Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

czwartek, 27 stycznia 1791 « piątek, 28 stycznia 1791 » poniedziałek, 31 stycznia 1791

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Na wstępie dzisiejszego posiedzenia Izby, Pan Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z powodu braku postępów w pracach nad reformami systemu politycznego Unii. Pomimo, że świat zmierza ku pokojowym rozwiązaniom, my wciąż toczymy ciągnące się debaty. Nie możemy jednak dopuścić do zamarłych rozmów, zwłaszcza kiedy tak wiele ważnych kwestii pozostaje do rozwiązania.

W toku debaty został omówiony projekt dotyczący dzierżawców gruntów, z których dziedzic odprowadza podatek co najmniej 500 złotych. Zaproponowano, by oprócz tego mieli płacić 100 złotych kary i regularnie potwierdzać te wpłaty.

Pan Marcin Rakowski, poseł z Bracławia, zajął się kwestią kapitalistów ze szlachty, proponując, aby mieli oni prawo głosu na sejmiku, jeśli zdecydują się płacić opisane podatki.

Z kolei Pan Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza, zauważył, że nowe przepisy dotyczące sejmików ograniczają wolność głosowania szlachty, co stoi w sprzeczności z duchem dawnych praw podkreślających jego rolę dla wolności polskiej. Wyraził również obawy przed złagodzeniem bezpośrednich szkodliwych skutków liberum veto.

Po dłuższej debacie, każdy z uczestników wypowiadał się na temat statusu dzierżawców w kontekście praw wyborczych na sejmikach. Zdania były podzielone – jedni widzieli w nich obywateli zdolnych do głosowania, inni przeciwnie – uznając ich za niestabilny element polityczny.

Ostatecznie przebieg głosowania wykazał większość głosów negatywnych (110 przeciwko 68 afirmatywnym) co do prawa dzierżawców szlachty do udziału w sejmikach - zatem będą oni wykluczeni z tego prawa.

Siedziba została zawieszona z zapowiedzią wznowienia dyskusji w najbliższy poniedziałek.

To wszystko na dziś, drodzy czytelnicy! Obserwujemy dalsze losy Unii i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych rozwikłań politycznych. Dbajcie o swoje prawo do informacji – do zobaczenia przy następnej relacji!

American student's style

Speaker of the House Mr. Stanisław Małachowski kicked off today's session by expressing his frustration at the slow progress made in government reform, despite strong initial enthusiasm. He emphasized the urgency for action, with foreign powers nearing peace agreements while internal debates continue to drag on. Speaker Małachowski implored representatives to expedite deliberations and avoid distractions, especially with the limited time remaining to tackle significant remaining issues.

House Secretary Mr. Jan Łuszczewski proceeded to read a proposal concerning penalties for land leaseholders who fail to pay their taxes, stressing the need for a clear contract with landowners and documenting payments.

Representative Mr. Marcin Rakowski from Bracław spoke in favor of allowing non-landowning gentry providing loans for leases or interest to participate in local congress debates if they can prove tax contributions.

Senator Mr. Piotr Ożarowski voiced concern over current proposals that may restrict the free vote in local congresses, a cornerstone of Polish-Ukrainian liberties. He advocated for preserving the inclusivity of the system, calling for a vote on the matter and submitting his speech to the official record.

Mr. Wojciech Narbutt, Representative from Lida, criticized the pace of the session, wasted on debate rather than solving pressing issues. He recommended sidelining the classification of citizen estates to move forward with the project.

Mr. Józef Miaskowski, Representative from Kalisz, argued that the right to participate in congress debates should be limited to property owners and those who contribute to the public treasury. He suggested that leaseholders should have a voice in local congresses provided they pay their taxes and pushed for a decision on the proposed project.

However, Mr. Pius Borejko from Podolia opposed the proposal, warning that it may lead to undue influence in local congresses and contribute to internal instability, which could be more destructive than any external military threat.

On the initiative of Mr. Ignacy Siwicki, Speaker Małachowski called for a vote on whether leaseholders should pay 100 or 50 gold pieces as their tax contribution for local congress participation rights.

Mr. Michał Bernowicz from Nowogródek insisted that leaseholders should not be equated with property owners, proposing a separate vote on whether they should be allowed to participate in local congresses.

In support, Senator Mr. Franciszek Żeleński, echoed historical precedence for excluding leaseholders from local congresses and recommended adopting the less-inclusive proposal.

Prince Kazimierz Sapieha, Speaker of the Lithuanian-Belarusian Confederation, suggested increasing the tax threshold to 500 gold pieces for leaseholders to gain local congress rights—effectively disqualifying many from participation.

Mr. Jan Suchorzewski, from Kalisz, found all the current proposals inadequate and offered an alternative that would only allow leaseholders managing an entire village or town to participate in local congresses.

Mr. Stefan Zambrzycki from Nur argued strongly against the inclusion of any leaseholders in the local congresses, likening them to birds of passage, unconcerned with the lasting health of the land they temporarily inhabit.

Mr. Tadeusz Matuszewicz from Brześć agreed with Mr. Suchorzewski's proposal, restricting the entrance to only those leaseholders who manage entire villages or towns, thereby excluding renters.

Finally, the House, led by Speaker Małachowski, voted on Mr. Suchorzewski's proposal but ultimately decided by a majority of votes that leaseholders shall not be admitted to local congresses.

The session was then adjourned until Monday.

Osoby wymienione

Michał Bernowicz, poseł z Nowogródka (1788-1792), sędzia ziemski z Nowogródka (geneal.); Pius Franciszek Borejko, poseł z Podola (1790-1792), podkomorzy z Latyczowa (geneal.); Tymoteusz Gorzeński, senator biskup ze Smoleńska (1790-1795), referendarz Polski-Ukrainy (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Tadeusz Matuszewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), rotmistrz kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Miaskowski, poseł z Kalisza (1790-1792) (geneal.); Wojciech Narbutt, poseł z Lidy (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza (1781-1793) (geneal.); Marcin Rakowski, poseł z Bracławia (1790-1792), wojski wyższy z Winnicy, szambelan Króla (geneal.);
Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Antoni Siarczyński, sekretarz sejmu i konfederacji koronnej (geneal.); Ignacy Siwicki, poseł z Trok (1790-1792), strażnik z Trok (geneal.); Jan Suchorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), wojski ze Wschowy (geneal.); Kasper Walewski, poseł z Krakowa (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Stefan Zambrzycki, poseł z Nura (1790-1792), stolnik z Liwa, sędzia grodzki z Warszawy (geneal.); Aleksander Zieliński, poseł z Nura (1788-1792), podstoli z Nura (geneal.); Franciszek Żeleński, senator kasztelan z Biecza (1780-1795) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 240)

Językiem polskiego studenta

Wyznaczenie asesorów do sądów dworskich Litwy-Białorusi

Pan Prezydent, w porozumieniu z wysokiej rangi reprezentantami Parlamentu, ogłosił dokonanie nominacji asesorów w sądach dworskich Litwy-Białorusi. Zgodnie z wystawionym reskryptem urzędy te będą tymczasowo obsadzone do momentu nadchodzących elekcji.

American student's style

Appointment of Assessors to Our Court Judicatures of the Grand Duchy of Lithuania-Belarus

Greetings, congressional buffs and legal eagles! Here's the latest scoop from the halls of power: The President, with the green light from the united Houses of Congress, has declared by presidential rescript the appointment of assessors to the Grand Duchy of Lithuania-Belarus's court judicatures. These appointments are temporary, just until the next elections roll around, so don't get too attached to these new faces in the judiciary!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 241)

Językiem polskiego studenta

Przystąpienie do aktu generalnej obu narodów konfederacji

Dzisiejsze obrady Parlamentu koncentrowały się na jednym z najistotniejszych tematów dotyczących współpracy kraje, które składają się na Unię, czyli Polski-Ukrainy oraz Litwy-Białorusi.

Prezentowany akt prawny, przyjęty po długich i zawziętych debatach, dotyczy konsolidacji obu państw pod egidą tzw. generalnej konfederacji - narzędzia, mającego na celu wzmocnienie wewnętrznej stabilności i obronności naszej Unii.

Notabene, już dawno nie było okazji odnotować tak szeroką reprezentację w Izbie Poselskiej oraz Senacie. W obradach wzięli udział delegowani posłowie ze wszystkich zakątków kraju, niemalże z każdego województwa i powiatu, reprezentując różne poglądy oraz interesy swoich regionów.

Istotą przejętego przez Wysokie Izby aktu jest zobowiązanie obu krajów Unii zarówno do prowadzenia wspólnej polityki obronnej, jak i do utrzymywania porozumień w zakresie rządów oraz zarządzania prowincjami – w naszych czasach można by to porównać do współdziałania na arenie międzynarodowej oraz koordynacji działań centralnych i regionalnych organów władzy.

Precedensowe znaczenie ma fakt, że uchwała ta została podjęta przy pełnej zgódzie obu izb parlamentu. Wynikałoby z tego, iż zarówno Polska-Ukraina, jak i Litwa-Białoruś, zdają sobie sprawę z potrzeby wzajemnej współpracy i jedności w obliczu zagrożeń zewnętrznych jak i wewnętrznych.

W kontekście uchwały warto podkreślić, iż o poziom wewnętrznego porządku i obrony kraju dbać będą Rządy z pełną kadrą ministrów i wiceministrów, po ośmiu na każde z państw składowych Unii. Między innymi mowa tu o ministerstwach takich jak: Skarbu, Kancelarii czy Obrony, które będą odpowiadać za swoje sektory w obu krajach Unii.

Podczas sesji konieczne było zwrócenie uwagi na potrzebę wzmacniania lokalnych sił obronnych i współpracy militarnej między Polską-Ukrainą a Litwą-Białorusią. Decyzje w zakresie obronności podejmować będą ministrowie obrony obu państw, przy czym kwestie strategiczne zostaną omówione ze stanowiska uzgodnionego przez obie strony.

Adresatem niniejszego aktu jest nie tylko Pan Prezydent, będący dzisiaj odpowiednikiem dawniej tytułowanego Króla, ale także cała administracja rządowa, wojsko oraz wszelkie instytucje zaangażowane w utrzymanie ładu publicznego i bezpieczeństwa naszej Unii.

W świetle przyjętej just to uchwały, staje się jasne, że Parlament, pod dyktando Marszałków Sejmu ze strony Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi, wyznaczył nowy kierunek w polityce wewnętrznej i zagranicznej Unii, skupiając się na solidarności, wzajemnym wsparciu oraz integracji obu państw w obliczu czasów, które nie zawsze są dla nas łaskawe.

Należy oczekiwać dalszych działań zarówno Rządu, jak i poszczególnych ministerstw, w celu implementacji założeń tego ważnego aktu prawnego oraz zapewnić ludności obu krajów, że zostaną one przeprowadzone z należytą starannością dla dobra wspólnej przyszłości Unii.

Zachęcam zatem moich kolegów i koleżanki do śledzenia dalszych obrad i rozwoju sytuacji, bowiem to my jako młode pokolenie będziemy odpowiedzialni za realizację dzisiaj przyjętych założeń i opiekę nad naszą ustawą zasadniczą.

American student's style

Joining the Act of the General Confederation of Both Nations

Hey folks, coming to you straight from the bustling corridors of history, modernized for your 21st century sensibilities! We've got news from the Union of Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus, aka The Union, and it looks like unity is the word of the day. Bear in mind, these proceedings transpired back in the late 18th century but hang on, because we are translating that old-timey legislative lingo into today's terms.

The Union Congress, a blend of the Senate and the House of Representatives, recently ratified a decidedly significant law. It's all about affirming collective support for what they called the "General Confederation of Both Nations," which encompasses both the Poland-Ukraine region and Lithuania-Belarus region, as well as Latvia – though they referred to it back then as "Inflanty".

Each State had its county authorities and representatives signing on to this historical document, committing to abide by unified Confederate principles. It's as if the U.S. states were each affirming their allegiance to the grand old Federal government. Their "Mister President" – imagine President George Washington in their context – would have had quite the broad, multi-region support network!

This document didn't just list who was onboard; it was a veritable who's-who of the Union's regional leaders and decision-makers from the West Poland to East Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus, all the way to the Latvian territories. It's like a roll call of the Union's founding fathers (no mothers, sorry, it was the 18th century), all captured for posterity.

So what does all this mean? It's essentially a pledge of cooperation and mutual defense, binding the Union's diverse regions together against external threats of the era. And of course, the participants ensured that their regions (we'd call 'em States and Counties) were recognized as cooperating equals, much in line with today's understandings of federalism.

Prompting this show of unity might have been the geopolitical climate of the time. Europe was a tough neighborhood in those days, folks, and the Union was basically saying, "United we stand, divided we fall" with this law. They were gearing up to face off with expansionist powers, namely their not-so-friendly neighbors looking to carve up the Union’s territory.

Interestingly, the Union’s government structure isn't a world away from what we see in the U.S.—they had their own versions of Secretaries for Defense, Treasury, and State, among other Cabinet roles. We can also see the early inklings of bicameral legislative bodies, with a Senate and a House of Representatives, or as they would have called them, the Senat and Izba Poselska.

All in all, this old piece of legislation gives us a glimpse into the earliest efforts to form a cohesive, multi-national state in the heart of Europe. It's about unity, shared responsibility, and forward-thinking governance, concepts that were ahead of their time and that resonate even today in our modern institutions.

For those wanting to delve right into the nuts and bolts of the Union's past politics, the full list of signatories and details can be found here. Check it out and see history come to life with names that shaped a nation’s destiny and laid the groundwork for contemporary democratic governance. Pretty cool, right?

Osoby wymienione

Kajetan Aksak, poseł z Wołynia (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Aleksander Batowski, poseł z Łotwy (1790-1792) (geneal.); Kazimierz Biernacki, poseł z Kalisza (1790-1792), stolnik z Piotrkowa (geneal.); Tadeusz Błędowski, poseł z Czernihowa (1790-1792), rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Tadeusz Błociszewski, poseł z Łęczycy (1790-1792), generał-major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Bolesz, poseł z Poznania (1790-1792), rotmistrz kawalerii narodowej, stolnik (geneal.); Pius Franciszek Borejko, poseł z Podola (1790-1792), podkomorzy z Latyczowa (geneal.); Józef Borowicki, poseł z Kijowa (1790-1792), komornik graniczny z Kijowa (geneal.); Stanisław Breza, poseł z Gniezna (1790-1792) (geneal.); Adam Bronikowski, poseł z Gniezna (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Aleksander Brzostowski, poseł z Wielunia (1790-1791), senator kasztelan z Mazowsza (1791-1795), starosta z Sokołowa (geneal.); Tomasz Budziszewski, poseł z Łomży (1790-1792), wojski wyższy z Łomży (geneal.); Tomasz Byszewski, poseł z Łęczycy (1790-1792), regent ziemski z Łęczycy (geneal.); Ksawery Chłapowski, poseł ze Wschowy (1790-1792), podczaszy ze Wschowy (geneal.); Jan Nepomucen Chojecki, poseł z Kijowa (1790-1792), wojski wyższy (geneal.); Ignacy Chomiński, poseł z Oszmiany (1790-1792), sędzia ziemski z Oszmiany (geneal.); Adam Litawor Chreptowicz, poseł z Nowogródka (1790-1792) (geneal.); Florian Cieszkowski, poseł z Liwa (1790-1792), starosta kleszczelewski (geneal.); Adam Czarnołuski, poseł z Czernihowa (1790-1792), podstoli z Czernihowa (geneal.); Wiktor Czechowicz, poseł z Oszmiany (1790-1792), były prezydent ziemski z Oszmiany (geneal.); Stanisław Dąmbski, poseł z Brześcia Kujawskiego (1788-1792), podkomorzy z Brześcia Kujawskiego (geneal.); Ignacy Dembiński, poseł z Krakowa (1790-1792), chorąży z Krakowa (geneal.); Tomasz Dłuski, poseł z Lublina (1790-1792), podkomorzy z Lublina (geneal.); Ignacy Działyński, poseł z Dobrzynia (1790-1792) (geneal.); Józef Dziekoński, poseł z Grodna (1790-1792) (geneal.); Dominik Giejsztor, poseł z Trok (1790-1792) (geneal.); Antoni Gliszczyński, poseł z Poznania (1790-1792) (geneal.); Karol Głębocki, poseł z Krakowa (1790-1792) (geneal.); Ignacy Gomoliński, poseł z Wizny (1790-1792) (geneal.); Nicefor Gorzeński, poseł z Kalisza (1790-1792), szambelan (geneal.); Kazimierz Górski, poseł z Różana (1790-1792) (geneal.); Benedykt Grabiński, poseł z Podola (1790-1792) (geneal.); Zygmunt Grabowski, poseł z Wołkowyska (1790-1792), krajczy Litwy-Białorusi (geneal.); Grzegorz Grotowski, poseł z Rawy Mazowieckiej (1790-1792), sędzia ziemski z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Józef Grzybowski, poseł z Liwa (1790-1792), podstoli z Liwa (geneal.); Wincenty Hłasko, poseł z Orszy (1790-1792), chorąży z Witebska (geneal.); Stanisław Kostka Hulewicz, poseł z Wołynia (1790-1792), chorąży z Łucka (geneal.); August Iliński, poseł z Kijowa (1790-1792), szef regimentu grenadierów (geneal.); Jan Stanisław Iliński, poseł z Kijowa (1790-1792), generał inspektor kawalerii Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Jabłkowski, poseł z Sieradza (1790-1792) (geneal.); Stanisław Jabłonowski, poseł z Nura (1790-1792), generał-major wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Konstanty Janikowski, poseł z Łęczycy (1790-1792), pułkownik (geneal.); Mikołaj Jaroszyński, poseł z Bracławia (1790-1792), stolnik z Dyneburga, stolnik z Winnicy (geneal.); Mikołaj Jasieński, poseł z Sandomierza (1790-1792) (geneal.); Jan Jeleński, poseł z Mozyrza (1790-1792), starosta grodowy z Mozyrza (geneal.); Konstanty Jelski, poseł ze Staroduba (1790-1792), stolnik ze Staroduba (geneal.); Karol Jezierski, poseł z Czerska (1790-1792) (geneal.); Ignacy Jeżewski, poseł z Płocka (1790-1792), generał-major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Grzegorz Kaczanowski, poseł z Łotwy (1790-1792) (geneal.); Ludwik Kamieński, poseł z Lidy (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Maurycy Franciszek Karp, poseł ze Żmudzi (1790-1792) (geneal.); Kazimierz Karski, poseł z Sandomierza (1790-1792), podczaszy z Sandomierza (geneal.); Onufry Kicki, poseł z Zakroczymia (1790-1792), koniuszy wielki Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Kiełczewski, poseł z Kalisza (1790-1792), chorąży z Kalisza (geneal.); Franciszek Kietliński, poseł z Sandomierza (1790-1792), łowczy z Radomia (geneal.); Józef Wincenty Komorowski, poseł z Chełma (1790-1792) (geneal.); Tadeusz Korsak, poseł z Wilna (1790-1792), sędzia ziemski z Wilna (geneal.); Michał Korzeniowski, poseł z Pińska (1790-1792), rotmistrz kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Kossakowski, poseł z Upity (1790-1792) (geneal.); Józef Kossakowski, poseł z Wiłkomierza (1790-1792), syn wojewody witebski, rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Michał Kossakowski, poseł z Kowna (1790-1792), chorąży z Kowna (geneal.); Stanisław Kossecki, poseł z Podola (1790-1792), wojski wyższy (geneal.); Bartłomiej Krajewski, poseł z Płocka (1790-1792), prokurator generalny Polski-Ukrainy, podczaszy z Płocka (geneal.); Feliks Kretkowski, poseł z Łęczycy (1790-1792), podstoli z Łęczycy (geneal.); Ignacy Krzucki, poseł z Wołynia (1790-1792), towarzysz kawalerii narodowej (geneal.); Onufry Krzycki, poseł z Gniezna (1790-1792), kasztelan (geneal.); Józef Krzyżanowski, poseł z Kalisza (1790-1792), skarbnik z Poznania, łowczy z Poznania (geneal.); Maciej Antoni Kwilecki, poseł ze Wschowy (1790-1792), starosta ze Wschowy (geneal.); Antoni Ledóchowski, poseł z Czernihowa (1790-1792), syn wojewody z Czernihowa (geneal.); Kazimierz Lemnicki, poseł z Lublina (1790-1792), starosta janowski (geneal.); Marcin Leżeński, poseł z Bracławia (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Aleksander Linowski, poseł z Krakowa (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Jan Paweł Łuszczewski, poseł z Sochaczewa od 22.11.1790 (1790-1792), sekretarz sejmu do 22 listopada 1790 (geneal.); Ludwik Madaliński, poseł z Inowrocławia (1790-1792), cześnik z Brześcia Kujawskiego (geneal.); Stanisław Manuzzi, poseł z Brasławia (1790-1792) (geneal.); Józef Mężeński, poseł z Sandomierza (1790-1792), syn podstolego z Mścisławia (geneal.); Józef Miaskowski, poseł z Kalisza (1790-1792) (geneal.); Krzysztof Miaskowski, poseł z Orszy (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Franciszek Mielżyński, poseł z Poznania (1790-1792), starosta z Wałcza (geneal.); Maksymilian Mielżyński, poseł z Poznania (1790-1792), pisarz wielki Polski-Ukrainy (geneal.); Stanisław Mieroszewski, poseł z Krakowa (1790-1792), szambelan (geneal.); Tomasz Mineyko, poseł z Kowna (1790-1792), pisarz ziemski z Kowna (geneal.); Bogusław Mirski, poseł z Brasławia (1790-1792), podkomorzy z Brasławia (geneal.); Aleksander Morski, poseł z Lublina (1790-1792), podkomorzy z Przemyśla (geneal.); Józef Mostowski, poseł z Łotwy (1790-1792), łowczy z Raciąża (geneal.); Ignacy Moszczeński, poseł z Bracławia (1790-1792), podczaszy z Bracławia (geneal.); Jan Nagurski, poseł ze Żmudzi (1790-1792), podkomorzy ze Żmudzi (geneal.); Dominik Narbutt, poseł z Lidy (1790-1792), wojski z Lidy (geneal.);
Stanisław Niemcewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1790-1792), starosta rewiatycki (geneal.); Józef Niemirycz, poseł z Sandomierza (1790-1792), podstoli ze Stężycy (geneal.); Jan Nosarzewski, poseł z Ciechanowa (1790-1792), sedzia z Ciechanowa (geneal.); Tomasz Nowowiejski, poseł z Wyszogrodu (1790-1792), łowczy z Wyszogrodu (geneal.); Stanisław Olędzki, poseł ze Żmudzi (1790-1792) (geneal.); Józef Kalasanty Olizar, poseł z Wołynia (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Jan Onufry Orłowski, poseł z Podola (1790-1792), łowczy nadworny Polski-Ukrainy (geneal.); Hieronim Oskierka, poseł z Łotwy (1790-1792) (geneal.); Jan Ossoliński, poseł z Drohiczyna (1790-1792), starosta z Drohiczyna (geneal.); Stanisław Ossoliński, poseł z Mielnika (1790-1792), starosta z Sulejowa (geneal.); Nereusz Ostaszewski, poseł z Ciechanowa (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Jan Ośniałowski, poseł z Dobrzynia (1790-1792), starosta grodzki z Bobrownik (geneal.); August Otwinowski, poseł z Krakowa (1790-1792), burgrabia z Krakowa (geneal.); Ludwik Pancerzyński, poseł z Grodna (1790-1792), chorąży z Grodna (geneal.); Józef Pągowski, poseł z Łotwy (1790-1792) (geneal.); Jan Chryzostom Piłsudski, poseł ze Żmudzi (1790-1792) (geneal.); Józef Piniński, poseł z Wołynia (1790-1792) (geneal.); Antoni Pomarnacki, poseł z Wiłkomierza (1790-1792), cześnik z Wiłkomierza (geneal.); Marceli Poniński, poseł z Gniezna (1790-1792), wojski starszy z Gniezna (geneal.); Jan Pruski, poseł z Kalisza (1790-1792) (geneal.); Adam Przeradowski, poseł z Łomży (1790-1792), podczaszy z Różana (geneal.); Michał Przeździecki, poseł z Podola (1790-1792) (geneal.); Fryderyk Jakub Psarski, poseł z Wielunia (1790-1792), podkomorzy z Wielunia (geneal.); Andrzej Puchała, poseł z Czerska (1790-1792), podstarosta z Czerska (geneal.); Wojciech Pusłowski, poseł ze Słonimia (1790-1792), syn podstolego (geneal.); Franciszek Ksawery Puszet, poseł z Krakowa (1790-1792), sędzia ziemski z Krakowa (geneal.); Jacek Antoni Puttkamer, poseł z Mińska (1790-1792), ciwun ze Żmudzi (geneal.); Józef Puzyna, poseł ze Smoleńska (1790-1792) (geneal.); Filip Raczyński, poseł z Poznania (1790-1792), generał-major (geneal.); Józef Radzicki, poseł z Zakroczymia (1790-1792), podkomorzy z Zakroczymia, starosta z Nowego Miasta (geneal.); Michał Ignacy Radzimiński, poseł z Czernihowa (1790-1792), chorąży z Urzędowa (geneal.); Jakub Rakowski, poseł z Wizny (1790-1792), podwojewodzy z Wizny (geneal.); Marcin Rakowski, poseł z Bracławia (1790-1792), wojski wyższy z Winnicy, szambelan Króla (geneal.); Stanisław Reytan, poseł z Nowogródka (1790-1792) (geneal.); Roman Rogowski, poseł z Warszawy (1790-1792), cześnik z Warszawy (geneal.); Adam Rupejko, poseł ze Żmudzi (1790-1792), sędzia ziemski ze Żmudzi (geneal.); Mikołaj Russocki, poseł z Krakowa (1790-1792), cześnik z Krakowa (geneal.); Jan Nepomucen Rybiński (geneal.); Seweryn Rzewuski, poseł z Kijowa (1790-1792), podpułkownik regimentu 8-go wojsk litewskich (geneal.); Walenty Rzętkowski, poseł z Gostynina (1790-1792), podczaszy z Gostynina (geneal.); Bogusław Sczaniecki, poseł z Kalisza (1790-1792), sędzia ziemski z Poznania (geneal.); Antoni Siemiątkowski, poseł z Sieradza (1790-1792), pisarz ziemski z Sieradza (geneal.); Józef Jacek Siemieński, poseł z Sieradza (1790-1792) (geneal.); Ignacy Siwicki, poseł z Trok (1790-1792), strażnik z Trok (geneal.); Szymon Skirmunt, poseł z Pińska (1790-1792) (geneal.); Ignacy Sołtan, poseł z Rzeczycy (1790-1792) (geneal.); Stanisław Sołtyk, poseł z Krakowa (1790-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Longin Staszewski, poseł z Upity (1790-1792), podkomorzy z Upity (geneal.); Ksawery Stoiński, poseł z Lublina (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Jan Suchodolski, poseł z Wołkowyska (1790-1792) (geneal.); Józef Suffczyński, poseł z Lublina (1790-1792), starosta z Depułtycz (geneal.); Ignacy Sylwestrowicz, poseł ze Żmudzi (1790-1792), sędzia ziemski ze Żmudzi (geneal.); Florian Syruć, poseł z Kowna (1790-1792), sędzia ziemski z Kowna (geneal.); Antoni Szamocki, poseł z Warszawy (1790-1792), kawaler maltański (geneal.); Onufry Szczeniowski, poseł z Bracławia (1790-1792), podsędek ziemski z Bracławia (geneal.); Marcin Szczytt, poseł z Połocka (1790-1792), sędzia ziemski z Połocka (geneal.); Józef Szlubowski, poseł z Chełma (1790-1792) (geneal.); Adam Szydłowski, poseł z Mielnika (1790-1792), starosta z Mielnika (geneal.); Dominik Szymanowski, poseł z Rawy Mazowieckiej (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Jan Szymanowski, poseł z Wyszogrodu (1790-1792), pułkownik wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Michał Świejkowski, poseł z Bracławia (1790-1792), syn wojewody z Podola (geneal.); Antoni Trębicki, poseł z Łotwy (1790-1792) (geneal.); Feliks Trojanowski, poseł z Bielska Podlaskiego (1790-1792), sędzia ziemski z Bielska Podlaskiego (geneal.); Ignacy Trypolski, poseł z Kijowa (1790-1792), stolnik z Owrucza, sędzia pograniczny (geneal.); Tadeusz Trzciński, poseł z Brześcia Kujawskiego (1790-1792), starosta z Kruszwicy (geneal.); Józef Trzebuchowski, poseł z Inowrocławia (1790-1792), cześnik z Kowala (geneal.); Antoni Tyzenhauz, poseł z Wilna (1790-1792), chorąży (geneal.); Karol Urbański, poseł z Drohiczyna (1790-1792), cześnik z Drohiczyna (geneal.); Bogumił Walewski, poseł z Sieradza (1790-1792) (geneal.); Józef Wańkowicz, poseł z Mińska (1790-1792), sędzia ziemski z Mińska (geneal.); Antoni Wessel, poseł z Płocka (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Jan Węgierski, poseł z Bielska Podlaskiego (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Józef Wiercieński, poseł z Sandomierza (1790-1792) (geneal.); Józef Wilkoński, poseł z Kalisza (1790-1792) (geneal.); Józef Witosławski, poseł z Podola (1790-1792) (geneal.); Stanisław Wojczyński, poseł z Rawy Mazowieckiej (1790-1792), chorąży z Białej Rawskiej (geneal.); Zenon Wysłouch, poseł z Brześcia nad Bugiem (1790-1792), podkomorzy z Brześcia nad Bugiem (geneal.); Jan Zagórski, poseł z Wołynia (1790-1792), podczaszy z Włodzimierza, sędzia grodzki z Krzemieńca (geneal.); Józef Zajączek, poseł z Podola (1790-1792), pułkownik wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Zaleski, poseł z Lublina (1790-1792), pisarz grodzki z Łukowa (geneal.); Stefan Zambrzycki, poseł z Nura (1790-1792), stolnik z Liwa, sędzia grodzki z Warszawy (geneal.); Barnaba Zawisza, poseł z Gostynina (1790-1792), podstoli z Gąbina (geneal.); Michał Zdzitowiecki, poseł ze Smoleńska (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Marceli Zembrzuski, poseł z Sochaczewa (1790-1792), wojski z Mszczonowa (geneal.); Michał Zenowicz, poseł z Połocka (1790-1792), syn podkomorzego z Połocka (geneal.); Jan Zieliński, poseł z Płocka (1790-1792), generał-major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Franciszek Ksawery Zienkowicz, poseł ze Słonimia (1790-1792) (geneal.); Antoni Złotnicki, poseł z Podola (1790-1792), chorąży z Czerwonogrodu (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie