Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

piątek, 20 stycznia 1792 « sobota, 21 stycznia 1792 » poniedziałek, 23 stycznia 1792

Opublikowano akt (Volumina Legum, 394)

Językiem polskiego studenta

W sobotę 21 stycznia 1792 roku Wysokie Izby Parlamentu uchwalili nowe prawo dotyczące funkcjonowania Sądu Trybunalskiego Koronnego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia tego ważnego dla wymiaru sprawiedliwości dokumentu.

O miejscach sądów trybunalskich

Parlament postanowił, że w Zachodniej Polsce w Piotrkowie, a we Wschodniej Polsce-Ukrainie w Lublinie będą funkcjonować Sądy Trybunalskie najwyższej instancji. Będą one pracować od 1 maja do ostatniego dnia marca. W Piotrkowie będą sądzone sprawy odpowiednich województw Zachodniej Polski, natomiast w Lublinie - Wschodniej Polski-Ukrainy.

O liczbie deputatów sądu trybunalskiego

Każdy Sąd Trybunalski będzie składał się z 25 deputatów wybieranych przez poszczególne województwa i ziemie, zgodnie z określonymi zasadami.

O wyborze oficjalistów i służb trybunalskich

Sąd każdej z prowincji będzie miał własnych urzędników - pisarzy, instygatorów oraz woźnych, których wybierze spośród kandydatów przedstawionych przez odpowiednie województwa.

O władzy sądu trybunalskiego

Sądy te będą rozstrzygać sprawy odwołane od sądów ziemskich, a ich dekrety - jak i wszelkie procedury - mają być sporządzane wyłącznie w języku ojczystym.

O organizacji pracy sądu

W sprawach cywilnych sąd będzie funkcjonował w pełnym składzie dziewięciu deputatów. Sędziowie, zarówno duchowni, jak i świeccy, będą obowiązani pracować w sądzie przez co najmniej trzy kwartały, z wyjątkiem przypadków losowych i poważnych przeszkód, takich jak choroby.

O obowiązkach deputatów i oficjalistów

Deputaci i urzędnicy sądowi mają szereg szczegółowych zadań oraz są zobowiązani do zachowania sekretu i rzetelnego wykonywania obowiązków. Regularnie, co kwartał, mają także raportować o postępach w sprawach.

Warunki pensji

Deputaci świeccy otrzymają pensję z państwowej kasy, natomiast deputaci duchowni będą utrzymywać się z dochodów kapitulnych. Przewidziano także kary za niestawianie się na sesjach sądowych.

Dokument zawiera również szczegółowe przysiędki dla wszystkich członków sądu, podkreślające ich odpowiedzialność i obowiązek bezstronnego orzekania.

Stanowi to znaczący rozwój instytucji sądowniczej, z wyraźnym akcentem na rozbudowany system sprawiedliwości i zasadę checks and balances. Na stronach Parlamentu można zapoznać się ze szczegółami uchwały i jej pełnym tekstem tutaj.

American student's style

Act Concerning the Crown Tribunal Courts

Hey there, readers! This is your diligent academic correspondent, bringing you the latest from the deliberations of the Union's Congress, where I got the scoop on some seriously old-school law-making with modern flair.

So, here's the deal: Our beloved Union, comprised of Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus, with a little Latvia thrown in the mix, just put in place some significant reforms aimed at the judiciary system, specifically the Crown Tribunal Courts.

The gist of it is, the bigwigs over in the Union have decided to do a bit of a judicial makeover, establishing independent and separate Crown Tribunal Courts for each province - that means one in West Poland and another in East Poland-Ukraine.

These Tribunals are like the highest court in the land for their respective areas, kicking off their sessions on May the 1st and wrapping up by the end of March every year.

The Court in West Poland (based in Piotrków) will listen to all the hubbub coming from the states of West Poland (think regions like Poznań and Kalisz), while the one in East Poland-Ukraine (plopped in Lublin) tackles cases from the East Poland-Ukraine states, including heavy hitters like Krakow and Kyiv. As for the buildings where all this is going down, they're sticking to the good old buildings they've been using. No fancy new digs here!

And here's something for the security-conscious: The Union's military will be providing protection to make sure everything's above board and the judges don't get any unscheduled visits from unsavory characters.

As for who's going to be handing out justice, each Tribunal is going to have 25 deputies (kind of like their own panel of judges) chosen from the local states and counties during special local congresses. They've got a pretty specific process for this that's so detailed it would make your head spin, but trust me, they've got it figured out.

These deputies make a solemn promise, swearing on everything holy that they'll make fair decisions without any arm-twisting or back-handers. And get this – the actual election of these guys involves a kiddo doing the pulling out of names, so there's no funny business.

Now, on to the support staff. You've got your court scribes, instigators (kind of like prosecutors), and bailiffs, all elected by the Court itself.

Here's where it gets really policy-wonkish: the Court has a whole charter detailing how they elect their officers, decide cases, and even how they'll take a break. They'll have a set schedule, some holiday recesses, and each deputy will get a salary from the Union's treasury. Latecomers to the party – I mean, session – get fined, and if you miss too much court time, you get the boot!

As for the language of the court? They're sticking to their mother tongue - no fancy foreign languages here.

When it comes down to the nitty-gritty of justice serving, the courts will split into two divisions to handle different types of cases. The deputies will rotate divisions each month to keep things fresh.

Crime cases? They're special. Both divisions join forces for those, like the Avengers assembling. Yep, crime doesn't stand a chance!

And one last thing – these deputies have to report their activities and the cases they've decided to the guardians of the realm every quarter. Transparency for the win!

In a nutshell, the Union's trying to keep its justice system on its toes, making sure it stays as clean and fair as the driven snow. I'll keep you posted if anything spicy comes up, but for now, that's all from the courtly chronicles.

This is your intellectually invested informant, signing off. Stay studious!

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 395)

Językiem polskiego studenta

Sąd Trybunalski w Wielkim Księstwie Litewskim

W dniu dzisiejszym Parlamen omawiał zmiany w składzie i funkcjonowaniu Sądu Trybunalskiego w Litwa-Białoruś. Decyzje zapadły w następujących kwestiach:

O miejscu trybunałów litewskich: Ustalono, że stałym miejscem obrad Trybunału Głównego Ziemskiego będzie Wilno. Budynek sądowy zostanie odpowiednio przygotowany i utrzymywany ze środków publicznych.

Sprawy bezpieczeństwa: Parlament polecił Komisji Wojskowej zapewnienie ochrony i obsadzenie posterunkiem wojskowym miejsc, gdzie odbywają się obrady sądów.

Skład trybunału: Trybunał będzie tworzył grono deputowanych wybieranych przez poszczególne sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wymieniono także główne funkcje wewnątrz Trybunału, takie jak prezydujący, cenzor i pisarze.

Obowiązki deputowanych: Każdy deputowany ma obowiązek stawić się w Wilnie na określoną datę i uczestniczyć w całym procesie sądowym. Akcentowano, że nieobecności są dopuszczalne jedynie w przypadkach ciężkiej choroby.

Procedura obrad: Wyłonienie prezydującego i cenzora będzie odbywać się losowo co tydzień. Obrady planuje się podzielić na dwie izby, które będą rozstrzygać sprawy w podziale na swoje kompetencje. Zaznaczono, że w przypadku równej liczby głosów (paritas) wyznacza się dodatkowe procedury rozstrzygania takiego impasu.

Rola pisarzy: Wskazano rolę pisarzy trybunału w działaniach administracyjno-biurowych, szczegółowo określając ich zadania, w tym związane z dokumentacją procesu sądowego.

Wzmocnienie roli instygatorów: Instygatorzy będą nadzorować więzienia, pilnować porządku i wykonywania decyzji sądu.

Raportowanie: Sąd Trybunalski ma obowiązek składania regularnych raportów na temat swojej działalności, w tym liczby rozstrzygniętych spraw oraz postępów w ich rozpatrzeniu.

Przysięga: Ustanowiono też formę przysięgi dla poszczególnych funkcjonariuszy trybunału - deputatów, pisarzy, instygatorów i woźnych - stanowiącą wyraz ich zobowiązań wobec pełnionych ról.

Te ustawodawcze zmiany mają na celu usprawnienie pracy sądu i wzrost jego efektywności oraz, co ważne, zapewnienie wyższego poziomu sprawiedliwości. Progresywne podejście Parlamentu wyraża się poprzez nacisk na transparentność procesów sądowych oraz na odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych.

American student's style

The Tribunal in the Grand Duchy of Lithuania-Belarus

Addressing the needs presented by the representatives of Lithuania-Belarus, and the changes in the composition of the hitherto Tribunal, I, The President, together with the confederated Houses of Congress establish the following:

ARTICLE I.

On the location of Lithuanian-Belarusian tribunals and ensuring their security and dignity.

1. The main Tribunal of the State of Lithuania-Belarus will reside in the city of Vilnius, with the judiciary housed in the castle, refurbished and maintained at public expense in accordance with this law; the house shall not be used for any particular purpose or residential occupation by anyone.

2. In the same city of Vilnius, following the conclusion of the main State Tribunal, a separate ecclesiastical tribunal or ultimate judicial body will adjudicate separately.

3. The Military Commission of both nations shall ensure with either the Tribunal's banners hitherto attributed to this supreme court or other national soldiers that judicial chambers have adequate assistance, and towers and prisons are attended with appropriate guard.

ARTICLE II.

The composition of the tribunals and their internal order.

1. The main Land Tribunal will consist of deputies, of which each local congress of Lithuania-Belarus, both from old states and counties as well as from the newly resulted divisions, shall henceforth elect only one in accordance with the law on local congresses.

2. Officials of the main Land Tribunal will include: a presiding official, a censor and a scribe, with office holders such as regents and instigators, in addition to ushers and judicial servants.

3. Deputies elected and sworn in immediately after their election at the local congress are bound to obligate all to Vilnius and must be present throughout the entire duration of jurisdiction.

4. On the day as mentioned, the plenum of all deputies gathered in the judicial chamber, under the presidency of a deputy, will settle allegations against deputies and their non-legal election by decision in occluso, and objections from such decisions will remove any deputy or prohibit presidency on roads from turn as mentioned above.

5. After the completion of the process, the plenum will immediately proceed to choose by lot a presiding official and a censor for the first week, and so on for each subsequent week, following a specific procedure using a metal container with marked balls drawn by a child in the presence of the public and overseen by the officiating deputy.

ARTICLE III.

About the presiding officials in the tribunals.

1. The presiding official, both in general and in each individual chamber of the main Land Tribunal and similarly in the compositi iudicii tribunal, will be the one who, by lot for a week-long term, sits at the bench at the place hitherto reserved for tribunal marshals.

2. In general, the presiding officer will be elected by lot from among all deputies, and in each chamber from among the deputies selected by lot, except in the case of illness exempting the absent from presiding and drawing lots.

3. Every week should end with the selection for the presiding office for the following week, and such changes in the presiding officer shall not be prevented by ongoing unresolved cases or from week to week counseling; for the main tribunal’s plenum, the election of the presiding official must be completed first thing every Monday.

ARTICLE IV.

About the tribunal censors.

1. Just as before, a deputy will always sit as the censor next to the presiding officer.

2. The censor, like the presiding officer, will change weekly through a draw as described in Article II, section 7.

3. The main responsibilities of the censor will be to ensure the faithful recording of votes in loud turnouts and in secret balloting, and to oversee the scribe in ensuring their duties are performed.

ARTICLE V.

About the tribunal scribes.

1. The main Land Tribunal will have two scribes, one for each chamber, and these will be elected by the states and counties in the order prescribed by earlier law with an amendment that each of these counties will also select a deputy.

2. The scribe will have no decisive vote and is responsible for ensuring the fidelity of the judicial records, overseeing the tribunal's seal and finances, and faithfully entering and declaring all verdicts as decreed.

ARTICLE VI.

About officials and service of the tribunals.

1. The main Land Tribunal will have up to six regents, three for each chamber, to be elected from among the candidates offering their service, and the most preferred through secret ballot.

2. The elected regent will serve for one year; thus, the plenum of the tribunal in pleno is granted the power to either confirm previous regents or elect new ones.

3. Candidates for the regency will be only landowning nobility knowledgeable in the law.

4. Regents are to be subordinate at all times to those scribes to whom they are attached and will manage basic duties like regents of old in enforcing court decrees.

ARTICLE VII.

The power and boundaries of the authority of the main and compositi iudicii tribunals.

1. The main Land Tribunal will be the supreme court, from whose verdicts there will be no appeals; it will be the ultimate judiciary – derived from both legal and criminal cases – for all the citizens of Lithuania-Belarus.

2. The main Land Tribunal will retain the same categories of case registers as before until a new civil and criminal code is established.

3. The main Land Tribunal shall not take any case not previously decided by the territorial courts under penalty of its decrees being deemed null and void.

ARTICLE VIII.

The relationship of the tribunal with the guard.

The tribunals, both main Land and ecclesiastical, are obliged to report quarterly on attendance, cases adjudicated, and matters pending decision—each report to be read in pleno, signed by the presiding officer, and entered into the record.

ARTICLE IX.

Oath of Affirmation of the deputy, scribe, instigator, and ushers.

Detailed oaths are prescribed for each role, sworn before God to duly perform the duties as laid out in the preceding articles, each oath includes passages to uphold justice, diligence, and integrity in their office.

These recent rulings from the grand hall emphasize several significant points which aim to uphold the systemic integrity and functionality of the judiciary within Lithuania-Belarus. The changes seek to ensure the tribunals' credibility, from hallowed Vilnius chambers to local avenues of justice. The acts speak to a contemporary audience about an enlightened, process-focused system rooted in democratic principles and obligations. The tribunals’ diligence and virtue in dispensing justice appear paramount, weaving through the fabric of jurisprudence a heavy thread of responsibility that is expected of every member of this judiciary body. While these roles within the tribunal echo their historical significance, they've been deftly adapted, so they resonate with the modern rule of law and administrative structure, reflecting a continuity of commitment to millions who lived under the same promise of justice centuries ago.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 396)

Językiem polskiego studenta

Ustawa o prawidłowym przeprowadzaniu sejmików 14 lutego 1792 roku w Wielkim Księstwie Litewskim

W trosce o należyty porządek w nadchodzących sejmikach na terenie Litwy-Białorusi, Parlament postanowił ustanowić kolejność wyborów na dzień 14 lutego 1792 roku. Proces ma się rozpocząć od wyboru deputatów do Trybunału. Po nich, sejmiki powinny przejść do spraw gospodarskich. Zakończywszy te obrady, przystąpić należy do elekcji urzędników, zarówno w województwach, jak i nowo zreformowanych powiatach, gdzie wybierani będą podkomorzowie oraz chorążowie. Kolejność wyborów będzie następująca: po wyborze urzędników terenowych przejdzie się do elekcji sędziów ziemskich, następnie granicznych. Na zakończenie wybory lustratorów starostw, a całość zwieńczą elekcje komisarzy cywilno-wojskowych w nowych powiatach, zgodnie z obowiązującym prawem.

American student's style

Declaration Concerning the Orderly Conduct of Local Congress Elections Scheduled for February 14th, 1792, for Lithuania-Belarus

Hey folks, breaking down some old-school political moves for you straight from the Union's Congress. While our bigwigs - picture them in epic powdered wigs - are busy hammering out details on official gigs, they've laid down the law for the upcoming local congress elections in Lithuania-Belarus. That's happening February 14, 1792; yup, Valentine's Day. So romantic, right?

Here's the lowdown: They kick off with picking a deputy for the tribunal after the local congress elections. Once they've got that sorted, they'll throw a shindig called the economic congress. Then, it's all about electing folks for any open elective positions they got in the states and counties, old and new. In the newly split counties, folks'll vote for their under-marshal and ensigns. After that, they'll pick the local court judges, followed by the border court election. Nearly last, they'll choose inspectors for royal estates, and finally, new civil-military commissioners will be elected in the new counties, all according to some law they've already decided on.

That's it for now. Let's see how they stick to the plan in this grand political theatre. Stay informed, guys!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 397)

Językiem polskiego studenta

Przedłużenie terminu dla delegacji powołanej do spraw Kurlandzkich

Drodzy czytelnicy, kierownictwo naszego Parlamentu podjęło decyzję o przedłużeniu terminu dla delegacji zajmującej się kwestiami łotewskimi. Opublikowano akt prawny, zgodnie z którym delegaci mają czas na przedstawienie Wysokim Izbom swojego stanowiska w sprawach łotewskich aż do 2 kwietnia 1792 roku. Nie przewidziano dalszych opóźnień, co wprost wskazuje na pilność i znaczenie tematu. Jak rozumiemy, Pan Prezydent zaakceptował tę zmianę, mając na uwadze zalecenia Parlamentu, co pokazuje dobrą współpracę między różnymi gałęziami władzy w naszej Unii. Oby ta decyzja przyczyniła się do rozwiązania wszelkich spraw łotewskich w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

American student's style

Extension Granted to the Delegation Assigned to Courland Affairs

Hey fellow students, guess what just came down the pipeline from Congress in the Union? On a dreary Saturday, January 21, 1792, the President, with the consent of the Houses of Congress, has agreed to push the deadline for the delegation assigned to handle the tricky Courland (think Latvian) business. They were supposed to wrap up and present their opinions to both houses by April 2, 1792, but looks like they've nailed an extension without any further deferrals.

So, yeah, the gang handling international relations scored some extra time to figure things out. Check out the official act on the Great Sejm's website for the legal nitty-gritty (if you’re into that sort of thing).

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 398)

Językiem polskiego studenta

Ustawa dotycząca porządku prowadzenia sejmików 14 lutego 1792 roku

Odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentu, na którym została przyjęta istotna dla nas, obywateli Unii, ustawa. Dotyczy ona sposobu przeprowadzania sejmików, czyli lokalnych zgromadzeń szlachty, odbywających się 14 lutego 1792 roku. W skrócie przedstawię najważniejsze postanowienia tego dokumentu, uwzględniając przy tym nowoczesną terminologię.

Na zachodnim obszarze Polski-Ukrainy w województwie krakowskim, obejmującym powiaty krakowskie oraz Księstwo Siewierskie, sejmiki odbędą się w samym Krakowie. Tamże wybierani będą deputowani, komisarze graniczni, lustratorzy starostw, sędziowie ziemscy oraz pisarze ziemscy m.in. Powiaty książęce i Lelowski postępują podobnie w Częstochowie.

Na obszarze Ziemi Kijowskiej sejmik będzie mieć miejsce w Żytomierzu, gdzie wybory objęły będą m.in. deputowanych wojewódzkich. Analogiczne działania będą miały miejsce w Chełmie dla Ziemi Chełmskiej, czy w Winnicy dla województwa bracławskiego.

Wolności wschodniej części Polski-Ukrainy, w tym województwo lubelskie oraz powiat Urzędowski, spotkają się w Lublinie, by obradować i wybierać swe delegatury, licząc m.in. komisarzy granicznych i sędziów ziemskich.

Województwo podlaskie, obejmujące Ziemię Drohicką, Mielnicką i Bielską, zebrają swoje sejmiki odpowiednio w Drohiczynie, Mielniku i Brańsku.

Przechodząc na obszar bardziej zachodni, w Poznaniu odbędzie się sejmik dla województwa poznańskiego, podczas którego wybrani zostaną m.in. deputowani, komisarze graniczni oraz sędziowie ziemscy, a proces ten powtórzy się w Kaliszu dla województwa kaliskiego oraz w Gnieźnie dla województwa gnieźnieńskiego.

Sieradzkie, ziemia wieluńska czy łęczycka także dokonają wyborów na własnych sejmikach, wyłaniając deputowanych wojewódzkich, komisarzy granicznych, lustratorów starostw, jak również sędziów ziemskich i pisarzy aktowych. Zbiórka odbywać się będzie w Sieradzu, Wieluniu i Łęczycy.

Na obszarze województw kujawskich i mazowieckich różne miasta stają się miejscami wyborów na sejmiki, w tym Brześć Kujawski dla województwa brzesko-kujawskiego wraz z inowrocławskim. Ziemie dzielące się na mniejsze obszary, jak czerska, warszawska czy wiska, zgromadzą się w swoich głównych miejscowościach: Górze, Warszawie i Wiznie, by przeprowadzić wybory.

Województwo rawskie ma nieco inny tryb wyborczy, zależeny od tzw. alternaty, czyli systemu zmieniania kolejności wybierania deputowanych między poszczególnymi ziemiami. Rawę czeka rola prowadzenia w tym roku wyborów.

Ostatni akapit informuje o specjalnym dniu, 24 lutego, który został wyznaczony na sejmiki gospodarskie dla regionów nieposiadających własnych generalnych sejmików. W przypadku potrzeby dodatkowych sędziów granicznych lub innych urzędników, sejmiki mogą dokonywać wyborów odpowiednio do lokalnych wymagań.

Całość aktu stanowi sprawnie zorganizowany zestaw wytycznych, które mają na celu zapewnić, by nadchodzące sejmiki przebiegały jak najbardziej efektywnie i zgodnie z obowiązującymi prawami Unii Polsko-Ukraińskej i Litewsko-Białoruskiej. Parlament zachęca wszystkich obywateli do aktywnego udziału w nadchodzących sejmikach, gdyż od nich zależy, kto będzie reprezentować interesy lokalnych społeczności w wysokich izbach władzy.

American student's style

Declaration for the Polish-Ukrainian Provinces Regarding the Proper Conduct of the Provincial Congresses on the 14th of February, 1792

Hey there, valued readers! Here's the scoop from the latest session of our The Union's Congress on how the Polish-Ukrainian and Lithuania-Belarusian provinces are going to run their local congresses and elections. Instead of a byzantine list of districts and posts from centuries past, I’ll give you the lowdown on the process in language we can all understand.

Let's kick it off with the procedure: Local congresses in various States and Counties, typically equivalent to West Poland, East Poland-Ukraine, and Lithuania-Belarus, will be selecting their reps, along with various officials like auditors for government properties and border commissioners—think people who'd make sure the neighbors don't mess with provincial borders.

Now, these dudes and dudettes have a pretty packed agenda: They're tasked to select a bunch of positions like regional judges, clerks for land transactions (kinda like notaries), and candidates for higher court scribery—that’s the folks who handle official documents. It's kinda like choosing your entire local government and judiciary, plus some folks to represent you at the big leagues in the capital.

The main event is happening on February 14th—no, it's not a Valentine’s Day gig, but it's just as important. Areas like West Poland will hit spots like Krakow and other key cities to hash this out, while the East Poland-Ukraine region has its own shindig in places like Zhytomyr.

States like the State of Kiev are sending two delegates and a church official to the Senate, and they're making sure alternate appointments are in play for the next go-around. The process involves a bit of horse trading, ensuring everyone gets a turn at representation. They're also keeping an eye on the borders with five commissioners (think of these as your state border patrol) and appointing two auditors to keep the crown lands in check.

Meanwhile, up north, Lithuania-Belarus has a similar layout. Take the State of Kiev, where they’re picking two go-to guys (delegates) and one from the clergy to speak for them in the Senate.

Across the board, counties are managing their own affairs. Imagine local mayors and council members, but circa 18th century, minding everything from property management to legal matters. They've got quite the checklist, selecting as many as ten land judges and various scribes and clerks.

It's all very organized and a bit complex, with a sense of prim and properness about it—but the gist is, local government is getting a facelift, and everyone's involved. And talk about work-life balance—these folks convene on a Sunday to get the job done.

In the spirit of fair representation, they're rotating which State or County gets to pick delegates for the Senate. It's a bit like a civic carousel, making sure no one hogs all the power.

Oh, and lest we forget the big guys—the President (yep, that's like our President, but they called him King back then) and The Cabinet, including the Secretaries of State, Treasury, and Defense—they're keeping an eagle eye on proceedings.

Finally, the cherry on top: They've laid out the homestead for every province to figure out their own border issues. Because, let's be honest, nobody likes a line-cutting neighbor.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie