Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 3 stycznia 1791 « wtorek, 4 stycznia 1791 » środa, 5 stycznia 1791

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Dzień pełen napięć i prób podejmowania decyzji. Marszałek Stanisław Małachowski rozpoczął sesję od stwierdzenia, że nadszedł czas na ważne sprawy dotyczące formy rządu i szczęścia narodu. Debatowano o różnych aspektach formy rządu i spraw wewnętrznych. Obrady były trudne, często przerywane propozycjami poszczególnych deputowanych.

Deputaci debatowali na przykład nad propozycją reformy systemu sądowniczego złożoną przez deputowanego Józefa Czartoryskiego oraz nad regulacją kwestii związanych z sprawiedliwością zaproponowaną przez Jana Łuszczewskiego.

Józef Komorowski, poseł z Chełma, wyraził wdzięczność wobec Prezydenta i posłów za chęć ratowania narodu. Ostrzegał, że bez zreformowania formy rządu ani skarb, ani wojsko nie będą w stanie obronić kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Ignacy Działyński podkreślał rolę sejmików w kształtowaniu formy rządu i wyraził opinię, że w pierwszej kolejności należy zająć się reformą sejmików.

Król Stanisław August Poniatowski w swojej przemowie do sejmu wezwał do poświęcenia soboty wolnego dnia, ze względu na potrzebę odpoczynku.

W trakcie obrad przedstawiono wiele projektów i wniosków, które poddano pod głosowanie, lecz nie osiągnięto jednomyślności co do żadnego z nich.

Debata skupiała się także na znaczeniu reformy rządu i jej wpływie na przyszłość narodu. W dyskusji padły słowa o potrzebie oświecenia politycznego i konieczności podjęcia działań w sferze ekonomicznej oraz wojskowej.

Chwilami atmosfera obrad była tak zagęszczona, że niektórzy posłowie wzywali Ministra Spraw Wewnętrznych Michała Mniszcha, aby ogłosił przerwanie. Jednak ostatecznie po długich godzinach dyskusji i wymiany zdań zgromadzenie zdecydowało się przerwać obrady do piątku.

Relacja z tego dnia może dobitnie świadczyć, że chociaż podjęto wiele prób podejmowania decyzji w kluczowych kwestiach, Sejm nadal poszukuje najlepszych ścieżek dla przyszłości kraju.

[Link do biogramu Pana Szczęsnego Potockiego, generała artylerii](https://www.sejm-wielki.pl/b/11.1.1140)

American student's style

Yesterday's heated debate on how to proceed with government reform, whether to start with the discussion of 'Cardinal Laws' or local congresses, continues to divide the House of Representatives. Speaker of the House, Mr. Stanisław Małachowski, initiated the session, emphasizing the nation's critical moment for forming a government framework foundational to its prosperity and stability.

In the midst of trying to resolve these disputes, Nobleman Józef Komorowski from Chełm praised divine guidance in advancing national happiness, rooted not in conquests or oppression, but through diligent efforts in saving the homeland—suggesting the 'Regulation of Order' had been completed.

The Latvian representative, Mr. Antoni Gliszczyński, voiced concerns that the laws punishing treason were more intimidating to the accuser than the accused and suggested local funds should be considered for compensation, emphasizing their effectiveness similar to foreign subsidies.

Despite multiple attempts to find common ground, the House remains entangled in arguments over procedure specifics and how to best approach government form and function. Notably, a proposal by Mr. Albin Skórkowski suggests addressing defense and treasury matters ahead of local governance issues, pointing to the time-sensitive need for a strong military and financial system in the face of foreign pressure.

MR. PRESIDENT observed this division, reminding everyone of the Constitutional order of proposing legislation, and called for unity and prompt decision-making. Sadly, the session ended without consensus, adjourning to Friday morning. The Speaker asked members to consider well and convene with readiness to align on the direction for the Union's government formation.

To those following these developments, this may seem a typical legislative gridlock. However, considering the urgency with which the Commonwealth needs to strengthen its governmental structure, such debates are a test of the Union's democratic resolve. Even the President's call for decisive action appears to sway few, as factional interests and adherence to procedure continue to hamper progress.

Students, it's like watching a heated college debate where everyone agrees something has to change but can't decide where to start. Imagine having to write a group paper but your team can't even agree on the outline. It's frustrating and eats up time when the clock's ticking. Left unsaid is that while delegations argue, intense external pressures linger, highlighting daily the consequences of a weakened state apparatus.

Osoby wymienione

Aleksander Batowski, poseł z Łotwy (1790-1792) (geneal.); Michał Bernowicz, poseł z Nowogródka (1788-1792), sędzia ziemski z Nowogródka (geneal.); Pius Franciszek Borejko, poseł z Podola (1790-1792), podkomorzy z Latyczowa (geneal.); Stanisław Breza, poseł z Gniezna (1790-1792) (geneal.); Michał Brzostowski, poseł z Trok (1788-1792), starosta z Mińska (geneal.); Jan Nepomucen Chojecki, poseł z Kijowa (1790-1792), wojski wyższy (geneal.); Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.); Józef Czartoryski, poseł z Wołynia (1788-1792), stolnik Litwy-Białorusi, ambasadora do Prus (geneal.); Ignacy Działyński, poseł z Dobrzynia (1790-1792) (geneal.); Antoni Gliszczyński, poseł z Poznania (1790-1792) (geneal.); Tymoteusz Gorzeński, senator biskup ze Smoleńska (1790-1795), referendarz Polski-Ukrainy (geneal.); Paweł Grabowski, poseł z Wołkowyska (1788-1792), starosta z Wołkowyska, generał inspektor (geneal.); Franciszek Grocholski, poseł z Bracławia (1788-1792), miecznik Polski-Ukrainy (geneal.); Ludwik Gutakowski, poseł z Orszy (1788-1792), starosta z Kampinosu (geneal.); Benedykt Hulewicz, poseł z Wołynia (1788-1792), pisarz ziemski z Włodzimierza, towarzysz kawalerii narodowej (geneal.); Józef Jabłkowski, poseł z Sieradza (1790-1792) (geneal.); Stanisław Jabłonowski, poseł z Nura (1790-1792), generał-major wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Mikołaj Jasieński, poseł z Sandomierza (1790-1792) (geneal.); Konstanty Jelski, poseł ze Staroduba (1790-1792), stolnik ze Staroduba (geneal.); Antoni Karski, poseł z Sandomierza (1788-1792), łowczy z Sandomierza (geneal.); Pius Kiciński, poseł z Liwa (1788-1792), szef gabinetu Króla (geneal.); Józef Wincenty Komorowski, poseł z Chełma (1790-1792) (geneal.); Tadeusz Korsak, poseł z Wilna (1790-1792), sędzia ziemski z Wilna (geneal.); Józef Kossakowski, senator biskup z Łotwy (1781-1794) (geneal.); Ignacy Krzucki, poseł z Wołynia (1790-1792), towarzysz kawalerii narodowej (geneal.); Stanisław Jan Kublicki, poseł z Łotwy (1788-1792), wicebrygadier kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Antoni Ledóchowski, poseł z Czernihowa (1790-1792), syn wojewody z Czernihowa (geneal.); Aleksander Linowski, poseł z Krakowa (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Jacek Małachowski, minister kancelarii Polski-Ukrainy (1786-1792) (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Mężeński, poseł z Sandomierza (1790-1792), syn podstolego z Mścisławia (geneal.); Józef Wojciech Mierzejewski, poseł z Podola (1788-1792), strażnik polny Polski-Ukrainy, rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Michał Wandalin Mniszech, minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1783-1793) (geneal.); Onufry Morski, poseł z Podola (1788-1792), senator kasztelan z Kamieńca Podolskiego (1790-1795) (geneal.); Adam Moszczeński, poseł z Poznania (1788-1792), chorąży z Winnicy (geneal.); Julian Niemcewicz, poseł z Łotwy (1788-1792) (geneal.);
Tomasz Ostrowski, senator kasztelan z Czerska (1777-1791), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1793) (geneal.); Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza (1781-1793) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Ignacy Potocki, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1783-1791), minister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1791-1792) (geneal.); Seweryn Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792) (geneal.); Stanisław Kostka Potocki, poseł z Lublina (1788-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Wojciech Pusłowski, poseł ze Słonimia (1790-1792), syn podstolego (geneal.); Józef Radzicki, poseł z Zakroczymia (1790-1792), podkomorzy z Zakroczymia, starosta z Nowego Miasta (geneal.); Antoni Rożnowski, poseł z Gniezna (1788-1792), pisarz ziemski z Gniezna (geneal.); Łukasz Tadeusz Rybiński, poseł z Kijowa (1788-1792), podkomorzy z Kijowa (geneal.); Kazimierz Rzewuski, poseł z Podola (1788-1792), pisarz polny Polski-Ukrainy (geneal.); Walenty Rzętkowski, poseł z Gostynina (1790-1792), podczaszy z Gostynina (geneal.); Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Antoni Siarczyński, sekretarz sejmu i konfederacji koronnej (geneal.); Ignacy Siwicki, poseł z Trok (1790-1792), strażnik z Trok (geneal.); Kazimierz Albin Skórkowski, poseł z Sandomierza (1788-1792) (geneal.); Stanisław Sołtan, poseł ze Słonimia (1788-1791), wiceminister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1791-1793), chorąży wielki Litwy-Białorusi, starosta ze Słonimia (geneal.); Stanisław Sołtyk, poseł z Krakowa (1790-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia (1788-1792), podkomorzy z Buska (geneal.); Wojciech Walerian Suchodolski, poseł z Chełma (1788-1790), senator kasztelan z Radomia (1790-1795), chorąży z Chełma (geneal.); Jan Suchorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), wojski ze Wschowy (geneal.); Antoni Szamocki, poseł z Warszawy (1790-1792), kawaler maltański (geneal.); Symeon Kazimierz Szydłowski, senator kasztelan z Żarnowa (1772-1795) (geneal.); Franciszek Szymanowski, poseł z Sochaczewa (1788-1792), regent wielki Polski-Ukrainy (geneal.); Antoni Trębicki, poseł z Łotwy (1790-1792) (geneal.); Józef Weyssenhoff, poseł z Łotwy (1788-1792), kapitan wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Stanisław Wojczyński, poseł z Rawy Mazowieckiej (1790-1792), chorąży z Białej Rawskiej (geneal.); Ignacy Wybranowski, poseł z Lublina (1788-1792), stolnik z Lublina (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania, chorąży z Poznania (geneal.); Teofil Wojciech Załuski, senator kasztelan z Buska (1786-1795), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1795) (geneal.); Stefan Zambrzycki, poseł z Nura (1790-1792), stolnik z Liwa, sędzia grodzki z Warszawy (geneal.); Franciszek Ksawery Zboiński, senator kasztelan z Raciąża (1777-1790), senator kasztelan z Płocka (1790-1793) (geneal.); Antoni Zieliński, poseł z Płocka (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Jan Zieliński, poseł z Zakroczymia (1788-1792) (geneal.); Antoni Złotnicki, poseł z Podola (1790-1792), chorąży z Czerwonogrodu (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 20.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie