Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

piątek, 27 maja 1791 « sobota, 28 maja 1791 » poniedziałek, 30 maja 1791

Opublikowano akt (Volumina Legum, 291)

Językiem polskiego studenta

Deklaracja tymczasowa dotycząca procesów i sądów

W związku z brakiem ustaleń na temat wyboru sędziów i organizacji sądów ziemskich pierwszej instancji, Pan Prezydent wraz z Parlamentem postanowił, iż do czasu kolejnych uchwał sejmowych, sądy w Polsce-Ukrainie oraz Litwie-Białorusi powinny działać na dotychczasowych zasadach. Pomimo ustalenia jednolitego terminu wyboru deputatów na trybunały, w Zachodniej Polsce trybunał nie odbędzie się w najbliższych miesiącach. Aby proces prawny nie doznał opóźnień, określono, że wnioski o wydanie dekretów egzekucyjnych należy składać do właściwego sądu ziemskiego lub grodzkiego. Również obywatele mają prawo wyboru zastępców sędziów ziemskich lub grodzkich, jeśli zajdzie potrzeba, ale tylko do określonego prawnie czasu. Trwająca sesja Parlamentu rozpoczęta przez marszałka sejmu Polski-Ukrainy i marszałka sejmu Litwy-Białorusi ma na celu usprawnienie sądownictwa w obu krajach Unii.

American student's style

Temporary Declaration Regarding Legal Processes and Courts

In the latest from The Union’s Congress, they've hit a judicial pause button. A new regulation stipulates that since the criteria for selecting judges and defining territorial courts of first instance haven't been etched in stone, justice must not be stalled. Consequently, Congress, along with Mister President, have declared that current regional and district courts in Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus will temporarily operate under their existing terms — that is, until further congressional resolutions.

While local congresses have been tasked with selecting tribunal delegates and re-confirming those tribunals in both Polish-Ukrainian and Lithuanian-Belarussian states, the tribunal in West Poland won't convene just yet. To avoid justice delays, especially when enforcing decrees and processing ongoing cases, it’s been decided that any case fully adopted under the 1784 judicial laws can request an execution decree from the regional or district court responsible for the assets in question.

Additionally, in the event of a judge passing away or climbing the career ladder, citizens have the green light to pick a substitute until official appointments are back on track. It’s Congress as usual, but with a legal quick-fix to keep the wheels of justice turning.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 292)

Językiem polskiego studenta

Tymczasowe przepisy dotyczące komisarzy cywilno-wojskowych w Unii oraz urzędów ziemskich i miejskich w Litwie-Białorusi

W związku z ustalonym terminem wyboru komisarzy cywilno-wojskowych na 18 sierpnia, Pan Prezydent – za zgodą Wysokich Izb Parlamentu – przedłuża funkcję obecnych komisarzy cywilno-wojskowych w Polsce-Ukrainie oraz w Litwie-Białorusi aż do dnia 18 sierpnia 1792 roku. Komisarze mają obowiązek ustalić plan działania na okres przedłużenia swojej kadencji. Tym samym urzędy ziemskie i miejskie w Litwie-Białorusi zostają zachowane do czasu wyboru nowych sędziów ziemskich, przy zachowaniu swoich dotychczasowych obowiązków.

American student's style

Temporary Declaration regarding the Civil and Military Commissioners of Both Nations and Terrestrial and Municipal Offices in Lithuania-Belarus

In light of the designated time for the election of civil and military commissioners on the eighteenth day of August; The President, with the consent of Congress, extends the function of these civil and military commission members, currently constituted in Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus, until August eighteenth, 1792, with the obligation for them to arrange a complete schedule for this extension among themselves. Similarly, both terrestrial and municipal offices in Lithuania-Belarus will be retained until the election of terrestrial judges, with their customary duties maintained.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 293)

Językiem polskiego studenta

Tymczasowe warunki zarządzania kancelariami sądowymi w regionie mazowieckim

Sejm zajmował się sprawą organizacji pracy sądowej w regionie mazowieckim. Do tej pory zarządzanie kancelariami sądowymi było związane ze stanowiskiem pisarza, co powodowało różnorodne niedogodności dla obywateli. Pan Prezydent, uzyskawszy zgodę Wysokich Izb, zdecydował o tymczasowej zmianie w tym zakresie. Decyzją tą, aż do czasu wprowadzenia rozwiązania stałego przez kolejny akt Sejmu, zadania dotyczące zarządu kancelarii i otwierania ksiąg sądowych powierzone zostają miejscowemu podkomorzym ziemskim. Dzięki temu mieszkańcy regionu będą mieli szybszy i łatwiejszy dostęp do własnych dokumentów sądowych, co z pewnością wpłynie na zwiększenie efektywności i komfortu korzystania z usług sądowych.

American student's style

Temporary Regulation for Judicial Offices in the State of Mazovia

Hot off the press this Saturday, May 28, 1791 - There's been a shake-up in how the courts in the State of Mazovia handle their paperwork. Previously, it was all tied to the office of the local scribe. But now, The President and the Houses of Congress have agreed—until a more permanent law is passed—that to make life easier for the citizens, so everyone can access their own legal documents, the control of court records is being temporarily transferred to the local County Chamberlain. More updates to come as the situation develops, so stay tuned for the latest on how this plays out!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 294)

Językiem polskiego studenta

Ustawa o Sejmikach

Drodzy Czytelnicy, w dzisiejszym wydaniu przekazuję Wam przebieg oraz decyzje podjęte na sejmikach, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszej Unii. Sejmiki określają szczegółowy sposób wyborów do Parlamentu w naszych krajach Unii, czyli Polska-Ukrainie oraz Litwa-Białorusi.

Ustalono konkretne miejsca, w których mają odbywać się sejmiki. Jeśli miejsce to zostanie zniszczone, należy zgłosić tę okoliczność odpowiednim komisjom, które wskażą nowe miejsce na czas napraw. W każdym z miejsc sejmikowych będą znajdować się odpowiednie przygotowania do przeprowadzania porządkowego przebiegu sejmików, w tym specjalne miejsce dla koła porządkowego - centralny stół.

Określono również jasny harmonogram sejmików. Sejmiki elekcynne mają odbywać się co dwa lata w sierpniu, począwszy od 1792 roku, sejmiki deputackie i gospodarskie – corocznie w lutym, a sejmiki relacyjne – dzień po zakończeniu sejmików deputackich lub gospodarskich oraz po sejmach gotowych. Wszystkie sejmiki rozpoczynają się o godzinie dziewiątej rano.

Na sejmiki mają prawo przyjść wszyscy szlachetny urodzenia posiadacze ziemi, płacący podatki do Skarbu Unii, oraz tacy, którzy służą w wojsku i mają urlop od swoich komendantów. Wykluczeni są natomiast ci, którzy nie posiadają ziemi czy stosownego majątku oraz ci, którzy są kryminalnie notowani.

By zostać kandydatem do wyborów na urzędy, należy spełniać określone warunki – posiadający dziedziczne dobra i płacący podatki mają prawo kandydowania. Szlachta w służbie wojskowej może kandydować po sześciu latach służby.

Prawo do głosowania jest ograniczone dla tych, którzy są niepełnoletni, mają wytoczone sprawy karne lub nie posiadają wymaganego majątku. Wybór do funkcji publicznych, w tym poselskich, może być dokonany jedynie przez osoby obecne na sejmiku.

Przedstawiono również szczegółowy opis procesu wyborczego, w tym przysięgi jaką mają złożyć marszałek sejmikowy i asesorzy. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania procedur wyborczych, pod rygorem nieważności wyborów, oraz przewidziano kary za naruszenia zasad przebiegu sejmików.

Ciężar dowodu w przypadku oskarżeń o przestępstwa leży po stronie oskarżającego, który musi wykazać odpowiednią porękę w wysokości ewentualnej kary.

To ważki krok dla naszej Unii, który ma na celu uporządkowanie i usprawnienie procesu wyborczego, zwiększenie przejrzystości oraz zapewnienie sprawiedliwości w wyborze przedstawicieli narodu.

American student's style

Local Congress Procedures

Hey folks! Let's take a look at what just went down in the most recent session of our 18th-century Polish-Ukrainian-Lithuanian-Belarussian Congress. I've got the scoop on the regulations they've put into place concerning local congresses. Ready for a trip to the past with a twist of the present? Strap in, it's going to be an enlightening ride.

The Congress, which I'm going to refer to as the 'Congress' for simplicity, has established some hard and fast rules about where and when local congresses, known as 'sejmiks,' will happen.

First off, each 'sejmik' has got to go down in a specific town and at a set location within that town. Think of it as their version of a designated polling place. If by some twist of fate that location gets destroyed, the local commission is responsible for picking a new spot and getting the word out to the public.

As for timing, there's a clear schedule for the different kinds of 'sejmiks.' Some are biannual, others annual, and some are set up right after the main Congress sessions wrap up. These meetings have strict start times too – bright and early at 9 a.m. And just so no one's late, church bells ring half an hour before as a reminder. Pretty handy since smartphones don’t exist yet!

The Congress has also drawn up a guest list of sorts – defining who can show up and have a say. It includes all nobility that pay taxes to the national treasury from their land holdings. And sorry, no kids allowed – you gotta be at least 18 to participate.

Then they dive into the juicy stuff like how to pick representatives for different roles. It's pretty much like casting a vote for your local congressman today, except they use this whole system with colored balls and tables to nominate candidates. It's a little like a raffle mixed with an election – a neat old-school twist.

Of course, the Congress doesn't forget to list those who are barred from joining in – if you’re currently serving in the military, under 23, or not wealthy enough (tough crowd, right?), you're out of luck.

For the nitty-gritty rules, there's quite a bit about the organization of 'sejmiks,' including the proper way to elect officials and how to submit proposals. They even have a whole section on protocols for officers in charge and how they should swear in.

Now, here's where it gets real: the Congress doesn't mess around with law-breaking. They've laid out all kinds of penalties if things go south, like fines and prison time in a castle tower, if you interfere with the 'sejmik' proceedings. It's all about keeping the peace and making sure everyone plays fair.

Lastly, they've tacked on a catch-all clause that basically says, "These are the rules, and don't even think about adding new ones without going through us first."

So there you have it, friends – a little taste of Eastern European parliamentary flavor from the days of yore, with rules to keep the political wheels greased and turning smoothly. Keep it locked here for more throwback political edutainment!

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 295)

Językiem polskiego studenta

Księga Ziemian

Właśnie został przyjęty nowy akt prawny dotyczący rejestrów posiadających prawo głosu w obradach sejmików. Każdy kto posiada wnioskowania o prawo do udziału w sejmikach, musi być zarejestrowany w "Księdze Ziemian". Obowiązek ten dotyczy obywateli Polski-Ukrainy oraz Litwy-Białorusi.

Rejestrowanie odbywać się będzie w czterech kategoriach: parafie, dobra ziemskie, obywatele oraz dane podatkowe. To wszystko podług zestandaryzowanego systemu, który ma zapobiegać błędom i manipulacjom.

Odpowiedzialność za stworzenie korzystnej rejestracji leży na barkach komisji wojewódzkich i powiatowych, które muszą zebrać adekwatne dane przed ustalonym terminem. Jeśli komisja pominięcie kogoś kto ma ustalone prawo do głosu lub błędnie kogoś zarejestruje, może być pociągnięta do odpowiedzialności sądowej.

Książeczki będzie funkcjonować jako dowód uprawnień do głosowania na sejmikach. Jakkolwiek niedochowanie procedur przez posiadaczy praw wyborczych może skutkować karami podobnymi do tych przewidzianych za fałszywe deklaracje majątkowe.

Ponadto, nowy dziedzic czy zastawnik mają obowiązek zaktualizowania swojego statusu w rejestrze na dwa tygodnie przed zajmującym się sejmikiem, by zapewnić transparentność i legitność swojego głosu.

Ten akt przewiduje również surowe kary dla tych, którzy próbują wprowadzać w błąd co do swojej posiadłości w celu uzyskania praw wyborczych - mogą stracić swoją własność na owe prawo.

Zapewnienie dokładności "Księgi Ziemian" ma być ważnym krokiem w kierunku uniknięcia nadużyć wyborczych, a tym samym wzmocnienia demokratycznych struktur Unii. Pamiętajmy, że obowiązkiem komisji jest utrzymywanie "Księgi" na bieżąco oraz dostarczenie jej na sejmiki.

American student's style

The Landowners Registry Act

In the spirit of transparency and civic engagement, folks, Congress has just passed a stellar new act we're calling the "Landowners Registry Act," announced this Saturday, May 28, 1791. What's it all about? Glad you asked. Basically, if you're a landowner and want to have a say in state or local congresses, your name and property deeds have to be listed in a new registry. And it's not just a fancy list; it's a no-nonsense, official ledger that ensures only legit homeowners have skin in the game when it comes to voting.

So let's say you're a Polish-Ukrainian or Lithuanian-Belarussian citizen who holds property—it could be a sprawling estate or maybe just a cozy cottage. Your name gets recorded in this registry by the local commission of your respective state or county. They're drafting a meticulous, alphabetical list of all parishes, all properties within them, and all citizens who own these properties. Plus, they'll show the tax type and amount each citizen's forking over.

Now, what if you're pulling your weight, paying taxes, but somehow your name's missing from the big book? You've got a chance to fix that mistake by reaching out to the commission first, and if that doesn't solve it, you can take your case to the bigwigs in either the Senate offices of Poland or Lithuania-Belarus. On the flip side, if someone's name's there who shouldn't be, other landowners can call them out in the same offices.

This registry isn't just for show—it proves you've got the right to vote in local congresses. And don't worry about fees for registry extracts (your personal info snippet from the registry)—they're on the house.

Sons of landowners, undivided brothers, and lifelong leaseholders who also have a stake in this, need to show proof of ownership to the commissions so they can be included in this VIP list. This also applies to pledge holders who have a voting right. They better get their act together and show up with evidence of their paid taxes and property deeds before the local congress meets.

If someone's got land spread out in multiple states or counties, they have to shuffle paperwork across those areas too, just to verify they're paying taxes where due. As for those sneaky few who might try to pull a fast one and pretend to own land when they don't, the law's got a special "nope" for them: lose that land forever, buddy, and the courts will make sure it goes to the right person.

To wrap it up, these registries are like the guest list to the most exclusive club—the landowners' circle that gets to weigh in on local political decisions. It's all about making sure that when it comes to having a say, you're not just talking the talk, but walking the walk—with property deeds in hand! So, future landlords and lawmakers, make sure you've got your details sorted by June of this year.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 296)

Językiem polskiego studenta

Sejm konstytucyjny nadzwyczajny

Drodzy czytelnicy, w dniu dzisiejszym w Urzędzie Głównym Wysokich Izb minął kolejny dzień prac nad regulacjami, które zdecydowanie zasługują na uwagę z uwagi na swoje znaczenie dla przyszłości Unii Polsko-Ukraińsko-Litewsko-Białoruskiej. Oto co ustalono:

Na początku warto wspomnieć, że Sejm konstytucyjny nadzwyczajny, który ma za zadanie zajmować się kwestiami najważniejszymi dla naszego państwa, będzie obradował w Warszawie i będzie zwoływany co 25 lat. Najbliższe takie spotkanie zaplanowano już na 1816 rok, a prace tego sejmu nie powinny wydłużać się na tyle, aby kolidować z zwykłym Sejmem ordynaryjnym. Na te obrady przeznaczono nieco inne zasady, niż dotyczące okresowych spotkań parlamentu.

W dniach sejmu konstytucyjnego posłowie zarówno z Izby Poselskiej (Sejmu), jak i z Senatu będą mieli do omówienia projekty praw dotyczących zmian w strukturze konstytucyjnej Unii. To wprowadzające zmiany w najważniejszych korzeniach prawa, które dotyczą funkcjonowania państwa na najbardziej podstawowym poziomie. Projekty takie są najpierw czytane, a następnie poddawane dyskusji i ewentualnym modyfikacjom.

Deputacja konstytucyjna ma zwłaszcza na celu upewnić się, że żaden z projektów nie narusza praw umów międzynarodowych lub konstytucji. Gdyby jakiś projekt wchodził w konflikt z obowiązującym już prawem, deputacja wzywa wnioskodawcę do jego wycofania lub zmodyfikowania. Każde z zaproponowanych ustaw jest dokładnie analizowane pod kątem zgodności z istniejącymi walorami prawnymi naszej Unii.

Gdy chodzi o procedurę przyjmowania ustaw, wszystko sprowadza się do głosowania – najpierw jawnych głosów, a potem koniecznie sekretnych, nawet jeśli nikt tego nie zażąda. W każdym przypadku, kwestie są podejmowane przez większość głosów. Ponadto, każdy projekt musi zostać wyraźnie i jednoznacznie sformułowany, aby nie powodować niepotrzebnych nieporozumień.

W przypadku, gdy projekt zostanie odesłany do poprawki, Sejm nie jest zatrzymywany od debatowanie i decydowania nad kolejnymi projektami – prace nad innymi kwestiami mogą być kontynuowane równolegle.

Jeżeli projekty zostaną jednomyślnie zaakceptowane przez obie izby, a także przez Pana Prezydenta, nabierają mocy prawa. W przypadku gdy pojawią się różnice między stanowiskami, każde z nich będzie rozpatrywane indywidualnie, tak by dojść do konsensusu, który zostanie potwierdzony odpowiednią większością głosów Izby czy Senatu.

Ostatecznie, wszystkie projekty praw muszą być przegłosowane, podpisane przez odpowiednie delegacje i ogłoszone na początku kolejnego posiedzenia Sejmu. To zapewnia przejrzystość procesu legislacyjnego i umożliwia szybszą implementację nowych regulacji.

Szanowni czytelnicy, proces legislacyjny w naszej Unii jest skomplikowany, lecz dzięki temu także bardzo staranny – każdy detal ma swoje znaczenie. Do zobaczenia na kolejnych relacjach z dnia prac Parlamentu!

American student's style

Extraordinary Constitutional Congress

Greetings, fellow students and eager news-followers! Today, let's dive into the riveting realm of historic Polish-Ukrainian and Lithuanian-Belarusian laws with a zest of congressional chronicles. This just in - an extraordinary constitutional congress will take place in Warsaw, with the exception of circumstances expressed in the ordinary congress law, article I, points 2 and 3.

Keep your calendars in check, as this constitutional congress is called to order every 25 years. The first of its kind will coincide with an ordinary congress scheduled for 1816, starting on the first day of October.

As for the summoning methods and assurances of this constitutional congress, everything applicable to ordinary congresses under article II, points 2 and 3, will carry over. It’s a wrap no later than three months before the following regular ordinary congress.

The following articles from the law concerning ordinary congresses will stand strong for this constitutional assembly:

 • IV. Regarding congress members
 • V. Mandatory attendance of Senators, Cabinet members, and Representatives
 • VI. Personal safety of congress members
 • VII. Accusations towards Senators, Cabinet members, and Representatives
 • VIII. Congress commencement and procedures
 • IX to XII. Various aspects of congressional operations, including the selection of the Speaker and conduct until houses convene together

Upon the election of congressional judges, the following day shall kick-off readings of legislative project proposals submitted from the throne to the local congresses (state or county congresses). This includes readings on constitutional policy projects and administrative policy projects. Any Representative dropping a proposal gets an instant reading - no waiting line here.

The constitutional congress plays by the rules found in article XIII of the ordinary congress law, points 3, 4, and 5, for reference.

Since the main goal of the constitutional congress is to review and adjust the constitution, it falls to a constitutional committee to sort proposals. They're broken down into:

 • Projects relating to constitutional policy under the 'Government Act.'
 • Projects related to specific provisions and procedures of government authorities.

This committee holds the sacred duty of ensuring no proposal violates irremovable laws or pacts. Objections manifest in either complete retraction or modification suggestions. Should a proposer remain unconvinced by the committee's sage advice, it falls to the committee to assign the project to its relevant category, accentuating in their opinion any compliance with sacrosanct laws or the harmony of the proposal's contents.

Guidelines for ordinary congress committees, as per article XV of the law on ordinary congresses, points 10, 11, 13, and 14, also apply to this constitutional gathering.

Decisions at this congress will start with constitutional policy projects, and once those are done, it's onto administrative policy projects. Unlike my roommate deciding what to have for dinner, decisions here, if not unanimous, are determined by a simple majority vote, first openly then, by necessity, secretly – no exception, and if proposed by the President, it's automatically secret ballot.

Upon reading a project proposal and the constitutional committee opinion, the Speaker of Congress must ask the House for approval on the whole project. A single voice of dissent prompts an immediate vote on whether to adopt or amend the project. Squabbles about totally tossing a project will result in an immediate choice between completely rejecting or amending it.

If the proposal to ditch a project gains traction, then it's dealt with – it won’t be raised again during the same congress. If an amendment carries favor, the House steps through the procedures to either embrace the project in full or fine-tune it further.

Amended proposals re-enter the workflow without stalling other ongoing matters. They can interrupt and be decided upon again. Skipped over constitutional or administrative policy laws after formal passage in the House of Representatives are sent straight to the Senate. After review, if there's no consensus, the Senate votes – either sending it back for further discussion or declaring it law on the spot.

My politically savvy friends, the bustling of legislative proposals between the House and the Senate makes for an intricate dance of democracy. Dates matter, sessions matter, and by the end of it, an adopted law is signed by the Speaker alongside the constitutional committee members in the usual congressional conference room, and promptly announced within three days by the congressional secretary.

Session rules and voting from article XXI concerning ordinary congresses serve this extraordinary constitutional congress, with the variation that proposals made in the House won't be sent to the Senate by the Speaker.

As for other rituals and customs of this constitutional congress, these shall proceed as per the descriptions established by this very congress.

Wrapping up, whenever the Speaker wonders about the House's stance on any proposal or verbal recommendation, silent members are considered in agreement, while dissenters must vocally object. The Speaker appoints a staffer from the congressional office to maintain official records, which, after being sworn in and signed by the Speaker and secretary after every session, serve as the foundation for a well-organized congressional journal.

Stay informed, classmates, and watch history unfold in our classes and beyond!

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 297)

Językiem polskiego studenta

O sądach sejmowych

Drodzy Czytelnicy, pragnę podzielić się z Wami najświeższymi informacjami dotyczącymi obrad parlamentarnych w naszej Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi. W dniu dzisiejszym Wysokie Izby podjęły nową uchwałę regulującą kwestie sądów sejmowych. Oto najważniejsze ustępstwa:

Stopień sejmowej wagi:

 • Skład sędziowski: W składzie tych sędziów znajdować się będą 3 senatory oraz 24 posłów wybieranych z poszczególnych regionów kraju. Pozostali senatorowie będą mogli czynnie uczestniczyć w obradach, chyba że będą częścią rozpatrywanego sprawy.
 • Waga dowodów: W postępowaniach kluczowe będą jednoznaczne dowody – zeznania, odpowiedzi oskarżonego oraz autentyczne dokumenty. Wszystko to ma zapewnić sprawiedliwość i jasność wymiaru sprawiedliwości.
 • Wydano też wskazówki, w jaki sposób wyłaniać i uzupełniać skład sądu sejmowego, gdy husaria nie przewiduje wymaganego minimum sędziów.

Postępowania sędziowskie:

 • Jawność i publiczność obrad: Sądy sejmowe będą działać transparentnie, ich obrady są jawne i mogą być publicznie śledzone.
 • Obrona i reprezentacja: Oskarżonym zezwala się na samodzielną obronę lub wybór obrońcy, a w przypadku świadków – na ich konfrontację, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Równość wobec prawa: Każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania w sądzie, a w przypadku wątpliwości sędziowie powinni skłaniać się ku stronie oskarżonego.
 • Zasada nieosądzania za przestępstwa bez dowodów: Podkreślono, że nikogo nie można uznawać winnym bez wyraźnych dowodów, co jest fundamentalną zasadą każdego demokratycznego państwa.

Przepisy egzekucyjne:

 • Decyzje sądu: Po wydaniu wyroku przez sąd, jego egzekucja jest kierowana do Marszałków, aby zapewnić właściwą realizację prawa.
 • Ostateczność wyroków: Decyzje sądu są ostateczne i nie może ich zmienić żaden inny organ bez wystąpienia nowych dowodów.
 • Ekstrakcja akt: Wszystkie dokumenty związane ze sprawą będą chronione i dostępne do wglądu w ramach procedury sądowej.

Warto też podkreślić, że każdy sędzia przed przystąpieniem do działalności sądowniczej zobowiązany będzie złożyć przysięgę. W przysiędze tej zawarta jest m.in. klauzula o nieprzyjmowaniu zagranicznych pensji, obiektywizmie oraz zobowiązaniu do postępowania zgodnie z prawem i sumieniem.

Ustawa podkreśla, że intencją Unii jest zapewnienie najwyższej jakości procedur prawnych i sprawiedliwych rozstrzygnięć dla wszystkich obywateli. Przesłanie to jest zgodne z duchem nowoczesności, w której szanujemy podstawowe zasady demokracji i praw człowieka.

American student's style

Regulations on The Union's Congressional Courts

Hey folks, brace yourselves for a dive into recent legislative actions by The Union's Congress concerning none other than the Congressional Courts. You might want to grab a coffee because we're going to walk through the nitty-gritty of how these courts will function.

First off, The Union's Congressional Courts will now be comprised of 36 members. That includes 12 senators – who aren't involved in any government commissions – and 24 Representatives, equally picked from every region (Poland-Ukraine, Lithuania-Belarus, and Latvia) every two years. The magic number for any decision-making is a minimum of 15 seated members. Oh, and whoever is next in line according to seniority from the region where the congressional mace resides is going to run the show, landing the role of presiding judge.

If a case arises involving a member of the bench, that judge is benched - recused, to be precise. That also applies to situations where judges have a conflict of interest or personal stakes in the outcome of a case. But if these recusals mess with the court’s capability to function full-force with a 15-member quorum, the already gathered judges (minimum of 12) get to draw lots to fill in those absentee robes with dignitaries or officials from the Poland-Ukraine or Lithuania-Belarus Cabinets or other State's officers. And should that notion fail and they still can't patch the holes, Congress has the task to draw lots for a fresh batch of 36 judges. Those folks only get bench time if, and only if, the court calls for full attendance and no exceptions (excuses) are made for the selected individuals.

Now, what happens if a judge skips court duty when summoned? Simple - they can face two years of being barred from judicial acts unless they've got a good excuse like a legitimate illness. It's one of those "bring the doctor's note" kind of things.

The Court scribes, or National Referendaries, are going to dole out the info on all submissions, evidence, and appeals made by the parties involved. Basically, they will be the ones turning the courtroom dramas into meticulous paperwork.

As for the juicy stuff – the types of cases judged by Congressional Courts. We're talking crimes against the public, classified into two: those against the nation, and those against the highest government of The Union. We've got violence, public betrayal, and harming the public interest. One could face the music with anything from minor penalties to severe imprisonment, or even capital punishment, depending on how deep they swam into treacherous waters.

For cases where the rubber meets the road, such as schemes against national security, conspiracy to overthrow the government, or bribing officials at the highest level, the Court enforces strict judgment. Even roping in foreign forces without consent is a no-go, with a one-way ticket to lasting disgrace and potentially a scheduled meeting with the Grim Reaper.

Each court proceeding is to be a spectacle of transparency, open to the public eyes and ears with all dialogues in the national tongue. Literally everyone – save for some exceptional cases – is off the hook from being detained before a verdict is cast. This means less time behind bars and more time to prep for court unless you're part of a national crisis like a rebellion. However, if you happen to rally the military or townspeople into an uprising, hope you've said your prayers.

After the trial-de-jour, the judge in charge and two others from different regions ink the verdict, which then becomes binding. Quick recap: accusations need concrete evidence like witness testimonies or confession. In a toss-up scenario, the judge sides with the defendant. Then, upon the dropping of the gavel, the National Marshals get the cue to execute the orders of the court.

Last but not least, every judged member swears an oath before The President or The Union's Congress, swearing off foreign payoffs and committing to intentions purer than snow – justice, truth, and upholding the law without a hint of bias or bribery.

Bottom line? The Union's Congressional Courts are not the place for partiality or under-the-table dealings; they're nests for justices' eagle eyes, aligned with an ironclad loyalty to the Union, the law, and the pursuit of unbiased justice. Let justice be served!

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 298)

Językiem polskiego studenta

Sędziowie sejmowi wybrani w roku 1791

Dzień dobry, drodzy czytelnicy! Przedstawiam wam zestawienie wybranych niedawno sędziów na Sejmie, które to wybory odbyły się w dniach ubiegłego tygodnia i zostały ogłoszone w sobotę, 28 maja 1791 roku. Oto pełna lista nowo obranych przedstawicieli prawa zarówno ze strony senatu, jak i stanu rycerskiego, czyli Izby Poselskiej.

Z Wschodniej Polski-Ukrainy otrzymaliśmy takie personalia jak Panowie Tomasz Sołtyk, Franciszek Żeleński, Symeon Szydłowski oraz Adam Rzyszczewski.

Reprezentanci Litwy-Białorusi to m.in. Książę Ignacy Massalski, Książę Stefan Giedrojć, Kazimierz Plater, Franciszek Chomiński.

Z kolei Zachodnia Polska przedstawiła takich senatorów, jak Franciszek Czapski, Józef Moszczeński, Antoni Kossowski czy Antoni Lasocki.

Ze strony poselskiej z Wschodniej Polski-Ukrainy wyselekcjonowano Antoniego Mikułowskiego, Kajetana Proskurę, Waleriana Strojnowskiego i innych szanownych posłów.

Z kolei delegaci Litwy-Białorusi obejmują Kaspra Czyża, Tadeusza Korsaka, Jana Nagurskiego oraz Michała Zdzitowieckiego i wielu innych.

Ostatecznie, z Zachodniej Polski do Izby Poselskiej trafili Jan Potocki, Maksymilian Zielonacki, Kazimierz Biernacki, Marceli Poniński, a także niektórzy inni przedstawiciele.

Podsumowując, Wyższe Izby Parlamentu zaktualizowały swój skład, wybierając szereg osobistości, które będą dbać o prawidłowy przebieg obrad i decyzji podejmowanych na rzecz Unii. Tego typu wybory mają istotne znaczenie dla praworządności, rozstrzygnięć sejmowych oraz dalszego kształtowania naszego wspólnego państwa.

Zachęcam was do zapoznania się z pełnymi profilami wybranych sędziów, o czym z pewnością będziecie mogli przeczytać w nadchodzących wydaniach naszej gazety. Stawiamy na przekaz rzetelny i dostarczamy informacje prosto z izb parlamentarnych. Do przeczytania!

American student's style

Judges of the Congress Elected in the Year 1791

Hey folks, let's dig into the latest from the 1791 sessions of Congress in The Union. This weekend, the Houses of Congress announced a list of newly minted judges. These individuals are positioned to uphold the law and they hail from all over—spanning from West Poland to Lithuania-Belarus.

From East Poland-Ukraine:

 • Mr. Tomasz Sołtyk, a senator-castellan from Wiślica.
 • Franciszek Żeleński, another senator-castellan, this time from Biecz.
 • Symeon Szydłowski, adding to our senator-castellan crew, from Żarnów.
 • Adam Rzyszczewski, and you guessed it, also a senator-castellan, but from Lubaczów.

From Lithuania-Belarus:

 • Prince Ignacy Massalski, a senator who's also a bishop from Vilnius.
 • Prince Stefan Giedroyć, maintaining the holy trend, another senator-bishop from Samogitia.
 • Kazimierz Plater, who breaks the mold as senator-castellan from Troki.
 • Franciszek Chomiński, mixing things up as a senator-voivode from Mstislavl.

From West Poland:

 • Franciszek Czapski, bringing us back to senators who are voivodes, from Chełmno.
 • Józef Moszczeński, senator-castellan representing Łądu.
 • Antoni Kossowski, another senator-castellan from Inowłodz.
 • Antoni Lasocki, and yes, another senator-castellan, from Gostynin.

Representing the knights:

From East Poland-Ukraine:

 • Antoni Mikułowski, a writer of land court records from Radom, Representative from Sandomierz.
 • Kajetan Proskura, a head of the Tuczapski district, Rep from Kyiv.
 • And the list goes on... but you get the idea.

Each of these appointees represents the legislative districts from their respective areas. It's not just a matter of nobility; there are also folks from the knighthood stepping up to serve as Representatives for their constituencies in the Lithuanian-Belarussian State Congress and other state congresses.

Some represent West Poland, while others come with credentials from as far and wide as Velikie Luki and Mozyr. They're the new kids on the legal block, judged by their peers to be up to the task of ensuring justice and order in The Union. Keep an eye on these names, as they might just be presiding over future legislative matters and shaping up our laws.

Osoby wymienione

Kazimierz Biernacki, poseł z Kalisza (1790-1792), stolnik z Piotrkowa (geneal.); Franciszek Chomiński, senator wojewoda z Mścisławia (1788-1795) (geneal.); Franciszek Czapski, senator wojewoda z Chełmna (1766-1793), podkomorzy (geneal.); Kasper Czyż, poseł z Wilna (1788-1792), sędzia grodzki z Wilna (geneal.); Stefan Giedrojć, senator biskup ze Żmudzi (1778-1795) (geneal.); Franciszek Grocholski, poseł z Bracławia (1788-1792), miecznik Polski-Ukrainy (geneal.); Tadeusz Korsak, poseł z Wilna (1790-1792), sędzia ziemski z Wilna (geneal.); Antoni Kossowski, senator kasztelan z Inowłodza (1785-1795) (geneal.); Stanisław Krasicki, poseł z Czernihowa (1788-1792), starosta z Korytnicy (geneal.); Feliks Kretkowski, poseł z Łęczycy (1790-1792), podstoli z Łęczycy (geneal.); Antoni Lasocki, senator kasztelan z Gostynina (1772-1794) (geneal.); Józef Leszczyński, poseł z Rawy Mazowieckiej (1788-1792), cześnik z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Tomasz Łappa, poseł ze Staroduba (1790-1792), pisarz ziemski ze Staroduba (geneal.); Ignacy Massalski, senator biskup z Wilna (1762-1794) (geneal.); Antoni Mikułowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), pisarz ziemski z Radomia (geneal.); Józef Moszczeński, senator kasztelan z Lądu (1780-1793) (geneal.); Jan Nagurski, poseł ze Żmudzi (1790-1792), podkomorzy ze Żmudzi (geneal.); Stanisław Niemcewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1790-1792), starosta rewiatycki (geneal.);
Antoni Oskierka, poseł z Rzeczycy (1790-1792), starosta z Bahrymowa (geneal.); Kazimierz Konstanty Plater, senator kasztelan z Trok (1790-1793) (geneal.); Marceli Poniński, poseł z Gniezna (1790-1792), wojski starszy z Gniezna (geneal.); Jan Potocki, poseł z Poznania (1788-1792), rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Kajetan Proskura, poseł z Kijowa (1788-1792), starosta z Tuczap, regent grodzki z Kijowa (geneal.); Adam Rzyszczewski, senator kasztelan z Lubaczowa (1786-1792) (geneal.); Walenty Faustyn Sobolewski, poseł z Warszawy (1788-1792), starosta z Warszawy (geneal.); Tomasz Sołtyk, senator kasztelan z Wiślicy (1782-1795) (geneal.); Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia (1788-1792), podkomorzy z Buska (geneal.); Onufry Szczeniowski, poseł z Bracławia (1790-1792), podsędek ziemski z Bracławia (geneal.); Symeon Kazimierz Szydłowski, senator kasztelan z Żarnowa (1772-1795) (geneal.); Kazimierz Wężyk-Rudzki, poseł z Mielnika (1788-1792), podstoli z Wiślicy (geneal.); Ignacy Wybranowski, poseł z Lublina (1788-1792), stolnik z Lublina (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Brześcia Kujawskiego (1788-1792), senator kasztelan z Bydgoszczy (1792-1793), starosta z Radziejowa (geneal.); Michał Zdzitowiecki, poseł ze Smoleńska (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Maksymilian Zielonacki, poseł z Kalisza (1788-1792), komornik graniczny z Kijowa (geneal.); Franciszek Żeleński, senator kasztelan z Biecza (1780-1795) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 299)

Językiem polskiego studenta

Sejmy

Drodzy czytelnicy, w dniu dzisiejszym Parlament przyjął nowe prawo dotyczące organizacji obrad oraz funkcjonowania Sejmu. Abyście nie musieli odrywać się od swoich zajęć i studiować ciężkozrozumiałego języka prawniczego, przedstawiam Wam w skrócie najistotniejsze informacje z tego niezwykle ważnego dla naszego kraju dokumentu.

Pierwsze znaczące zmiany dotyczą miejsca i czasu sejmowania. Warszawa pozostaje miejscem obrad dla sejmów zwyczajnych, zaś Grodno będzie je gościć po raz trzeci z kolei, co zapewni równowagę między Polską-Ukrainą a Litwą-Białorusią. W razie jakichkolwiek przeszkód (jak np. zniszczenie miasta czy sytuacje wojenne), Pan Prezydent z odpowiednią ochroną zdecyduje o zmianie miejsca zjazdu. Sejm ordynaryjny zwoływany jest co dwa lata, począwszy od 1 października.

Organizacja Sejmu bazuje na dwukomorowym systemie, z Izby Poselskiej (Sejmu) oraz Senatu. Jego otwarcie będzie przynależeć do marszałków Sejmu - jednego z Polski-Ukrainy, a drugiego z Litwy-Białorusi. Obaj pełnią kluczowe role w inauguracji sesji, a ich obecność jest niezbędna do dalszych prac.

Rząd składa się z odpowiedników dawnych ministrów, takich jak minister skarbu, obrony czy też spraw wewnętrznych, zarówno dla Polski-Ukrainy, jak i Litwy-Białorusi. Aby odświeżyć ten archaiczny termin, będziemy je po prostu nazywać odpowiednimi ministrami.

Izby Parlamentu - zarówno Sejm, jak i Senat - posiadają swoje obowiązki i przywileje. W Izbie Poselskiej każdy poseł will have a right to vote, while the senators will take part in the works of commissions and guard—which means, the supervisory body.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, możliwe jest zwołanie tzw. sejmu gotowego, który zajmie się wyłącznie znaczącymi dla państwa kwestiami, takimi jak konieczność obrony kraju, zagrożenie wewnętrzne, czy niebezpieczna choroba Pana Prezydenta.

Odnośnie głosowania, zniesiono możliwość tzw. liberum veto, co oznacza, że żaden z posłów czy senatorów nie będzie mógł jednoosobowo zablokować uchwały. Parlament więc od tej pory będzie podejmował decyzje większością głosów, zaś w niektórych szczególnych przypadkach będzie to wymagało określonej większości.

Dla zapewnienia ciągłości prac, wprowadzono zasadę, że zarówno Sejm, jak i Senat będą mogły prowadzić obrady niezależnie od obecności Pana Prezydenta, co jest znaczącą zmianą w funkcjonowaniu naszego rządu.

Zmiany te mogą radykalnie poprawić efektywność i odpowiedzialność naszego parlamentu, co z kolei przyniesie długofalowe korzyści dla Republiki. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że takie doniosłe reformy mogą wywoływać różne emocje, dlatego zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem prawa i dokładnym przeanalizowaniem wszystkich jego aspektów.

Na koniec pragnę podkreślić, że przedstawione tutaj informacje to jedynie przekrój najważniejszych zmian, które zaszły w organizacji i funkcjonowaniu naszego Parlamentu. W pełni zrozumienie tej reformy wymaga głębszego studium i namysłu nad każdym z artykułów.

American student's style

Act on the Proceedings of the Sejm

In the context of the bustling life of modern politics, it's refreshing to dive into the roots of parliamentary proceedings and explore the intricate system put forth in the late 18th century by the Union of Poland, Ukraine, Lithuania, and Belarus. This period was one of great reform and change, and the Sejm, or Congress, was at the heart of these developments.

The Act on the Proceedings of the Sejm, formally adopted on Saturday, May 28, 1791, laid down comprehensive rules regarding the location, timing, duration, and structure of parliamentary sessions. The act mandated that ordinary sessions be held in Warsaw for the Polish-Ukrainian region and sequentially every third such session in Grodno for the Lithuanian-Belarussian region. In case of the destruction of the designated city or during wartime, the locations could be changed by a presidential decree for a one-time session.

The importance of punctuality and procedure is highlighted throughout the document, with ordinary sessions of Congress scheduled to begin on October 1 every two years. Ministers and Representatives had an unquestionable duty to attend from the beginning to the end of each session, ensuring that their presence upholds the integrity of the legislating process. Representatives were bound to their obligations even if they hadn't received an official summons, emphasizing the weight of their roles within the government structures.

On the matter of session durations, the Act outlined that regular sessions would last for seventy days, excluding Sundays and holidays, and if needed, extend by fifteen days. Should the Congress adjourn as scheduled, it would remain on standby for recall within two years until the next ordinary sessions, with the flexibility to reconvene in cases of urgent national matters such as war, internal unrest, or significant financial crisis.

The division into two chambers, the Senate and the House of Representatives, each with its distinct roles and powers, mirrors structures familiar to us in the modern-day United States. Representatives were to be chosen from among the free citizens and tasked with initiating legislative discussions, while Senators maintained a supervisory role and served as high-ranking officials whose appointments and replacements were strictly regulated.

Throughout the documentation of the Act, the importance of organized and structured proceedings is evident. Steps like the careful selection of Speakers, the enumeration of cases that required immediate attention, detailed procedures for presenting grievances, and even protocols for opening and concluding sessions, showcase the meticulous nature of 18th-century parliamentary governance.

In closing, what becomes clear from the Act on the Proceedings of the Sejm is that democracy, law, and order were values deeply ingrained in the fabric of the Commonwealth. The Act's stipulations sought not only to maintain these values but to adapt flexibly to changing times, reflecting the resilience of the Union’s legislative system.

Osoby wymienione

Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie