Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

piątek, 27 stycznia 1792 « sobota, 28 stycznia 1792 » poniedziałek, 30 stycznia 1792

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Rozpoczęcie dzisiejszego dnia pracy Parlamentu odbyło się dzięki przewodnictwu Pana Stanisława Małachowskiego, Marszałka Polski-Ukrainy. Potem Pan Hugo Kołłątaj, Wiceminister Kancelarii Polski-Ukrainy, zaapelował o ustalenie pensji dla pracowników administracyjnych, finansowane z wpływów od papieru stemplowanego. Sprawa została skonsultowana z odpowiednimi komisjami, jednak ostateczna decyzja została przełożona na później.

Wysokie Izby zgodziły się jednomyślnie na propozycję, by drukować dziennik obecnych obrad Sejmu na koszt skarbu publicznego.

Na zakończenie Pan Jan Łuszczewski, Sekretarz Sejmowy, przedstawił projekt skrócenia prac Sejmu do 15 marca tego roku. Posłowie przyjęli tę propozycję jednogłośnie. Następnie obrady zostały zawieszone do 15 maja.

Warto podkreślić, że decyzje dotyczące ekonomicznego funkcjonowania administracji państwowej oraz regulacje dotyczące przejrzystości działań sejmowych, odzwierciedlają dążenie do efektywnego zarządzania finansami publicznymi oraz zapewnienia społeczeństwu dostępu do informacji o pracy ustawodawczej naszego parlamentu.

Praca Sejmu na dzisiejszym posiedzeniu dowodzi, że posłowie skupiają się na istotnych kwestiach administracyjnych i społecznych, nie zapominając o potrzebie odpowiedniego finansowania tych działań i transparentnego informowania obywateli o podejmowanych decyzjach.

O dalszym przebiegu prac Sejmu i ważnych uchwałach z pewnością będziemy Was informować na bieżąco. Niech każdy z nas pamięta, że to, co dzieje się w Wysokich Izbach, bezpośrednio wpływa na nasze życie, dlatego warto śledzić obrady naszych przedstawicieli.

American student's style

The Congressional session, initiated by Mr. Stanisław Małachowski, the Speaker of the Polish-Ukrainian Confederation, quickly moved to a proposal by Mr. Hugo Kołłątaj, the Under Secretary of State for Poland-Ukraine. He emphatically requested that the project concerning the definition of salaries for clerical senators from the revenue of stamped paper should be decided upon according to the opinion presented by the Police Commission, the Treasury Commission, and clerical senators. Although the opinion was read, the decision on the project was postponed to a later date.

Following this, a proposal was made to have the current Congressional journal printed at the public treasury's expense. This project met with unanimous consent.

To conclude, Mr. Jan Łuszczewski, the Congressional Secretary, read out a project to limit the Congress until March 15 of the current year. Agreement was unanimous on this matter, and subsequently the Congressional session was suspended until May 15.

Osoby wymienione

Hugo Kołłątaj, wiceminister kancelarii Polski-Ukrainy (1791-1793), referendarz Litwy-Białorusi (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.);
Antoni Siarczyński, sekretarz sejmu i konfederacji koronnej (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 405)

Językiem polskiego studenta

Deputacja do opracowania praw obecnego Sejmu

W obecnym dniu Parlament przyjął postanowienie dotyczące porządku praw i uchwał ustanowionych podczas bieżących obrad. W obliczu rozbieżności i niespójności w dotychczasowych regulacjach, powołana została specjalna Deputacja z zadaniem przygotowania ich spójnej redakcji. Zespół ten ma za zadanie usunąć sprzeczności, wykluczyć uchwały już nieaktualne i zapewnić, aby wszystkie prawa były zgodne i klarownie sformułowane.

W skład Deputacji do opracowania praw weszli:

  • Z Senatu: Ksiądz Krzysztof Szembek, senator biskup z Płocka, Pan Hugo Kołłątaj, wiceminister kancelarii Polski-Ukrainy, oraz Pan Joachim Chreptowicz, wiceminister kancelarii Litwy-Białorusi.
  • Z Izby Poselskiej (Sejmu): Panowie Feliks Trojanowski, poseł z Wschodniej Polski-Ukrainy, Józef Weyssenhoff, poseł z Łotwy, Ignacy Zakrzewski, poseł z Zachodniej Polski.

Deputacja ta ma za zadanie zharmonizować wszystkie prawa i uchwały, tak aby nie było między nimi sprzeczności. Po dokonaniu redakcji, opracowanie zostanie przedłożone Panu Prezydentowi oraz Wysokim Izbom Parlamentu wraz ze szczegółowym zestawieniem tekstów oryginalnych.

American student's style

Delegation for the Editing of Current Congress Legislation

In a diligent move today, Congress appointed a committee to clean up the legislative mess. We've got laws that were never finished and others that are outdated or contradicted by newer statutes. This team's mission: take a red pen to the rulebook, organizing the content, avoiding inconsistencies, and nixing the obsolete.

Representing the polish-Ukrainian Cabinet, we have Bishop Krzysztof Szembek, Under Secretary of State Hugo Kołłątaj, and Under Secretary of State for Lithuania-Belarus Joachim Chreptowicz.

From the House of Representatives for East Poland-Ukraine, there's Representative Feliks Trojanowski, and Joseph Weyssenhoff for Lithuania-Belarus. Ignacy Zakrzewski steps up for West Poland.

They'll sift through all laws and resolutions, creating harmony where there was discord, and then report their findings back to the President and the Confederated Houses of Congress. A meticulous comparison of the original laws is also on their to-do list.

Osoby wymienione

Joachim Chreptowicz, wiceminister kancelarii Litwy-Białorusi (1773-1793), marszałek trybunału Litwy-Białorusi (geneal.); Hugo Kołłątaj, wiceminister kancelarii Polski-Ukrainy (1791-1793), referendarz Litwy-Białorusi (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Krzysztof Hilary Szembek, senator biskup z Płocka (1784-1795) (geneal.);
Feliks Trojanowski, poseł z Bielska Podlaskiego (1790-1792), sędzia ziemski z Bielska Podlaskiego (geneal.); Józef Weyssenhoff, poseł z Łotwy (1788-1792), kapitan wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania, chorąży z Poznania (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 406)

Językiem polskiego studenta

Ustalenie funduszu na utrzymanie kancelarii straży

W dniu wczorajszym Parlament podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na utrzymanie kancelarii straży. Zgodnie z ustawą i na podstawie zatwierdzonej przez Pana Prezydenta (https://www.sejm-wielki.pl/b/7.8.83) ordynacji, roczny fundusz w wysokości 178 tysięcy złotych został wyznaczony do wypłacenia z budżetu państwa. Pieniądze te mają być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników kancelarii oraz na niezbędne wydatki związane z jej funkcjonowaniem. To działanie ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania i realizacji zadań przez ten organ administracji.

American student's style

Establishment of a Fund for the Office of the Guard

Hey folks, your favorite undergrad correspondent here, bringing you the latest scoop from the halls of Congress! Just in, Congress has passed an act with a thumbs up from the President. This act sets aside a cool 178,000 złotys annually straight from the national treasury. This cash is tagged to cover the salaries and crucial expenses for the staff at the Office of the Guard. You heard it—our folks manning the desks and ensuring our nation's security are getting backed with some solid funding. Stay tuned for more updates from the political grind!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 407)

Językiem polskiego studenta

Zrównanie pensji metrykantów litewsko-białoruskich z pensjami metrykantów polsko-ukraińskich

Dzisiaj, drodzy czytelnicy, warto zwrócić uwagę na historyczne posunięcie w naszym Parlamencie. Pan Prezydent, zgodnie z wolą Wysokich Izb, postanowił zrównać roczne pensje metrykantów z Litwy-Białorusi z tymi, które otrzymują ich odpowiednicy w Polsce-Ukrainie. Od tej pory każdy z metrykantów będzie zarabiał 6000 złotych rocznie. Dodatkowo, zasady kancelarii metryk dla obu krajów Unii oraz asesorów zostają ujednolicone i podporządkowane nowo ustalonemu, wspólnemu funduszowi sądowemu. Zmiany te są rezultatem nowego prawa uchwalonego przez obecnie zasiedlający Sejm.

American student's style

Equalization of Salaries for the Metrican of Lithuania-Belarus and the Polish-Ukrainian Metricans

The Congress, with the approval of Speaker Mister President, has made a groundbreaking financial decision. They have voted to equalize the salary of the Metrican of Lithuania-Belarus with that of the Polish-Ukrainian Metricans, setting it at a generous 6,000 złotys annually for each. Additionally, they've decided to organize the rights of the chancellery metrics for both nations and advisors for both nations into a common judicial fund. This decision comes as a part of the new laws enacted during the current session of Congress.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 408)

Językiem polskiego studenta

Ustanowienie funduszu dla funkcjonariuszy i na wydatki nadzwyczajne służb porządkowych obu krajów Unii.

W dniu dzisiejszym Wysokie Izby Parlamentu, po rozważeniu wniosku Komisji Policji, zdecydowały o przydzieleniu środków niezbędnych dla płac funkcjonariuszy oraz pokrycia kosztów nadzwyczajnych w ramach służb porządkowych. W efekcie, uchwalono przekazanie kwoty 540 tysięcy złotych polskich rocznie, z czego 440 tysięcy przeznaczone jest na wynagrodzenia, a 100 tysięcy na wydatki nadzwyczajne.

Rząd Unii, reprezentowany przez komisję skarbową Polski-Ukrainy oraz Litwy-Białorusi, zobowiązany jest do corocznego wypłacania tych środków z góry ustalonymi kwotałami. Ponadto, Komisja Policji ma obowiązek składania sprawozdań finansowych na każdym kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Podjęte działania mają na celu zapewnienie stabilności finansowej organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porząd publiczny w obu krajach tworzących Unię. Zaangażowanie Panów Posłów i Senatorów podczas dzisiejszego posiedzenia uwidacznia determinację w dążeniu do wzmocnienia struktur wewnętrznych.

American student's style

Allocation of Funds for Officials and Extraordinary Police Expenses of Both Nations

Hey folks back home! We've got some fresh updates from the world of 18th-century politics that resonate today. In a recent move, the Congress (Sejm) authorized a special fund to pay officials and cover extraordinary police expenses across the Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus regions—think of it as a budget boost for public servants and law enforcement. To be exact, they are allotting a total of 550,000 Polish gold coins, with 440,000 dedicated to the officials' pay and 110,000 set aside for those unexpected costs that pop up in public safety.

The Cabinet's Treasury Department has been tasked to distribute these funds quarterly, starting from the establishment of the police commission. Imagine having to handle that massive checkbook! Plus, these guys are about to show some serious transparency; the police commission has to report back every Congress session on how they spent the dough. It's like Congress making sure we see where our tax bucks go. Neat, right?

Mister President and the Houses of Congress approved this, signaling a strong commitment to maintain law and order. Want to dive deeper? Check the original act here.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 409)

Językiem polskiego studenta

Ustalenie funduszu dla Kancelarii i Marszałka kierującego Komisją Policji obu Narodów

Parlament Unii podjął decyzję o wyznaczeniu środków finansowych na funkcjonowanie Kancelarii oraz wynagrodzenie Marszałka kierującego Komisją Policji kraje Unii, uwzględniając wcześniejsze ustalenia co do oddzielnych płac. Rząd Unii ma obowiązek corocznie przeznaczać na te cele sumę 25 tysięcy złotych polskich, wypłacaną kwartalnie od dnia podjęcia przez Marszałka oddzielnych obowiązków.

American student's style

Establishing a Fund for the Cabinet and the Speaker Chairing the Police Commission of Both Nations

In a substantial move yesterday, Congress approved a special fund for The Union's Police Commission Chairman's office and its Speaker. The law, set by the Polish-Ukrainian Speaker of the House, and confirmed by Mister President, sets aside 25,000 Polish gold coins annually. Payments are to be made quarterly, beginning from the date the Chairman assumes separate duties. Keeping an eye on law and order is clearly a priority for The Union—and they’re putting the cash down to prove it.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 410)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie sądom ziemskim względem długów żydowskich

Wysokie Izby Parlamentu Unii, wraz z Panem Prezydentem, zajmują się kwestią zadłużenia kahałów żydowskich w krajach Unii. W celu uporządkowania tej sprawy przed ostatecznym uregulowaniem statusu ludności żydowskiej, postanowiono, że należy dokonać inwentaryzacji długów zaciągniętych przez kahały.

Najpierw wystosowany zostanie specjalny uniwersał do kredytorów kahałów, z zaleceniem, aby zgłosili swoje wierzytelności do sądów ustanowionych w każdym województwie i powiecie, rozpoczynając od 10 kwietnia 1792 roku. Sędziowie ziemscy, niezaangażowani w inne sprawy, będą przewodzić procesom likwidacyjnym długów, które mają zostać zakończone do 15 czerwca tego samego roku. Proces dotyczyć będzie zarówno starych długów potwierdzonych wcześniejszymi dekretami, jak i nowych zaciągniętych po nich.

Sędziowie likwidacyjni będą mogli samodzielnie rozstrzygać niespierane długi, podczas gdy te budzące kontrowersje między stronami zostaną zadecydowane w pełnym składzie sądów ziemskich. Wyniki likwidacji zostaną przekazane do akt ziemskich i do Komisji Skarbowej obu narodów najpóźniej do połowy czerwca 1792 roku, a cała procedura zostanie sfinansowana przez kahały poddane likwidacji.

Po zakończeniu likwidacji długów sędziowie zajmą się również oceną funduszy disponowalnych przez kahały na spłatę zobowiązań. Wszelkie egzekucje w toku będą wstrzymane do czasu ustalenia stanu należności. Na przyszłość kahały nie będą mogły zaciągać nowych długów pod rygorem utraty kapitałów pożyczonych przez kredytorów.

Regulacja ta ma na celu zaprowadzenie porządku w finansach kahałów i zarazem ochronę ich wierzycieli, a całość procedury ma zostać przeprowadzona szybko i sprawnie, z jednoczesnym wprowadzeniem nowych zasad odpowiedzialności finansowej dla społeczności żydowskich.

American student's style

Recommendation to Territorial Courts Regarding Jewish Debts

Hey folks, trust me, you'll want to bookmark today's issue. The Congress of The Union has just passed some new legislation that's a real page-turner. This one? It's all about tackling the debts of the Jewish communities scattered across our lands.

Before The Union can get to the bottom of reorganizing the Jewish populace, Mister President and the Houses of Congress have decided to get their ducks in a row regarding the debts accumulated by Jewish congregations. So, they've agreed that we need to set up a legal process for this. Basically, folks, the Speakers of Congress have been instructed to relay the wishes of the Houses to the President to issue a universal proclamation calling on all creditors of these debts to step forward.

Starting April 10, 1792, there's going to be a special court session in each State and County – it's like a financial spring cleaning. All creditors are supposed to show up in person or send a rep and bring all the paperwork that proves their claims. This order will also be broadcasted all over the place: thrown into the mailbags for every State and County, announced in parishes, and for those out-of-towners, we're even putting notices in public newspapers.

Now, local judges who aren't already tied up with other cases will convene these special debt settlement courts right in the hubs of our land disputes. They plan to grind through this non-stop until every Jewish congregation's debts are fully tallied up. And they're on a tight schedule — the goal is to wrap this up by June 15th of this year.

The judges are going to deal with the oldest debts first, especially those bound by decrees which haven't been challenged yet. Once they've wrangled those old debts into a list, they'll start assessing newer ones, tossing out any fishy deals and recalibrating interest rates that go beyond the law. Once they're done, they'll pass all this juicy data to the national Treasury Commission by June 15.

Meanwhile, all debt collection activities will be on pause until this big audit is complete. After that, Jewish congregations better think twice about running up any new debts — unless they fancy forfeiting some cash.

And for the cherry on top, whichever congregation is under the microscope will have to pony up the costs for this operation. Well, there you have it — a fiscal bombshell. I'll be back tomorrow to decode the next legislative opus from The Union's Congress for you all.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 19.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie