Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 14 czerwca 1791 « środa, 15 czerwca 1791 » czwartek, 16 czerwca 1791

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Przy braku obecności Pana Prezydenta i zbiegnięciu się członków Rządu oraz Marszałków na zwyczajną godzinę rozpoczęcia sesji w Izbie Sejmowej, zauważono niewielką liczbę uczestniczących Parlamentarzystów – zaledwie kilkanaście osób. Z tego powodu Pan Adam Szydłowski, poseł z Mielnika wystąpił z prośbą do Pana Stanisława Małachowskiego, Marszałka Sejmu, o odroczenie sesji do następnego dnia, uwzględniając niewielką liczbę obecnych oraz fakt, że jest dzień pości. Zgłoszeniu sprzeciwił się jednak

Pan Jacek Jezierski, senator kasztelan z Łukowa, prosząc Pana Stanisława Małachowskiego, Marszałka, aby nie odwlekał sesji. Wyraził nadzieję, że Parlamentarzyści, mimo obowiązków pocztowych, mogą się jeszcze stawić, co często ma miejsce na początku posiedzeń.

W dalszej dyskusji Pan Stanisław Niemcewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem również wnioskował o przerwę w sesji, poparty przez kilku uczestników obrad.

Pan Celestyn Sokolnicki, poseł z Poznania stwierdził, że zaakceptuje odroczenie obrad, jeśli udowodniona zostanie konieczność posiedzenia w pełnym składzie. Kilkoro Parlamentarzystów opowiedziało się później za kontynuacją sesji.

Debata przybrała nowy obrót, gdy Książę Kazimierz Sapieha, Marszałek Litwy-Białorusi zaproponował, aby jakiekolwiek kwestie odroczone przez dzisiejsze posiedzenie, rozstrzygnąć na nadzwyczajnym posiedzeniu w przyszłym tygodniu – na przykład w sobotę.

W obliczu powszechnych próśb o odroczenie sesji, Pan Stanisław Małachowski, Marszałek Sejmu, zwrócił się do Rządu z propozycją przerwy w obradach do dnia następnego.

Nieco później, Pan Tadeusz Korsak, poseł z Wilna poprosił Pana Stanisława Małachowskiego, Marszałka, aby przed odroczeniem przyjął od niego pewien projekt. Po tym jak Marszałek przejął dokument, członkowie Rządu zbliżyli się do tronu, a przez usta Księdza Hugona Kołłątaja, Wiceministra Kancelarii Polski-Ukrainy, sesja została odroczona do dnia następnego na zwykłą godzinę.

American student's style

With The President absent, both The Cabinet and the Speaker of the Houses of Confederation were present at the usual starting hour in the House of Representatives, but the number of Representatives was astonishingly low, barely a dozen. Hence, Representative Adam Szydłowski from Mielnik requested the Speaker Stanisław Małachowski to suspend the session until tomorrow since, besides the small attendance, it was a mail delivery day. In opposition,

Senator Jacek Jezierski from Łuków appealed to Speaker Małachowski, expressing hope that the Representatives might gather after the mail dispatches are done, which is a common situation at the start of each session. Meanwhile, Representative Stanisław Niemcewicz from Brześć nad Bugiem moved for suspending the session, which was supported by a few attendees.

However, Senator Jacek Jezierski from Łuków insisted on the importance of the day's session due to economic matters pressing on the Finance Commission of The Union, concerning citizens long awaiting justice. As more Representatives arrived, Mikołaj Jasieński from Sandomierz called for order and the commencement of the session.

Lithuanian-Belarussian Speaker of the Confederacy Prince Kazimierz Sapieha suggested, that if it's about today's session possibly being delayed, thus affecting citizens awaiting justice, they could arrange an extraordinary session within the legislative week, promising that when the session reaches Lithuanian-Belarussian concerns, they could be immediately decided.

The chamber collectively urged Speaker Stanisław Małachowski to hold a vote on the adjournment, to which he, in turn, requested The Cabinet to suspend until the next day.

This month, Representative Tadeusz Korsak from Wilno asked Speaker Stanisław Małachowski to consider his draft proposal before adjourning. After receiving the proposal, The Cabinet approached the Throne and, through the voice of Under Secretary of State Hugo Kołłątaj from Poland-Ukraine, the session was adjourned until the next day.

Stay tuned for further updates on the next day's session. It's crucial to keep in mind that these 18th-century proceedings, while historic, reflect a time when even mail delivery could delay the political processes of an entire nation. This reminds us of the fragility and complexity of government work, even in the earliest days of modern democracy.

Osoby wymienione

Mikołaj Jasieński, poseł z Sandomierza (1790-1792) (geneal.); Jacek Jezierski, senator kasztelan z Łukowa (1775-1795) (geneal.); Hugo Kołłątaj, wiceminister kancelarii Polski-Ukrainy (1791-1793), referendarz Litwy-Białorusi (geneal.); Tadeusz Korsak, poseł z Wilna (1790-1792), sędzia ziemski z Wilna (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.);
Stanisław Niemcewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1790-1792), starosta rewiatycki (geneal.); Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Celestyn Sokolnicki, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania (geneal.); Adam Szydłowski, poseł z Mielnika (1790-1792), starosta z Mielnika (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 312)

Językiem polskiego studenta

Deklaracja dotycząca interesu rodziny Ożarowskich w sprawie majątku Byszewa

W dniu dzisiejszym Wysokie Izby podjęły decyzję w sprawie majątku Byszewa, który należy do Stanisława i Anny z Bromniewskich Ożarowskich. Po przeprowadzeniu odpowiednich rewizji uznano, że majątek powinien zostać zwrócony prawowitym właścicielom. Z tego względu Izby skierowały sprawę do Trybunału Koronnego w Lublinie, aby niezwłocznie zadecydował o zwrocie majątku rodzinie Ożarowskich z pominięciem wszelkich nieuzasadnionych roszczeń, które mogły wystąpić na skutek wcześniejszych transakcji. Jeśli chodzi o pozostałe roszczenia Ożarowskich oraz M. Sobolewskiego, kasztelana warszawskiego, Izby zdecydowały, że będą one rozpatrywane przez Komisję Skarbu Koronnego, bez ingerencji w sprawy dotyczące weksli.

American student's style

Declaration Regarding the Byszew Estate in Favor of the Ożarowski Family

News from the political front: Congress just made a move that rewrites a financial wrong. We're talking about the Byszew Estate case involving the Ożarowski family. The lowdown: Congress, with a nod from Mr. President, has officially ordered that Stanisław and Anna Ożarowski should get their ancestral digs back—lock, stock, and barrel. The order is reigning in a little chaos and controversy that cropped up from previous shifty deals.

To make sure this isn't just talk, they've kicked the case over to the Lublin Crown Tribunal to expedite the land being returned to the Ożarowskis. And guess what? This isn't some ‘wait your turn’ kind of thing. The tribunal's got its marching orders to prioritize this case, dismissing any shady claims that have come out of the woodwork due to those past deal shenanigans.

But hold up, there's more: any claims the Ożarowskis have that come from a separate general issue, as well as the claims of one Maciej Sobolewski—a laurelled Senator from Warsaw—have been ordered to settle their beef without impacting the case focused on bond obligations. That's Congress for you—dealing out justice and keeping the treasury's hands clean for matters it should legitimately handle.

Osoby wymienione

Józef Ossoliński, senator wojewoda z Podlasia (1774-1774) (geneal.);
Maciej Sobolewski, senator kasztelan z Warszawy (1780-1794), pisarz ziemski i grodzki z Warszawy (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 313)

Językiem polskiego studenta

Rekomendacja dla Komisji Skarbu Polsko-Ukraińskiego

W dniu dzisiejszym, podczas obrad parlamentarnych, Pan Prezydent przy pełnej aprobacie Wysokich Izb wydał zalecenie deputacji do zbadania spraw działania Komisji Skarbu Polsko-Ukraińskiego. Nakazano zabranie się za rozstrzygnięcie trwającego konfliktu dotyczącego jazów na Narwi pomiędzy miastem Serock a szlachetnie urodzonym Kozłowskim. W celu rozwiązania sporu, Komisja ma obowiązek wydać ostateczny wyrok i dopilnować jego wykonania. Dodatkowo, odnośnie powiązanej sprawy uczynkowej będącej przedmiotem konfliktu między tymi samymi stronami, Rząd ma za zadanie rozsądzić ją w oparciu o obowiązujące prawo.

American student's style

Recommendation to the Polish-Ukrainian Treasury Commission

Hey fellow students, check this straight outta the historic Congress! The President, with the blessing of both Houses of Congress, is putting his foot down on the Treasury Commission's desk over a legal tussle between the city of Serock and the noble-born Kozlowski. It's all about rights to use the Narew River. The big man's clear: he wants a final judgement and he's not taking no for an answer. The property dispute between these parties? Well, that's gotta be settled by the book. So that's the story: stay tuned for more from yesterday's Congressional action!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 314)

Językiem polskiego studenta

Regulacje dotyczące lenn w Litwie-Białorusi

Wysokie Izby Parlamentu uchwalają utrzymanie dotychczasowej natury lenn w Litwie-Białorusi. Zgodnie z aktem unii, prawem litewsko-białoruskim oraz konstytucjami z lat 1661 i 1677, również późniejszymi ustawami, lenna te pozostają równoważne dobrami ziemskimi. Ponadto wszystkie lenn, które od unii do dzisiaj przekształcono w dobra dziedziczone na mocy odrębnych ustaw sejmowych, zostają ostatecznie uznane za nieruchomości dziedziczne.

American student's style

Conditions Regarding Fiefs in the Grand Duchy of Lithuania:

Today in Congress, we addressed the issue of feudal estates in Lithuania-Belarus. Drawing on the union act, the Lithuanian-Belarusian statute, and previous constitutions from 1661 and 1677 that equate fiefs with land estates, these estates have been confirmed and protected under the same properties. Moreover, estates that have been converted from fiefs to hereditary properties since the union through specific congressional constitutions have now been officially declared as hereditary lands.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 315)

Językiem polskiego studenta

Przekazanie do oceny przez Asesorię Wielkiego Księstwa Litewskiego określonej kwestii

Na posiedzeniu Parlamentu omawiano sprawę nieruchomości przypisanych Michałowi Pruszanowskiemu na mocy ustawy z 1775 roku, których status lenny został zakwestionowany. W związku z tym, Pan Prezydent wraz z Wysokimi Izbami postanowili przekazać sprawę do oceny przez Asesorię Litwy-Białorusi. Jednocześnie zalecono miejscowym instygatorom (prokuratorom) Litwy-Białorusi, aby dopilnowali wykonania niniejszego postanowienia w ich sądach.

American student's style

Referral to the Assessory of the Grand Duchy of Lithuania Regarding the Circumstances Outlined Below

In today's Congressional sessions, a debate surfaced about the status of certain properties in what is now Lithuania-Belarus, particularly the Casimir Sloboda, Kuzmiche and Pokalice estates, located in the (former) Rzeczyca county. These lands, confirmed eternally to Michał Pruszanowski, a local county judge, by the 1775 constitution, came into question concerning their original feudal nature.

As such, The President and the fellow confederated Houses of Congress have decided to send this matter for review to the Assessory of Lithuania-Belarus. Furthermore, they urge the born instigators of the Lithuanian-Belarussian Grand Duchy to ensure diligent follow-through with this act in our Lithuanian-Belarussian courts.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);
Michał Pruszanowski, sędzia ziemski z Rzeczycy (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 316)

Językiem polskiego studenta

Odsyłanie sprawy szlachcica Strońskiego z wybitnym Pawłem Popielem, senatorem kasztelanem z Sandomierza do Komisji Skarbu Koronnego.

Parlament Unii Polska-Ukraina i Litwa-Białoruś, pod przewodnictwem marszałka sejmu, z uwagą rozpatrzył konflikt pomiędzy szlachcicem Strońskim a wielmożnym senatorem kasztelanem z Sandomierza, Pawłem Popielem. Na wniosek deputacji powołanej do zbadania pisemnych świadectw i dokumentów, Wysokie Izby postanowiły przekazać sprawę do ostatecznego rozstrzygnięcia Komisji Skarbu Koronnego. Rzecz jasna, oczekuje się, że wyżej wymienione organy rozwiążą tę kwestię z należytą starannością i sprawiedliwością, uwzględniając interesy obu stron konfliktu.

American student's style

Referral of the Nobleman Stroński's Case to the Esteemed Paweł Popiel, Senator Castellan of Sandomierz, for Final Judgment by the Polish-Ukrainian Treasury Commission

Hey there, fellow knowledge-seekers! Here’s the skinny from yesterday’s session in our 18th-century Congress. The President, with the agreement of both Houses, has handed off this stew involving a nobleman named Stroński to a hotshot Senator Castellan from Sandomierz, one Paweł Popiel. Looks like they want the Treasury Commission to untangle this mess and deliver the final verdict.

It's like when the big guns delegate to a special committee to sort out a financial dispute. Popiel and his team need to dig into it and hammer out a solution. Let’s hope they can balance the scales of justice without tipping anyone’s coffers over!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);
Paweł Popiel, senator kasztelan z Sandomierza (1784-1795) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 317)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie do Komisji Skarbu Polsko-Ukraińskiego.

Wysokie Izby Parlamentu, po rozpatrzeniu sprawozdania delegacji ds. rewizji Komisji Skarbowej, postanowiły zobowiązać Komisję Skarbu Polsko-Ukraińskiego do wypłaty sumy, jaką uzyska się z opłaty za nadzór nad targami w mieście Skaryszew, po przedłożeniu stosownych dokumentów potwierdzających jej wysokość.

American student's style

Recommendation to the Polish-Ukrainian Treasury Commission

In today's Congressional proceedings, a new law was passed which calls for the Polish-Ukrainian Treasury Commission to issue payment from the revenue tax dedicated to the city of Skaryszew. The commission must carry out the payment upon presentation of receipts by the city. This reflects an ongoing effort by Congress to ensure local municipalities like Skaryszew are adequately funded. It appears the union is placing emphasis on financial accountability with this requirement for documentation when granting funds. This action is a sign of an attentive government, keeping an eye on resource allocation within the country.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 318)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie Komisji Skarbu Litwy-Białoruś dotyczące rozliczeń finansowych

Na wczorajszym posiedzeniu Wysokich Izb Parlamentu omawiano rekomendacje Komisji Skarbu Litwy-Białoruś odnośnie do dokonania rozliczeń zatwierdzonych przez ustawodawstwo z lat 1768, 1775 i 1776, związanych z funduszami przyznanymi na starostwa i domeny królewskie. Biorąc pod uwagę również wyższe sumy niż te określone w konstytucjach, Skarbowi Litwy-Białoruś zlecono przeprowadzenie sesji sądowych celem rozwiązania kwestii finansowych. Komisja ma przedstawić rozliczenia Panu Prezydentowi oraz Parlamentowi w ciągu trzech miesięcy. Litewsko-białoruscy instygatorzy mają przyspieszyć cały proces rozliczeniowy majątku publicznego.

American student's style

Recommendation of the Treasury Commission of Lithuania-Belarus

In our latest dispatch from the Congress, the Treasury Commission of Lithuania-Belarus is on deck, working to button up some loose ends from the legislation dating back to 1788, 1785, and 1786. They're honing in on the numbers: the funds assigned to various state lands and royal properties. The main point? They're unveiling the sums that are over and above those early legislations, the cash that's still on the table or already paid out.

The Commission's got a tight deadline set by Mister President with the full backing of The Union. They've got three months to do a deep dive into the finances and report back to Congress. Bottom line, they're green-lit to hold special judicial sessions to hash it all out. And they're lighting a fire under the officials and attorneys of Lithuania-Belarus, telling them to get a move-on since this case affects the whole public treasury. Let's keep our eyes peeled to see if the numbers add up and how this unfolds.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 319)

Językiem polskiego studenta

Uwagi dotyczące miasta Bojanowa

Drodzy Czytelnicy, w naszej Unii Polsko-Ukraińsko-Litewsko-Białoruskiej istotne decyzje znowu zapadły! Marszałek Małachowski i marszałek Sapieha prowadzili obrady Parlamentu, gdzie z uwagi na tragiczny pożar, który dosięgnął miasta Bojanowa w Zachodniej Polsce, Wysokie Izby zdecydowały o przyjęciu specjalnego aktu. Pan Prezydent z Rządem mają za zadanie wesprzeć mieszkańców tej społeczności.

Rząd ma na celu złagodzić ich sytuację ekonomiczną, proponując odpowiednie obniżki podatków. Niezwykle istotne, żeby poszkodowani mogli prowadzić swój biznes bez dodatkowych opłat, choćby w formie tymczasowych ulg. Przypomnijmy, że Bojanowo znane jest z aktywności fabrykanckiej, więc służy to naszemu wspólnemu dobru. Szerzy się solidarność narodowa - mieszkańcy, którzy stracili domy, będą mogli bez opłat czynszowych prowadzić działalność w każdym mieście Unii. To wzorowane na dotychczasowych rozwiązaniach dla Leszna.

Oto nasz współczesny przykład, jak znaczące wyzwania stanowią szansę dla wykazania jedności i wsparcia działu rządowego dla poszczególnych społeczności naszego bogatego w różnorodność kraju. Bądźmy zatem otwarci i gotowi nieść pomoc tam, gdzie los pokazał swoje, nie zawsze łaskawe oblicze.

American student's style

Relief for the Town of Bojanowo

Heads up, folks! The little town of Bojanowo in West Poland got hit hard by a blaze that left its folks without homes or businesses. So, Mr. President (backed by Congress) is stepping up. He's asking the Treasury Department to brainstorm ways to lighten the tax load for these folks so they aren't forced to abandon ship. They're taking cues from the relief efforts for the town of Leszno—tax cuts proportionate to the damage and losses they've suffered. Plus, until these unlucky townspeople can rebuild their own digs, they've been given the green light to set up shop and practice their trades in public areas across our nation, without having to cough up the usual fees to the guilds. That's the word from the top, aimed at getting Bojanowo back on its feet.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 15.06.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie