Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 1 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Konstytucje sejmowe 1789-1792; Milicja wojewódzka i propozycje projektów; Obrona granic i bezpieczeństwo publiczne; Patentowanie oficerów; Posiedzenia Sejmu i kwestie formalne; Prerogatywy Królewskie; Rangi i starszeństwo wojskowe; Reformy wojskowe i regulacje sejmowe; Skargi i zabezpieczenia roszczeń; Wzmianki o etacie wojskowym;

Opublikowano akt 11

Tematy: Aplikacja apelacyjna; Dekrety Executionis; Dysydenci; Egzekucja sądowa; Karanie za niestosowanie się do prawa; Komisja Wojskowa; Pomoc wojskowa; Prawo o pomocy wojskowej; Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; Żołnierze i komendanci;

środa, 3 grudnia 1788

Bez obrad

Opublikowano akt 12

Tematy: Asignacje do kas regimentowych; Etat wojska; Głosowanie; Komisja Wojskowa; Mianowanie oficerów; Nominaowanie towarzyszy i oficerów; Patenty królewskie; Płace wojskowe; Regulamin dla wojska; Sejm;

czwartek, 4 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: ewakuacja wojsk rosyjskich; negocjacje z sąsiednimi państwami; niepewność przyszłości narodu; ofiary majętne na cele publiczne; potrzeba obrony państwa; prorogacja sejmu; przewidzenie smutnych przyszłych konsekwencji; traktaty międzynarodowe; wzrost sił zbrojnych; zdrowie króla;

piątek, 5 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: dodatki do legislacji; ewakuacja wojsk rosyjskich; finansowanie sił zbrojnych; Jego Mość Pan Marszałek; Komisja Wojskowa; Ministerium; nominacja posłów do dworów zagranicznych; obrady sejmowe; obywatelstwo i ojczyzna; prawa i prerogatywy tronu; projekty ustaw i deklaracje; rekrutacja wojskowa; Sejm Wielki i Konfederacja; Skarb Narodowy; Szkoła Rycerska;

sobota, 6 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: apelacja do Stanów Rzeczypospolitej; czas bezkrólewia; elekcja Marszałka; Komisja Wojskowa; Marszałek Stanisław Małachowski; ochota do służby wojskowej; patentowanie oficerów; prawo sejmowe; prerogatywy Korony; projekt wojskowy; przestępczość komisji wojskowej; Sejm Wielki; traktowanie spraw wojskowych; wybór sędziów sejmowych;

Opublikowano akt 13

Tematy: aktualne potrzeby Rzeczypospolitej; bezpieczeństwo narodowe; dokończenie materii; konfederacja; prorogacja sejmu; rząd narodowy; sytuacja polityczna kraju;

wtorek, 9 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Asygnacje na wydatki poselstw; Dyskusja na temat powinności wysyłania posłów i nominacji osób na posłów; Obrona prerogatyw Tronu i Narodu; Przeprowadzenie glosowania nad dodatkami do projektu; Przyjęcie projektu nominacji posłów do dworów zagranicznych; Stosowanie strojów narodowych przez posłów;

środa, 10 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: debata parlamentarna; Deputowani; egzaminowanie magistratur; Elekcja; kary; Komisja Wojskowa; Konstytucja; Korpus Kadetów; marszałek sejmu; Ministerium; prerogatywy królewskie; projekt ustawy; Sąd Sejmowy;

czwartek, 11 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Intrygi Trybunalskie; Konieczność zjednoczenia w celu obrony państwa i wspólnego postępu; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; Obrady Parlamentu; Obrona granic, konfiskata dóbr i kary dla zdrajców Ojczyzny; Ponowne wysłanie posła do Szwecji; Poseł Jacek Jezierski i oskarżenie Pana Korticellego; Praca Komisji Wojskowej; Publiczne finanse i korupcja; Rolnictwo w Polsce; Sprzeciw posłów wobec pensji zagranicznych; Sytuacja wojskowa Rzeczypospolitej;

Opublikowano akt 14

Tematy: Asygnaty; Franciszek Bukaty; Franciszek Ksawery Wojna; Józef Czartoryski; Piotr Potocki; Relacje dyplomatyczne; Skarby narodowe; Stanisław Kostka Potocki; Stanisław Szczęsny Potocki; Wysyłanie posłów do dworów cudzoziemskich;

piątek, 12 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: artykuł konstytucyjny; instygator; interpelacja dotycząca raportów wojskowych, Departament Wojskowy; Komisja Wojskowa; Komisja Wojskowa do spraw Sędziowskich; Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski; podatki i finanse wojska; prawo procesowe; przestępstwa urzędnicze; Sąd Sejmowy; Sejm Wielki (Sejm Czteroletni); subordynacja i dyscyplina wojskowa;

sobota, 13 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Dyskusje i propozycje dotyczące lokalizacji Komisji Wojskowej (Warszawa, Kraków, Radom); Komentarz senatora kasztelana z Wielunia, Ludwika Karśnickiego, na temat znaczenia mówienia prawdy przy tronie królewskim; Marszałek Sejmu, Stanisław Małachowski, o pracy dla Ojczyzny i codziennych sesjach; Ostateczna decyzja sejmu o lokalizacji Komisji Wojskowej podjęta poprzez pluralność głosów – Komisja ma agitować się w miejscu Sejmom oznaczonym; Procesja sejmu z dnia 13 grudnia 1788 roku; Rozwiązanie Nocy J.P. Bucholtza, Ministra Króla Prus, o paszporty dla przeprowadzenia remonty; Wystąpienia posłów i senatorów w sprawie powyższych kwestii; Wystąpienie posła z Czernihowa, Kajetana Kurdwanowskiego, o ochronie Komisji Wojskowej przed intrygami zagranicznymi i lokalizacji jej w Radomiu; Zawieszenie sesji sejmu do następnego dnia.;

poniedziałek, 15 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: elekcja komisarzy wojskowych; fundusze na poselstwa; komisja wojskowa;; ofiary obywatelskie dla obrony kraju; przysięga poselska i komisarska; reforma sejmu; wotum wdzięczności dla księcia Karola Radziwiłła; wyprawienie posłów zagranicznych;

Opublikowano akt 15

Tematy: bezkrólewie; bezpieczeństwo Rzeczypospolitej; interwencja wojskowa; Komisja Wojskowa; odpowiedzialność urzędników; ograniczenie wolności sejmowej; przekroczenie granic władzy; przestępstwa komisji wojskowej; sądy sejmowe; wojna zaczepna;

wtorek, 16 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: deputacja do spraw cudzoziemskich; dobro Rzeczypospolitej; marszałek; ofiary; pensje zagraniczne; projekty; przysięga; sejm; zagadnienia wojskowe; zdrowie króla;

środa, 17 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Deputacja do zagranicznych ekspedycji; Dyskusje nad prerogatywami królewskimi w kontekście Komisji Wojskowej; Edukacja kadetów i paziów; Elekcja Komisarzy Wojskowych; Głosowania i protestowania poszczególnych posłów; Komisja Wojskowa - skład i działanie; Ofiara Jego Królewskiej Mości w zakresie obrony kraju; Ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami związanymi z wpływem pisarzy wojskowych; Pensje Komisarzy Wojskowych; Popisy po województwach; Potrzeba wzmocnienia sił militarnych i wykorzystania szansy na poprawę losów Rzeczypospolitej.; Projektowanie stopni wojskowych i systemu awansów; Propozycje poprawek do projektu o Komisji Wojskowej; Przybycie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Sesja sejmowa i wstępne przemówienie Stanisława Małachowskiego, Marszałka Sejmu; Uchwalenie Milicji; Ustanowienie podatków; Wyrażanie szacunku i wiernopoddańcze postawy wobec tronu; Zabezpieczenie rangi i awansów oficerów wojskowych; Zniesienie urzędów i dyskusje na temat etatu wojska;

Opublikowano akt 16

Tematy: Kadencja komisarzy; Komisarze; Komisja Wojskowa; Miasta sejmowe; Protokół komisyjny; Sejmy;

Opublikowano akt 17

Tematy: celnicy; dobrowolne ofiary na potrzeby ojczyzny; kancelarie grodzkie; komisje skarbowe; konfederacja; obywatele obu narodów; patriotyzm; plebanie; rzemieślnicy; Żydzi;

czwartek, 18 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Deliberacje nad ewentualnym limitowaniem sejmu; Koncepcja nowego zarządu wojskowego i wybór komisarzy; Kwestia związana z przewagą Senatu względem stanu rycerskiego; Odpowiedź na notę o ewakuacji wojsk rosyjskich; Odsunięcie posłów od kandydatury w czasie pełnienia funkcji; Projekt dotyczący funkcji poselskiej i senatorskiej w stosunku do kandydowania do komisji i dykasteriów; Przeciwdziałanie buntom chłopstwa na Ukrainie; Przedłużenie limitu obrad Sejmu na dwie Niedziele; Przypomnienie o prawach stanu rycerskiego jako Narodu Prawodawczego; Wykluczenie senatorów zasiadających w komisjach od aktywności w Senacie na czas urzędowania; Zgłaszanie projektów do druku oraz wniosek o zatwierdzenie dodatków do projektów.;

piątek, 19 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Elekcja Deputowanych; Fortragowanie; Gwardia Narodowa; Konfederacja Sejmu; Marszałek Sejmu; Patentowanie; Prawodawstwo; Prerogatywy Królewskie; Prerogatywy Tronu; Projekt Komisji Wojskowej; Sejm Wielki; Stanisław August Poniatowski;

Opublikowano akt 18

Tematy: Archiwum Rzeczypospolitej; Deputacja do ułożenia instrukcji dla posłów zagranicznych; Dozór negocjacji z dworami zagranicznymi; Formowanie instrukcji w zależności od sytuacji i potrzeb Rzeczypospolitej; Porządek dozoru nad negocjacjami; Przekazywanie informacji królowi i stanom sejmującym; Przysięga deputowanych do dozoru.; Wybór deputatów i pieczętarzy;

sobota, 20 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Elekcja deputowanych do zagranicznych ekspedycji; Głosowanie nad wyborem komisarzy wojskowych; Korekta głosowania i rewizja listów; Ogłaszenie wybranych deputowanych; Podziękowania królowi; Propozycja ograniczenia aktywności senatorów na Sejmie; Przemowa Marszałka Sejmu; Zawieszenie sesji;

Opublikowano akt 19

Tematy: ekstraexpensy; Komisja Wojskowa; likwidacja; obsada stanowisk; oszczędność; pensje komisarzy; pisarze wojskowi; prowincje koronne i Wielkiego Księstwa Litewskiego; regenci wojskowi; sekretarze; zarządzanie personelem kancelaryjnym;

Opublikowano akt 20

Tematy: Awans wojskowy; Gwardie konne i piesze; Kadeci i oficerowie; Komisja Wojskowa; Likwidacje wojskowe; Służba zagraniczna i rekrutacja do wojska kraju ojczystego; Sprzedaż rang wojskowych; Szarże cywilno-wojskowe; Szefowie i komendanci; Szlachta w wojsku;

poniedziałek, 22 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: Elekcja Komisji Wojskowych; Karność wojskowa; Marszałek Konfederacji Litewskiej Książę Kazimierz Sapieha; Marszałek Sejmu Pan Stanisław Małachowski; Przysięga Pana Stanisława Kublickiego; Przysięga senatora biskupa Krzysztofa Szembeka; Przysięgi Deputowanych; Reforma Sejmu; Zadania Komisji Wojskowej; Zagraniczne pensje;

wtorek, 23 grudnia 1788

Relacja z obrad

Tematy: debata nad Komisją Wojskową; dyskusje i procedury dotyczące kwestii wojskowych; Komisja Skarbowa i finanse publiczne; Order Świętego Stanisława; podatki i finansowanie wojska; projekty i wnioski poselskie; przemówienia Marszałka Sejmu i Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; przemówienie Franciszka Branickiego; przerwa w obradach Sejmu na święta; przysięga wojskowa; Sejm Wielki; wotum na Komisarzy Wojskowych;

Opublikowano akt 21

Tematy: Deputaci do instrukcji; Generał-major; Ministerstwo; Negocjacje z dworami zagranicznymi; Poseł; Prowincje litewskie; Prowincje polskie; Senator biskup; Senatorowie; Stan rycerski; Starostowie; Wiceminister spraw wewnętrznych;

sobota, 27 grudnia 1788

Bez obrad

Opublikowano akt 22

Tematy: Komisja Skarbu Koronnego; podatki; potrzeby wojskowe; pożyczki zagraniczne; sprawozdanie z działań;

Opublikowano akt 23

Tematy: arsenale Rzeczypospolitej; braki uzbrojenia; etat wojska; hetmani; komisja skarbu koronnego; Komisja wojskowa obydwu narodów; kontrakty i zapewnienia; liczba głów w wojsku; ofiary dobrowolne.; prawa i reformy wojskowe; projekt komisji wojskowej; regimenty i brygady; remanent skarbowy; zakup strzelb;

Opublikowano akt 24

Tematy: chorąży koronny; generał-major; komisja wojskowa; Łowczy koronny; pluralitate notorum; pułkownik; senator kasztelan; senator wojewoda; stan rycerski; starosta;


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

Dziękuję za korzystanie
z mojego serwisu Sejm-Wielki.pl

To część Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), która zawiera genalogię 1.200.000 osób z elit polskich od średniowiecza do dzisiaj.

To, co tu widać, to jego darmowa część (około 12%).
Proszę o wsparcie, by dalej mogła być dostępna za darmo.

Wystarczy wykupić abonament pełnej wersji (Wielcy.pl) i to okno nie będzie się pokazywać.

Marek Jerzy Minakowski

abonament roczny (79 zł)
abonament dożywotni (390 zł)

Zamknij to okno na razie