Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

wtorek, 9 listopada 1790 « czwartek, 11 listopada 1790 » piątek, 12 listopada 1790

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Podczas dzisiejszego posiedzenia Parlamentu, Pan Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu, zainaugurował sesję, omawiając m.in. dane obietnice nagród dla zasłużonych obywateli, w tym dla atamana Daniela Szczerbiny za trzy dekady służby bez otrzymanej nagrody.

Poruszono kwestię przyznania obywatelstwa polsko-ukraińskiego i litewsko-białoruskiego osobom zasłużonym, które z racji pochodzenia nie były dotąd w pełni uznane za obywateli Unii, między innymi Hrabiemu de Szulc i Hrabiemu de Brigido.

Wyrażono także chęć przyznania obywatelstwa Margrabiemu Girolamo Lucchesiniego, choć ten sam wyraził chęć do przyjęcia tego zaszczytu. Pan Jacek Jezierski, senator kasztelan z Łukowa zaznaczał, że Unia nie powinna narzucać tego honoru komukolwiek przymusowo.

Rozpatrywano prośby wojskowych o zwolnienie z opłaty stemplowej w zamian za ich zasługi. Prośbę podniesiono również w przypadku Pana Sztola, sztabschirurga, który zasłużył na takie ułaskawienie.

Udzielono zgody na zakup dób ziemskich w województwie, w którym Ataman Szczerbina przebywa, a zakup ma być nadzorowany przez Komisję Cywilno-Wojskową. Uchwalono jednomyślnie, że Szczerbina wraz z potomstwem zostaje nobilitowany i zwolniony z pracy na 75 lat.

Pan Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia podkreślił, że należy zachęcać obywateli do wierności przez publiczne anonsy o przyznanych nagrodach.

Zakończono sesję planami na kolejny dzień – podsumowanie obywatelstwa i obrona propozycji rządu dotyczącej zniesienia pewnych nadużyć urzędowych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi relacjami oraz biogramami znaczących postaci na www.Sejm-Wielki.pl.

American student's style

Good day, readers! As your dedicated college correspondent, I'm breaking down yesterday's session of the Union's Congress for you. Speaker Stanisław Małachowski kicked off the day with an inspiring speech highlighting the generosity of the Congress, which had been uplifting fellow citizens by granting them citizenship and considering rewards for more obscure heroes like the Cossack leader Daniel Szczerbina - a man whose 30 years of unpaid service would finally be acknowledged.

Secretary Jan Łuszczewski read proposals to grant nobility to Count de Szulc and his progeny, followed by Count de Brigido. Debates then moved on to citizenship requests, with Senator Jacek Jezierski of Łuków pushing for inclusion of Margrave Girolamo Lucchesini, a proposition reserve representative Wojciech Suchodolski only condoned if the Margrave showed willingness himself.

After discussing citizenship and the military list, there was also a noble gesture to exempt certain well-deserving army members from fees - highlighting the Congress's desire to reward service. Representative Walerian Strojnowski from the State of Volhynia made cases for recognition of merit, including that of a notable surgeon, Sztol, proposing exemption from stamp fees for his patriotic sacrifices.

Further, the Congress passed a reward for Ataman Daniel Szczerbina, granting him and his descendants nobility and freedom from servitude, and Speaker Małachowski suggested establishing a fund to ensure that this long-overdue honor was backed by tangible support.

Several representatives, including the President Stanisław August Poniatowski himself, advocated for public announcements in churches to inspire loyalty among citizens by showcasing this act of gratitude.

The session then turned to financial matters, with debates on how to handle rewards for the newly ennobled. Despite differences in opinions on how to manage the funds, agreement was reached that Szczerbina should be granted land ownership without being bound to purchase specifics lands.

Looking ahead, Congress members hinted at forthcoming discussions on city governance reform and the elevation of individuals to noble status, striving toward a just and rational system.

Lastly, the session wrapped up with a broad consensus on financial matters and citizen requests, demonstrating the delegation's commitment to inclusive governance that honors the nation's finest.

Catch you at the next session, where these critical decisions will continue to unfold!

Osoby wymienione

Franciszek Barss (geneal.); Michał Bergonzoni, generalny sztabslekarz wojska Polski-Ukrainy (geneal.); Michał Bernowicz, poseł z Nowogródka (1788-1792), sędzia ziemski z Nowogródka (geneal.); Mateusz Butrymowicz, poseł z Pińska (1788-1792), podstarosta z Pińska, miecznik z Pińska (geneal.); Józef Czartoryski, poseł z Wołynia (1788-1792), stolnik Litwy-Białorusi, ambasadora do Prus (geneal.); Tomasz Czech (geneal.); Antoni Dziekoński, wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1785-1791) (geneal.); Stanisław August Gorski, poseł ze Żmudzi (1788-1792), pisarz skarbowy Litwy-Białorusi (geneal.); Franciszek Grocholski, poseł z Bracławia (1788-1792), miecznik Polski-Ukrainy (geneal.); Ludwik Gutakowski, poseł z Orszy (1788-1792), starosta z Kampinosu (geneal.); Jacek Jezierski, senator kasztelan z Łukowa (1775-1795) (geneal.); Józef Kociełł, poseł z Oszmiany (1788-1792), pułkownik wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Tadeusz Kościałkowski, poseł z Wiłkomierza (1788-1792), starosta czotyrski, kawalera Orderu Świętego Stanisława (geneal.); Stanisław Jan Kublicki, poseł z Łotwy (1788-1792), wicebrygadier kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Girolamo Lucchesini, ambasador Prus (geneal.); Jan Paweł Łuszczewski, poseł z Sochaczewa od 22.11.1790 (1790-1792), sekretarz sejmu do 22 listopada 1790 (geneal.); Maciej Łyszkiewicz, rajca miasta z Płocka (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.);
Michał Wandalin Mniszech, minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1783-1793) (geneal.); Marcin Morykoni, poseł z Wiłkomierza, podkomorzy z Wiłkomierza (geneal.); Fryderyk Moszyński, poseł z Bracławia (1788-1792), sekretarz wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Eustachy Sanguszko, poseł z Lublina (1788-1792), rotmistrz (geneal.); Szymon Sapalski (geneal.); Ernest Sartorius, komisarz (geneal.); Karol Schultz (geneal.); Kazimierz Albin Skórkowski, poseł z Sandomierza (1788-1792) (geneal.); Serafin Rafał Sokołowski, poseł z Inowrocławia (1788-1792), starosta z Neszawy (geneal.); Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia (1788-1792), podkomorzy z Buska (geneal.); Wojciech Walerian Suchodolski, poseł z Chełma (1788-1790), senator kasztelan z Radomia (1790-1795), chorąży z Chełma (geneal.); Piotr Tepper, bankier (geneal.); Jerzy Tyszkiewicz, poseł ze Żmudzi (1788-1792), syn kasztelana ze Żmudzi (geneal.); Józef Weyssenhoff, poseł z Łotwy (1788-1792), kapitan wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Michał Zaleski, poseł z Trok (1788-1792), wojski wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Teofil Wojciech Załuski, senator kasztelan z Buska (1786-1795), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1795) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 196)

Językiem polskiego studenta

Uwzględnienie zasług dla osób wymienionych

Dzisiejsze obrady Parlamentu zakończyły się przyjęciem aktu prawnego mającego na celu docenienie zasług pewnych osobistości dla Unii. Piotr Tepper z Fergusonów został przyjęty do grona obywateli Unii. Jego zięciowie, Karol Schultz oraz August Wilhelm Arndt, a także Fryderyk Kabrytt z zięciem Janem Meysnerem oraz Piotr Blanck, zostali nobilitowani. Dzięki temu będą mogli używać oficjalnie swoich herbów szlacheckich. Warto zaznaczyć, że wszyscy wymienieni prowadzą bank na terenie kraju i pomimo restrykcyjnych przepisów dotyczących wydawania weksli przez szlachtę, niniejsze prawo nie będzie na nich miało wpływu. Podkreślono, że nadanie szlachectwa nie będzie przeszkodą dla ich sukcesorów w kwestii podziału majątku. W uznaniu dotychczasowej korzystnej dla kraju działalności i deklaracji założenia fabryk z wykorzystaniem miejscowych surowców, osobom tym przyznano również odpowiednie dobra i tytuły szlacheckie zgodnie z prawem z roku 1775.

American student's style

Respect for the Individuals Specified Below

Seeking to honor the services rendered to The Union, Congress has granted nobility status to Peter Tepper of Ferguson along with his sons-in-law, Charles Schultz and August Wilhelm Arndt, as well as to Frederick Kabrytt and his son-in-law Jan Meysner, and Peter Blanke, including their children. They are permitted to use the coats of arms specified in their diplomas. As these individuals own a bank within the country, we clarify that the 1780 law prohibiting the issuing of bills of exchange by the nobility does not impede them; rather, it preserves their right to issue such bills as essential for bank operation. We stipulate that this grant of nobility shall not hinder their successors of both sexes from equally dividing and using the assets accumulated through the bank operation. Recognizing their utility to the country and their newfound obligation, after receiving noble respect from The Union, to establish factories particularly using domestic products, we hereby enfold them into the nobility, according to the law of 1775.

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 197)

Językiem polskiego studenta

Nobilitacja wybitnych przedsiębiorców i finansistów

Wysokie Izby Parlamentu, po rozpatrzeniu wniosków, postanowiły uhonorować wybitne osobistości, które znacząco przyczyniły się do rozwoju gospodarki kraju Unii poprzez zakładanie banków i usprawnienie handlu. Działalność takich ludzi jak Jan Klug, Fryderyk Segebarth oraz rodzeństwo Fribes: Franciszek Marcin, Piotr Gotard, Jan Karol i Filip Tomasz, a także bracia Laskiewiczowie: Wincenty, Ignacy i Franciszek, a również Andrzej Kapostas, Franciszek Moryno i Jakub Fenger, przynosi znaczący pożytek dla obu krajów Unii.

Za zasługi dla rozwoju Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi, Pan Prezydent wspólnie z Parlamentem postanowił przyznać im tytuł szlachetny wraz z ich potomstwem. Po złożeniu przysięgi lojalności wobec Unii, spełnieniu wymogów prawnych dotyczących nabycia dóbr i uiszczonych opłat za wydanie dyplomu nobilitacyjnego, zostali oficjalnie włączeni w szeregi szlachty.

Nobilitacja ta stanowi nie tylko wyróżnienie ich dotychczasowej działalności, ale również zachętę dla innych mieszkańców do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra.

American student's style

Ennoblement of the Noted Lower-Born Individuals

In a refreshingly positive turn, Congress - with a nod from Mister President - has opted to reward entrepreneurship and national service by granting nobility to several individuals, along with their descendants. This move isn't just a pat on the back for good work; it's a shout-out to all citizens to encourage them to step up for the Union. These include the likes of Jan Klug and the Fribes family, who have been playing it big in the banking and trade games.

Once they swear fealty to the Union and handle a few legal formalities like property acquisitions and ennoblement fees, they're in the noble club. What's the takeaway? Climb the social ladder by opening banks or boosting trade, and you might just score yourself a title. Prestige and responsibility now come hand in hand for these newly-minted bluebloods.

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 198)

Językiem polskiego studenta

Przywilej dla Pana Macieja Łyszkiewicza

W dniu czwartym, 11 listopada 1790 roku, Wysokie Izby Parlamentu Unii uchwalają akt łaski dla wybitnego obywatela obu krajów Unii, Pana Macieja Łyszkiewicza, reprezentanta szlachetnego rodu Łyszkiewiczów. Mając na uwadze jego wierną służbę dla dobra wspólnego i stojąc na straży zasad równości szlachty, Parlament uchyla wszelkie dotychczasowe przeszkody uniemożliwiające pełne korzystanie z przywilejów stanu szlacheckiego przez Pana Łyszkiewicza. Od tej chwili jest on chroniony prawnie przed zarzutami mogącymi szkodzić jego szlachetnemu pochodzeniu. Dodatkowo, z racji utrzymywania przez Pana Łyszkiewicza banku w krajach Unii, Parlament wyraża dezaprobatę wobec przeszkód prawnych z 1780 roku dotyczących wydawania weksli przez niego i deklaruje ich nieobowiązywanie.

American student's style

Act Concerning Mr. Maciej Łyszkiewicz

In Thursday's session, Congress considered the ancient pedigree of the Łyszkiewicz family from Lithuania-Belarus, in response to the request from Lithuanian-Belarussian Representatives. Mr. Maciej Łyszkiewicz was granted full privileges pertinent to the nobility, effectively shielding him from any allegations that might compromise his noble standing. Moreover, recognizing his contribution to the financial stability of The Union through his banking operations, Congress clarifies that the law of 1780 does not hinder his right to issue promissory notes. His reputation and business are thus backed by the power of this legislation.

Osoby wymienione

Maciej Łyszkiewicz, rajca miasta z Płocka (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 199)

Językiem polskiego studenta

Nobilitacja zasłużonych przedsiębiorców.

W dniu dzisiejszym, podczas obrad Parlamentu Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi, Wysokie Izby przyjęły akt nobilitacji dla osób, które przyczyniły się do rozwoju przemysłu i bogactwa narodowego. Pan Prezydent, wspierany przez Parlament, postanowił wyróżnić założycieli i utrzymujących fabryki na terenie Unii za ich zaangażowanie i służbę dla krajów Unii. Uhonorowani zostali:

Wszyscy wymienieni wraz z ich potomstwem zostają przyjęci do grona szlachty Polski-Ukrainy, po złożeniu przysięgi wierności Unii, dopełnieniu praw związanych z nabywaniem ziem oraz opłaceniu należnego stempla za dyplom nobilitacyjny, który ma zostać wydany z narodowej kancelarii.

American student's style

Nobility Status Granted to Notables in Manufacturing

In the bustling chambers of Congress today, Mister President and the House of Representatives took an extraordinary step in bolstering the economy. With an eye for entrepreneurial spirit and industrial advancement, they've chosen to honor individuals who have significantly contributed to domestic manufacturing.

The following individuals, already making waves in industries ranging from textiles to ironworks, have been lifted to the ranks of new-age nobility for their services to The Union (yeah, it's like being knighted for knowing how to run a factory really well):

 • Paschal Jakubowicz
 • Thomas Dangel,
 • Leon Hungarian,
 • Anthony Zader,
 • John Zyglar,
 • Stefan Filsjean,
 • and Henry Münckembeck—who has plans to establish an ironworks.

This move sends a strong message that innovation and industrial development are not only welcomed but rewarded. By swearing loyalty to The Union and fulfilling the requirements of land ownership and nobility diploma fees, these industrious folks have been officially ennobled, and they and their descendants can now be counted among the Polish-Ukrainian gentry.

So, next time you see one of them, you might want to remember to curtsy or something. Watch out, blue bloods—you’ve got company!

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 200)

Językiem polskiego studenta

Uwzględnienie zasług Szymona Kasperskiego

Parlament Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi w dniu dzisiejszym podjął decyzję o uhonorowaniu Szymona Kasperskiego za jego osiemnastoletnie zaangażowanie w prowadzeniu spraw kryminalnych. Podkreślając jego nieposzlakowaną opinię podpartą świadectwem najwyższych urzędników, Wysokie Izby przyjęły uchwałę o nadaniu mu szlachectwa oraz przedłużeniu terminu na nabywanie ziemskich posiadłości o kolejne trzy lata, w uznaniu dla jego zasług i talentów prawniczych.

American student's style

On the Consideration of Merits of Szymon Kasperski

In our session on Thursday, November 11, 1790, the Congress of The Union (comprising Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus) has taken into hearty consideration Szymon Kasperski’s diligent eighteen-year service in supporting criminal cases within the jurisdiction of our Marshal's court. Based on commendations from both the Polish-Ukrainian Crown and the nobility attesting to his integrity and qualities, we have resolved to enoble Szymon Kasperski, granting him the privilege of nobility. Furthermore, we extend his eligibility to acquire landed property by three years beyond the term set in 1775. For more info on Kasperski, click here.

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 201)

Językiem polskiego studenta

Nobilitacja Franciszka Barssa i Tomasza Czecha

W dniu dzisiejszym, wysokie Izby Parlamentu przyznały szlachectwo obywatelom Franciszkowi Barssowi i Tomaszowi Czechowi za ich wybitne zasługi publiczne. Barss, za szczególnie wytrwałą pracę jako insygnator w kraju Unii, rezygnując przy tym z należnych mu opłat z budżetu państwa, oraz Czech, który swoje obowiązki wykonywał równie sumiennie na podstawie zlecenia sądu. Obaj zostali uznani godnymi i włączeni do grona polsko-ukraińskiego szlachectwa.

American student's style

Ennoblement of Franciszek Barss and Tomasz Czech

In appreciation for the diligent and zealous public service provided by Franciszek Barss, particularly in the matter of creating seal designs for both nations, and considering the waived fees from the national treasury rightfully owed to him for his work, the Union's Congress has resolved to admit both him and Tomasz Czech, who has also served creditably in a related capacity upon the court's order, into the noble estate of Poland-Ukraine. The legislation was published on Thursday, November 11, 1790.

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 202)

Językiem polskiego studenta

Nobilitacja wybranych oficerów wojskowych

W dniu dzisiejszym, po rozważeniach i uwzględnieniu błagania wybitnych przedstawicieli Izby Poselskiej w sprawie osób służących w szeregach naszych sił zbrojnych, Pan Prezydent wraz z Wysokimi Izbami Parlamentu postanowił nadać szlachectwo następującym oficerom:

 • Jan Gisiler, pułkownik w batalionie skarbowym polsko-ukraińskim;
 • Marcin Gisiler, pułkownik w regimencie polsko-ukraińskim;
 • Jan Fryderyk, kapitan w gwardii pieszej polsko-ukraińskiej;
 • Fryderyk Kaulbersz, porucznik w gwardii pieszej polsko-ukraińskiej;
 • Jakub Schott, kapitan w gwardii konnej polsko-ukraińskiej;
 • Franciszek Raczkowski, kapitan w gwardii konnej polsko-ukraińskiej;
 • Jan Schenmeczler, porucznik w artylerii polsko-ukraińskiej;
 • Franciszek Józef Mehler, major w artylerii litewsko-białoruskiej;
 • Jan Albert Mehler, kapitan w korpusie inżynierów;
 • Andrzej Szyndler, kapitan w korpusie artylerii polsko-ukraińskiej;
 • i inni dostojni oficerowie i przedstawiciele różnych formacji wojskowych Unii.

Akt ten nobilituje wyżej wymienionych, razem z ich potomkami, i zwalnia ich z pewnych obowiązków prawnych związanych z zakupem ziemi, które dotychczas obowiązywałeły nowo nobilitowanych.

American student's style

Military Ennoblement of the Persons Hereinafter Expressed

Taking into account the honorable requests made by the landed Representatives on behalf of individuals serving valiantly in our military; We, the President, along with the confederated houses of Congress, have decided to elevate the following individuals to the distinguished rank of nobility:

These men and their successors are hereby admitted to the honor of nobility, freeing them from the obligations normally attached to the ennoblement law when purchasing landed estates.

Osoby wymienione

Jan Au, kapitan w artylerii Litwy-Białorusi (geneal.); Ignacy Banczakiewicz, podporucznik artylerii Polski-Ukrainy (geneal.); Michał Bergonzoni, generalny sztabslekarz wojska Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Betty, porucznik w regimencie fizylierów Polski-Ukrainy (geneal.); Antoni Dekert, sztuckjunkier artylerii Litwy-Białorusi (geneal.); Filip Dekert, porucznik w wojsku pruskim (geneal.); Antoni Figietty, porucznik w regimencie dawniej Księcia Sułkowskiego (geneal.); Jan Frejer, kapitan gwardii konnej Polski-Ukrainy (geneal.); Jan Fryderycy, kapitan gwardii pieszej Polski-Ukrainy (geneal.); Jan Gisiler, pułkownik w batalionie skarbu Polski-Ukrainy (geneal.); Marcin Gisiler, pułkownik w regimencie szefostwa Pana Raczyńskiego (geneal.); Karol Otto Gleychmann, major w wojsku saskim (geneal.); Henryk Kajetan Grajbner, kapitan w regimencie buławy wielkiej Polski-Ukrainy (geneal.); Karol Halman, audytor korpusu artylerii koronnej (geneal.);
Filip Wencesław Haumann, podpułkownik w regimencie Pana Malczewskiego (geneal.); Jerzy Henryk Hekkel, kapitan gwardii pieszej Polski-Ukrainy (geneal.); Jan Hemling, porucznik w pułku Pana Malczewskiego (geneal.); Krzysztof Hemling, rotmistrz w pułku Pana Karwickiego (geneal.); Dominik Hoszkiewicz, porucznik w wojsku Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Hurtig, podporucznik artylerii Litwy-Białorusi (geneal.); Michał Kado, podporucznik artylerii Litwy-Białorusi (geneal.); Fryderyk Kaulbersz, porucznik gwardii pieszej Polski-Ukrainy (geneal.); Jakub Kubicki, podporucznik w chorągwi laski wielkiej Polski-Ukrainy architekta tejże jurysdykcji (geneal.); Maciej Kubicki, podporucznik korpusu inżynierów koronnych (geneal.); Józef Lemański, kapitan w regimencie szefostwa Pana Raczyńskiego (geneal.); Franciszek Józef Mehler, major w artylerii Litwy-Białorusi (geneal.); Jan Albert Mehler, kapitan w korpusie inżynierów (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 203)

Językiem polskiego studenta

Nobilitacja zasłużonych obywateli

W dzisiejszej sesji Parlamentu Unii Polsko-Ukraińsko-Litewsko-Białoruskiej, pod przewodnictwem marszałka Stanisława Małachowskiego oraz Kazimierza Sapiehy, zaszczyceni zostali wyjątkowi obywatele za ich usługi i znajomość przepisów prawnych. Pan Prezydent zatwierdził udzielenie szlachectwa następującym osobom:

 • Szymon Sapalski,
 • Jacek Bellice,
 • Antoni Duniewicz,
 • Antoni Wincenty Mianowski i Kacper Mianowski,
 • Paweł Grochalski,
 • Adam Mędrecki oraz bracia Kazimierz,
 • Michał Wulfers,
 • Krystian Ignacy Straus,
 • Celestyn Manierowicz,
 • Michał Dobrowolski,
 • Józef Borkowski,
 • Gabriel Czerwiński,
 • Teodor Milberg,
 • Paweł Dąbkowski,
 • Jan Wędrychowski,
 • bracia Piotr i Paweł Nowosielscy,
 • Mateusz i Ignacy Maruszewscy,
 • Wawrzyniec Żukowski,
 • Tomasz Matuszewski,
 • Jakub Sidorowicz,
 • Wojciech Śleżański,
 • Stefan Grudziński,
 • Maciej Latecki,
 • Telesfor Bilewicz,
 • Walenty Lalewicz.

Odebranie przysięgi wierności Unii oraz dopełnienie formalności administracyjnych związanych z nobilitacją uprawnionych do uzyskania stosownych dokumentów z kancelarii narodowej. Uroczystość nobilitacji uzupełnia wiernopoddańcze zaangażowanie w międzynarodowe aspekty funkcjonowania kraju.

American student's style

Ennoblement of the Individuals Listed Below

Good day, folks! Today's update from the Congress comes with a touch of nobility. The President, in consultation with the Houses of Congress, took a moment to appreciate those with serious legal chops and a zest for public service. Following are the standouts that caught the government's eye:

 • Szymon Sapalski,
 • Jacek Bellice,
 • Antoni Duniewicz,
 • Antoni Wincenty Mianowski,
 • Kacper Mianowski,
 • Paweł Grochalski,
 • Adam Mędrzecki and his brothers Kazimierz,
 • Michał Wulfers,
 • Krystian Ignacy Straus,
 • Celestyn Manierowicz,
 • Michał Dobrowolski,
 • Józef Borkowski,
 • Gabriel Czerwiński,
 • Teodor Milberg,
 • Paweł Dąbkowski,
 • Jan Wędrychowski,
 • Piotr and Paweł Nowosielski,
 • Mateusz and Ignacy Maruszewscy,
 • Wawrzyniec Żukowski,
 • Tomasz Matuszewski,
 • Jakub Sidorowicz,
 • Wojciech Śleżański,
 • Stefan Grudziński,
 • Maciej Latecki,
 • Telesfor Bilewicz, and
 • Walenty Lalewicz.

Once they pledge allegiance to The Union and follow the procedures from the 1775 and current Congress regarding ennoblements, they'll be officially part of the Polish-Ukrainian nobility. Stay tuned, because those fancy certificates from our national office are on the way. Until tomorrow, keep it real and regal!

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 204)

Językiem polskiego studenta

Nadanie szlachectwa Glińskiemu i Malewiczom.

Parlament przyjął dziś ustawę nadającą rycerskie tytuły rodzinom Glińskich i Malewiczów w uznaniu ich zasług dla Unii. Pozwoliła na to ich wieloletnia służba w administracji publicznej oraz wybitne osiągnięcia. Malewiczowie zostali dodatkowo wyróżnieni za ich wykształcenie i talent, które zostały potwierdzone przez Komisję Edukacyjną. Dzięki temu aktowi, zarówno Glińscy, jak i Malewiczowie, wraz z całym swoim potomstwem zostają oficjalnie przywróceni w prawa szlachty bez potrzeby prezentowania dowodów swojego szlachetnego pochodzenia.

American student's style

Ennoblement of the Gliński and Malewicz Families

In recent times, revolutions in The Union have caused the destruction of citizens' fortunes, leading to the blurring of the noble class's boundaries. Consequently, and with respect to the twenty-nine years of service of customs scribe Augustyn Feliks Gliński, as well as the contributions of Józef and Tomasz Malewicz to The Union's treasury, and having educational commission certifications of their talents and acquired knowledge - the House of Representatives moved to overturn the unjust actions committed against their ancestors, thus restoring the Gliński and Malewicz families, along with their descendants, to their rightful noble status without requiring proof of lineage.

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 205)

Językiem polskiego studenta

Przyznanie obywatelstwa znanym hrabiom

W najnowszych obradach parlamentu przyjęto ustawę, którą zaakceptował Pan Prezydent, dotyczącą nadania obywatelstwa Unii osobom o wybitnych cechach oraz znacznym majątku zza granicy. Przyjęto do grona obywateli kraju Unii hrabiów de Brigiddo oraz braci Jana Wencesława Jana von Bubna i Littitz i Antoniego von Bubna i Littitz wraz z ich potomstwem. Warunkiem nabycia obywatelstwa jest złożenie przysięgi wierności Unii, udokumentowanie swojego pochodzenia i uiszczenie opłaty za wydanie specjalnego dyplomatu. Obywatelstwo to niesie ze sobą wszystkie przywileje przysługujące szlachcie z Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi.

American student's style

Naturalization of the Noted Counts Below

In today's session, The President and the confederated Houses of Congress have agreed to welcome certain distinguished individuals of foreign birth, attributes, and wealth into the national fold of the Union. Following agreements, Counts de Brigiddo, Jan Wenceslaus Jan von Bubna and Littitz, and Antoni von Bubna and Littitz, with the inclusion of their descendants, have been granted the naturalization into Polish-Ukrainian nobility, along with all the privileges that status entails. This honor comes after they have sworn fealty to the Union and met requirements concerning proof of lineage. Furthermore, the Union will issue their naturalization certificates under the dual seals of our nations, contingent upon satisfying the legal prerequisites and fees set by both the 1775 law "Warning Regarding Naturalization" and resolutions from the current Congress.

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 206)

Językiem polskiego studenta

Przyznanie obywatelstwa dla zasłużonych osób wojskowych

Dziś Parlament przyjął ustawę, która nadaje obywatelstwo w Unii czterem zasłużonym wojskowym za ich oddanie i usługi dla kraju. Wśród nowych obywateli znajdują się:

 • Jan Schiller, pułkownik i szef szkoły artylerii polsko-ukraińskiej,
 • Franciszek Belcour, pułkownik w regimentach pod dowództwem Pana Działyńskiego,
 • Ludwik de Lalande, brygadier w korpusie kadetów,
 • Jan Stoll, generalny chirurg sztabowy wojsk polsko-ukraińskich.

Wszyscy wymienieni, wraz z ich potomstwem, zostali uznani za obywateli Unii. Po złożeniu wymaganej przysięgi lojalności względem Unii, otrzymają oni stosowne dokumenty z kancelarii narodowej.

American student's style

Naturalization for Military Personnel

In the latest session, Congress recognized the loyalty and service of certain distinguished military officers by awarding them citizenship along with their descendants. The honorees:

These individuals will receive official documentation of their new status from the national chancellery once they've completed the customary protocols and sworn their allegiance to The Union.

Osoby wymienione

Franciszek Belcour, pułkownik w regimencie szefostwa Pana Działyńskiego (geneal.); Ludwik de Lalande, brygadier w korpusie kadetów (geneal.);
Jan Stoll, generalny sztabsmedyko chirurg wojska Polski-Ukrainy (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 207)

Językiem polskiego studenta

Przyznanie obywatelstwa hrabiemu de Schall

Parlament Unii Polska-Ukraina i Litwa-Białoruś, z inicjatywy Pana Prezydenta, przyjął hrabiego de Schall w poczet obywateli, nadając mu polsko-ukraińskie szlachectwo wraz z wszystkimi przywilejami. Hrabia, jego potomkowie, oraz część zagranicznej elity, po złożeniu przysięgi lojalności wobec Unii, a także po spełnieniu formalności, takich jak udowodnienie pochodzenia i uiszczenie stosownych opłat zgodnie z prawem z 1775 roku i obecnymi ustaleniami Sejmu, zostaną oficjalnie uznani za obywateli. Marszałek z Polska-Ukraina, Stanisław Małachowski, i Marszałek z Litwa-Białoruś, Kazimierz Sapieha, mają wydać stosowny dyplom z kancelarii.

American student's style

Granting of Nobility to Born Count de Schall

Today in The Union Congress, folks, a bit of noble news hit the floor. The President, with the approval of the confederated states of our bicameral legislature, has rolled out the welcome mat for Count de Schall. This guy's being recognized for his distinguished upbringing, virtues, talents, and wealth from abroad. So, what's the deal? Well, he's getting a slice of that Polish-Ukrainian nobility pie—full access to all the perks of noble status. But there's a catch: he's gotta swear an oath of allegiance to The Union and prove his lineage. Plus, he needs to cough up some cash as laid out by the law of 1775 about this stuff. Once he jumps through these hoops, he'll get his swanky official papers sealed by both nations, straight from our national Cabinet.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 208)

Językiem polskiego studenta

Udzielenie obywatelstwa osobom poniższym

W dniu dzisiejszym, Wysokie Izby Parlamentu wraz z Panem Prezydentem, doceniając zasługi oraz talenty wykazane przez obywateli innych państw, zdecydowały o przyznaniu obywatelstwa polsko-ukraińskiego i litewsko-białoruskiego wyżej wymienionym osobom. Są to między innymi agenci polityczni oraz dyplomaci, którzy służyli sprawie Unii. Warunkiem uzyskania obywatelstwa jest spełnienie wymagań prawnych zgodnych z zapisami Sejmu z roku 1775 oraz obecnego, a także przysięga wierności wobec krajów Unii. Następnie zobowiązani będą do przedstawienia potwierdzenia swej rodowitości, po czym Rząd wyda stosowne dokumenty potwierdzające ich nowy status.

American student's style

Granting of Nobility to the Following Individuals

In recognition of their talents and services, myself, the President, along with the united Houses of Congress of The Union, bestow the nobility status upon:

and their descendants, under the condition that they comply with the laws set forth in the 1775 acts and the current Congress regarding this matter. Once they fulfill these obligations and provide proof of lineage, as well as swear allegiance to The Union, our national chancery is obliged to issue their formal diploma of nobility.

Osoby wymienione

Franciszek Ernest Henning, agent polski w Gdańsku (geneal.); Franciszek Mezer, dyrektor fabryki fajansów w Korcu (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 209)

Językiem polskiego studenta

Nadanie szlachectwa wymienionym osobom

W dzisiejszym sprawozdaniu z Parlamentu, Pan Prezydent wraz z Wysokimi Izbami uczcił wkład wybitnych osób w rozwój kraju. Niektórzy obywatele, zasłużyli nie tylko na publiczne uznanie, ale również zostali nobilitowani, czyli uzyskali tytuły szlacheckie. Wśród tych, którzy od teraz mogą posługiwać się tytułem szlachcica, znajdują się m.in. Antoni Chevalier, Jan Kaspar i Filip Antoni Campioni, zdobywcy wiedzy i umiejętności, które przyczyniły się do rozwoju naszej Unii.

Rząd Unii Polsko-Ukraińskiej i Litewsko-Białoruskiej wyraził uznanie dla ich wkładu w rozwój rolnictwa, handlu oraz nauk i sztuk wyzwolonych. Uroczyste nadanie tytułów poprzedzone zostało przysięgą wierności Unii. Wymienieni obywatele, wraz ze swoimi potomkami, zostali oficjalnie wpisani do grona szlachty.

Opłata stempla dyplomata nobilitacyjnego, zgodnie z prawem z 1775 roku dotyczącym nabycia nieruchomości, została określona przez bieżący sejm. To kolejny krok ku zacieśnianiu więzi pomiędzy zasłużonymi dla państwa obywatelami a szlacheckim stanem, co przyczynia się do wzmocnienia społecznej i kulturalnej tkanki naszej Unii.

Akt nobilitacji jest dowodem na to, że w naszej Unii nie tylko urodzenie, ale także wybitne zasługi mogą być podstawą do uzyskania wyższego statusu społecznego, co z pewnością sprzyja promowaniu inicjatyw ku lepszemu jutru dla wszystkich krajan.

American student's style

Ennoblement of the Persons Hereinafter Expressed

Hey folks, today at the Congress, something pretty cool happened! Looks like the Union is throwing major props to some outstanding individuals who've been making waves in agriculture, trade, and the arts and sciences. They're not just patting them on the back – they’re getting the VIP treatment and are being granted nobility!

Here's the breakdown of what went down. The House of Representatives, after hearing some earnest recommendations from local state congresses, decided that several hardworking citizens deserved to be officially nobilitated. This is akin to recognizing self-made entrepreneurs and shakers in today's society, acknowledging the impact they've had on the community and country. So, props to these people for making the Union a better place!

Speaking of which, Mister President gave the thumbs up to this ennoblement, in line with the agreement of the confederated Houses of Congress. This means that these newly dubbed nobles and their descendants get to enjoy all the perks that come with the noble status.

They will, of course, need to go through the usual routine of swearing loyalty to the Union and dealing with some 1785 legalities concerning property acquisition as well as shelling out for the whole ennoblement certificate from the national chancery. Pretty bureaucratic, I know, but hey, that's how they roll in the Congress.

So congrats to the new nobles – you've earned it!

Osoby wymienione

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 210)

Językiem polskiego studenta

Przyznanie nagrody Daniele Szczerbinie, atamanowi kozaków z Kornina za wierność.

W Sejmie uchwalono wyjątkowe wyróżnienie dla Daniela Szczerbiny, atamana kozaków z Kornina. Zasłużył on na szacunek i uznanie Wysokich Izb Parlamentu za swoje niezachwiane przywiązanie i wierność wobec Unii w trudnym okresie dla Polski-Ukrainy. Podczas buntu na Ukrainie w 1768 roku wykazał się nie tylko odpornością na perswazje i groźby ale również aktywnie przyczynił się do jego stłumienia. Prezydent Unii przyjął, z jednomyślną zgodą obu krajów, propozycję udzielenia wolności Szczerbinie przez Proskurę, właściciela dóbr Kornińskich. Szczerbina otrzyma także tytuł szlachecki wraz z wyzwoleniem od zobowiązań określonych na sejmie z lat 1775 i obecnym. Natychmiast zostanie wydany odpowiedni dyplom ze szczegółami przyznawanego wyróżnienia. Dodatkowo z kasy koronnej Polski-Ukrainy przyznano mu sumę 9000 złotych polskich na zakup ziemi. Nadzór nad realizacją tych postanowień powierzono komisji cywilno-wojskowej województwa i powiatu, w którym Szczerbina rezyduje lub zdecyduje się mieszkać.

American student's style

Rewarding the Loyalty of Daniel Szczerbina, Ataman of the Kornin Cossacks

In today's legislative hustle, Congress recognized Daniel Szczerbina's unwavering allegiance to our Union. Our dear Ataman of the Kornin Cossacks played a key role in quelling the 1768 rebellions in Ukraine, resisting conversion to the cause despite intense pressure. Mr. President and both Houses of Congress unanimously approved a liberating grant for Szczerbina, bestowing Polish-Ukrainian nobility upon him and his heirs, free of the obligations outlined in recent and past congressional sessions. A formal document will be issued from The Cabinet posthaste. Furthermore, to provide a tangible thank you for his valor and encourage continued loyalty among our citizens, Szczerbina will receive a generous stipend of 9,000 Polish gold coins from the Polish-Ukrainian Treasury Commission. He is tasked with using these funds to acquire land—a responsibility the civil-military commission of his local State and County will oversee.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 211)

Językiem polskiego studenta

Ostrzeżenie w sprawie nadania obywatelstwa i tytułów szlacheckich

W ostatnim czasie Sejm Unii, z inicjatywy Pana Prezydenta, podjął pewne uwagi dotyczące nadawania obywatelstwa oraz tytułów szlacheckich. Pod uwagę wzięto osoby rekomendowane, które utrzymują się z prowadzenia banków, handlu i rzemiosła na terenie Unii. Obecnie obradujący Parlament chce zadbać, aby nadane prawa obywatelskie oraz szlacheckie nie wpływały niekorzystnie na prawo wydawania przez nich weksli.

Dalej podkreślono obowiązek zakładania fabryk w Polsce-Ukrainie i Litwie-Białorusi. Parlament zobowiązuje odpowiednie komisje do nadzoru nad spełnianiem tego zobowiązania oraz raportowania o postępach. Osoby, które założą fabryki, mogą liczyć na ulgi podatkowe.

Ostatnia uwaga dotyczy konsekwencji niestosowania się do wymogów konstytucji w ciągu trzech lat, odnośnie nabycia majątku ziemskiego, i w ciągu roku, w kontekście opłat stemplowych. Osoby, które nie dopełnią tych warunków, stracą nadane tytuły szlacheckie oraz przywiązane do nich przywileje. Parlament zwraca się do pieczętarzy, aby monitorowali terminy i informowali Sejm o osobach nie spełniających wymogów.

American student's style

Warning Regarding Naturalization and Ennoblement

Hey peeps! Today from the floor of Congress, the President, with the agreement of the confederated Houses of Congress, declared certain warnings about giving out citizenship and nobility titles. Here’s the 411:

First up, those who now join the ranks of citizenship and have been running banks or trade and crafts won’t lose their right to issue promissory notes. This right isn’t knocked by their noble privileges, but hey, it's for this time only and meant to be shared with their heirs, both gals and guys, just so they can equally split and enjoy the fortune they've crafted.

Secondly, these high-flyers getting honored owe some payback—like setting up factories within The Union. So, the Treasurer folks are instructed to keep an eye on this and report back on who's actually dropped bucks into the local economy.

Lastly, any person granted citizenship or nobility during these sessions that doesn’t meet the laws within three years (or handle the stamp duty in a year and six weeks from now) will lose their shiny new noble status. So, stick to your deadlines, people, or it's game over—officially stated by the President and the Houses of Congress.

And that’s all, folks! Keep it locked here for more deets from the historic happenings in the Congress!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie