Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 16 kwietnia 1792 « wtorek, 17 kwietnia 1792 » czwartek, 19 kwietnia 1792

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

W dniu dzisiejszym, podczas rozpoczynającego się posiedzenia, Pan Stanisław Małachowski, Marszałek Sejmu z Polski-Ukrainy, zapowiedział, że nadszedł czas na podjęcie decyzji w sprawie projektu dotyczącego reform administracyjnych. Wezwał posłów do zgłaszania propozycji poprawek, jeśli uznają, że którykolwiek z fragmentów wymaga zmian.

Społeczność akademicka z zainteresowaniem obserwowała debatę, w której członkowie Izby Poselskiej dzielili się swoimi przemyśleniami na temat poszczególnych artykułów projektu, wskazując na potrzebę ich modyfikacji. Mając to na uwadze, wyznaczono specjalną delegację konstytucyjną, której zadaniem będzie przemyślenie i wprowadzenie odpowiednich poprawek, uwzględniających zgłoszone żądania.

Następne posiedzenie Parlamentu zaplanowano na czwartek, 19 kwietnia. Proces legislacyjny wkracza w decydującą fazę, a całe społeczeństwo z niecierpliwością oczekuje na wyniki prac nad reformami, które mają szansę wpłynąć na przyszłość Unii Polski-Ukrainy oraz Litwy-Białorusi.

Śledźcie dalsze doniesienia, by być na bieżąco z kluczowymi decyzjami wpływającymi na Wasze życie i edukację w Unii!

American student's style

In today's Congressional session, Stanisław Małachowski, the Speaker of the Polish-Ukrainian Confederation's Congress, initiated the proceedings by stating that the time has come to make decisions regarding the proposed amendments to the Royal Institution. He urged representatives, if they saw any phrases in the draft that required modification, to voice such recommendations.

Many esteemed Representatives from both Houses of Congress shared their opinions on which Articles need changes or refinement. Therefore, the Constitutional Delegation has been tasked with incorporating these requested improvements in an appropriate manner.

The session has been adjourned to reconvene on Thursday, April 19.

Osoby wymienione

Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 434)

Językiem polskiego studenta

Gotowość do obrony Unii

Parlament Unii Polsko-Ukraińskiej oraz Litwy-Białorusi zapewnia, że nie ma zamiaru rozpoczynać żadnej wojny agresywnej, ale szanując zachowaną jak dotąd przyjaźń z sąsiadami, pragnie zadbać o obronność i niezależność krajów należących do Unii. Głównym celem jest utrzymanie porządku, który został usankcjonowany wolą narodu i jest gwarantem życia oraz majątku każdego obywatela.

Wymieniane są trzy zasadnicze działania: po pierwsze, Pan Prezydent, na którego ustawa nakłada obowiązek skutecznego wykonywania władzy, powinien koordynować siły zbrojne Unii. Po drugie, zaleca się Prezydentowi zatrudnienie jednego do trzech zagranicznych generałów, wykwalifikowanych w sztuce wojennej, oraz oficerów do korpusów artylerii i inżynierii. Po trzecie, komisja skarbowa obu krajów powinna negocjować kredyt do wysokości 30 milionów złotych, zabezpieczony hipoteką na fundusz ze sprzedaży starostw, do zastosowania w obronie narodowej.

Zezwala się Prezydentowi na wykorzystanie do 9 milionów z kasy Unii oraz zaciągniętego kredytu na przygotowania do obrony narodowej, z odpowiedzialnością ministra skarbu oraz osób odpowiedzialnych za wydatki. W przypadku rzeczywistej potrzeby obrony podczas wojny, Prezydent może wykorzystać pozostałą część kredytu na cele wojenne pod identycznymi warunkami odpowiedzialności.

Po upływie dwóch miesięcy, ministrowie będą musieli przedstawić Parlamentowi raport o wykorzystaniu funduszy według opisanych zasad, a pełne rozliczenie zostanie przedstawione oficjalnie Parlamentowi.

American student's style

Readiness for the Defense of the Commonwealth

Hello, friends and fellow students! Let's take a look at the recent developments from the Congress of the Union, which includes Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus. They've decided it's time to beef up their defense protocols in light of the current geopolitical climate. They made it clear that they aren't looking to start any trouble with their neighbors, but they want to be prepared just in case.

So, here's the lowdown on the plan they've adopted:

 • The President, who's in charge of executing the government's laws, has been instructed to take the reins and organize the national defense using the Union's military as effectively as possible.
 • They're bringing in one to three experienced generals from abroad to command the army with appropriate rank and salary.
 • They're going to figure out how to get a loan, domestically or internationally, for a whopping thirty million Polish gold coins by selling off some government properties. This money will help fund the defense strategy, and it's all legally guaranteed.
 • They've given the President permission to use up to nine million from the Treasury and this new loan for necessary military prep, but they've made it clear that the money better be spent on defense or heads will roll.
 • And, after two months, the guys in charge of the Treasury have to give a report to Congress, even if just one member of Congress asks for it, explaining how the money was spent. They promise to be transparent and keep everyone in the loop.

This new act emphasizes the importance of national security and shows that the Union is serious about safeguarding its freedom and independence. It's a significant shift for them and one that'll likely have implications down the line. Stay tuned for more updates on this and other international happenings!

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 435)

Językiem polskiego studenta

Warunki adopcji szlachectwa dla Daniela Tolłokońskiego Paszkiewicza

W dniu dzisiejszym Parlament zajął się sprawą uznania szlachectwa Daniela Tolłokońskiego Paszkiewicza, względu biorąc na przedstawione dokumenty potwierdzające starożytność jego rodu. Pan Prezydent, za zgodą Wysokich Izb, oficjalnie zatwierdził usunięcie wszelkich zarzutów mających wpływ na szlachectwo urodzonego Paszkiewicza, zarówno dla niego samego, jak i jego przyszłych potomków. Dzięki temu aktowi prawne przeszkody, które wynikały z dotychczasowego pobytu i handlu w mieście Wilnie, zostały zniesione. W rezultacie, Paszkiewicz wraz z rodem zostaje przywrócony do pełni praw związanych ze stanem szlacheckim.

American student's style

Provisions for the Born Noble Daniel Tołłokoński Paszkiewicz

In today's session, amid proposals and debates, Congress has made a notably unique move. Addressing a plea from the Lithuanian-Belarussian Representatives, and taking into account the ancient lineage of the Tołłokoński Paszkiewicz family, The President, with the consent of both Houses of Congress, has lifted all past allegations of misconduct against the born noble Daniel Tołłokoński Paszkiewicz. These allegations arose from his residence and commercial activity in the city of Vilnius. As of this current legislative act, Daniel, along with his descendants, are restored to all privileges pertaining to the noble class. Furthermore, they are legally shielded from any claims that could damage their nobility. Serious business for Mr. Tołłokoński Paszkiewicz, I'd say, and quite a throwback moment for Congress — nobility in the 21st century? Only in historical enactments, folks.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 436)

Językiem polskiego studenta

Podziękowanie dla rodzonego Księcia Adama Czartoryskiego, posła z Lublina

Dzisiaj, Pan Prezydent w porozumieniu z Wysokimi Izbami Parlamentu wyraził swoje uznanie dla Księcia Adama Czartoryskiego, posła z Lublina, doceniając z żarliwością podejmowane i owocnie zrealizowane działania w ważnych interesach publicznych Unii podczas negocjacji z elektorem saskim. Po oficjalnej relacji jego misji dyplomatycznej zdecydowano jednomyślnie, że wyrazy tej wdzięczności zostaną wpisane do zbioru ustaw sejmowych.

American student's style

Gratitude for the Born Prince Adam Czartoryski, Representative from Lublin

Hey folks, fresh off the press from the recent Congressional gathering, a shout-out was given to Prince Adam Czartoryski, the diligent Rep from Lublin, for his standout work on the people's business with the illustrious Elector of Saxony. The President and the Houses of Congress have unanimously agreed to put their thanks on record in the Congressional legislation collection. Stay tuned for the deeds that got this top politico such kudos!

Osoby wymienione

Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 437)

Językiem polskiego studenta

Uwolnienie Daniela Skowrońskiego z opłat stanowych wraz z potomstwem

Przedstawiam własnie świeżo przyjęty przez Wysokie Izby akt, dotyczący niejakiego Daniela Skowrońskiego. Dla tych co nie wiedzą – pan Daniel został nobilitowany podczas negocjacji w Dreźnie dzięki zasługom dla kraju Unii. Do tej pory piastował funkcję sekretarza przy księciu Adamie Czartoryskim, posłującym w Lublinie. Od teraz, z łaski Pana Prezydenta i przy poparciu parlamentu Polski-Ukrainy oraz Litwy-Białorusi, zarówno Skowroński, jak i jego przyszłe pokolenia, zostają uwolnieni od wszelkich obciążeń podatkowych, związanych ze swoim stanowiskiem.

Dodatkowo, Pan Skowroński dzięki temu będzie mógł korzystać ze wszystkich przywilejów przewidzianych prawem Unii. Jest to gest na znak uznania za wkład Daniela w dobro wspólne, a zarazem zachęta do dalszej służby na rzecz kraju.

American student's style

Emancipation of Daniel Skowroński, a born member of the Skartabellato family

In today's Congressional update, we've got a heartwarming story of gratitude and politics. Daniel Skowroński, the guy who's been pulling some serious secretary moves during negotiations in Dresden for the Polish-Ukrainian-Lithuanian-Belarusian Union (yep, The Union), just got a sweet gift from the folks in charge. Thanks to his boss, Prince Adam Czartoryski, the Representative from Lublin, who vouched for him, and some kind words from the Secretary of Foreign Affairs, Skowroński and his whole crew (read: family) are now freed from any fees related to his position. In layman's terms, they said: “You're doing an awesome job, Daniel. Here's a pass to enjoy all the legal perks without the price tag.” The President and the Houses of Congress are all nods and smiles on this one, really beefing up Skowroński’s good vibes and prepping him for more Union-serving action.

Osoby wymienione

Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 438)

Językiem polskiego studenta

Przydzielenie delegatury do przygotowania projektu działań obronnych.

W obliczu potrzeby efektywnego podejmowania działań mających na celu przygotowanie obrony Unii, Wysokie Izby Parlamentu, w porozumieniu z Panem Prezydentem, ustanowiły komisję, składającą się z następujących przedstawicieli:

Z Zachodniej Polski:

 • Stanisław Breza, reprezentant z Gniezna,

Z Wschodniej Polski-Ukrainy:

 • Książę Adam Czartoryski, reprezentant z Lublina,

Z Litwy-Białorusi:

 • Tomasz Wawrzecki, reprezentant z Brasławia.

Ta delegatura, we współpracy z Rządem Unii oraz zespołem wyznaczonym do zredagowania szczegółowej specyfikacji, przygotuje projekt działań obronnych, uwzględniając przy tym sprawiedliwy podział obciążeń wśród województw i efektywność działań dla bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia narodu. Projekt ten zostanie przedstawiony Parlamentowi do zaaprobowania lub odrzucenia w ciągu dwóch tygodni.

American student's style

Appointment of Delegates to Draft Defensive Campaign Proposals

In the spirit of streamlining decisions on matters of national defense, The President has, with the consent of Congress, assigned delegates from the following individuals:

 • From East Poland-Ukraine: Prince Adam Czartoryski, Representative from Lublin,
 • From Lithuania-Belarus: Tomas Wawrzecki, nobleman and Representative from Braslaw,
 • From West Poland: Stanisław Breza, Representative from Gniezno;

These delegates are tasked with collaborating with the military commission from both nations. They will devise defense campaign plans that are least burdensome for the country, most suitable for its defense and comfort, and most appropriate for maintaining internal peace. These plans will be prepared according to the capacities of the States and must be presented for approval or disapproval by the Houses of Congress within two weeks.

Osoby wymienione

Stanisław Breza, poseł z Gniezna (1790-1792) (geneal.); Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Tomasz Wawrzecki, poseł z Brasławia (1788-1791), wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1791-1795), podkomorzy z Kowna, chorąży Litwy-Białorusi (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 15.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie