Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 30 stycznia 1792 « wtorek, 31 stycznia 1792 » czwartek, 15 marca 1792

Opublikowano akt (Volumina Legum, 413)

Językiem polskiego studenta

Przyjęcie postanowień sejmowych i konfederacji obu krajów przez marszałków.

Parlament Unii Polsko-Ukraińskiej i Litewsko-Białoruskiej postanowił, żeby zapewnić trwałą dokumentację obrad sejmowych, nie tylko dla współczesnych, ale i dla przyszłych pokoleń. W związku z tym Marszałek Sejmu Polski-Ukrainy oraz Marszałek Sejmu Litwy-Białorusi zlecił Rządowi Unii, aby za pośrednictwem swoich finansów zabezpieczył wydrukowanie dokumentów sejmowych. Rząd ma zadbać o to, by dziennik z obrad sejmowych był rozpowszechniany wśród wszystkich członków Sejmu oraz odpowiednich instytucji. Przewodniczenie sesjom Sejmu naprzemiennie prowadzą Marszałek Sejmu Polsko-Ukraińskiego, Stanisław Małachowski, oraz Marszałek Sejmu Litewsko-Białoruskiego, Kazimierz Sapieha.

American student's style

Recommendation for Congress and the Union of Both Nations' Speakers

Hey there folks, check out the latest from Congress! They're looking to keep the Acts of Congress on record not only for us right now but for future reference too. They've realized that printing this stuff isn't cheap and certainly not a private expense. So, what's happening is that they're asking The President, Stanisław Poniatowski, to greenlight using the national funds to cover the costs of printing the daily proceedings. How's it going to work? The Treasury Commission of both nations is supposed to pick up the tab, following the usual procedures for publishing acts of Congress. Once they're printed, they’ll be distributed to all the county offices and each member of Congress is going to receive their own copy. That's some old-school transparency right there!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 414)

Językiem polskiego studenta

Wyznaczone osoby do komisji edukacyjnej w latach 1788 i 1792

Parlament Unii Polsko-Ukraińskiej i Litewsko-Białoruskiej, pod przewodnictwem marszałków Sejmu, przyjął nominacje do komisji edukacyjnej, ważnego organu odpowiedzialnego za edukację i oświatę w kraju.

Z nominowanych w roku 1788 wydziela się postacie takie jak Józef Ankwicz z Zachodniej Polski, Józef Szczytt z Litwy-Białoruś czy Feliks Łoś reprezentujący Zachodnią Polskę. Od strony rycerstwa dołączyli m.in. Jan Krasiński z Wschodniej Polsko-Ukrainy i Ignacy Zabiełło z Litwy-Białoruś.

W 1792 roku wśród nominowanych znaleźli się Symeon Szydłowski i Aleksander Brzostowski z sektorów odpowiednio Wschodniej Polsko-Ukrainy i Zachodniej Polski. Z rycerstwa wyróżniają się Stanisław Sołtyk z Wschodniej Polsko-Ukrainy oraz Antoni Tyzenhauz i Kazimierz Bolesz reprezentujący Litwę-Białoruś i Zachodnią Polskę.

Ta decyzja Wysokich Izb Parlamentu ma istotny wpływ na przyszłość edukacyjną kraju Unii, a wyznaczeni członkowie będą teraz pełnić kluczową rolę w rozwijaniu systemu oświaty.

American student's style

Appointees for the Educational Commission Exam of 1788 and 1792

Hey folks, there's been some fresh movement in Congress where the who's who for the Educational Commission Exam for the years 1788 and 1792 have been picked.

Here's the rundown on who's who:

From the Senate:

 • For East Poland-Ukraine: Mr. Józef Ankwicz, a senior senator from Nowy Sącz.
 • For Lithuania-Belarus: Mr. Józef Szczytt, a senior senator from Brest on the Bug River.
 • For West Poland: Mr. Feliks Łoś, a governor senator from Pomerania.

From the House of Representatives:

 • For East Poland-Ukraine: Mr. Jan Krasiński from Podolia and Mr. Michał Czacki from Chernihiv, both county officials.
 • For Lithuania-Belarus: Mr. Ignacy Zabiełło, a marshall from Kaunas, and Mr. Julian Niemcewicz from Latvia.
 • For West Poland: Mr. Józef Radzimiński, a local judge from Gniezno, and Mr. Stanisław Mokronoski from Wyszogród.

And here are the picks for 1792:

From the Senate:

 • For East Poland-Ukraine: Mr. Symeon Szydłowski from Żarnów.
 • For West Poland: Mr. Aleksander Brzostowski from Masovia.

From the House of Representatives:

 • For East Poland-Ukraine: Mr. Stanisław Sołtyk from Krakow.
 • For Lithuania-Belarus: Mr. Antoni Tyzenhauz from Vilnius.
 • For West Poland: Mr. Kazimierz Bolesz from Poznan, a national cavalry captain.

These individuals are named as examination officials, and they're poised to shape the future of education in The Union. Stay tuned because this is where things get interesting!

Osoby wymienione

Józef Ankwicz, senator kasztelan z Nowego Sącza (1782-1791) (geneal.); Kazimierz Bolesz, poseł z Poznania (1790-1792), rotmistrz kawalerii narodowej, stolnik (geneal.); Aleksander Brzostowski, poseł z Wielunia (1790-1791), senator kasztelan z Mazowsza (1791-1795), starosta z Sokołowa (geneal.); Michał Czacki, poseł z Czernihowa (1788-1792), podczaszy wielki Polski-Ukrainy, rotmistrza kawalerii narodowej obu orderów polskich kawalera (geneal.); Jan Krasiński, poseł z Podola (1788-1792), starosta z Opinogóry (geneal.); Feliks Antoni Łoś, senator wojewoda z Pomorza (1779-1790) (geneal.); Stanisław Mokronoski, poseł z Wyszogrodu (1788-1792), szambelan Króla (geneal.);
Julian Niemcewicz, poseł z Łotwy (1788-1792) (geneal.); Józef Radzimiński, poseł z Gniezna (1788-1790), senator wojewoda z Gniezna (1790-1793), sędzia ziemski z Gniezna (geneal.); Stanisław Sołtyk, poseł z Krakowa (1790-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Szczytt, senator kasztelan z Brześcia nad Bugiem (1783-1793) (geneal.); Symeon Kazimierz Szydłowski, senator kasztelan z Żarnowa (1772-1795) (geneal.); Antoni Tyzenhauz, poseł z Wilna (1790-1792), chorąży (geneal.); Ignacy Zabiełło, poseł z Kowna (1788-1792), marszałek z Kowna (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 415)

Językiem polskiego studenta

Obsada komisji w roku 1790 do rozpatrzenia projektu nowelizacji praw dotyczących Żydów, powiększona w roku 1792

W dniu dzisiejszym Parlament przyjął konkretną decyzję o nominacjach do specjalnej komisji, której zadaniem będzie zgłębienie i reforma przepisów odnoszących się do społeczności żydowskiej w krajach Unii. W skład komisji weszli zarówno przedstawiciele rządu, jak i wybrani posłowie Sejmu i Senatu, a także pełnomocnicy ze środowiska miejskiego.

Z ramienia polsko-ukraińskiego rządu został wyznaczony Hugo Kołłątaj, pełniący funkcję wiceministra kancelarii. Szlachetne stanowisko senatora reprezentuje Karol Radziwiłł z Wilna. Z kolei stań rycerski, czyli posłowie, reprezentować będą: Aleksander Linowski z Krakowa, sławny stolnik litewsko-białoruski Józef Czartoryski z Wołynia i Walenty Rzętkowski z Gostynina.

Szczególne głosy w debacie wnoszą pełnomocnicy wydziałów miejskich, między innymi Pan Sapalski - syndyk Sandomierza, Maciej Łyszkiewicz - rajca Płocka oraz Pan Fergis, krajczy z powiatu kowieńskiego.

Komisja ta ma niebagatelne zadanie - opracowanie nowoczesnych i sprawiedliwych praw dla społeczności żydowskiej, które mają szansę zatrzeć dawne podziały i dyskryminację.

American student's style

Appointed Delegates of 1790 for Jewish Reform Now Added in 1792

Hey fellow students! Here's the latest update from The Union's vintage congressional drama. They've finally appointed some bigwigs for the Jewish reform project they've been cooking up since 1790. Yeah, it seems they're taking inclusivity seriously now – better late than never, I guess!

From the Senate, they've tapped folks like Mister President's Chamberlain, Representative Alexander Linowski of Krakow, and the dashing Prince Josef Czartoryski, flagbearer of Lithuania-Belarus and Rep from Volhynia. Yeah, the lineup's got more titles than a royal wedding!

And not to forget the city delegates: Mister Sapalski, the attorney of Sandomierz, and Mister Maciej Łyszkiewicz, a city council member from Płock. Talk about diverse representation, right?

This diverse committee is set to dive into reform details to hopefully bring the Jewish community a fairer shake in The Union. Let's see if these folks can make a historic change, or if it's just another round of political theater. Stay tuned for more "As the Sejm Turns!"

Osoby wymienione

Józef Czartoryski, poseł z Wołynia (1788-1792), stolnik Litwy-Białorusi, ambasadora do Prus (geneal.); Hugo Kołłątaj, wiceminister kancelarii Polski-Ukrainy (1791-1793), referendarz Litwy-Białorusi (geneal.); Aleksander Linowski, poseł z Krakowa (1790-1792), szambelan Króla (geneal.);
Maciej Łyszkiewicz, rajca miasta z Płocka (geneal.); Karol Radziwiłł, senator wojewoda z Wilna (1762-1790) (geneal.); Walenty Rzętkowski, poseł z Gostynina (1790-1792), podczaszy z Gostynina (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 416)

Językiem polskiego studenta

Ograniczenie kadencji Sejmu

W dniu dzisiejszym Wysokie Izby Parlamentu, po wyważonej dyskusji, postanowiły przyjąć ważną ustawę dotyczącą długości obecnej sesji Sejmu. W zaistniałej sytuacji, odpowiadając na wnioski przedstawicieli poszczególnych regionów, Pan Prezydent wraz z Parlamentem zdecydował o przedłużeniu kadencji Sejmu do 15 marca bieżącego roku. Zmiana ta wiąże się również z przesunięciem wyboru komisarzy skarbowych Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi, którzy mieli zostać wybrani 1 marca. Obecnie ich elekcja odbędzie się w nowo wyznaczonym terminie – wspomnianego 15 marca. Ustawa ta ma na celu zapewnienie ciągłości i efektywności prac parlamentarnych w kontekście pilnych spraw finansowych Unii.

American student's style

Extension of the Parliamentary Session

In yesterday's fiery session of Congress, a significant decision was made regarding the timeline of our political discourse. With a nod from the President, following the requests of official local Representatives, the current Congressional session has been extended to March 15 of this year. Moreover, the important election of the new Cabinet members for the Treasury, initially set for March 1, is rescheduled to coincide with the new end date of this session. This gives more time for deliberation and potential policy adjustments before decisive votes take place.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 15.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie