Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

piątek, 10 czerwca 1791 « sobota, 11 czerwca 1791 » wtorek, 14 czerwca 1791

Opublikowano akt (Volumina Legum, 305)

Językiem polskiego studenta

Wskazówki dla Marszałków Sejmu Unii względem wypłaty zobowiązań finansowych i priorytetów zatrudnienia

W dniu dzisiejszym Wysokie Izby Parlamentu - z udziałem przedstawicieli zarówno Polski-Ukrainy, jak i Litwy-Białorusi - przyjęły akt prawny, który zobowiązuje Marszałków obu krajów do wypłaty zaległych trzymiesięcznych wynagrodzeń dla pracowników niższego szczebla, zaangażowanych wcześniej w pracę przy deputacji korekcyjnej oraz w sprawach związanych z rejestrami ziemskimi. Suma wypłat ma być równa kwocie, jaką już otrzymali podczas bieżącego posiedzenia Sejmu. Narzucono także obowiązek przedstawienia Panu Prezydentowi oraz odpowiedzialnym za rejestry strażnikom listy tych pracowników wraz z informacją o stażu pracy i wcześniejszej służbie - celem ich priorytetowego zatrudnienia w przyszłych kancelariach straży i komisji policji.

American student's style

Orders for the Speakers of Congress and the Confederation of Both Nations

In the latest from the halls of Congress, Speakers have been tasked with a financial directive. There’s a mandate for them to issue treasury notes from the coffers of both the Polish-Ukrainian and Lithuanian-Belarusian states. These are to cover the back pay owed to junior staff who previously labored on legal revisions and land registry matters. Nailed down payments will mirror those dispensed during the current session.

Additionally, the instruction compels them to present the President and the guardians of the register with a list of these subordinates, sorted by seniority and length of service. It’s a strategic move: prioritizing these workers for future placements within the secretariats of guardianship and the police commission. It’s all about ensuring allegiance and experience are rewarded—which, frankly, sounds a lot like how political appointments work back home.

Stay sharp and stayed tuned for more legislative jargon decoded and translated into plain English right here.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 306)

Językiem polskiego studenta

Przedłużenie terminu sporządzania księgi ziemskiej

Wysokie Izby Parlamentu przyjęły akt dotyczący wydłużenia terminu sporządzenia księgi ziemskiej - dokumentu mającego na celu zinwentaryzowanie ziem w zakresie Unii. Z uwagi na wyznaczony wcześniej termin sejmików deputackich na 14 lutego 1792 roku i konieczność zapewnienia komisjom porządkowym odpowiednich warunków do ukończenia prac, postanowiono przedłużyć czas na przygotowanie wspomnianej księgi do końca listopada bieżącego roku. Księgi ziemskie powinny być sporządzone zgodnie z przepisami we wszystkich województwach, ziemiach i powiatach kraju Unii. Wprowadzenie przejrzystego rejestr ziem jest elementem procesu modernizacji i usprawnienia zarządzania zasobami ziemskimi w Polsce-Ukrainie, na Litwie-Białorusi oraz Łotwie.

American student's style

Extension of Time for Land Registry Compilation

In today's legislative session, Congress established a new deadline for completing the land registry, a crucial project for The Union's administrative order. Initially set for the end of July this year, the term has been extended to the last day of November, allowing local congresses of states and counties more time to finalize their records. This registry is expected to play a significant role in land management and legislation, and the postponement indicates a commitment to thoroughness over haste in governance. Meanwhile, local representatives and senators are to convene on February 14, 1792, to discuss next steps and further organizational matters.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 307)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie Komisji Skarbu Litwy-Białorusi

W dniu dzisiejszym Parlament Unii, z uwzględnieniem wniosków Komisji Skarbu Litwy-Białorusi, zatwierdził wypłatę zaległej pensji dla Christiana Wilhelma Friczego, subalterna Rady Nieustającej, oraz dla innych jej członków, którym wypłacił z własnej kieszeni sumę 19,724 złotych polskich. Zalecenie to zostało poparte opinią deputacji skarbu litewsko-białoruskiego i ma być niezwłocznie zrealizowane z remanentów tego regionu.

American student's style

Recommendation of the Treasury Commission of Lithuania-Belarus

In today's session, Congress issued a recommendation for the Treasury Commission of Lithuania-Belarus to urgently settle overdue pension payments. Christian Wilhelm Fricze, an undersecretary from the Permanent Council, has fronted a considerable sum of 19,724 Polish gold coins out of his pocket. These payments are not only for himself but also for other undersecretaries who have similarly been dipping into their funds to keep things afloat. After a thorough inspection and report by the Lithuanian-Belarussian Treasury delegation, the Treasury Commission is to reimburse these amounts forthwith. Stay tuned, folks—our Representatives are making sure everyone gets their due, even in the complex bureaucracy of the Union's government!

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 308)

Językiem polskiego studenta

Ustanowienie delegacji do określenia dochodów i wydatków w skarbach obu krajów oraz przygotowanie projektów dla zapewnienia odpowiedniego budżetu państwa

W odpowiedzi na niezbędną potrzebę zabezpieczenia środków publicznych, aby ważne wydatki miały solidną podstawę finansową, Pan Prezydent wraz z Parlamentem Unii wyznaczył delegację, składającą się z:

  • z Senatu,
  • z Zachodniej Polski,
  • z Wschodniej Polski-Ukrainy,
  • z Litwy-Białorusi.

Delegacja ta, po uzyskaniu niezbędnych informacji od komisarzy finansowych i po konsultacji z odpowiednimi magistraturami, ma przygotować szczegółowy plan dochodów i wydatków zarówno stałych, jak i niestałych. Następnie w oparciu o pilne potrzeby finansowe, ma opracować projekty zdolne do zapewnienia wystarczających przychodów publicznych, które zostaną przedstawione Panu Prezydentowi i Parlamentowi w poszczególnych projektach na najbliższy tydzień ekonomiczny do rozpatrzenia.

Projekt dotyczący urządzeń lokalnych zostanie omówiony jako pierwszy.

American student's style

Appointment of a Delegation to Assess the State of Revenue and Expenditures in the Treasuries of Both Nations and to Formulate Proposals for Ensuring Adequate Public Funds

In a significant move for financial oversight, Mister President and the Houses of Congress of The Union have recognized the need to provide for the nation’s treasury, assuring that essential expenditures have a secure source of funds. A selected delegation is tasked with this responsibility, comprising notable figures from the Senate, as well as the Representative Houses from various states and counties of the Union – including noted individuals from West Poland, East Poland-Ukraine, and Lithuania-Belarus.

The assignment for this delegation is to collaborate with the treasury commissioners and the local governing bodies responsible for making expenditures to devise a detailed plan for managing and organizing both permanent and temporary expenses. They will match the scale and order of these outlays with the unavoidable need for funding, preparing projects capable of replenishing the public revenue to meet these necessities.

The assembled work will result in individual proposals for each type of project, which will be submitted to Mister President and the Houses of Congress during the upcoming fiscal week for decision-making. Among these, the project concerning the management of certain state-managed properties will be given priority.

Osoby wymienione

Fabian Cholewski, poseł z Różana (1788-1792), sędzia ziemski z Sochaczewa (geneal.); Zygmunt Grabowski, poseł z Wołkowyska (1790-1792), krajczy Litwy-Białorusi (geneal.); Franciszek Grocholski, poseł z Bracławia (1788-1792), miecznik Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Konstanty Plater, senator kasztelan z Trok (1790-1793) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Prot Potocki, senator wojewoda z Kijowa (1791-1795), starosta z Guzowa (geneal.); Walenty Rzętkowski, poseł z Gostynina (1790-1792), podczaszy z Gostynina (geneal.);
Maciej Sobolewski, senator kasztelan z Warszawy (1780-1794), pisarz ziemski i grodzki z Warszawy (geneal.); Celestyn Sokolnicki, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania (geneal.); Michał Strasz, poseł z Sandomierza (1788-1792), podsędek ziemski z Radomia (geneal.); Tomasz Wawrzecki, poseł z Brasławia (1788-1791), wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1791-1795), podkomorzy z Kowna, chorąży Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Zajączek, poseł z Podola (1790-1792), pułkownik wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Michał Zenowicz, poseł z Połocka (1790-1792), syn podkomorzego z Połocka (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 309)

Językiem polskiego studenta

Ustanowienie prawa posiadania wieczystego nad czterema dworami w Łopatynie

Dzisiejsze posiedzenie Parlamentu zaowocowało uchwaleniem ustawy potwierdzającej przejście czterech dworów w Łopatynie z rąk dziedzicznych do wieczystego posiadania. Transformacja ta została pełnoprawnie zatwierdzona przez Komisję Skarbu Litwy-Białoruś. Wysokie Izby jednogłośnie przyjęły i potwierdziły prawidłowość tej operacji, umożliwiając tym samym stabilną i długoterminową administrację nad wspomnianymi nieruchomościami.

American student's style

Confirmation of the Conversion from Hereditary to Perpetual Estate in Łopatyn

In today's session, the Congress of The Union of Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus solidified a big win for property rights. The act fully approves and confirms the conversion of four estate farms in Łopatyn, from hereditary ownership to perpetual estate—a fancy way of saying, these properties can be held forever. The shift was polished off by the Treasury Commission of the Lithuanian-Belarusian State, so people in Łopatyn, you can finally breathe a sigh of relief and feel secure about your land staying in the family for generations to come. This is a landmark decision for property holders in the Union, sending a powerful message about the stability and sanctity of private ownership.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 310)

Językiem polskiego studenta

Utwierdzenie sumy 100 tysięcy złotych polskich na starostwie Krasnosielskim

Parlament Unii Polska-Ukraina i Litwa-Białoruś przyjęli akt prawny dotyczący przeznaczenia 100 tysięcy złotych polskich jako dożywotniej renty dla potomków Tadeusza Burzyńskiego, senatora i wojewody z Mińska. Środki te mają być wypłacane z tytułu starostwa Krasnosielskiego w regionie Mińsk. Uznanie to zostało przyznane ze względu na niepodważalne zasługi Burzyńskiego, a przede wszystkim za jego znamienite pełnienie funkcji posła przy dworze brytyjskim. Decyzję tę wspólnie zatwierdzili Wysokie Izby Parlamentu oraz Pan Prezydent, zgodnie z prerogatywami współczesnej Unii.

American student's style

Confirmation of the Allocation of 100,000 Polish Gold Coins for the Krasnosielsk Starosty

In today's Congressional session, we locked in a princely sum of 100,000 Polish gold coins to bankroll a lifetime stipend for the descendants of Tadeusz Burzyński, a senator and regional governor from Minsk. This hefty trust fund will be tethered to the Krasnosielsk estate, nestled within the Minsk state. Kudos to Mr. Burzyński for his meritorious acts, especially his commendable diplomacy at the English court – we've got the President’s thumb-up on this one, with a unanimous cheer from both Houses of Congress.

Osoby wymienione

Tadeusz Burzyński, senator wojewoda z Mińska (1770-1773) (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 311)

Językiem polskiego studenta

Ustawa zabezpieczająca sumę 200 tysięcy złotych polskich na starostwie Bystrzyckim

Parlament Unii, stosując się do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczeń finansowych na starostwach, wydał decyzję o zabezpieczeniu kwoty 200 tysięcy złotych polskich na starostwo Bystrzyckie. Jest to działanie zgodne z prawem, wyłączającym spod rozstrzygania przez trybunały kwoty obiecane w dekretach ostatecznych. Wysokie Izby potwierdziły, iż wspomniana suma zostanie wniesiona i zabezpieczona na rzecz wspomnianego starostwa.

American student's style

Securing a Sum of 200,000 Polish Goldens in the Bystrzyca Estate

In the latest turn of events in our Congress, a legislation has been adopted to secure the significant sum of 200,000 Polish Goldens on the Bystrzyca Estate. This move aligns with the current assembly's established law concerning the allocation of funds to estates, which notably excludes sums promised by final decrees of courts from under adjudication. It's like setting aside a big chunk of change to make sure a specific estate in our collective Union stays financially protected. This fiscal strategy ensures that such estates, which are essentially like sprawling country properties, remain solvent and financially fortified against legal disputes regarding promised funds. So, it's basically like the government ensuring one of its cool old historical buildings has enough cash to keep it running smooth. A prudent financial move, if you ask me!

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 17.06.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie