Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 24 stycznia 1792 « środa, 25 stycznia 1792 » czwartek, 26 stycznia 1792

Opublikowano akt (Volumina Legum, 401)

Językiem polskiego studenta

Obniżenie ceny stempla na karty do gry wyprodukowane w kraju

Na dzisiejszym posiedzeniu Parlamentu przyjęto istotny akt gospodarczy. W obliczu problemów, z jakimi boryka się krajowa branża karciana, Wysokie Izby zdecydowały o redukcji ceny stempla od talii kart gry produkowanych w Polsce-Ukrainie i Litwie-Białorusi. Cena ta została zredukowana do 1 złotego od talii kart zagranicznych i do 15 groszy od talii kart polsko-ukraińskich. Intencją obniżenia tych opłat jest wspieranie rodzimych przedsiębiorców i zachęcenie do powstania nowych fabryk kart w obu krajach Unii. Rząd ma za zadanie usprawnić proces poboru podatku oraz zlikwidować bariery odbijające się negatywnie na rozwoju przemysłu krajowego. Akt ten nie dotyczy kart importowanych – obciążone one zostają opłatą ustanowioną przez aktualne prawo. Rząd jest również zobowiązany do szukania rozwiązań wspierających inne gałęzie przemysłu, tak aby mogły one prężnie działać i przynosić korzyści gospodarcze dla Unii.

American student's style

Reduction of the Stamp Duty on Domestic Playing Cards

In today's congressional session, good news for the card sharks and game night enthusiasts across The Union! Congress passed a law slashing the stamp duty on locally manufactured playing cards. Now, manufacturers can thrive as the law reduces the tax on a deck of foreign-style cards to a single gold coin, and for Polish-Ukrainian style, only fifteen groszy.

The aim is twofold: increase Uncle Sam's coffers and knock down barriers stifling the growth of our budding card-making industry. Congress is also tasking The Cabinet with not just keeping tabs on this tax tweak but to actively spot and smooth out bumps that might hinder the domestic manufacturers.

So, if you're thinking of starting an artisanal card factory or any industry that might benefit The Union, now's your time! Congress and The Cabinet have your back with supportive measures to spur industrial bloom.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 402)

Językiem polskiego studenta

Warunek tymczasowy dla województw kijowskiego, wołyńskiego i czernihowskiego

Parlament Polski-Ukrainy postanowił, że dla województwa kijowskiego sejmiki zwoływane będą tym razem wyjątkowo w Żytomierzu, poddając się prośbom obywateli województwa. Wcześniejsze przepisy wymagały oddzielnych sejmików w Żytomierzu i Owruczu. Ponadto, korekta błędu w prawie spowodowała, że województwa wołyńskie i czernihowskie będą miały jednolite sejmikowanie w Łucku podczas komisji granicznych, a nie jak wcześniej błędnie stwierdzono w dwóch miejscowościach. Poprawka ta jest konieczna, ponieważ według obowiązującej procedury, oba te województwa mają wyznaczyć łącznie tylko dziesięciu komisarzy granicznych, przy czym czernihowskie wybiera ich tylko trzech.

American student's style

Temporary Regulation for the States of Kyiv, Volhynia, and Chernihiv

In today's Congress session, a new act was finalized addressing some local procedural snafus in Poland-Ukraine. Representatives from the State of Kyiv initially had separate local congresses in Zhytomyr and Ovruch, but pushed to combine them for efficiency. Yielding to their wishes, Zhytomyr will be the venue for their next confluence.

Meanwhile, a clerical hiccup in the law had locals scratching their heads in the States of Volhynia and Chernihiv. Supposedly, two cities, Lutsk and Volodymyr, were to host boundary commissions despite each state only having the right to elect ten commissioners. Given that the commission requires at least five members to function and Chernihiv only picks three, Congress made a swift amendment: Lutsk is now the sole hub for these boundary brokering bonanzas.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 403)

Językiem polskiego studenta

Przegląd tajnych sankcji.

Dzisiaj w Wysokich Izbach przyjęto ustawę, która zobowiązuje do przeglądu tajnych sankcji wydanych między rokiem 1768 a 1776. Utworzono komisję składającą się z przedstawicieli obu części Unii oraz senatorów i posłów z różnych regionów, w tym z Zachodniej Polski, Wschodniej Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi.

W skład komisji z Polski-Ukrainy wejdą m.in. senator wojewoda z Podlasia Tomasz Aleksandrowicz oraz posłowie z Kijowa. Z Litwy-Białorusi wybrano m.in. senatora wojewodę z Witebska Michała Kossakowskiego. Zachodnią Polskę będzie reprezentował m.in. biskup z Płocka Krzysztof Szembek oraz posłowie z Gniezna.

Komisja ma obowiązek przedstawić raport z przeprowadzonej rewizji Panu Prezydentowi i Parlamentowi.

American student's style

Review of Secret Enactments

Congressfolks, history buffs, pay attention! The Union's Congress, with the approval of the confederated Houses has established a special commission to dig up some dirt from the past. Specifically, they're diving into the secret enactments from 1768 to 1776—a time when our political tea was extra spicy.

Representing East Poland-Ukraine, from the Senate we got Tomasza Aleksandrowicza, the big wig from Padlasie. For Lithuania-Belarus, there's the head honcho from Vitebsk, Michał Kossakowski. And for West Poland, the Senate is sending Krzysztof Szembek, the bishop of Płock—yep, even the clergy’s got skin in the game.

On the other side, the House of Representatives - for East Poland-Ukraine is bringing to the table dudes like Skorkowski from Sandomierz and Łukasz Rybiński from Kyiv. Then, from Lithuania-Belarus, we've got Ignacy Siwicki from Trakai and Ignacy Sylwestrowic from Samogitia. And West Poland's dropping Stanisław Breza from Gniezno and Jan Zieliński, the general of the Polish-Ukrainian military, into the mix.

This All-Star team's task? To sift through the archives, do a little historical housekeeping, and then spill the beans to The President and the Houses of Congress on what really went down back in the day.

Osoby wymienione

Tomasz Aleksandrowicz, senator kasztelan z Podlasia (1779-1790), senator wojewoda z Podlasia (1790-1794) (geneal.); Stanisław Breza, poseł z Gniezna (1790-1792) (geneal.); Michał Kossakowski, senator wojewoda z Witebska (1787-1794) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Łukasz Tadeusz Rybiński, poseł z Kijowa (1788-1792), podkomorzy z Kijowa (geneal.);
Ignacy Siwicki, poseł z Trok (1790-1792), strażnik z Trok (geneal.); Ignacy Sylwestrowicz, poseł ze Żmudzi (1790-1792), sędzia ziemski ze Żmudzi (geneal.); Krzysztof Hilary Szembek, senator biskup z Płocka (1784-1795) (geneal.); Jan Zieliński, poseł z Płocka (1790-1792), generał-major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 404)

Językiem polskiego studenta

Ustawa potwierdzająca fundacje celów charytatywnych

W dniu dzisiejszym Parlament Unii Polska-Ukraina i Litwa-Białoruś zatwierdził wieczyście fundusze charytatywne ofiarowane przez znamienitych obywateli naszych krajów. Szczególne uznanie odnotowano dla fundacji stworzonych przez Jana Klemensa Branickiego, byłego ministra obrony Polski-Ukrainy, skierowanych na rzecz sióstr miłosierdzia z Białegostoku, a także dary od Elżbiety Ebschelewiczowej i pułkownika Jana Cichockiego. Warto również wspomnieć o testamentach Jana Daniszewskiego i Jana Kantego Antoniewicza, które wesprą działalność wspomnianych sióstr miłosierdzia. Fundacje te zostały jednogłośnie uznane przez Wysokie Izby za ważny wkład w opiekę społeczną w ramach Unii.

American student's style

Ratification of the Lower Funds as Expressed

Hey everyone, diving into the political scene today, we've got the lowdown on some significant charitable funding that's been locked in for good. So, Congress, with a nod from the President, has given the thumbs up to a bunch of endowments that go way back and seriously help out with health and welfare concerns.

To get more specific, we're talking cash from key players like Polish-Ukrainian Defense Secretary Jan Klemens Branicki, who set up funds for Sisters of Mercy in Bialystok all the way back in the late 1760s. Plus, contributions from folks like Elzbieta Ebschelewicz and Colonel Jan Cichocki, not to forget clergy like Jana Daniszewski and Jana Kantego Antoniewicza, all pitched in for the same cause during the '80s.

And that's not it. There's also historical dough from the late 1600s by Mikołaj Stefan Pac, a bigwig in the Lithuania-Belarus State, supporting both Sisters of Mercy and the Dominican convent in Choroszcz.

Bottom line: These funds have been cooking for centuries, and now it's official—they're here to stay, supporting hospitals, convents, and charitable organizations indefinitely. The green light from Congress means a lot of people are going to keep getting help, and these old-school philanthropists' legacies are cemented in The Union's law. Props to those who give back, right?

Osoby wymienione

Jan Klemens Branicki, senator kasztelan z Krakowa (1762-1771), minister obrony Polski-Ukrainy (1752-1772) (geneal.); Jan August Cichocki, pułkownik w regimencie fizylierów Polski-Ukrainy (geneal.);
Elżbieta Ebschelewiczowa (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 15.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie