Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 29 maja 1792 « czwartek, 31 maja 1792 » wtorek, 28 maja 2024

Opublikowano akt (Volumina Legum, 470)

Językiem polskiego studenta

Sąd sejmowy nadzwyczajny

W trakcie ostatnich obrad parlamentarnych przyjęto nowe rozwiązania prawne dotyczące działania sądu sejmowego nadzwyczajnego. Owa instytucja została powołana w celu rozpatrywania spraw o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Głównym zadaniem tego sądu jest szybka i efektywna reakcja na wykroczenia przeciwko Unii, które mogłyby zagrażać stabilności Polski-Ukrainy oraz Litwy-Białorusi. Sąd będzie działał w miejscu pobytu Pana Prezydenta, aby zapewnić sprawność procesów.

Skład sądu nadzwyczajnego będzie obejmował pięć osób - dwóch przedstawicieli Senatu oraz trzech członków Izby Poselskiej. W ciągu czterech dni od złożenia przysięgi, sędziowie nadzwyczajni rozpoczną swoją jurysdykcję, wybierając zarówno sekretarza, jak i osoby odpowiedzialne za zapisywanie wyroków. Sąd nie będzie jednak wliczać referendarzy narodowych.

Sąd będzie odgrywać kluczową rolę w rozpatrzeniu spraw uznanych za priorytetowe. Działanie sądu może odbywać się bez konieczności formalnego pozwu, co pozwala na szybsze i bardziej zdecydowane postępowania. Kary będą wymierzane zgodnie z prawem w zakresie "Sądy sejmowe" oraz deklaracji podjętej przez Parlament.

Terminy związane z pozwami umniejszono - dla osób obecnych w kraju do trzech tygodni; dla nieobecnych lub przebywających w obszarze zajętym przez siły nieprzyjacielskie - do sześciu tygodni od daty proklamacji. Brak stawienia się przed sądem będzie skutkowało rozpatrzeniem sprawy zaocznie.

Wykonanie wyroków sądu będą należeć do kompetencji Rządu. Wszystkie inne sprawy nieobjęte tym rozporządzeniem sąd rozstrzygać będzie na podstawie obowiązujących przepisów o sądach sejmowych.

Do nowopowołanego sądu sejmowego nadzwyczajnego wybrano następujące osoby: Antoniego Rybińskiego i Ignacego Daszkiewicza reprezentujących Senat, oraz Michała Strasza, Konstantego Jelskiego i Feliksa Łubieńskiego z Izby Poselskiej.

Ta zmiana jest wyraźnym sygnałem, iż Unia przywiązuje dużą wagę do prędkości działania i skuteczności wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach kryzysowych. Nowy sąd sejmowy nadzwyczajny wnosi do politycznego krajobrazu naszej Unii aspekt prawny adekwatny do wyzwań czasu wojny i napięć.

American student's style

Extraordinary Congressional Court.

Hey folks, strap in because we've got a hot take from the political arena today! The Union's Parliament just rolled out a decree about this all-new Extraordinary Congressional Court. Picture it like a pop-up court that'll stick around throughout the ongoing defense period, basically camping out wherever The President is hanging out with his crew.

They're packing this court lean with five members, with a blend of two from the Senate and three Reps from the House of Representatives. They're getting selected ASAP through some hush-hush balloting process from a pool of nominees.

Here's the kicker: you only need three of these folks to make the whole thing legit. Whoever happens to be first in line will take the wheel as chairperson.

These freshly minted judges aren't slacking, either. Right after they swear in—using this special judicial oath crafted by the law—the court's hitting the ground running, no dilly-dallying. They’ll pick their own recorder and clerk real fast and if The Cabinet's got any pressing matters, they're diving right in to hand down the judgments.

But heads up, national secretaries are excluded from this court. It's not a party everyone's invited to.

All the super important cases they're gonna look at are outlined in the laws about congressional courts and this May 24th "Declaration" everyone’s buzzing about.

When said declaration sweeps away the regular legal steps, our pop-up court will jump straight to the judgment part, dishing out sentences as decreed in the earlier cited law and declaration, all without the usual calls to court.

If any regular Joe or Jane is getting called to this court by The Cabinet's orders, they better move their behinds quickly. Those chilling in the country have three weeks tops to respond, while folks abroad or in areas under enemy lockdown get six weeks from when the court hollers.

Need an investigation? The whole squad will ride out together. And after their gavel drops, it's The Cabinet's job to make sure the judgment sticks.

For anything that's not covered by this spicy new law or by the May 24th Declaration, the court's going by the book—specifically, the law on congressional courts.

Now, for your who's who in this judicial drama, here's the lineup that won through the vote:

From the Senate:

 • Mister Antoni Rybiński, Senator-Castellan from Owrucz.
 • Mister Ignacy Daszkiewicz, Senator-Castellan from Mścisław.

From the House of Representatives:

 • Mister Michał Strasz, Rep from Sandomierz.
 • Mister Konstanty Jelski, Rep from Starodub.
 • Mister Feliks Łubieński, Rep from Sieradz.

Stay tuned as this legal drama unfolds. Something tells me this Extraordinary Congressional Court is gonna have quite the highlight reel.

Osoby wymienione

Ignacy Daszkiewicz, senator kasztelan z Mścisławia (1792-1795) (geneal.); Konstanty Jelski, poseł ze Staroduba (1790-1792), stolnik ze Staroduba (geneal.); Feliks Władysław Łubieński, poseł z Sieradza (1788-1792), starosta z Nakła (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Antoni Rybiński, senator kasztelan z Owrucza (1790-1795), szambelan Króla (geneal.); Michał Strasz, poseł z Sandomierza (1788-1792), podsędek ziemski z Radomia (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 471)

Językiem polskiego studenta

Deklaracja względem oskarżonych o bunt

Parlament Unii, biorąc pod uwagę doniesienia komisji badającej oskarżenia o bunt, zdecydował, że Wiktor Sadkowski (archimandryta z Słuck), jego sekretarz Aleksy Czerniawski, Stefan Simonowicz, Rubinowicz (paroch z Panków) oraz Andruch Bednarz z Gieletynia zostaną nadal przetrzymywani w areszcie. Rzecz stanęła na tym, że ksiądz Wissarion (ihumen medwedowski), który odmówił przysięgi na wierność Unii, pozostanie zatrzymany do czasu ukończenia wojny, a później zostanie deportowany do Rosji.

Inni aresztowani razem z Sadkowskim, w tym ihumeni z Ostroga i Skułowa, kanclerzyści konsystorscy i służący Łukasz Kopyściński, zostaną zwolnieni po złożeniu przysięgi na wierność Unii. Protopop Białoźr, paroch Obłoński, Baranowski, Rasławski, Szotkowicz, jego diak Birukowicz, diak Kozakiewicz i parobek Jakub, mimo niewystarczających dowodów, zostaną wypuszczeni pod dozór i za kaucją najwyższego konsystorza Greckiego nie unickiego po złożeniu przysięgi.

Wysokie Izby zlecają wykonanie tego postanowienia, włącznie z opieką nad zatrzymanymi i uwolnionymi z funduszu nadzwyczajnego, władzy wykonawczej. Ma również zostać nagrodzony ten, kto ponosił wydatki na utrzymanie więźniów.

American student's style

Declaration Regarding the Trial of Those Accused of Rebellion

Congress today reviewed the case of five individuals accused of treason and crimes against the peace and law of The Union (Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus). Father Viktar Sadkowski, Archimandrite of Slutsk, and his secretary, along with three other clerics and a villager, Andruk the Blacksmith, have been deemed guilty by investigation and require trial.

The President, with consent from the Houses of Congress, has decided to delay judgment until more stable times, keeping the accused under arrest. Father Wissarion of Medvedev Monastery, who resisted swearing allegiance to The Union, is to be held until post-war stabilization, then sent back to Russia.

Others arrested with Archimandrite Sadkowski, including clerics and a servant, are declared not guilty as no evidence was presented; however, they are required to swear loyalty to The Union.

Several others, despite insufficient evidence but considering their prior imprisonment and at the insistence of non-Uniate delegates to the Supreme Greek Non-Uniate Consistory, are to be released under the Consistory's guarantee post-oath. The President entrusts the execution of these orders to The Cabinet, ensuring appropriate sustenance funds for both those retained and released, and compensation to those who incurred expenses during imprisonment in Nesvizh.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);
Wiktor Sadkowski, archimandryta ze Słucka (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 472)

Językiem polskiego studenta

Organizacja archiwum konsystorza unickiego w Słucku

W dniu dzisiejszym wysokie Izby Parlamentu zatwierdziły uchwałę dotyczącą archiwum konsystorza unickiego w Słucku. Ze względu na obszerność materiałów, niezbędne okazało się ich zorganizowanie i zarejestrowanie, co ma kluczowe znaczenie dla spraw kościelnych. Rząd otrzymał zadanie powierzenia kontroli tego procesu Ignacemu Tańskiemu, sekretarzowi deputacji indagacyjnej. Należy to archiwum dokładnie przeanalizować z pomocą tłumaczy języka ruskiego, podzielić według tematów, przetłumaczyć potrzebne dokumenty na polski język i sporządzić odpowiednie rejestry. Dodatkowo, Rząd ma przydzielić fundusze na całą operację. Za ciągłą i sumienną pracę Ignacy Tański otrzyma nagrodę w wysokości 13 000 złotych polskich, a tłumacz Manugiewicz 2 000 złotych z budżetu Unii.

American student's style

Regulation of the Sluck Uniate Archive

In today's session, Congress addressed the vast and unregistered Sluck Uniate Consistory archives, now hauled to Warsaw. There's an urgency to inspect and catalogue these records, critical for Church-related affairs management. The President, with Congress' consent, has charged the Executive to undertake this task and delegated Ignacy Tański, a seasoned investigative committeeman, as the supervisor. He's instructed to review the archives with Russian translators, organize them based on content specificity, translate necessary documents into Polish, and record all in separate content-specific registers. The Executive is also tasked to set aside appropriate funds for this extensive project. Recognizing Ignacy Tański's dedication, Congress awards him a sizable sum for his efforts and compensates the translator Manugiewicz generously from The Union's Treasury.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 473)

Językiem polskiego studenta

Wsparcie obrony narodowej

Parlament Unii zatwierdził nowe prawo wzmacniające finanse związane z obronnością kraju. Wysokie Izby zdecydowały, że wszystkie osoby otrzymujące płace od skarbu państwa, zarówno z Polski-Ukrainy jak i Litwy-Białorusi, będą obowiązane odprowadzać 10% swoich dochodów na rzecz potrzeb wojennych. Wyjątek stanowią dyplomaci zatrudnieni w obcych państwach. Przepis ten ma obowiązywać wyłącznie na czas trwania obecnych działań wojennych.

American student's style

Support for National Defense

Aiming to lighten the public burden by communal contributions, an order has been issued for all civilian salary recipients from the Union's Treasury, Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus alike, to withhold one-tenth of their pay for wartime necessities. This excludes current diplomatic ministers at foreign courts and will be effective only during the ongoing war, just as the specified levy is enacted.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 474)

Językiem polskiego studenta

Deklaracja dotycząca kasy obozowej.

Wysokie Izby Parlamentu, na tle wyzwań obronnych Unii, uznały za niezbędne utworzenie trzeciego obozu. Pan Prezydent w osobistej obecności będzie przewodził jego działaniom. Rząd obu krajów Unii ma za zadanie stworzenie specjalnej kasy obozowej, która będzie funkcjonować obok Prezydenta, finansując wszystkie wydatki związane z aktualną sytuacją wojenną, zgodnie z wytycznymi Prezydenta i w ramach obowiązującego prawa. Komisja skarbu będzie również odpowiedzialna za wybór zarządców tej kasy oraz określenie metody komunikacji między sobą. Jednocześnie zleca się przesunięcie pozostałych funduszy z kas Unii Litwa-Białoruś, przeznaczonych na żołd dla wojsk, do Warszawy, do głównej kasy, dla zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz łatwiejszego zarządzania nimi.

American student's style

Declaration Regarding the Formation of a Military Camp Fund

Given the challenging circumstances that our nation faces, necessitating a more robust defense mechanism, we've deemed it absolutely crucial to establish a third military camp. Our President has decided to personally expedite the process. With this in mind, we're entrusting the joint Treasury Commission of both nations to create a military camp fund that will be maintained at the President's side. This fund will support expenses arising from wartime situations, as per presidential directives and in accordance with the law.

The Treasury Commission is also tasked with appointing individuals to oversee and manage this camp fund, and to dictate the means of communication between parties. Similarly, the Commission is instructed to transfer remaining funds from the treasuries of the Lithuania-Belarus province, after the payment of military salaries, to Warsaw and into the general treasury, ensuring the security and ease of allocation of said funds.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 475)

Językiem polskiego studenta

Rekomendacja dla urodzonych referendarzy polsko-ukraińskich.

W dniu dzisiejszym Parlament przyjął nowe zalecenie dla referendarzy polsko-ukraińskich. Zgodnie z aktem, referendarze ci mają uprawnienie do kontynuacji swoich funkcji sądowych i prawodawczych nawet poza przewidzianymi kadencjami. Decyzja ta zapadła w odpowiedzi na potrzebę szybszego rozpatrywania spraw w sądach, zwłaszcza w świetle nowego urządzenia królewszczyzn ustalonego przez Sejm. Jest to ważny krok w udoskonalaniu efektywności sądowej w Polsce-Ukrainie. Wprowadzone wytyczne będą obowiązywać do odwołania, zapewniając ciągłość i płynność pracy sądowniczej w kraju.

American student's style

Directive to Natural-Born Polish-Ukrainian Refendaries

In today's session, Congress passed a directive addressing the need for continuity in the judicial functions of Polish-Ukrainian Refendaries - officials responsible for archiving government documents and managing some legal matters. The directive, signed by the Speaker, permits these officials to continue their roles even beyond their normal terms, highlighting the current government's commitment to prompt resolution of legal cases, particularly those involving royal estates. This move comes in response to recent legislative changes meant to improve the efficiency of court procedures. The efficiency and unimpeded judicial process appear to be a key focus of the current session, with this act favoring streamlined governance in Poland-Ukraine.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 476)

Językiem polskiego studenta

Wsparcie Pana Prezydenta dla kampanii wojennej

Wysokie Izby Parlamentu zatwierdziły dziś fundusze na nadchodzącą kampanię wojenną Pana Prezydenta. Zgodnie z unijną tradycją, wyasygnowano sumę dwóch milionów złotych, którą Rząd obu krajów Unii będzie zobowiązany pokryć na podstawie żądań Pana Prezydenta na potrzeby wspomnianej kampanii.

American student's style

Provisioning the President for War Deployment

In today’s case, it's all about the money for the military escapades of The Union's main man. Going old school, following the customs from the days of yore in Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus, Congress is throwing down a cool two million to fund the President's war efforts. The dollars—or, back in the day, złotys—come with the catch that if the President comes calling for cash during his venture, The Union's Treasury’s gotta pony up. Don't you love it when history class meets real life?

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 477)

Językiem polskiego studenta

Przyspieszenie obywatelskiego bezpieczeństwa

Przyjęto dziś w Unii ważną prawem zasadę dotyczącą bezpieczeństwa publicznego. W sytuacji, gdy konieczne okaże się podniesienie gotowości obronnej poza już ustanowionymi regułami, obywatele danej zachodniej Polski, Wschodniej Polski-Ukrainy, Litwy-Białorusi czy Łotwy będą mogli uzbroić się i zebrać do obrony swojego regionu. Pomysł może zapaść z inicjatywy samych mieszkańców lub z rozkazu Pana Prezydenta. Obszarowo właściwe władze będą ustalać szczegółowe wytyczne, a za organizację odpowiadać będą osoby odpowiednio z powiatów czy województw, które na bieżąco będą dostarczać raporty i instrukcje obronne. Kluczowe jest to, że osoby te poniosą pełną odpowiedzialność zarówno personalną, jak i majątkową za ewentualne krzywdy czy straty. Ważne jest, że te przepisy będą miały moc obowiązującą jedynie podczas trwania aktualnych działań wojennych.

American student's style

Acceleration of Citizen Security

Last night’s Congressional update brought forward pivotal legislation that bolsters our nation’s defense without awaiting formal military action. In a scenario where the security and defense of any State, County, or territory are deemed under threat, either by its own citizens or if The President acknowledges the need, an immediate armed response by locals is provisioned. The President is empowered to arrange such armed responses, appointing salaried leaders tasked by their respective Counties and States to take charge. These appointed honchos must come with clear-cut defensive and orderly strategies, bearing personal and financial responsibility for any harm or damage that might occur under their command. Note, this arrangement holds water only during the throes of an ongoing war. Safety first, folks!

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 478)

Językiem polskiego studenta

Zwolnienie Antoniego Oskierki z obowiązków i przywrócenie praw

Dzisiejsza debata parlamentarna w Sejmie była intensywna, ale jedną z decyzji, jakie podjęto, było udzielenie szczególnej uwagi panu Antoniemu Oskierce, byłemu dowódcy kawalerii narodowej Litwy-Białorusi. Parlament, z woli Pana Prezydenta oraz zgromadzenia, postanowił zwolnić Oskierkę z wyroku nałożonego przez Komisję Skarbu Litwy-Białorusi z dnia 19 kwietnia 1788 r. Przywrócono mu wszystkie prawa i pełnię aktywności, co umożliwi mu powrót do służby na rzecz kraju Unii. Opinię na temat tej decyzji deleguje się do dalszego rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

American student's style

Consideration for Mr. Antoni Oskierka

In our latest round at Congress, we addressed Mr. Antoni Oskierka, the former commander of the national cavalry of Lithuania-Belarus. Wanting to keep him active and suitable for public service in the current situation, we—The President along with the Houses of Congress—officially liberate him from the 1788 verdict of the Treasury Commission of Lithuania-Belarus, dated April 19th. Furthermore, we fully restore his reputation. However, we leave the further evaluation of his case to the consideration of the future Congress.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 479)

Językiem polskiego studenta

Ustanowienie nagrody dla pracowników kancelarii sejmowej

W dniu dzisiejszym Wysokie Izby Parlamentu Unii Polsko-Ukraińskiej i Litewsko-Białoruskiej przyznały nagrodę dla dwunastoosobowego zespołu pracującego w kancelarii sejmowej. Osoby te otrzymają do podziału kwotę dwudziestu tysięcy złotych z budżetu Unii, co zostało zapisane przez sekretarza Sejmu. Dodatkowo, pracownicy zatrudnieni przy otwartych komisjach rządowych będą mogli liczyć na odpowiednie umieszczenie w dokumentacji sekretarza. Sekretarzowi Sejmu i Konfederacji obu krajów, w uznaniu za jego pracę i zasługi, przypisano również nagrodę w wysokości dwudziestu tysięcy złotych. Odpowiedni przekaz woli parlamentu został powierzony Marszałkom Sejmu z Polsko-Ukrainy oraz Litwy-Białorusi.

American student's style

The Reward for the Congress's Chancellery Services

Right off the capitol floor, our lawmakers passed a bill ensuring that the twelve diligent workers in the Chancellery of Congress are acknowledged with a division of 20,000 zlotys for their hard work. The payment will come straight from the national treasury of The Union. They've decided that proof of service by the noble Secretary of Congress is enough for these shop workers to claim their earnings.

But the appreciation doesn't end there! The Secretary of Congress, for all the extra trouble and merit, will himself pocket 20,000 zlotys. Hey, who says paperwork doesn't pay? Now, it's in the President's court to carry out this act of gratitude as recommended by our noble Speakers of both Houses of Congress. Time to break out that Union-checkbook!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 480)

Językiem polskiego studenta

Zwiększenie obronności kraju

W ostatnim posiedzeniu, Pan Prezydent wspólnie z Wysokimi Izbami Parlamentu Unii Polska-Ukraina i Litwa-Białoruś zadecydował o wzmocnieniu sił obronnych naszych krajów. W ramach tego przedsięwzięcia, postanowiono powołać do walki ludność zamieszkującą lasy ostrołęckie, zwanych Kurpiami, znanych z hartu ducha i umiejętności survivalowych. Na czele powstałego oddziału stanie dowódca o randze pułkownika, wspierany przez oficerów i podoficerów. Zadaniem tego korpusu będzie nie tylko obrona lokalnych terenów leśnych, ale też zorganizowanie woluntaryjnego zaciągu spośród mieszkańców do służby w obronie zarówno regionalnej, jak i ogólnokrajowej.

Rząd, a także lokalne władze, mają obowiązek wspierać to przedsięwzięcie, zapewniając niezbędną pomoc i ułatwienia w rekrutacji oraz wyposażeniu ochotników. W związku z utworzeniem nowego oddziału, ustalono również konieczność przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz zasady podporządkowania prawu. Przyjmuje się także, że pracodawcy tracący pracowników na rzecz nowo formowanego korpusu otrzymają stosowne odszkodowania.

American student's style

Enhancement of National Defence

Hey there, fellow scholars! Quick update from the Congressional floor: the President along with the Houses of Congress of The Union decided not to leave any stone unturned in beefing up national defense. They're tapping into the Kurpie folks – these are the badass forest dwellers and craftsmen of the President's Ostrołęka estate, including Kupiski Forest and adjacent hotspots. To get this show on the road, they're handing the group a full-on military entourage, including a colonel to command the squad, plus necessary officers and non-coms. This lineup isn't just for defending their own turf – they're ready to rally volunteers to step out of the forest and into the fray.

All local administrators, from Polish-Ukrainian and Lithuanian-Belarussian to Latvian officials, are directed to provide all the backup needed. The goal's to ensure these voluntary conscripts, dubbed 'Kurpie,' get adequately armed and ready for both local and Union-wide protection. Just a quick note: military discipline and adherence to higher law are still a must, and compensation will be sorted for any incurred rents or costs due to this conscription spree. Stay tuned for more updates from the congressional saga!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 481)

Językiem polskiego studenta

Ustawa o dobrowolnych składkach na powszechną obronę kraju Unii

W dniu dzisiejszym wysokie Izby Parlamentu przyjęły nowe regulacje dotyczące dobrowolnych składek na obronę kraju Unii. W każdym większym mieście Polski-Ukrainy, Litwy-Białorusi oraz w szeroko pojętej Łotwie, zostaną ustanowione publiczne skrzynki-składki zwane 'patriotyczne', służące zbiórce funduszy na potrzeby obronności. Skarbony takie, pod dozorem trzech osądów, będą dostępne w wyznaczonych dniach i godzinach, szczególnie podczas świąt i w miejscach publicznych.

Składki można wpłacać anonimowo lub zapisując sumę i swoje dane w protokole. Zebrane fundusze będą regularnie przekazywane do komisji zarządzającej w danym powiecie, z dokładnym raportem i potwierdzeniem odbioru. Komisje te następnie będą informowały Rząd o stanie środków.

Ta ustawa ma na celu skuteczne organizowanie wsparcia materialnego dla sił zbrojnych, co stanowi wyraz patriotyzmu i solidarności obywateli z wojskiem. Szczegóły dotyczące realizacji tego postanowienia zostaną wysłane do wszystkich regionów przez ministerstwo skarbu.

American student's style

Voluntary Contributions for the National Defense

In a move to streamline voluntary donations for the collective defense, the Union's Congress has decided that in every free city of the Union, as well as in other towns and villages belonging to the nobility and the clergy, public treasuries - or patriotic coffers - are to be established. These will be overseen by local authorities upon announcement of the intent behind their creation. In rural areas, the coffers will be placed by churches and worship places of all denominations, and in larger cities, at popular public gathering spots.

Three sworn individuals, each with a key, will monitor these treasuries. Designated days and times for donations will be announced, specifically on holidays near places of worship. Donors may record their name and contribution amount but have the option to remain anonymous. In places with substantial contributions, the funds will be transferred weekly to the orderly commission's treasury of the respective county; receipts will be provided, aggregated by the provincial collectors, then sent to the Treasury Commission for general counter-registration.

In places with less frequent donations, the transfers to the orderly commission's treasury will happen biweekly or at least monthly. The orderly commissions will notify the Treasury Commission of both nations of the Union twice a month about the total donations received. The Treasury Commission will then circulate this policy throughout the country, adding their guidance for the best management of these patriotic treasuries.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 482)

Językiem polskiego studenta

Podziękowania dla miast księstw Kurlandii i Semigalii

W dniu dzisiejszym Pan Prezydent przyjął z wdzięcznością dar dwunastu armat trzyfuntowych od miast księstw Kurlandii i Semigalii. O każe uczynić zapis w księdze ustaw sejmowych, wyrażając uznanie i dziękując za wsparcie. To gest uznania dla miast niosących wkład w obronność kraju.

American student's style

Gratitude to the Cities of the Duchies of Courland and Semigallia

In today's Congressional session, a unique gesture was acknowledged. The President accepted with gratitude an offering of twelve three-pounder cannons, a gift from the cities within the Duchies of Courland and Semigallia. This act of generosity will not only beef up our defense capabilities but also has earned the cities a permanent spot in the annals of The Union's legislative records. It's a warm reminder of the solidarity and support from our smaller allies in times of need. Talk about firepower and friendship! Truly, a blast of good news.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 483)

Językiem polskiego studenta

Określenie wynagrodzenia dla komisarzy skarbowych, pełnomocników miejskich oraz zrównanie wynagrodzenia wiceministra skarbu Polski-Ukrainy z wynagrodzeniem wiceministra skarbu Litwy-Białorusi

W ramach obecnie odbywającej się sesji parlamentarnej, Pan Prezydent przy zgodzie Wysokich Izb uchwalił nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń komisarzy skarbowych oraz pełnomocników miejskich z obu krajów Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi, sięgając po rady od reprezentujących Sejm Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Sapiehy. Każdy z komisarzy skarbowych, zarówno z Sejmu jak i wyznaczonych przez miejsca urbany, ma otrzymywać pensję w wysokości dziesięciu tysięcy złotych polskich rocznie. Ponadto zrównano wynagrodzenie wiceministra skarbu Polski-Ukrainy z obecnym wynagrodzeniem wiceministra skarbu Litwy-Białorusi. W ślad za uczynionymi uchwałami zmierzających ku sprawiedliwej płacy w Unii, wiedzie nas postanowienie o zbliżeniu warunków finansowych pomiędzy różnymi regionami, promując równość i zgodę w zarządzaniu wspólnymi finansami państwa.

American student's style

Designating Salaries for Treasury Commissioners, City Delegates, and Comparing the Salary of the Polish-Ukrainian Under Secretary of Treasury with the Lithuanian-Belarussian Under Secretary of Treasury

In the latest moves by the Congress, after setting salaries for military, treasury commissioners, and magistrature assessors, We, the President, with the consent of both Houses of Congress, have designated a salary of 10,000 Polish zlotys for all Treasury Commissioners of both nations, as well as for the City Delegates. Moreover, we have aligned the salary of the Polish-Ukrainian Under Secretary of Treasury with the current salary of the Lithuanian-Belarussian Under Secretary of Treasury.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 484)

Językiem polskiego studenta

Komisja wojskowa obojga narodów.

W dniu 31 maja 1792 roku Wysokie Izby Parlamentu przyjęły nowy akt prawny dotyczący struktur i zasad funkcjonowania wojska w Unii Polska-Ukraina i Litwa-Białoruś. Obecny raport ma na celu przedstawienie istoty tego aktu i jego najważniejszych punktów.

W myśl nowych przepisów, Komisja Wojskowa ma mieć swoją siedzibę w stolicy, gdzie zwoływane są sesje parlamentarne. Składać się ma z ministra obrony Polski-Ukrainy lub Litwy-Białorusi oraz czternaście komisarzy, z czego po dwóch senatorów, sześciu wojskowych i sześciu cywilnych. Komisarze wybierani są na sesjach prowincjonalnych, a ich kadencja trwa dwa lata. Kandydaci do komisji muszą spełniać określone kryteria, jak na przykład wiek czy doświadczenie w służbie publicznej.

Praca Komisji obejmuje między innymi zarządzanie sprawami wojskowymi, takimi jak dyscyplina, płace, zaopatrzenie, szkolenie i przestrzeganie regulaminów. Wojskowi oraz osoby w służbie wojskowej są zobowiązani do posłuszeństwa komisji.

Komisja zajmuje się również ekonomicznym funkcjonowaniem wojska, łącznie z płacami, ubiorem, uzbrojeniem i wydatkami amunicyjnymi. Odpowiada za wymiar sprawiedliwości w sprawach wojskowych i cywilnych dotyczących wojska. Członkowie komisji mają obowiązek przedstawiać raporty o stanie wojska na każdym posiedzeniu Sejmu.

Akt wprowadza proceduralny porządek działania komisji, dzieląc jej obowiązki na cztery obszary: zarządzanie wojskiem, zaopatrzenie armii, wymiar sprawiedliwości i współpracę z Panem Prezydentem oraz innymi urzędami.

Komisja ma stosowne granice kompetencji. Na przykład nie może zmieniać za aprobatą Sejmu struktur etatu wojskowego czy przeznaczania funduszy na inne cele niż określone w etacie. Komisja również nie ma władzy nad służbą cywilną i nie może wydawać obywatelom żadnych rozkazów.

Jeśli chodzi o współpracę Komisji z Sejmem, ma ona obowiązek strzec bezpieczeństwa obu izb i przedstawiać regularne raporty na temat stanu wojska oraz swojej działalności. Komisarze nowo obrani zobowiązani są do złożenia przysięgi potwierdzającej ich lojalność i zobowiązującej do rzetelnego wykonywania obowiązków.

Powyższy akt prawny wprowadza wiele udogodnień i precyzuje obowiązki zarówno dla wojska, jak i komisji nadzorującej jego działalność, przez co wyraźnie określa hierarchię wojskową oraz procedury administracyjne i sądownicze, mające na celu sprawne i legalne działanie wojska na terenie obu krajów tworzących Unię.

Artykuł X dotyczy relacji Komisji z innymi komisjami rządowymi i zaznacza, że powinna ona reagować na ich żądania oraz prosić o wsparcie w zależności od potrzeb związanych z funkcjonowaniem wojska.

Z kolei artykuł XI opisuje stosunek Komisji do jurysdykcji sądowych, w tym obowiązek ułatwiania egzekucji wyroków sądowych z pomocą sił zbrojnych tam, gdzie jest to zgodne z prawem.

Ostatni zacytowany fragment artykułu XII prezentuje treść przysięgi, jaką komisarze są zobowiązani złożyć, przyjmując na siebie odpowiedzialność za lojalność i prawidłowe wykonanie powierzonych im zadań, zaś artykuł XIII ustala ich wynagrodzenie.

W skrócie, ustawa ta kładzie duży nacisk na legalność i moralność prowadzenia działań wojskowych oraz podkreśla znaczenie odpowiedzialności za przestrzeganie prawa i utrzymanie porządku w armii.

American student's style

Both Nations' Military Commission Act

Hey there, fellow history buffs and policy wonks! Let's dive into the latest from the past. The Parliament of Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus, back in the swingin' 1789-1792, passed a little something called the Both Nations' Military Commission Act. It's a juicy piece of policy that revamped their military operations, and get this—it's still influencing the way armies handle their biz today.

So, what's the 411 on this ancient act? Firstly, it set up a military commission that worked out of the President's hometown (because why commute when you can work from home, amirite?). This commission was like The Avengers of military peeps—composed of high-ranking officials, including one Secretary of Defence and fourteen commissioners from both the military and civilian spheres. And you better believe there were rules for who could play.

New commissioners were elected every two years at the state congresses, with four civilians and three military officers up at bat each cycle. And they kept it fair—alternating between East and West Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus to make sure everyone got a turn in the game.

Civilians needed a public service track record, and military folks had to be at least a colonel to enter this VIP club. The competitors couldn't bail on their duties, and if they did, the President would tap someone with the highest votes from the pool of candidates to fill the spot. Talk about succession planning!

The commission had the whole shebang under its wing - army management, strict discipline, handling the dough, and, you guessed it, training camps. Think of it as the Pentagon's granddaddy.

Oh, and they were tight with the treasury like a reality TV show alliance. The commission made sure soldiers got their pay without any funny business and managed everything—quarterly wages, uniforms, ammo, you name it.

The act wasn't just about counting beans and muskets; justice was a big deal, too. The commission acted as the final courtroom for military folks in trouble—like a Judge Judy with an army. They had to make all legal decisions in writing because, let's be real, no one trusted oral agreements even back then.

They were expected to chit-chat with other government bodies, playing nice with everyone from the President (their homie) to the local courts. But they couldn't get ahead of themselves and start acting outside their authority, showing that even way back when, checks and balances were all the rage.

So, what was the takeaway for those commissioners? Fat stacks, plain and simple. The Secretary of Defence pocketed a cool 60,000 gold pieces, while the civilian commissioners and soldiers made a tidy sum themselves, down to the scribes and secretaries—they all had a comfortable slice of the pie.

In a twist straight out of a legal drama, the commissioners had to swear an oath faster than you can say "lawyer up!" They pledged to serve honestly, skip bribes, keep secrets, and uphold the law. Plus, they promised not to use the army for some shady business like messing with the Congress or bullying citizens. Remember, "with great power" and all that jazz.

Digging into the fine print, this act had more layers than a wedding cake—setting military pay rates, mandating quick responses to legal requests, and even spelling out how the military should assist in civil affairs (as long as snacks were provided, of course).

To sum it up, the Both Nations' Military Commission Act was the go-to guide on keeping an army in check—a landmark act that's as relevant today as it was back in the days of powdered wigs and horse-drawn carriages. And that's your historical snapshot, folks!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 485)

Językiem polskiego studenta

Ustawa o Księstwach Kurlandii i Semigalii

Dokonując przeglądu dzisiejszego posiedzenia Parlamentu, pragnę przedstawić naszym czytelnikom szczegółowy zarys najważniejszych postanowień przyjętej ustawy. Dotyczy ona sytuacji Księstw Kurlandii i Semigalii, obecnie wchodzących w skład Unii Polsko-Ukraińsko-Litewsko-Białoruskiej-Łotewskiej (w skrócie Unia).

Ustawa potwierdza wszelkie prawa, przywileje, wolności i swobody książęce oraz szlachty i obywateli tamtejszych, podkreślając znaczenie inwestytur książęcych oraz formy rządowej Księstw. Ostrzega przed wszelkim nieprawidłowym tłumaczeniem treści praw, które mogą wpłynąć na status prawny Księstw, w takich sytuacjach zastrzegając sobie prawo do interpretacji przez władze centralne. Przypomina również o potwierdzonych regulacjach zawartych w aktach z roku 1776.

Wprowadza dodatkowe wytyczne dotyczące wewnętrznych narad Kurlandii, zasad i terminów zwoływania zjazdów, a także przyznaje Księciu Kurlandii prawa do zwoływania zjazdów nadzwyczajnych. Wyjaśnia procedurę przekazywania propozycji do rozpatrzenia na zjeździe, oraz wybierania delegatów przez powiaty.

Wspomniane zostały także kwestie dotyczące uchwał zjazdu, praw księcia do nominowania na urzędy publiczne oraz roli Kolegium Konsyliarzy Konstytucyjnych, którzy mają nie tylko dbać o przestrzeganie praw w czasie nieobecności księcia, ale również zachowywać ogólny porządek w księstwach.

Poruszono również temat sił zbrojnych i jurysdykcji wojskowej, nominacji na urzędy publiczne Księstw Kurlandii i Semigalii a także obowiązku księcia do dbania o dobra feudalne, przy jednoczesnym potwierdzeniu prawa Księcia do władzy nad przywilejami wieczystego nadania dób lennych.

We wstępie ustawy zauważono również potrzebę wysłania komisji rządowej do Księstw w celu rozwiązania problemów lokalnych i zapewnienia sprawiedliwości. To dążenie do stabilności oraz bezstronności było widocznym tematem w trakcie dzisiejszych obrad.

Podsumowując, ustawa dotyczy szerokiej gamy aspektów życia politycznego i społecznego Księstw Kurlandii i Semigalii, wskazując na autonomię wewnętrznego zarządzania regionem, jednocześnie podkreślając zwierzchnictwo centralne Unii. Oczekuje się, że ustawa ta przyczyni się do wzrostu stabilności prawnej i umocnienia struktur administracyjnych w regionie.

Całość aktu możecie Państwo znaleźć na stronie sejm-wielki.pl, dostępną dla wszystkich zainteresowanych dokładniejszymi szczegółami omawianych postanowień.

American student's style

The Duchies of Courland and Semigallia

Hey folks,

Coming at you with the latest from the Parliamentary proceedings! Today's scoop: the Congress has just passed a new piece of legislation affecting the Duchies of Courland and Semigallia, so I'm here to decode all that 18th-century legal jargon and give you the 411 on what it all means in today's terms.

First up, the big picture: The Union is keeping its 1561 subjection pledges to the Duchies of Courland and Semigallia—that means, their laws, privileges, freedoms, and all that good stuff remains untouched. Specifically, the Congress is making sure the princes and noble citizens alike keep their entitled rights, including certain key privileges granted by past Presidents (that's "kings" in the old lingo).

Now let's dive into the nitty-gritty:

1. The local Congress (think state or county) in Courland gets to deliberate on internal governance issues, put forward legislation that needs the approval from The President of The Union, and generally handle their own political affairs.

2. When there's some urgent stuff to discuss that can't wait for the regular meetings, the Prince of Courland (they've got their own system going alongside The Union) is cleared to call an extraordinary local Congress.

3. The regular local Congress should kick off its sessions a couple of weeks before the big Congress of The Union convenes. All counties get a say in what's on the agenda, aiming for collective harmony or majority rule.

4. Once the local Courland Congress starts up, they've got 15 days before The Union's legislative session to get down to business. If they can't reach a consensus, it's off to The President of The Union for a final call.

5. For any complaints or demands to be legit, they need to fly with the majority of the local representatives. One person can't make the call for the whole group.

6. After working through the agreed deliberation points, the local Congress can wrap things up before The Union's legislative session closes—but it can’t drag on for more than four months in a row.

7. Decisions made by the local Congress only stick if they get a thumbs-up from both the Prince (or his designated officials) and the chosen representatives. But it can't mess with fundamental rights or try to pull together new legislation without permission from the big bosses at The Union's Congress.

8. If the Prince and the local Congress can't see eye to eye, each has the right to take their case straight to The President of The Union for clarification.

9. On legal matters within the military, the local starosty (big cheese officials) can call in the troops for public safety actions in their jurisdiction.

10. Public office appointments in Courland are the Prince's call, but for high-ranking judges and the like, the local Congress gets to pitch a few candidates for his selection.

11. The council of constitutional advisors is to be comprised exactly as stated by their established governmental formulary, with appointments involving the local Congress in the event of particular exigencies.

12. When a new Prince is too young to rule or otherwise incapacitated, the duties shall be managed by a constitutional council, ensuring the law and citizens' rights are protected.

13. All decrees and mandates issued in The Union's name are to be respected and followed unless proven inconsistent with the law upon review.

14. Feudal land management practices are confirmed based on voluntary commitments made by past Princes for the convenience of the nobility.

15. Executives and lower-rank starosts are given a timeline to arrange for proper facilities; until then, they are allowed to negotiate with the Prince for appropriate annual compensation.

16. The power initially granted in subjection pacts for awarding land through feudal tenures remains with The President of The Union, requiring His and The Union's Congress's consent.

17. Wrapping things up, The Union is sending a special group of The President's appointed inspectors to ensure all standing procedures and complaints within Courland are handled in line with The Union's laws and agreements, ensuring peace and order.

Osoby wymienione

Stanisław Breza, poseł z Gniezna (1790-1792) (geneal.); Antoni Gliszczyński, poseł z Poznania (1790-1792) (geneal.); Zygmunt August Jagiellon, król (geneal.); Michał Kochanowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Miaskowski, poseł z Kalisza (1790-1792) (geneal.); Julian Niemcewicz, poseł z Łotwy (1788-1792) (geneal.); Stanisław Niemcewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1790-1792), starosta rewiatycki (geneal.);
Stanisław Olędzki, poseł ze Żmudzi (1790-1792) (geneal.); Kazimierz Konstanty Plater, senator kasztelan z Trok (1790-1793) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Adam Rupejko, poseł ze Żmudzi (1790-1792), sędzia ziemski ze Żmudzi (geneal.); Walenty Sobolewski, senator kasztelan z Czerska (1791-1795), podkomorzy z Warszawy (geneal.); Walenty Faustyn Sobolewski, poseł z Warszawy (1788-1792), starosta z Warszawy (geneal.); Franciszek Ksawery Zboiński, senator kasztelan z Raciąża (1777-1790), senator kasztelan z Płocka (1790-1793) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 486)

Językiem polskiego studenta

Uchwała w sprawie miast Kurlandzkich

Parlament Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi po rozpatrzeniu skarg przedstawionych przez miasta Kurlandii i Semigalii postanowił tymczasowo rozstrzygnąć kwestie dotyczące obciążeń zgłaszanych przez te miasta. Pan Prezydent wraz z Parlamentem powołuje specjalną komisję, która ma za zadanie dokładnie zbadać wszystkie zgłaszane problemy oraz znaleźć rozwiązanie zgodnie z prawnymi prawami i przywilejami nadanymi miastom. Zaznaczono potrzebę współpracy z przedstawicielami miast, aby gwarantować, że nic nie będzie postanowione na ich temat bez ich wiedzy i zgody. Komisja będzie również zobowiązana do zapewnienia przestrzegania aktów prawnych z roku 1762 i 1775 dotyczących autonomii miast w obrębie Kurlandii i Semigalii.

American student's style

Declaration Regarding the Cities of Latvia

The complaints submitted by the cities of the Duchies of Courland and Semigallia to a delegation appointed by Mister President and the assembled Houses of Congress to consider grievances, have revealed internal disruptions due to the illegal limitation of the Mitau Congress by the Latvian nobility. A comprehensive response to all city complaints that would explain the causes and origins of these grievances was not possible. Therefore, the Polish-Ukrainian government, taking into account the rights historically granted to these cities, particularly in 1705 acknowledging the need for discussion with city delegates regarding appropriate and effective measures to correct abuses and remove hardships, reassures the preservation of these privileges. Mister President, alongside the Houses of Congress, temporarily declares that a detailed commission investigation into any burdens against the rights and privileges of the cities will take place, including the issue of pawn clusters, stipulating a judicial form to end all constant hardships and abuses of the law according to the 1662 Courland Congress recess, referring mutual guarantees and claims between the cities and the Latvian nobility to the highest property court. Further enforcement of the explicit law of 1705, prohibiting decisions regarding cities without their knowledge and consent at Latvian congresses, will also be reviewed. The President and the Houses of Congress recommend the commission, in cooperation with its Prince and the Latvian nobility, as well as city delegates, to consider conciliatory measures for ratification through a composition act by Mister President and the Houses of Congress, as well as enforcement by all superior property rights.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 487)

Językiem polskiego studenta

Oświadczenie dotyczące księdza Józefa Kossakowskiego, senatora biskupa z Łotwy.

Na skargi przekazane przez księdza Józefa Kossakowskiego, senatora biskupa z Łotwy dotyczące spraw religijnych i duchowieństwa w Księstwach Kurlandii i Semigalii, Wysokie Izby nie mogły zaprezentować stanowiska ani opinii z uwagi na ograniczony czas i brak wyczerpujących odpowiedzi na skargi. Dlatego Pan Prezydent wraz z Parlamentem deklarują, iż w procesie rozpatrywania tych skarg dotyczących porządkowania spraw duchownych, nie zostanie zaniechane sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Zobowiązujemy się zachować sprawiedliwość w kwestiach naszej panującej religii oraz duchowieństwa, odpowiednio dla Księstw Kurlandzkiego i Semigalskiego.

American student's style

Declaration Regarding Reverend Józef Kossakowski, Senator Bishop of Latvia

Hey folks, hot off the press from the halls of Congress in The Union: there’s been some drama concerning Reverend Józef Kossakowski, the Senator Bishop from Latvia. He had lodged complaints about issues related to faith and the clergy in the territories of Courland and Semigallia. However, the appointed committee couldn't make heads or tails of it all in time – the responses to the grievances were lacking. So, The President, hand in hand with both Houses of Congress, made a declaration: they won't overlook a fair resolution regarding these complaints, especially those concerning the organization of the clergy and matters of the reigning religion in the States of Courland and Semigallia. Justice is a slow cooker, not a microwave, but they're on it, ensuring that religious affairs and clergy in Latvia are sorted out righteously.

Osoby wymienione

Józef Kossakowski, senator biskup z Łotwy (1781-1794) (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 488)

Językiem polskiego studenta

Deklaracja w sprawie Księcia Jana Birona

Wysokie Izby Parlamentu oraz Pan Prezydent zadekretowali wyjaśnienie dotyczące precedensu prawnego. Mimo wcześniejszego uchylenia z 1775 roku wszelkich działań sprzecznych z ostatnią wolą i umową cesji Księcia Jana Ernesta Birona, potwierdzono, że ta kwestia pozostaje w sferze sądowniczej. Każda strona czująca się poszkodowana ma prawo odwołania się do właściwego sądu. Tym samym, wyżej wspomniana konstytucja z 1775 roku nie utrudnia drogi do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

American student's style

Declaration Regarding Duke John Biron

In today's session, the Congress, with the President's consent, adopted a law concerning the legal disputes around the late Duke John Ernest Biron's testamentary codicils and the cession instrument. Despite the 1775 Constitution attempting to resolve certain aspects under "The Duchy of Courland and Semigallia," the matter remains squarely within the judiciary's purview. Thus, the act declares that any party feeling aggrieved by a judgment may seek redress from the appropriate court; the 1775 laws shall not obstruct the final adjudication of these cases.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 489)

Językiem polskiego studenta

Ograniczenie czasu obrad Sejmu

W dniu dzisiejszym Parlament podjął decyzję o ograniczeniu czasu obrad Sejmu. Powodem są trudności, które uniemożliwiają zakończenie prac parlamentarnych zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Sytuację skomplikowało wtargnięcie wojsk rosyjskich do Unii oraz doniesienia o spisku i potencjalnej próbie narzucenia przez Rosję zmian w działaniach Sejmu. W obliczu tak oczywistego ataku na suwerenność i wolność państwa, czujemy się zobligowani do obrony narodu i niepodległości naszego kraju.

Sejm zostaje odroczony do momentu zakończenia konfliktu, wyzwolenia ziem Unii z rąk nieprzyjacielskich wojsk i ukończenia procesu pokojowego. Zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia wyborów i zgromadzeń na późniejszy termin. Wszystkie sprawy cywilno-wojskowe będą kontynuowane w obecnym składzie do czasu odbycia kolejnej sesji Sejmu. Równocześnie zapewniamy, że aktualne sady miejskie będą nadal funkcjonować bez zmian.

Akt ten podkreśla również, że województwa i powiaty okupowane przez wojska nieprzyjacielskie nie będą prowadzić spraw uczynkowych, a wszelkie postępowania siłowe są uznane za nieważne. Wszystkie osoby służące w armii lub jako ochotnicy i angażujące się w obronę narodu zostaną objęte zawieszeniem postępowań cywilnych w sądach.

Prace Parlamentu oraz zadania konfederacji pozostaną pod nadzorem marszałka Sejmu Polski-Ukrainy, Stanisława Małachowskiego, i marszałka Sejmu Litwy-Białorusi, Kazimierza Sapiehy, gwarantujących ciągłość działań i zgodność z zasadami patriotyzmu.

American student's style

Limitation of Congress

In today's report from the parliamentary proceedings, we are delving into the current legislative limbo. The Union Congress, responsible for Polish-Ukrainian and Lithuanian-Belarussian affairs, has found itself in a bit of a pickle. They've been dealt a harsh blow by a letter from the Russian minister, essentially stating Russian troops are marching unto The Union's turf under the veil of contradicting narratives about a supposed conspiracy. Totally like saying, 'Oh, we're coming in because you're messing things up,' which totally isn't cool, right?

This move is seen as an attempt to overthrow The Union's independence - like infringing on our freedom fries. Consequently, the Congress, united with the nation, felt it had to extend its session. It’s all in the name of preserving The Union’s dignity and safety, which the Russian letter pretty much dumped on.

Because of these threats, the Congress and the confederation, under the direction of Speaker Stanisław Małachowski of Poland-Ukraine and Speaker Kazimierz Sapieha, the artillery general from Lithuania-Belarus, are pushing the deadline to finish their business until the ongoing war’s end and securing peace.

And you're not gonna believe this, but they even postponed the legislative elections scheduled for August 18, 1792. It’s like, ‘Hold up, we’ll finish this once we kick out the unwanted guests, aka Russian troops.’ The same goes for civil and military commissions and municipal department meetings - everything’s on hold until the Congress says otherwise while keeping the city courts and representatives going.

They’re essentially saying, 'No way we’re gonna have fair trials with enemy soldiers chilling in our backyards,' moving some court proceedings until there’s peace again. And if any enemy forces force their way into any state or county courtrooms, any decisions made under that kind of duress are null and void – like, totally not counting.

Finally, to anyone serving in defense of The Union who's got the paperwork to prove it, they’re getting a free pass from civil court obligations. Because, you know, fighting for your country is kind of a big deal.

So there you have it, folks. A proper legislative cliffhanger, where laws are put on ice until the folks at Congress can binge-write more episodes of 'Freedom: The Union Edition' without foreign interference.

Osoby wymienione

Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.);
Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 490)

Językiem polskiego studenta

Akcesja JWW. Senatorów w trakcie Sejmu do Konfederacji uczyniona

Dzisiaj, w ramach naszego codziennego sprawozdania z obrad Parlamentu, omówię ważny akt prawny dotyczący akcesji senatorów do konfederacji Sejmu. Owa konfederacja, uchwalona 7 października 1788 roku, stała się niebawem magnesem przyciągającym licznych przedstawicieli siebie rycerskiego. Zwołanie Senatu jako izby wyższej naszego Parlamentu zbiegło się z napływem akcesów senatorów w zróżnicowanych przedziałach czasowych zarówno przed, jak i po dacie samego uchwalenia konfederacji.

W naszym sprawozdaniu pominiemy powtarzające się formuły aktów konfederacji i skupimy się na datach oraz nazwiskach senatorów, którzy przyłączyli się do konfederacji. Dla przykładu, już 15 października 1788 roku swój akces zgłosił Pan Jan Mier z Polski-Litwy (Łotwy), zasłużony kawaler obu orderów polskich. Dzień później, swoje poparcie dla konfederacji wyraził Pan Stanisław Kostka Pruszyński, senator z Wschodniej Polski-Ukrainy (Żytomierza), odznaczony Orderem Świętego Stanisława.

Każdy z senatorów, wymieniony w całościowym akcesie, wnosi do konfederacji swój niebagatelny wkład, zarówno pod względem politycznym, jak i symbolicznym. Uchwały te pokazują rangę jedności i wspólnoty wśród elit politycznych Unii (Rzeczpospolitej), zacieśniając więzy między Polską-Ukrainą oraz Litwą-Białorusią, jak również wskazują na poparcie dla decyzji Sejmu, przede wszystkim dla tych uchwalonych po zawiązaniu konfederacji.

Akcesja do konfederacji była również znakiem zaufania do naszego Pan Prezydenta (Króla), który niekiedy bezpośrednio, a innym razem pośrednio, poprzez swoich reprezentantów w rządzie (Ministerium), wpływał na kształtującą się sytuację polityczną obu krajów Unii.

Warto zaznaczyć, że konfederacja Sejmu miała wpływ nie tylko na wewnętrzną solidarność, ale również na międzynarodową pozycję Unii. Przypieczętowanie akcesji tak znaczących postaci ze świata polityki, nie tylko z Zachodniej Polski (Wielkopolski), Wschodniej Polski-Ukrainy (Małopolski), ale także z Litwy-Białorusi (prowincji litewskiej), zaznacza determinację w obronie wspólnych interesów i suwerenności obu państw składających się na sejmującą Unię.

Lista senatorów akcesorów jest znacznie dłuższa i obejmuje wiele znanych osobistości z całego spektrum regionalnego i politycznego. Ich decyzje o akcesji są przedstawiane w systematyczny sposób, co zapewnia przejrzystość i możliwość szybkiego zorientowania się w sytuacji politycznej danej chwili. Oczywiście, cała lista dostępna jest na stronie sejm-wielki.pl.

Szanowni czytelnicy, akcesja do Konfederacji Sejmu jest wyrazistym świadectwem politycznego zaangażowania senatorów w życie Unii, zdeterminowanych na obronę zarówno wewnętrznego spokoju, jak i międzynarodowego prestiżu naszego państwa. Stanowi to jasny sygnał dla otoczenia, że kluczowe dla nas wartości państwowe i obywatelskie są nie tylko bronione, ale także aktywnie rozwijane przez przedstawicieli narodu.

American student's style

Accession of the Senators to the Confederation during the Congress

Hey, fellow undergrads! If you've been wondering what our hip 18th-century predecessors in "The Union" accomplished on January 28, 1791, let me break it down for you. A serious bunch of Representatives from all states joined forces in a confederation act, which previously kicked off on October 7, 1788. This power move was fully detailed on page 205 of the act, organized in a chronological coolness we can all appreciate. While that’s already quite the historical footprint, the solo acts of these Senators hopping on the confederation train at their own pace—both before and after—are worth mentioning too. To save us all some snooze time, we're skipping the repetitive parts and nailing down the deets with just the dates and names.

 • Mr. Jan Miera, Senator and Castellan of Latvia, a knight of both Polish-Ukrainian orders, made his move on October 15, 1788, in Warsaw.
 • On that same day, so did Mr. Jan Kwilecki, another Senator and Castellan.
 • Next, Mr. Stanisław Kostka Pruszyński, Senator and Castellan of Zhytomyr, a knight of the Order of Saint Stanislaus, joined on October 16, 1788.
 • Mr. Maksymilian Bronisław Sierakowski of Płock, a Senator, another Castellan, likewise took the oath that day.
 • Count Konstanty Bniński, Senator and Castellan of Chełmno, was also in on October 16, 1788.
 • Then on October 17, 1788, Mr. Franciszek de Żelanka Żeleński, Senator and Castellan of Biecz, pledged his support in Warsaw.
 • Over in Warsaw again, Mr. Jacek Jezierski, Senator and Castellan of Łuków, followed suit on October 18, 1788.
 • Fast forward to December 23, Mr. Franciszek Ksawery Branicki, Minister of Defence for Poland-Ukraine, joined the league of extraordinary gentlemen.
 • On January 9, 1789, Prince Hieronim Sanguszko, a Senator and Castellan, threw his hat into the ring.
 • Let's not forget Mr. Michał Hieronim Podoski, Senator and Castellan of Dobrzyń, who joined on February 21, 1789.
 • Jumping to 1790, more Senators joined, including the likes of Mr. Tadeusz Mostowski, Senator and Castellan of Raciąż, on December 6.
 • Finally, on May 10, 1792, Mr. Ignacy Daszkiewicz, Senator and Castellan of Mścisław, decided it was high time to get in on this confederation thing.

There you have it—nobility and statesmen declaring their team allegiances for the greater good of The Union. So why does this matter to us college kids today? Think of this as the ultimate #ThrowbackThursday but with high stakes—clashing interests, political maneuverings, and the constant quest for a more united region in the face of external threats. Politics back then—like today—was all about those connections and declarations for sure.

Osoby wymienione

Antoni Biesiekierski, senator kasztelan z Kowala (1788-1793) (geneal.); Konstanty Bniński, senator kasztelan z Chełmna (1772-1793) (geneal.); Michał Borch, senator wojewoda z Bełza (1787-1791) (geneal.); Franciszek Ksawery Branicki, minister obrony Polski-Ukrainy (1774-1793) (geneal.); Kajetan Bystrzanowski, senator kasztelan z Małogoszczy (1786-1795) (geneal.); Franciszek Czapski, senator wojewoda z Chełmna (1766-1793), podkomorzy (geneal.); Antoni Stanisław Czetwertyński, senator kasztelan z Przemyśla (1790-1794) (geneal.); Ignacy Daszkiewicz, senator kasztelan z Mścisławia (1792-1795) (geneal.); Stanisław Dąmbski, senator wojewoda z Brześcia Kujawskiego (1783-1793) (geneal.); Tymoteusz Gorzeński, senator biskup ze Smoleńska (1790-1795), referendarz Polski-Ukrainy (geneal.); Jacek Jezierski, senator kasztelan z Łukowa (1775-1795) (geneal.); Jan Karwicki, poseł z Sandomierza (1790-1792), wicebrygadier wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Adam Krasiński, senator biskup z Kamieńca Podolskiego (1795-1795) (geneal.); Jan Kwilecki, senator kasztelan z Międzyrzeca (1785-1789) (geneal.); Adam Lasocki, senator kasztelan z Sochaczewa (1775-1795) (geneal.); Aleksander Lubomirski, senator kasztelan z Kijowa (1785-1790) (geneal.); Józef Lubomirski, senator kasztelan z Kijowa (1790-1795) (geneal.); Tomasz Łappa, poseł ze Staroduba (1790-1792), pisarz ziemski ze Staroduba (geneal.); Piotr Małachowski, senator wojewoda z Krakowa (1781-1795) (geneal.); Jan Mier, senator kasztelan z Łotwy (1778-1790) (geneal.); Józef Mier, senator wojewoda z Pomorza (1790-1793) (geneal.); Dionizy Mniewski, senator kasztelan z Brześcia Kujawskiego (1790-1793) (geneal.);
Tadeusz Mostowski, senator kasztelan z Raciąża (1790-1793) (geneal.); Adam Naruszewicz, senator biskup ze Smoleńska (1788-1790), senator biskup z Łucka (1790-1795) (geneal.); Antoni Oskierka, poseł z Rzeczycy (1790-1792), starosta z Bahrymowa (geneal.); Kazimierz Maciej Oskierka, poseł z Mozyrza (1790-1792), marszałek z Mozyrza (geneal.); Kazimierz Konstanty Plater, senator kasztelan z Trok (1790-1793) (geneal.); Michał Hieronim Podoski, senator kasztelan z Dobrzynia (1775-1793) (geneal.); Paweł Popiel, senator kasztelan z Sandomierza (1784-1795) (geneal.); Stanisław Kostka Pruszyński, senator kasztelan z Żytomierza (1785-1795) (geneal.); Jan z Dukli Przyłuski, senator kasztelan z Brzezin (1782-1795) (geneal.); Karol Radziwiłł, senator wojewoda z Wilna (1762-1790) (geneal.); Maciej Radziwiłł, senator kasztelan z Wilna (1790-1795) (geneal.); Tadeusz Rostocki, senator metropolita unicki z Kijowa (1788-1795) (geneal.); Antoni Rybiński, senator kasztelan z Owrucza (1790-1795), szambelan Króla (geneal.); Józef Rybiński, senator biskup z Kujaw (1777-1793) (geneal.); Adam Rzewuski, senator kasztelan z Witebska (1790-1793), syn chorążego Litwy-Białorusi, ambasador do Danii (geneal.); Hieronim Sanguszko, senator wojewoda z Wołynia (1775-1795) (geneal.); Franciszek Ksawery Sapieha, senator wojewoda ze Smoleńska (1791-1793) (geneal.); Kajetan Sierakowski, senator kasztelan ze Słońska (1787-1793) (geneal.); Maksymilian Bruno Sierakowski, senator kasztelan z Płocka (1781-1790) (geneal.); Wojciech Skarszewski, senator biskup z Chełma (1790-1795), pisarz wielki Polski-Ukrainy (geneal.); Teodor Szydłowski, senator wojewoda z Płocka (1779-1791), chorąży z Nura (geneal.); Franciszek Żeleński, senator kasztelan z Biecza (1780-1795) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie