Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

czwartek, 10 czerwca 1790 « piątek, 11 czerwca 1790 » poniedziałek, 14 czerwca 1790

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Podczas dzisiejszego posiedzenia Parlamentu, otwartego przez Pana Stanisława Małachowskiego, Marszałka Sejmu, długo dyskutowano o projektach dotyczących przesunięcia terminu następnego Sejmu i konieczności kontynuacji obecnej kadencji. Zaciekła debata rozgorzała po wystąpieniu Pana Antoniego Trypolskiego, posła z Kijowa, który podnosił kwestię zgodności z prawem dotyczącym sejmików oraz konieczności przedłużenia kadencji w kontekście obecnych potrzeb i zagrożeń dla Unii.

Pan Józef Szczytt, senator kasztelan z Brześcia nad Bugiem podkreślił wagę aktualnie rozpatrywanych spraw i wyraził ubolewanie nad brakiem jednomyślności. Szczytt zaznaczył, że utrzymanie jedności oraz czujność wobec możliwych zagrożeń z zewnątrz są kluczowe dla bezpieczeństwa kraju.

Ożywiona dyskusja trwała również na temat różnych propozycji projektów dotyczących przesunięcia terminu Sejmu. Łukasz Bniński, poseł z Poznania, wymienił różne pomysły i ograniczenia, jakie niesie za sobą obecna sytuacja polityczna i prawna, apelując o unikanie rozwiązań mogących szkodzić prawom obywateli.

Pan Tomasz Wawrzecki, poseł z Brasławia postulował, aby nie niszczyć aktualnego związku konfederacyjnego, zanim ukończone zostaną wszelkie przewidziane prace, co byłoby szkodliwe dla przyszłości Unii.

Pan Tadeusz Matuszewicz również opowiedział się za przedłużeniem aktualnej kadencji Sejmu, podkreślając potrzebę kontynuacji pracy nad kluczowymi reformami dla Unii.

Zakaz mówienia "dwa razy w jednej materii" oraz zniesienie "liberum veto" to również tematy poruszane przez senatorów, podejmujących próby usprawnienia procesu legislacyjnego.

Sesja przebiegła pod znakiem wymiany zażartych argumentów i poszukiwania kompromisu w kwestii przedłużenia kadencji Sejmu oraz możliwości wprowadzenia zmian w jego składzie.

Ostatecznie, po długich debatach i głosowaniu, zdecydowano o prorogacji Sejmu do dnia 1 marca 1791 roku, z możliwością dodania nowych posłów do jego składu. Ta decyzja pokazuje determinację i zaangażowanie Parlamentu w podejmowanie działań niezbędnych dla zapewnienia ciągłości rządów oraz bezpieczeństwa Unii.

Zwieńczywszy burzliwy dzień w Parlamencie, sesję odroczono do najbliższego poniedziałku, oczekując na dalsze obrady w celu uchwalenia nowych przepisów dla dobra Unii.

American student's style

At the session chaired by Speaker Stanisław Małachowski, debates ensued concerning the extension of the current congressional sitting beyond the initially prescribed six weeks due to the critical need to secure the Union's freedom, its territorial integrity, and to fend off possible foreign threats. Representative Antoni Trypolski from Kiev expressed that, in light of these circumstances, the Union has the authority to extend the session and to delay the state congresses (sejmik) if needed. There was a suggestion to issue a Universal (proclamation) to the States (województwo) to explain the necessity for extending the Congress and to instruct them to replace any absent or otherwise engaged Representatives.

Senator Józef Szczytt from Brest on the Bug lamented that the gravity of the issue was not sufficiently conveyed and underscored the importance of internal unity and vigilance against foreign intrigues during the forthcoming local congresses. He called for the implementation of legislative curiae to streamline congress proceedings and to prevent repetitious or obstructive speeches.

Representative Łukasz Bniński from Poznań weighed the proposals presented over several days intended to reconcile the rights of the People with the needs of the Union. He rejected ideas that would jeopardize the Union's integrity and instead highlighted the importance of not dissolving the confederation until the ongoing war between neighboring powers had ceased, and until all started reforms were completed.

Representative Tomasz Wawrzecki from Brasław praised the intentions of Michał Zaleski from Trakai for retreating from his original stance the previous day. Wawrzecki argued that a continuation of the current Confederation into the next Congress seemed legally untenable. He emphasized that any extension of the session should preserve the integrity of the Confederation and should be without pretext. He candidly reflected on various historical Confederations, their persistent declarations of saving the nation, yet consistently failing to deliver on their promises, often to the detriment of the country. Wawrzecki read his revised proposal for the session's continuation along with a timetable for the Confederation, stating his discontent for governance under coercive Confederations.

After a detailed reading of the various proposals regarding the extension of the current Congress and the Confederation, debates moved toward considering the implications of either adopting an extension with or without the addition of new Representatives. While some Representatives considered calling on the public to elect new Representatives for an extended session, others brought forward notions of simply extending the current assembly's mandate.

Secretary Jan Łuszczewski read out competing proposals from various Representatives, including Kazimierz Rzewuski from Podolia, whose proposal called for additional Representatives, and Michał Czacki from Chernihiv, among others. Nevertheless, Król Stanisław August Poniatowski encouraged the Congress to reach a swift decision on the matter, expressing his regret over the protracted deliberations.

Ignacy Potocki, The Under Secretary of State for Lithuania-Belarus, insisted that a continuation of the Confederation was necessary and that measures should be finalized for the good of the Union.

Finally, debates reached a crux, with proposals put forth regarding the potential alteration of scheduled state congresses. Voices across the board reflected concerns regarding the extension of the Union's Congress, the potential for legal challenges, the overall sovereignty of the Nation, and the risk of undermining public rights.

As dusk set, the session adjourned until the forthcoming Monday with expectations of finalizing a resolution on whether the Union's Congress should be extended and if so, whether it should include additional Representatives or retain the current assembly.

Osoby wymienione

Łukasz Bniński, poseł z Poznania (1788-1792), sędzia ziemski z Poznania (geneal.); Michał Brzostowski, poseł z Trok (1788-1792), starosta z Mińska (geneal.); Michał Czacki, poseł z Czernihowa (1788-1792), podczaszy wielki Polski-Ukrainy, rotmistrza kawalerii narodowej obu orderów polskich kawalera (geneal.); Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.); Józef Czartoryski, poseł z Wołynia (1788-1792), stolnik Litwy-Białorusi, ambasadora do Prus (geneal.); Paweł Grabowski, poseł z Wołkowyska (1788-1792), starosta z Wołkowyska, generał inspektor (geneal.); Jan Paweł Łuszczewski, poseł z Sochaczewa od 22.11.1790 (1790-1792), sekretarz sejmu do 22 listopada 1790 (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Tadeusz Matuszewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), rotmistrz kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Franciszek Ksawery Mikorski, poseł z Kalisza (1788-1792), pisarz ziemski z Kalisza (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Ignacy Potocki, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1783-1791), minister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1791-1792) (geneal.); Seweryn Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792) (geneal.);
Stanisław Kostka Potocki, poseł z Lublina (1788-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Rzewuski, poseł z Podola (1788-1792), pisarz polny Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Albin Skórkowski, poseł z Sandomierza (1788-1792) (geneal.); Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia (1788-1792), podkomorzy z Buska (geneal.); Jan Suchorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), wojski ze Wschowy (geneal.); Józef Szczytt, senator kasztelan z Brześcia nad Bugiem (1783-1793) (geneal.); Wojciech August Świętosławski, poseł z Wołynia (1788-1792), chorąży z Krzemieńca, podstarosty grodzki z Krzemieńca (geneal.); Antoni Trypolski, poseł z Kijowa (1788-1792), sędzia grodzki z Owrucza (geneal.); Tomasz Wawrzecki, poseł z Brasławia (1788-1791), wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1791-1795), podkomorzy z Kowna, chorąży Litwy-Białorusi (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Brześcia Kujawskiego (1788-1792), senator kasztelan z Bydgoszczy (1792-1793), starosta z Radziejowa (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania, chorąży z Poznania (geneal.); Michał Zaleski, poseł z Trok (1788-1792), wojski wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Franciszek Żeleński, senator kasztelan z Biecza (1780-1795) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 151)

Językiem polskiego studenta

Duchowieństwo obydwu obrządków w Polsce-Ukrainie i w Litwie-Białorusi

Dzisiejsze obrady w Parlamencie dotyczyły szczególnie ważnego tematu dla obywateli Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi. Przojęliśmy ustawę regulującą sprawy duchowieństwa katolickiego zarówno rzymskiego, jak i greckiego w obu krajach Unii. Z naciskiem na utrzymanie wysokiej rangi katolicyzmu oraz skupienie na odpowiedzialności duchownych za przestrzeganie nauk wiary, Wysokie Izby Parlamentu zadecydowały o następujących zmianach:

W odpowiedzi na potrzebę lepszego zarządzania dochodami biskupimi oraz konieczność podziału niektórych zbyt rozległych diecezji, uchwalono rozporządzenie, zgodnie z którym coroczne dochody biskupów będą teraz zarządzane przez krajowe komisje skarbowe, zgodnie z ustawionym prawem. Zmiany te wprowadzone zostały w konsultacji z Papieżem, biorąc pod uwagę dobre zarządzanie skarbem narodowym.

Komisja skarbowa zadba, aby każdy biskup, zarówno polsko-ukraiński, jak i litewsko-białoruski, otrzymał wyznaczony do utrzymania fundusz, a całość zatwierdzona zostanie przez Parlament. Co więcej, konkretne rozporządzenia dotyczą zarówno podziału dochodów pośród biskupów, jak i organizacji diecezji.

W kwestii Księstwa Siewierskiego, niewielkiej, ale znaczącej części państwa, zaplanowano rewizje majątkowe oraz podatkowe dla lokalnych posiadaczy ziemi. Działania kontrolne prowadzone przez wyznaczoną komisję mają na celu upewnienie się, że tytułowi i majątki są w należytym porządku i zgodne z prawem. Wszystko to będzie miało służyć utrzymaniu porządku i zapewnieniu, że wszyscy obywatele korzystają z równej ochrony prawa.

Dokument zawiera również wytyczne dotyczące przyszłych podziałów diecezji, co jest ważnym krokiem w umacnianiu roli duchowieństwa i zapewnieniu efektywnego zarządzania na poziomie kościelnym. Dokładne regulacje dotyczą zarówno zachodnich, jak i wschodnich terenów Unii, jednocząc Polskę-Ukrainę i Litwę-Białoruś w sprawach stanowiących fundament dla obydwu społeczeństw - stabilności i dobrobytu duchowego narodów składowych.

Konkludując, uchwała podkreśla ważność zadbania o sprawiedliwe traktowanie świeckich mieszkańców Księstwa Siewierskiego oraz zagwarantowanie, że wszyscy obywatele korzystają z praw i obowiązków w równym stopniu, co jest gwarantem sprawiedliwości i równości we wszystkich prowincjach Unii.

Stwierdzono również, że pod opiekę Senatowego biskupa z Chełma przejdą nowe części diecezji, co jest istotnym elementem w kontekście rosnących obowiązków duchownych. Ponadto, ustalono, że zarządzanie i dochody z diecezji będą regulowane zgodnie z prawem, co zapewni ich odpowiednią ochronę i wykorzystanie.

Wprowadzone rozporządzenia ugruntowują podstawy zarządzania dobrami kościelnymi i diecezjami, co jest kluczowe dla zachowania ustalonego porządku i spełniania potrzeb duchowieństwa, a także dla ogólnego dobra i spokoju obywateli Unii.

American student's style

Regulations Regarding the Clergy of Both Orders in Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus

Hey folks, got some intel from the Union's Congress on Friday, June 11, 1790. So, this is what went down: the delegation appointed by the President, with the consent of the confederated Houses of Congress, brought in points concerning the clergy. The President and the Houses are all about keeping the Roman Catholic faith at the top of its game within our lands, making sure it spreads through the diligent supervision of clergy leaders and by citizens keeping to the holy laws.

After checking out the dioceses' incomes set by the current Congress, they found that some dioceses are just too big, hence they're prepping to slice 'em up a deal already set with the Holy See. Bishops and archbishops across both rites are getting annual incomes assigned by law, handed over by treasury commissions. But if you've got more than the law says, you keep it.

The committee, following this law, will cough up properties making 100,000 income for the Bishop of Krakow, that's the latest figure minus any ground expenses or the twenty percent income tax. And the Bishops of Krakow, who also have the Siewierz Principality, will see dining properties of the principality go to the bishopric (except those with fossil deposits), and the chapter holding separate properties in the principality will pay twenty percent to the treasury.

Seeing Siewierz as part of the Union's body politic where nobles and residents are like family under the Union's laws and enjoy the same rights, they're deciding on certain seats for courts and local congresses (state or county congresses) and to what the citizens want. They'll check out mayoral grants, log 'em, give life-term privileges, set aside twenty percent for tax, make sure future giveaways are legit, look over any property sales, and show charters to the designated commission for review.

The deadline for the committee is a Sunday, six days tops, to wrap up and report to the President and assembled Houses. With some dioceses getting a boost, like Chełm's senator-bishop now taking over parts of Krakow's diocese (he's gonna be the Lublin and Chełm bishop), and a fund set for him, they want a budget review by the Treasury Commission to make sure he's well-off with 100,000.

Also, once the bishop is set up all comfy, the commission should equally take care of other bishops from the funds of vacant bishoprics in Poland-Ukraine. And when dioceses are all squared away and balanced income-wise, they'll be ready to take over parts of other dioceses, pretty much ensuring everything's fair and square. This diocese split deal should be filed with the Union's archives.

The plan is to divvy up the Vilnius diocese, when it's time, into three - Vilnius, Latvian, and Smolensk - getting the geography just right. Bishops managing these bigger zones will get proper funding from the soon-to-be vacant Vilnius or Samogitian bishoprics. And the Samogitian diocese, like other untouchable dioceses, stays whole, with their bishops chilling at the 100,000 income benchmark.

Osoby wymienione

Roch Dąmbski, burgrabia z Krakowa (geneal.); Ignacy Dębski, podwojewodzy z Lelowa (geneal.); Adam Męciński, senator kasztelan ze Spycimierza (1788-1795) (geneal.);
Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Feliks Skorupka, łowczy z Krakowa (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 17.06.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie