Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

środa, 7 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Deliberacje nad różnymi projektami i wnioskami poselskimi; Fundusze na zaciąg rekrutów.; Komisja Edukacyjna; Komisje Wojskowe; Ochrona gospodarstw i szlachty przed werbunkiem; Opodatkowanie dób ziemskich; Podatki i akcyzy; Podatki od wiktuałów; Projekt uformowania Sejmu nieustającego; Rekrutacja i zaciąg do wojska; System kantonalny użytkowania żołnierzy; Werbunek rekrutów i zapewnienie zaopatrzenia dla wojska; Zarząd etatu wojskowego;

czwartek, 8 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: działalność legislacyjna i reformy; ewakuacja wojsk rosyjskich; komisje sejmowe i ich obowiązki; podatki i metodologia ich ustalania; praca nad poprawą zarządzania skarbem publicznym; przegląd głównych przedmiotów obrad sejmu; przysięga wojskowa; relacje międzynarodowe i dyplomacja; wojsko i jego finansowanie; zabezpieczenie granic Rzeczypospolitej;

piątek, 9 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: ewakuacja wojsk rosyjskich; Król Stanisław August Poniatowski; marszałek Sejmu; nota do ambasadora Rosji; pretensje finansowe powiatu pińskiego wobec wojsk rosyjskich; projekt podatku podymnego; sejm skonfederowany; sprawozdanie ekonomiczne skarbu Rzeczypospolitej; zaprzysiężenie wojska na wierność Rzeczypospolitej;

Opublikowano akt 25

Tematy: Finansowanie regimentów; Karanie za fałszywe zaświadczenia; Ochrona ludności przygranicznej; Ordynans komisji wojskowej; Rekrutacja w miastach i miasteczkach; Rekrutacja w Wielkim Księstwie Litewskim.; Rekwizycja dla komisji skarbowej; Rozpoczęcie rekrutacji; Wyłączenia z poboru rekrutów; Zwolnienie rzemieślników i chłopów z rekrutacji;

poniedziałek, 12 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: decyzja o podatkach niezależna od ustanowienia etatu wojskowego; expensy na lustrację wojska; fundusze dla wojska; komendanci fortyfikacji; konfederacja; kontrowersje nad projektem przysięgi dla Komisji Wojskowej; kwestia formy rządu; negocjowanie z krajowymi bankierami; poselstwa do dworów zagranicznych; Posiedzenie Sejmu; potrzeba silniejszego wojska; projekt przekazania funduszy za granicę; projekt składki podwójnego Podymnego; projekt Straży Narodowej; propozycje podatkowe; prorogacja Sejmu; przysięga Komisji Wojskowej i Wojska; wymiana oficerów do lustracji wojska; zamieszanie związane z projektem ustanowienia podwójnego Podatku Podymnego; zawieszenie Sesji Sejmowej;

wtorek, 13 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Deklaracje poselskie odnośnie uzależnienia Polski od wpływów zewnętrznych; Dyskusja nad formą rzadu i strukturą Straży Narodowej; Propozycje dotyczące wprowadzania podatków jako finansowania armii; Przemówienia dotyczące zniesienia Rady Nieustającej i potrzeby rady krajowej; Przysięgi wojskowe składane przez komisarzy; Rozważania dotyczące zabezpieczenia kraju i wzmocnienia sił zbrojnych; Spory dotyczące projektów podatkowych i finansowania wojska; Sprzeciwy dotyczące projektów i zgłaszanie własnych projektów przez posłów; Wnioski o przyspieszenie działania Sejmu w sprawach kluczowych dla obronności; Zawieszenie sesji sejmowej;

środa, 14 stycznia 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 26

Tematy: arsenały i fortece; brygady, regimenty, pułki, korpusy; Kamieniec i Częstochowa; konfederacja stanów Rzeczypospolitej; lustracja wojska; militarna organizacja; obowiązki wierności i posłuszeństwa; Przysięga komisji wojskowej; raportowanie stanu wojsk; Stanisław August Poniatowski;

czwartek, 15 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Argumenty przeciw emitowaniu papierowych pieniędzy; Dyskusje o istniejącym funduszu rezerwowym i jego możliwym wykorzystaniu; Kwestia zabezpieczenia finansowego dla wystawienia armii; Obawy przed ustanowieniem podatku doczesnego i jego ewentualnym przedłużeniem; Odstąpienie od projektu Straży Narodowej w zamian za przyspieszenie podjęcia decyzji o podatkach; Projekt podatku tymczasowego i podatek właściwy („Podatek doczesny”); Przemówienia posłów akcentujące patriotyzm i troskę o ratunek dla ojczyzny; Rozważania na temat zaciągnięcia kredytu na potrzeby wojska; Spory dotyczące priorytetów sejmowych: reforma systemu podatkowego vs. reforma rządu; Zarzuty dotyczące nadużyć Radzie Nieustającej;

piątek, 16 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: analiza propozycji podatkowych; dług publiczny; dyskusja o zarządzeniach i propozycjach; interwencja króla; Kazimierz Poniatowski; Kazimierz Rzewuski; kaznodzieja Zabiełło; królewskie uroczystości i hołdy; kwestia Rady Nieustającej; kwestie finansowania wojska; Michał Mniszech; mobilizacja wojska; obrady sejmowe; obrona państwa; podatki; podatki czasowe i trwałe; prywatne i publiczne dobrego.; przemówienie Marszałka Sejmu; Sejm Wielki (1788-1792); składanie ofiar na rzecz państwa; Stanisław August Poniatowski; Stanisław Małachowski; uwagi o przyszłości i pomyślności kraju; znaczenie zgodności i jedności w działaniu;

poniedziałek, 19 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Debata nad sposobem uchylenia Rady Nieustającej i obawami z tym związanymi; Dyskusje na temat przyczyn i konsekwencji utrzymania Rady Nieustającej; Kwestia przestrzegania Prawa z 1768 roku oraz zasady jedności materii w propozycjach; Odniesienia do poprzednich sejmów i konstytucji; Opinie posłów o Radzie Nieustającej; Prace nad uchyleniem Rady Nieustającej; Propozycje alternatywnych rozwiązań dla struktury i funkcjonowania rządu; Propozycje i projekty dotyczące zniesienia Rady; Tłumaczenie i interpretacja Traktatów oraz ich wpływ na wolność i niepodległość Rzeczypospolitej; Ustosunkowanie się króla i senatu do sytuacji; Zagrożenia związane z Radą Nieustającą i wpływem obcych mocarstw; Znaczenie wolności narodowej i niepodległości Polski;

środa, 21 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusja nad projektami podatkowymi; Fundusz wojskowy i potrzeba jego finansowania; Instrukcja dla posła do Londynu i kwestie handlowe; Konstytucje i podpisywanie aktów przez marszałka sejmu; Sejm i uchwała o zaciągnięciu sumy pieniężnej; Sprawa Miasta Gdańska i ochrona jego terytorium oraz handlu; Uchylenie Rady Nieustającej i ustalanie interesów zagranicznych; Wykonywanie przysięgi przez komisarzy wojskowych; Zawieszenie sesji sejmowej;

Opublikowano akt 27

Tematy: głosowanie; opisy sejmów; przyjęcie uchwały; Rada Nieustająca; Uchylanie ustawy;

Opublikowano akt 28

Tematy: Akt prawny; Konfederacja Stanów; Król; Sejm 1785; Sejm 1786; Uchylenie Rady Nieustającej; Ustawy;

Opublikowano akt 29

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; konfederacja sejmująca; oszczędność publicznych finansów; potrzeby wojskowe; pożyczka dla wojska koronnego; procent od pożyczki; zaciąganie sum za granicą;

piątek, 23 stycznia 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 30

Tematy: Komisja Skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego; konfederacja sejmująca; oszczędność środków; potrzeby wojskowe; pożyczki krajowe; pożyczki zagraniczne; sprawozdanie finansowe; sumy pieniężne; Wielkie Księstwo Litewskie; zaciąganie pożyczek dla wojska;

Opublikowano akt 31

Tematy: dochody publiczne; fundusze na wojsko; podatki; skarby publiczne; traktowanie materii wojskowych; zaciąg wojska; zagraniczne interesy;

poniedziałek, 26 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dochody publiczne i ustalenie funduszy; Dochody z konwencji wiedeńskiej; Fundusz z sum windykacyjnych; Lustracje głów żydowskich; Niesprawiedliwości w podatku kominowym i ochrona chłopów; Ofiara na rzecz wojska i sił krajowych; Projekty podatków i składki obywatelskiej; Propinacja i gospodarstwo wielkopolskie; Składki z intrat królewskich; Sprawiedliwy podział podatków; Terminy składki podatkowej.; Ulepszenia ekonomii, handlu i manufaktur; Wydatki na poselstwa zagraniczne;

wtorek, 27 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dochody z własności narodowej; Duch patriotyczny; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Obywatelstwo; Odpowiedź Poseł Rosyjskiego Stackelberga; Propozycje dotyczące skarbu Rzeczypospolitej; Przyjęcie projektów skarbowych; Składka na obronę kraju; Starania o podatki;

środa, 28 stycznia 1789

Bez obrad

Opublikowano akt 32

Tematy: czynszownicy i holendrzy; fundusz na wojsko; kominowe; miasta królewskie i duchowne; pierwsze potrzeby wojska; poddani pańszczyźniani; posiadacze dób ziemskich i duchownych; potrzeby Rzeczypospolitej; stałe podatki;

czwartek, 29 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dochody z urzędów i starostw; Dyskusje proceduralne; Emfiteuzy; Finansowanie armii; Opłata skarbowa; Opłaty za przywileje; Papier stemplowany; Podatki wieczyste; Protunkowy podatek; Przychody publiczne; Przychody z dóbr kościelnych; Reforma systemu podatkowego; Składki na obronność; Urzędnicy cywilni i duchowni; Źródła dochodów publicznych;

Opublikowano akt 33

Tematy: moneta miedziana; moneta srebrna; ofiara pieniężna; plebani; podatki; posiadacze dożywotni; posiadacze zastawni; szlachta; Wielkie Księstwo Litewskie; zwiększenie wojska;

piątek, 30 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dochody publiczne; Franciszek Kwilecki; Fryderyk Moszyński; Józef Kossakowski; Księża Biskupi; Obrady Nadzwyczajne; Opłaty od Orderów; Ordery Zagraniczne; Pan Adam Czartoryski; Pan Antoni Suchodolski; Pan Ignacy Zakrzewski; Pan Jan Suchorzewski; Pan Marcin Ledóchowski; Pan Michał Walewski; Pan Piotr Ożarowski; Pan Serafin Sokołowski; Podatek Podymne; Podatek Procentowy; podatki; Poseł; posiłki publiczne; propinacje; Sekretarze; Sesja LVII; Stanisław Kublicki; Stanisław Małachowski; Stanisław Potocki; Starostwa; Stempelek; Szpital Dzieciątka Jezus; Taksy Papieru Stemplowanego; Towarzystwo Ludzkie; Urzędnicy Kancelarii; Urzędy publiczne;

sobota, 31 stycznia 1789

Relacja z obrad

Tematy: Dożywotni Urzędnicy Grodzcy; Dyskusje; Intraty; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Ministerium; Opłata Stempla; Projekt stemplowy; Propozycje zmian; Sejm Wielki; Stanisław August Poniatowski; Wolność słowa;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie