Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 14 maja 1792 « wtorek, 15 maja 1792 » środa, 16 maja 1792

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Na wstępie dzisiejszego posiedzenia Pan Stanisław Małachowski, Marszałek Sejmu oznajmił, że po przeanalizowaniu najważniejszych postanowień Izby Poselskiej i Senatu przychodzi czas na dalsze debaty dotyczące Komisji Wyższej. - Przedstawione przez Pana Jana Łuszczewskiego, sekretarza poprawki do projektu ustawy o Komisji Wojewódzkiej wywołały dalszą dyskusję wśród posłów, których grupa domagała się również przemyślenia kwestii związanych z Komisariatem Wojewódzkim. Tendencja ta wskazuje na próbę połączenia obu organów w jedną instytucję.

Pan Stanisław Małachowski, Marszałek Sejmu poinformował, że uchwała dotycząca obrony państwa zatytułowana "Wyprawy Obronne" jest już gotowa. Sekretarz Pan Jan Łuszczewski odczytał dokument, aby posłowie mogli zapoznać się z treścią.

Z kolei Książę Kazimierz Sapieha, Marszałek Sejmu Litwy-Białorusi zreferował, że Pan Manteuffel, nie jako mieszkaniec Kurlandii, lecz jako obywatel regionu Żmudzi, przedstawił państwu oświadczenie odnośnie daniny przynależnej. Przedstawiony przez niego projekt został odczytany przez Pana Jana Łuszczewskiego, sekretarza parlamentarnego i został przyjęty z uznaniem.

Panowie Stanisław Sołtyk, poseł z Krakowa i Marcin Leżeński, poseł z Bracławia zwrócili się z prośbą o finalne rozpatrzenie projektu powołania Hierarchii Grecko-Orientalnej Unickiej przez wyznaczoną do tego delegację. W związku z tym wnioskowali o zawieszenie dzisiejszej sesji Parlamentu celem przygotowania do podjęcia decyzji.

W rezultacie dzienne obrady zostały odroczone do następnego dnia.

American student's style

Speaker of the Congress, Mr. Stanisław Małachowski, initiated the session by declaring that, after the facilitation of the most crucial resolutions by the Houses of Congress, it is necessary to return to the description of the High Commission. Secretary Mr. Jan Łuszczewski read the amendments made by the Constitutional Delegation regarding the project about the State Commission. Some Representatives requested further revisions, especially to join and decide together the project on the County Commissariat with the State Commission, due to their inseparable connection.

Speaker Małachowski announced that the Universal to the Citizens of The Union, which is to contain the proclamation of the Law under the title "Defensive Expeditions," is ready. Secretary Mr. Jan Łuszczewski read this Universal for the knowledge of the Houses of Congress.

Prince Kazimierz Sapieha, Speaker of the Lithuanian-Belarussian confederation, reported that Mr. Manteuffel has made a declaration for The Union not as a citizen of Latvia but as a citizen of the State of Żmudź, concerning the triennial donation; he presented a project which, when read by Secretary Mr. Jan Łuszczewski, was gratefully accepted.

Representatives Stanisław Sołtyk from Krakow and Marcin Leżenski from Bracław (East Poland-Ukraine) requested that the project concerning the establishment of the Greek-Oriental Uniate Hierarchy, prepared by the designated delegation, be submitted for the decision of the Houses; for this purpose, they requested an adjournment of today’s session.

Following these developments, the session was adjourned until the next day.

Osoby wymienione

Marcin Leżeński, poseł z Bracławia (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.);
Antoni Siarczyński, sekretarz sejmu i konfederacji koronnej (geneal.); Stanisław Sołtyk, poseł z Krakowa (1790-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 453)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie Rządu Unii w sprawie wykorzystania środków na zaopatrzenie magazynowe

Szanowni Czytelnicy, przekazuję relację z najnowszych wydarzeń w Parlamencie. W świetle prawa zatytułowanego "Gotowość do wspólnej obrony", przyjętego 16 kwietnia bieżącego roku, Rząd Unii zobowiązał się do zaciągnięcia pożyczki w wysokości trzydziestu milionów złotych. Pan Prezydent, za zgodą Wysokich Izb, wyraził zgodę, by ów Rząd mógł wykorzystać zgromadzone sumy zebrane w kasach regionów Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi.

Rząd ma obowiązek wystawić każdej komisji dowód przyjętych sum, a następnie, na bazie tych dokumentów, zwrócić pieniądze poszczególnym województwom lub regionom z ogólnych dochodów Unii. Jest to kluczowe działanie w kontekście zabezpieczenia finansowego potrzebnego do obrony terytorium Unii.

American student's style

Recommendation of the National Treasury Commission Regarding the Use of Funds for Supply Depots

In an act titled "Readiness for Common Defense," passed this April 16th, the Treasury Commission of the Union was tasked with raising 30 million złotys. Ensuring the swift execution of these orders, The President, with the consent of the Houses of Congress, allows the Treasury Commission to borrow funds from the State and County treasuries, both in the Polish-Ukrainian and the Lithuanian-Belarusian provinces. These borrowed amounts, used to stockpile supplies, will be acknowledged by certificates indicating the sum taken, issued to each regulatory commission. Consequently, when satisfying incurred debts, the Treasury Commission must reimburse these amounts to each State and County from the Union’s general revenues.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 454)

Językiem polskiego studenta

Podziękowanie dla Pana Jana Zboińskiego, posła z Dobrzynia.

Dnia 15 maja 1792 roku, Parlament wydał akt wdzięczności dla posła Jana Nepomucena Zboińskiego z Dobrzynia za jego ofiarność. Z ich zgody, Pan Prezydent przyjął hojny gest pana Zboińskiego, który zadecydował o przekazaniu sumy 40 tysięcy złotych na potrzeby wojskowe. Gdy zagrożenie wojenne jest bliskie, fundusze te mają obsługiwać żołnierzy broniących konstytucji 3 maja. W okresach pokoju, odsetki od tej sumy mają być przeznaczane na kasę inwalidów. Zboiński zobowiązuje się również do przekazania tych środków na wstępne zaopatrzenie przyszłego szpitala.

American student's style

Gratitude to Mr. Jan Zboiński, Representative from Dobrzyń

On Tuesday, May 15, 1792, The President, with the consensus of both Houses of Congress, gratefully accepted the generous donation offered by Mr. Jan Zboiński, born Jan Nepomucen Zboiński, the Representative from Dobrzyń. In a time of dire need, wanting to contribute to the benefit of his homeland, he has pledged a sum of forty thousand Polish zlotys for military use and immediately secured this sum on his property. He commits to paying an annual interest of five percent on this amount to the military commission of the Union in light of the impending threat of neighboring hostilities, to support those in need and valiantly defending the May 3rd Constitution. During times of national peace, the sum will be paid to the veterans' fund. With the goal of establishing a hospital, Mr. Zboiński or his successors are bound to provide and allocate this capital of forty thousand Polish zlotys for the initial outfitting of such an institution.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);
Jan Nepomucen Zboiński, poseł z Dobrzynia (1788-1792), starosta z Mszany (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 455)

Językiem polskiego studenta

Podziękowanie dla Księcia Józefa Lubomirskiego, senatora kasztelana z Kijowa

W dniu dzisiejszym Wysokie Izby przyjęły z wdzięcznością dar od Księcia Józefa Lubomirskiego, senatora kasztelana z Kijowa, dla Pan Prezydenta oraz kraje Unii. Książę rozszerzył arsenale naszych sił zbrojnych, przekazując Unii cztery armaty sześciofuntowe. Dar taki świadczy o patriotyzmie i wsparciu dla obronności kraju. Na salach Parlamentu wyrażono uznania dla hojności senatora kasztelana, co z pewnością przyczyni się do podniesienia morale naszych wojsk w tym niepewnym czasie.

American student's style

Gratitude to Prince Józef Lubomirski, Senator Castellan of Kiev

In today's session, Congress expressed its gratitude to Prince Józef Lubomirski, the Senator Castellan of Kiev, for his generous donation of four six-pounder cannons to the President and the States of The Union. The gift, offered to aid in the defense efforts of the Union, was warmly and gratefully acknowledged by all members. Prince Lubomirski's support illustrates the commitment of the nation's leaders to the security and well-being of The Union.

Osoby wymienione

Józef Lubomirski, senator kasztelan z Kijowa (1790-1795) (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 456)

Językiem polskiego studenta

Ustawa o obronie kraju

Drodzy studenci, dziś dostarczam Wam podsumowanie kolejnego dnia pracy w Parlamencie. Przyjęto ważną ustawę, która dotyczy obrony naszej Unii. Oto najistotniejsze punkty:

W pierwszym rzędzie, wszystkie dotychczasowe grupy zbrojne o charakterze prywatnym ("milicje nadworne") podlegają od teraz zasadom ogólnokrajowym i zostają wcielone do regularnych sił zbrojnych Unii. To oznacza, że każdy posiadacz prywatnych oddziałów musi przekazać je pod komendę wyznaczoną przez rząd.

Zgodnie z ustaleniami, jeśli właściciel takiej grupy zbrojnej odmówi podporządkowania się, jego siły zostaną rozbrojone, a broń i wyposażenie skupione za sprawiedliwą cenę ustaloną przez komisje porządkowe. Majątek osobisty, taki jak broń domowa, nie podlega jednak konfiskacie.

Komendantowi zezwala się pułkować w strategicznie ważnych miejscowościach ograniczoną liczbę żołnierzy, nie więcej niż 40, pod warunkiem posiadania odpowiedniej zgody. Następnie, wszelkie ordynacje zobowiązane są zapewnić oddziały zbrojne zgodnie z przysięgą.

Oddziały te, w momencie wezwania, zostają zakwalifikowane do jednej z czterech tabel: ochotnicy z własnym uzbrojeniem i koniami, na żołdzie skarbowym; ochotnicy tylko z własnym uzbrojeniem; osoby wyrażające gotowość służby bez konieczności pokrywania wszelkich kosztów; oraz ci, którzy zobowiązują się dostarczyć uzbrojenie, ale na koszt skarbu.

Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą stawić się do służby wojskowej, mogą ofiarować na obronę kraju środki pieniężne lub materiały niezbędne do prowadzenia wojny, takie jak broń, amunicja czy prowiant. Wykaz wszystkich darczyńców zostanie zebrany przez komisje porządkowe.

Wysokie Izby zobowiązały też komisje do sporządzenia ogólnokrajowego spisu ofiar i zapisanych do służby ochotników, co ma na celu usystematyzowanie procesu obronnego i gwarantowanie, że pomoc udzielana przez obywateli będzie jak najmniej chaotyczna i jak najbardziej skuteczna.

Ostatnie słowo należy do Pana Prezydenta oraz odpowiednich komendantów wojskowych, którzy podejmą decyzję o wykorzystaniu ofiar i sił ochotniczych, wszystko po to, aby nasza obronność była jak najbardziej sprawna i efektywna.

Pamiętajmy, że chodzi nie tylko o konkretną ustawę, ale także o jej wpływ na patriotyzm i solidarność społeczną, o której mowa w przemówieniach przed wejściem ustawy w życie. W obecnych czasach zagrożenia każda pomoc będzie na wagę złota. Zobaczmy, jak ten patriotyczny apel zostanie odebrany przez społeczeństwo.

Świat idzie naprzód, ale niektóre wartości pozostają niezmienne: obywatelska odpowiedzialność za obronę kraju i gotowość do poświęceń. To wszystko na dziś, do przeczytania jutro!

American student's style

Defensive Expeditions

Greetings from the historic halls of The Union Congress, where our daily dose of legislative drama just unfolded with a fresh act on national security amidst the backdrop of The Union—a shared title for Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus. Today, Mister President and the Houses of Congress, fueled by trust in the nation's virtue and the sworn duty to maintain governance and presidential succession, focus on fortifying our defenses.

Here's the takeaway from the newly minted act:

1. All private militias currently armed, no matter the pretext, will from this moment fall under the pay of The Union and be commanded by officers appointed by Mister President for the regular forces.

2. The Executive Branch is thus directed to issue commands to said officers to immediately assume control over these militias as they deem necessary.

3. If any individual refuses to surrender their private militia to the common defense and to the commanding officers on The Union’s pay, the commanding officers shall disarm these militias, seize their weapons and ammunition, and compensate the owners at a fair price.

4. If an owner wishes to be reimbursed with actual weapons post-defense operations instead of monetary compensation, a detailed receipt shall be provided, listing the price of each individual piece.

5. This law exempting the disarming of private militias does not extend to personal home defense arms maintained for household needs.

6. In cities or locations requiring security, commanders can leave up to forty soldiers in place, as noted by local landowners.

7. Those obligated to provide squadrons and people from their estates must fulfill their duties accordingly.

8. Anyone defiant of these regulations (which we hope to be unnecessary), will face a forced execution of the law, serving solely the internal security and orderly defense of The Union.

9. The Cabinet must handle arrangements with citizens who have obligations from their properties to perform militia duties, compensating them for any loss of income due to their calling up for wartime service.

10. With the call for national defense now proclaimed, citizens are encouraged to support the cause financially, materially or with voluntary service, ensuring efficient, secure, and peaceful internal stability.

11. Those willing to serve at their own expense, fully equipped, must register within a month as volunteers to serve under military command without requiring government compensation.

12-15. Categories of volunteers range from fully self-supported to those requiring varying degrees of support from The Union’s Treasury.

16. A complete register of all volunteers and contributions, documented by local bodies, will be submitted to The Union's Military Commission for both nations.

17. Said Commission will compile a comprehensive list and submit it to Mister President who is responsible for directing national defense.

18. Contributions will be allocated to appointed commanders as the situation requires, with commanders maintaining detailed accounts.

19. Once summoned, volunteers and their offerings will be gathered, sworn in, and handed over to The Union’s command.

20. After their service term concludes, volunteers will be escorted back to their respective counties by The Union’s forces.

This act is yet another twist in the growing saga of The Union's quest for robust defense and the preservation of liberty. It mandates civic unity and the temporary surrender of individual ambitions for the sake of the nation's safety. The assembly stirs with fervent hope that this infusion of law and order will secure The Union's independence from both known threats and yet unseen perils lurking beyond our borders.

Reporting from the front lines of geopolitics, the stakes couldn't be higher, and the marble corridors of The Union Congress have seldom seen such an urgent call to arms.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie