem captivabimus”.; Delatorzy i aresztowanie oskarżonych przed wyrokiem sądu; Dyskusja nad kadukami i opłatami związanych z prerogatywami królewskimi; Kontrowersje wokół postaci księcia Adama Ponińskiego; Marszałek Sejmu - Stanisław Małachowski; Propozycje zmian w sądownictwie i nadużycia w procesach wyborczych; Przemówienie Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Skrypt na rzecz kawalerów maltańskich;

sobota, 6 czerwca 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 52

Tematy: br; dobra pojezuickie; dochody z dó; dziedzice i posiadacze dó; dziesiąty grosz; dztw; egzekucja; komisarze wojewó; komisja edukacyjna; obowiązek płatności; Opłata do skarbu publicznego; superata;

Opublikowano akt 53

Tematy: Akty prawne; Konfederacja; Przestępcy; Sady grodzkie; Sądy kryminalne; Sędziowie; Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego; Województwo bracławskie; Województwo kijowskie; Województwo wołyńskie; Wymiar sprawiedliwości;

poniedziałek, 8 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Argumenty dotyczące ochrony rodziny oskarżonego przed ujmą; Debaty nad karą i obroną dla Księcia Ponińskiego; Dyskusja na temat prawa „Neminem captivabimus nisi iure victum”; Oskarżenia przeciwko Księciu Adamowi Ponińskiemu; Projekt ustawy o Kawalerach Maltańskich; Przyznawanie nagród i kar przez Sejm; Rozważania na temat zagrożeń dla wolności obywatelskiej i nadużyć władzy; Sprawa dyplomatów Kurlandii; Wymóg opłat od Kawalerów Maltańskich dla Skarbu Państwa; Wzmacnianie roli Sejmu i odwołanie się do Boskiej Opatrzności; Zagadnienie bezpieczeństwa i straży dla oskarżonych; Zamieszanie wokół wyboru Marszałka Sejmu;

wtorek, 9 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Komisja do układania stanów wojskowych; Mowa Pana Piotra Ożarowskiego; Ofiary prywatne na wojsko; Podatek od Kawalerów Maltańskich; Projekt względem Kawalerów Maltańskich; Rekomendacje dla oficerów w armii zagranicznej; Sejm Wielki; Sposób wynalezienia ofiary z dóbr ziemskich i duchownych; Stany wojskowe; Wydarzenia z Europy i świata;

środa, 10 czerwca 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 54

Tematy: Dobra duchowne; Fundusze dla imion nadanych; Kawalerowie Maltańscy; Komandorie Maltańskie; Opłata skarbowa z dóbr Maltańskich; Podatek od dóbr Ostrogskich; Wojsko Rzeczypospolitej;

Opublikowano akt 55

Tematy: Apelacja; Delikwent; Nadużycia i arbitralność w sądownictwie; Naruszenie spokoju publicznego; Prawa i bezpieczeństwo obywateli; Przyspieszenie sprawiedliwości kryminalnej; Sądy ekstradycyjne; Sprawy graniczne; Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego; Zabójstwa, rozboje, podpalenia, gwałty;

piątek, 12 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusja o elekcji sędziów sejmowych; Nadanie komisjom prawa do finalnego rozsądzania trudności związanych z dziesięcinami; Obciążenie podatkiem szafunku Jego Królewskiej Mości; Obrady nad projektami podatkowymi; Prawo dotyczące Księcia Ponińskiego; Projekt o kadukach; Propozycja ratyfikacji konwencji o pożyczce; Wniosek o zmianę dziennika sejmowego; Wybór sędziów sejmowych; Wyrok zapadły za jednomyślnością Stanów; Zażalenie na osoby uczestniczące w delegacji sejmowej;

sobota, 13 czerwca 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 56

Tematy: dochody Rzeczypospolitej; dziesięć milionów złotych polskich; fundusze publiczne; Jan Baptysta Rossi; komisja skarbowa Koronna; Piotr Tepper; Prota Potocki; ratyfikacja warunków umowy; ustanowienie hipoteki; zaciągnięcie pożyczki;

poniedziałek, 15 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Elekcja Sądów Sejmowych; Indygenat dla wojskowych i kwestia opłat stemplowych; Indygenaty i nobilitacje.; Ofiary na wojsko od znaczących osobistości; Pomnożenie dochodów z miast; Projekt ustawy o dziesięcinach; Sprawy związane z mundurami i wyposażeniem wojskowym; Ustanowienie podatku od kaduków; Wystąpienie Marszałka Sejmu;

wtorek, 16 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debaty i projekty ustaw; Długi państwowe; Ewakuacja wojsk rosyjskich; Finanse i skarbowość; Komisje Skarbowe i Wojewódzkie; Mowa Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Ogłoszenia gazetowe; Posiedzenie Sejmu i obecność Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Propozycja pożyczki od zagranicznej wdowy; Przekazanie noty od Ministra Saskiego; Starostwa i ich znaczenie dla skarbu; Wyprowadzenie magazynów rosyjskich; Zadania deputacji;

środa, 17 czerwca 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 57

Tematy: dobra dziedziczne; dochody skarbu publicznego; kaduka; komisje skarbowe; opłata do skarbu; procesy sądowe; przywileje; ruchomości; suma przychodu; ustanowienie prawa;

czwartek, 18 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: delegacja do interesów zagranicznych; dyskusje o prawach i sędziach sejmowych; konfederacje litewska; kontrowersje wokół wyroku na księcia Poniatowskiego; kwestie dotyczące finansowania wojska; kwestie związane z komisjami wojskowymi i cywilnymi; niemożność wydania rozstrzygnięć; Obrady sejmu; propozycja przerwy w sejmie; propozycje poprawek do prawa; przemówienia posłów; sprawy związane z podatkami i lustracją dóbr; wystąpienie marszałka Stanisława Małachowskiego;

piątek, 19 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad zdrowiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i koniecznością przerywania lub kontynuowania sesji sejmowej.; Dyskurs nad dochodami skarbu państwa i koniecznością jego zabezpieczenia; Kwestia starostw i ich zarządzania; Nadużycia w zarządzaniu lasami; Obrony konieczności tolerancji religijnej i równego traktowania wszystkich wyznań; Opinia posła Wojciecha Świętosławskiego na temat opodatkowania lasów; Posiedzenie Sejmu; Postulat reformy prawa wobec sejmików; Postulaty dotyczące lustracji majątków kościelnych; Problematyka deputackich sejmików; Projekty uchwał i ich analiza; Przedstawienie interesów zagranicznych przez Deputację; Przegląd legislacji i uchwały dotyczące podatków; Przemowa marszałka Stanisława Małachowskiego; Przemówienia dotyczące skarg garnizonu i interesów kościoła; Sprawa podwyższenia podatków dla dysydentów; Wynagradzanie garnizonu Częstochowskiego i utrzymanie fortyfikacji; Wywody posła Tadeusza Kościałkowskiego na temat starostw;

Opublikowano akt 58

Tematy: Komisja wojskowa; Nieprawne sprawowanie godności marszałka; Oskarżenia przeciw Rzeczypospolitej; Osobiste stawanie przed sądem; Pensje zagraniczne i działanie na szkodę państwa; Proces sądowy; Sejmowy sąd; Skuteczność prawa; Sprawa Adama Ponińskiego; Sprzedaż konstytucji i sankcji;

Opublikowano akt 59

Tematy: ewakuacja wojsk; instrukcja; Kamieniec Podolski; konfederacja; Król Prus; Marcin Świejkowski; marszałkowie; Rosja; Rzeczpospolita; wywóz magazynów;

sobota, 20 czerwca 1789

Relacja z obrad

Tematy: Karanie sędziów; Mowa marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego; Odroczenie Sejmu; Pensje zagraniczne; Przemówienie senatora kasztelana Franciszka Żeleńskiego z Biecza; Przemówienie Stanisława Kublickiego, posła z Łotwy; Przemówienie Waleriana Strojnowskiego, posła z Wołynia; Sądy Sejmowe; Wolność obywatelska; Zasady równości wobec prawa;

poniedziałek, 22 czerwca 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 60

Tematy: kary za przestępstwa przeciwko stanowi i zdradzie; konfederacja obu narodów; lista wybranych urzędników; minister obrony; minister skarbu; minister spraw wewnętrznych; przedstawiciele stanu rycerskiego; przysięga konstytucyjna; senatorowie; sędziowie sejmowi;

Opublikowano akt 61

Tematy: dobra kościelne; dysydenci; fundusze kościelne; grekokatolicy; Opłata do skarbu Rzeczypospolitej; opłaty ziemskie i duchowne; skarb publiczny; wyjątki od opłat;

Opublikowano akt 62

Tematy: Ordynacja sądów sejmowych; Prawo z 1775 roku; Zakaz brania pensji zagranicznych; Zdrada ojczyzny; Zniesienie artykułu drugiego konstytucji;

Opublikowano akt 63

Tematy: importancja podatków; komisja podatkowa; ostrzeżenie; papier stemplowany; zwolnienie z opłat quittancyjnych;

Opublikowano akt 64

Tematy: bezpieczeństwo podatku; dobra królewskie; komisje wojewódzkie; kontrakty handlowe; lasy królewskie; lustracje starostw; płatności i gwarancje; przychody pospolite; przysięgi konstytucji; skarb obu narodów;

Opublikowano akt 65

Tematy: alumnat dla szlachciców; Aprobata funduszu; dobra opactwa klaustralnego; dozór województwa gnieźnieńskiego; edukacja młodzieży szlacheckiej; obowiązki opatów klaustralnych; podatki z dóbr szlacheckich; szkoła w Trzemesznie; szpital dla ubogich; zwolnienie od podatków duchownych;

Opublikowano akt 66

Tematy: Dobra duchowne; Dobra królewskie; Dobra świeckie; Dobra ziemskie; Komisje wojewódzkie; Oslonięcie obywateli od procesów; Prawo użyte pro hac vice; Przywileje ziemskie; Wielkie Księstwo Litewskie; Wydział ziemi dla ofiar;

Opublikowano akt 67

Tematy: Akt (konstytucja) z 22 czerwca 1789; Forteca CzĘstochowska; Garnizon Częstochowski; Intrata starostw; Komisja Skarbu Koronnego; Komisja wojskowa; Prawa nadawcze; Stan Rzeczypospolitej; Starostwa nadane na fortecę; Utrzymanie garnizonu;

Opublikowano akt 68

Tematy: artyleria; ekwipunek i umundurowanie; finansowanie wojska; komisja wojskowa obydwóch narodów; korpusy wojskowe; regimenty piesze; skarby narodowe; werbunek do wojska;

Opublikowano akt 69

Tematy: dobrach stołowych; komisje powiatowe; komisje skarbowe; lustracja domów; magistraty; miasta i wsie królewskie; podatek podymny; rejestracja ludności; Rzeczpospolita;

Opublikowano akt 70

Tematy: bezpieczeństwo korespondencji; ochrona przed naruszaniem korespondencji; pocztamt Generalny; posłuszeństwo wobec króla i stanów Rzeczypospolitej; przysięga wierności; publiczne i prywatne listy; sąd ziemski; urząd grodzki; urzędnicy pocztowi; zgłaszanie szkodliwych dla kraju układów;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie