Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 23 maja 1791 « wtorek, 24 maja 1791 » czwartek, 26 maja 1791

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Po krótkiej nieobecności Prezydenta, dzisiejsze obrady Parlamentu rozpoczął Pan Stanisław Małachowski, Marszałek Sejmu Polska-Ukraina, podkreślając, że łatwiej jest zakończyć rozpoczęte prace, niż je zapoczątkować. Wyraził nadzieję na ciągłą pracowitość zgromadzenia, co pozytywnie wpłynie na dynamikę prac parlamentarnych. Ostatnie posiedzenia były bogate w ważne uchwały, a na dzisiejszym obradach rozpoczynamy od sprawy, którą przedstawi Pan Jan Łuszczewski, sekretarz.

Sekretarz Jan Łuszczewski przedstawił informację Komisji Skarbowej, w której przyznano, że nie zdołano ustalić, czy dawne Ordynacje objęły dobra królewskie. Ponadto omówiono kwestię Ordynacji Sułkowskich i Zamoyskiego, szczegółowo odnosząc się do trudności związanych z lustracjami oraz problematyki długów Ordynacji Sułkowskich.

Wątek Ordynacji Sułkowskich uzupełnił Pan Celestyn Sokolnicki, poseł z Poznania, przedstawiając projekt, który pozwoliłby na sprzedaż części dóbr w celu spłaty długów, bez naruszania innych punktów ordynacji. Dyskutowano także o wyłączeniu Stable Odolanowskiego spod prawa ordynacji.

Inne ważne tematy to m.in. problem kawalerii litewskiej, poruszony przez Pana Józefa Pągowskiego, posła z Łotwy, oraz kwestia tzw. dziesiątego grosza i specjalnych przywilejów dla niektórych lenn, które wymagały dodatkowych wyjaśnień.

Pan Seweryn Potocki, poseł z Bracławia zgłosił propozycję dotyczącą konieczności zbilansowania przychodów i wydatków Skarbu, apelując o szybkie zakończenie pracy przez Deputację koekwacyjną.

Jedną z istotnych kwestii były również sprawy dotyczące ludności żydowskiej; projekt reformy dotyczącej Żydów zgłosił Pan Mateusz Butrymowicz, poseł z Pińska, który zwrócił uwagę na potrzebę urządzenia tej grupy społecznej, aby stali się oni użyteczni dla kraju.

Oprócz tego poruszono również kwestię nowej Konstytucji Sejmu oraz wiele spraw indywidualnych i lokalnych, które wymagają uwagi Wysokich Izb, w tym apel Marszałka Małachowskiego o zachowanie ostrożności w wydawaniu zaleceń bez wcześniejszego ich skomunikowania.

Kolejne posiedzenie odbędzie się w czwartek.

American student's style

Following the absence of The President, the session began with Mister Stanisław Małachowski, Speaker of the House asserting that completing a task is often easier than starting it. This echoes the experience of the last session where, after some initial resistance, significant progress had been made. Now, with only one main issue remaining, the Speaker invited Secretary Jan Łuszczewski to present the final matter for consideration.

Secretary Jan Łuszczewski reported that the Treasury Commission was unable to determine if past laws had been circumvented in the use of certain public lands, citing the historical difficulty of such an investigation. Attention was brought to a case involving lands granted to Jan Zamoyski, which had subsequently been detached from Poland-Ukraine. There was, however, a single case of contention regarding the land of the Sułkowski Princes; the current assembly is working towards a resolution.

Michał Czacki, a delegate from the Treasury Commission, provided further explanation, outlining that the Commission was hesitant to produce an opinion without concrete information, except in the case of the stated lands, for which there were clear historical records.

Celestyn Sokolnicki, Representative from West Poland, addressed concerns over the dire financial situation of the Sułkowski Princes' Ordinance due to debts incurred by Prince Aleksander Sułkowski. To prevent these lands from falling into foreign hands, he proposed allowing Prince Antoni Sułkowski, a senator from Kalisz, to sell enough property to cover the debts without nullifying other aspects of the ordinance.

After much debate, a proposal to exempt the Odolanów Estate from the ordinance was met with agreement from the assembly. Regarding the Treasury Commission, Józef Pągowski, Representative from Latvia shed light on the financial challenges faced by the Lithuanian-Belarusian cavalry due to insufficient funds and proposed a temporary solution.

Additionally, Speaker Małachowski discussed matters of wrongful land taxation, seeking clarification from the Treasury Commission, which was given by Michał Czacki.

Various projects were put forward, such as one by Mateusz Butrymowicz, Representative from East Poland-Ukraine, concerning the reorganization of the Jewish population to make them a productive asset to society rather than a burden.

The issue of a regional assembly for the Lithuanian-Belarusian provinces was raised by Tadeusz Korsak, Representative from Lithuania. The discussion touched on several projects, including reform proposals for the Jewish community and the pursuit of justice for aggrieved peasants in Stułowicze.

To conclude, Speaker Małachowski suggested that one final petition regarding these injustices be directed to Prince Karol Radziwiłł, a senator from Lithuania for further investigation before making a decision. The session was then adjourned until Thursday.

[Note: To maintain the focus on individuals and their political activity, links to their biographies on the sponsor's site have been included to encourage further exploration.]

Osoby wymienione

Aleksander Brzostowski, poseł z Wielunia (1790-1791), senator kasztelan z Mazowsza (1791-1795), starosta z Sokołowa (geneal.); Mateusz Butrymowicz, poseł z Pińska (1788-1792), podstarosta z Pińska, miecznik z Pińska (geneal.); Ignacy Chołoniewski, poseł z Bracławia (1788-1792), starosta z Kołomyi (geneal.); Michał Czacki, poseł z Czernihowa (1788-1792), podczaszy wielki Polski-Ukrainy, rotmistrza kawalerii narodowej obu orderów polskich kawalera (geneal.); Sebastian Dłuski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta z Łukowa (geneal.); Dominik Giejsztor, poseł z Trok (1790-1792) (geneal.); Kajetan Hryniewiecki, senator wojewoda z Lublina (1782-1795) (geneal.); Jacek Jezierski, senator kasztelan z Łukowa (1775-1795) (geneal.); Jan Jordan, poseł z Krakowa (1788-1792) (geneal.); Tadeusz Korsak, poseł z Wilna (1790-1792), sędzia ziemski z Wilna (geneal.); Ignacy Krzucki, poseł z Wołynia (1790-1792), towarzysz kawalerii narodowej (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Narbutt, sekretarz konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.);
Józef Pągowski, poseł z Łotwy (1790-1792) (geneal.); Józef Piniński, poseł z Wołynia (1790-1792) (geneal.); Grzegorz Potiomkin, feldmarszałek Rosji (geneal.); Seweryn Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792) (geneal.); Karol Radziwiłł, senator wojewoda z Wilna (1762-1790) (geneal.); Antoni Siarczyński, sekretarz sejmu i konfederacji koronnej (geneal.); Celestyn Sokolnicki, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania (geneal.); Aleksander Sułkowski, starosta z Odolanowa (geneal.); Antoni Sułkowski, senator wojewoda z Kalisza (1786-1793) (geneal.); August Sułkowski, senator wojewoda z Poznania (1775-1786) (geneal.); Franciszek Szymanowski, poseł z Sochaczewa (1788-1792), regent wielki Polski-Ukrainy (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania, chorąży z Poznania (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 283)

Językiem polskiego studenta

Zapewnienie sumy 70 000 złotych polskich na starostwo ostrowskie

Parlament postanowił przyjąć uchwałę dotyczącą zapewnienia sumy 70 000 złotych polskich dla podkomorzego ziemi rożańskiej, Karskiego. Kwotę tę uznaje się za należną. Pan Prezydent, działając za zgodą Wysokich Izb, przyznał środki pod warunkiem złożenia przez Karskiego szczególnej przysięgi przed Komisją Skarbu Koronnego. Przysięga ma potwierdzić, że wspomniana suma jest mu faktycznie należna z budżetu Unii i że ani on, ani jego sukcesorzy nie będą domagać się żadnych prowizji. W toku sprawy podkreślono, że odpowiadające należności dokumenty zostały zniszczone przez ogień.

American student's style

Authorization of 70,000 Polish Gold Coins for the Ostrów Estate

In today's session, Congress agreed to recognize a debt of 70,000 Polish gold coins for the estate of Ostrów, assured to the Count of Rożan, with the condition that he first swears an oath to The Cabinet's Treasury Committee. He must attest that this sum has not been previously compensated, that it is genuinely owed to him by The Union, and that neither he nor his successors will demand further commissions. Additionally, he must confirm that any related documents were indeed incinerated.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 284)

Językiem polskiego studenta

Uchylenie konstytucji z roku 1775.

W dniu dzisiejszym, Parlament podjął decyzję o zniesieniu konstytucji z 1775 roku, dotyczącej starostwa Odolanowskiego. Uchylenie to zostało przeprowadzone za zgodą Wysokich Izb, w odpowiedzi na rosnące żądania reform oraz niezadowolenia społeczeństwa. Decyzja ta stanowi kolejny krok w procesie modernizacji Unii i dostosowywania jej struktur administracyjnych do współczesnych wyzwań. Uchylenie konstytucji z 1775 roku jest symbolem odejścia od przestarzałych rozwiązań i kierunkiem w stronę bardziej efektywnego i demokratycznego zarządzania. Oznacza to również większą uwagę na potrzeby lokalnych społeczności i dążenie do równomiernego rozwoju wszystkich regionów Unii.

American student's style

Repeal of the Constitution of 1775 as Expressed Below

In today's update from the Congressional proceedings, a blast from the past was on the agenda. The Congress, with the President's approval, rolled back the 1775 Constitution concerning the county of Odolanowskiego. If you're hunting for the insider details, follow the link for the original text: Our President's declaration. Keep an eye on these moves, folks – they're reshaping the heritage of our Union, piece by piece.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 285)

Językiem polskiego studenta

Odesłanie okoliczności dóbr Szawulichy do sądów Asesorii Polsko-Ukraińskiej.

Dzisiaj Parlament przyjął akt dotyczący sytuacji majątkowej dóbr Szawulichy, po uwagach Komisji Skarbu Polsko-Ukraińskiego. Pan Prezydent, wspierany przez Wysokie Izby, zdecydował, że sprawa zostanie przedstawiona do oceny sądowej. Kwestia dotyczy natury tych dóbr, możliwego posiadania ich przez strony prywatne, a także potencjalnego przynależenia do skarbu Unii. Sądy Polsko-Ukraińskie będą miały za zadanie przeprowadzić finalną kwalifikację i rozstrzygnięcie tych spraw.

American student's style

Referral of the Szawulichy Estate Circumstances to the Crown Assessor Courts

In today’s session, Congress, with the endorsement of The President, settled on an issue that's been causing quite a stir: the status of the Szawulichy Estate. There are three burning questions: What's the nature of the estate? Who's to possess it? Or should it be returned to the Union’s Treasury? To cut through the fog, they’ve decided to pass the buck to the judicial branch. They're kicking it to the Crown Assessor Courts for a final decision, after giving interested parties their day in court. We’re talking due process, property rights, and potentially a sweet addition to the public coffers if things sway the Union's way.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 286)

Językiem polskiego studenta

Prawo ordynacji Sułkowskich

W dniu dzisiejszym Parlament przychylił się do wniosku księcia Antoniego Sułkowskiego, senatora wojewody z Kalisza, i zdecydował o odciążeniu dóbr ordynacji Sułkowskich od zobowiązań finansowych. Wyjątkową sytuacją jest fakt, iż po zakończeniu linii dziedziczenia przez rodzinę Sułkowskich majątek ten został przeznaczony na cele edukacyjne młodzieży szlacheckiej. W związku z tym, Pan Prezydent w porozumieniu z Wysokimi Izbami zezwala na sprzedaż nieruchomości ordynacji zasadniczo tylko w takiej ilości, która pokryje długi. Nabywcy zostaną starannie wyselekcjonowani spośród tych, którym prawo zezwala na zakup dóbr, aby nie naruszyć istniejących aktów i ustaw ordynacji z 1783 roku, założonych przez księcia Augusta Sułkowskiego oraz przez jego braci Aleksandra i Antoniego. Rozstrzygnięcie to ma przyczynić się do dalszego funkcjonowania celu edukacyjnego funduszu.

American student's style

Regulation of the Sułkowski Estates

In today's congressional proceedings, an imperative act was passed considering Prince Antoni Sułkowski, a Senator-Governor from the State (Województwo) of Kalisz. His request focused on mitigating the financial burdens of the Sułkowski Ordination estates, initially endowed by Prince August Sułkowski, the Senator-Governor from Poznań, and subsequently managed by Prince Aleksander Sułkowski, the Starost of Odolanów, and now by Prince Antoni Sułkowski. The Congress, presided over by Mister President, decreed these estates free of debt in order to fulfill their intention for funding the education of noble youth. To ensure the glorious purpose is achieved, it permits the rightful heir, Antoni Sułkowski, to sell portions of the estate. However, sales are limited to the extent needed to settle the debts, and exclusively to those legally able to purchase such properties, without altering any other aspects of the origination laws established in 1783 by Princes August, Aleksander, and Antoni Sułkowski.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Aleksander Sułkowski, starosta z Odolanowa (geneal.);
Antoni Sułkowski, senator wojewoda z Kalisza (1786-1793) (geneal.); August Sułkowski, senator wojewoda z Poznania (1775-1786) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 287)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie dla Komisji Skarbu Polsko-Ukraińskiego

W dniu dzisiejszym Wysokie Izby Parlamentu przyjęły zalecenie dla Komisji Skarbu Polsko-Ukraińskiego. Działając na mocy praw dotyczących starostw i ich przywilejów, przyznanych Panu Prezydentowi w latach 1768 i 1775, Komisja ma przedstawić opinie i poddać decyzji Parlamentu kwestie tych dóbr ziemskich w terminie ośmiu tygodni. To zobowiązanie wynika z uchwały Sejmu z dnia 20 maja 1790 roku i podkreśla determinację Rządu oraz Parlamentu w dążeniu do odpowiedniej administracji i zarządzania majątkiem narodowym.

American student's style

Recommendation to the Polish-Ukrainian Treasury Commission

Hey pals, here's the latest from the historic halls of our Union's Congress. The President, with the consent of both Houses of Congress, has made a move related to finances. The Treasury Commission of Poland-Ukraine has been tasked to review certain privileges granted to starosties, which are basically big estates or districts that used to be run by nobles. These privileges were handed out to the Prez himself back in the days of 1768 and 1775.

Now, they've got eight Sundays (figure of speech – means they've got a limited time) to come up with their recommendations and present them to Congress for a final decision. So yeah, it's all about checking what perks the top dog got and if they still add up under the law from May 20, 1790. Stay tuned for some vintage financial admin drama!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 288)

Językiem polskiego studenta

Wznawianie sprawy dotyczącej wsi Szanderówka przed sądami asesorskimi.

Drodzy studenci, mamy gorące wieści z Parlamentu! W dniu wczorajszym, tj. 24 maja 1791 r., przegłosowano ważny akt dotyczący wsi Szanderówka. Komisja Skarbu z ramienia Polski-Ukrainy przedstawiła wniosek, aby sprawę tej wsi podnieść na nowo w sądach asesorskich. Pan Prezydent, z pełną zgodą Izby Poselskiej i Senatu, zlecił Komisji Skarbu dania dyspozycji przedstawicielom Skarbu, by przy wsparciu prokuratorów państwowych wznowili postępowanie w osławionych pokrętnościami sądach naszej Unii. Tym samym otwiera się kolejny rozdział w długiej już historii prawnej wsi Szanderówka, która kolejny raz znalazła się pod lupą naszego wymiaru sprawiedliwości. Będziemy uważnie śledzić dalsze losy tego precedensu, który z pewnością dostarczy nam jeszcze wiele emocji.

American student's style

Raise the Matter in the Assessor Courts Regarding the Village of Szanderówka

Reporting from the Capitol, a recent decision has come down from Congress, with the President's backing, that reignites a court case concerning the little village of Szanderówka. It looks like the Treasury Committee, after a nudge from the President and agreement from both Houses, is directing the Treasury's clerks, with the help of the national advocates, to bring the case back to the national assessor courts. It's time for Szanderówka to have its day in court once again!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 289)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie dla Komisji Skarbu Koronnego

Unia, cierpiąca z powodu problemów finansowych oraz źle zarządzanych ziem państwowych, w szczególności Polski-Ukrainy, stoi przed problemem skarg, które napłynęły do Pana Prezydenta Izaaka. Obywatele donoszą, że prywatne własności ziemi dziedzicznej lub lennej zostały błędnie zakwalifikowane jako królewszczyzny i obłożone dodatkowymi opłatami. W celu rozwiązania tego problemu, zlecono Komisji Skarbu Koronnego, aby urzędnicy skarbowi dokładnie zbadałi te sprawy i rozstrzygnęli je w kurii Panu Prezydenta Koronnego na zasadach zgodności z naturą własności oraz typem lenności.

American student's style

Recommendation to the Polish-Ukrainian Treasury Commission

In today's Congressional session, folks, we've got word that Mister President and the Houses of Congress have been bombarded with complaints. It seems that a recent audit has slapped some properties with a fee that's supposed to be for royal lands only. So, they've tasked the Treasury Commission to get their act together. They want these hotshot treasury officials to sort out the mess in the President's Court, figure out which lands are actually hereditary or feudal, and stop treating them like royal cash cows.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 290)

Językiem polskiego studenta

Uchylenie przyznania sumy 154,367 złotych polskich na starostwo w Kole

Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentu Unii została podjęta decyzja odnośnie sumy 154,367 złotych polskich, która w 1775 roku została przyznana na starostwo w Kole Rafale Gurowskiemu, ówczesnemu kasztelanowi nateraz Poznańskiemu. Pan Prezydent, w porozumieniu z Wysokimi Izbami, uznał wspomnianą kwotę za nienależną i postanowił uchylić decyzję z 1775 roku. Opinia Komisji Skarbu Koronnego była kluczowa dla podjęcia tej uchwały, co podkreśla ważność współpracy organów Rządu z Parlamentem w kształtowaniu finansów Unii.

American student's style

Repeal of the Allocation of 154,367 Polish Zlotys to the Kolsk County Office

In the latest move by The Union's Congress, the previously designated sum of 154,367 Polish Zlotys, awarded in 1775 to the current Castellan of Poznań, Rafał Gurowski, for stewardship over the Kolsk County Office has been withdrawn. On the recommendation from the Polish-Ukrainian Cabinet's Treasury Commission, The President, with the approval of both Houses of Congress, has declared the aforementioned sum improper, thereby repealing the 1775 law.

Osoby wymienione

Rafał Gurowski, senator kasztelan z Poznania (1790-1793) (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 20.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

Dziękuję za korzystanie
z mojego serwisu Sejm-Wielki.pl

To część Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), która zawiera genalogię 1.200.000 osób z elit polskich od średniowiecza do dzisiaj.

To, co tu widać, to jego darmowa część (około 12%).
Proszę o wsparcie, by dalej mogła być dostępna za darmo.

Wystarczy wykupić abonament pełnej wersji (Wielcy.pl) i to okno nie będzie się pokazywać.

Marek Jerzy Minakowski

abonament roczny (79 zł)
abonament dożywotni (390 zł)

Zamknij to okno na razie