Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

piątek, 29 maja 1789 « sobota, 30 maja 1789 » wtorek, 2 czerwca 1789

Opublikowano akt (Volumina Legum, 51)

Językiem polskiego studenta

Sposób wynalezienia ofiary z dóbr ziemskich i duchownych w Polska-Ukraina i w Litwa-Białoruś

W dniu dzisiejszym, Parlament podjął kluczową decyzję dotyczącą wprowadzenia nowej ustawy obciążającej właścicieli dóbr ziemskich i duchownych w Polska-Ukraina oraz Litwa-Białoruś nowym podatkiem na rzecz państwa. Celem jest umocnienie zdolności obronnych Unii oraz sfinansowanie wznoszenia i utrzymania wojska, jako fundamentu niepodległości i bezpieczeństwa obywateli.

Podatek ten, nazwany ofiarą, zostanie wyliczony jako dziesięcina (10%) z pewnych i stałych dochodów posesji. W celu dokładnego ustalenia obciążeń, zostaną utworzone komisje, które mają za zadanie zbadanie dochodów każdego z obywateli posiadających odpowiednie dobra. Komisje te będą odpowiedzialne za wszelkie województwa, ziemi i powiaty według aktualnego podziału administracyjnego. W skład komisji wejdą zarówno przedstawiciele szlachty, jak i duchowieństwa, a każdy z członków musi złożyć przysięgę w odpowiedniej formule, gwarantującą uczciwość i bezstronność w działaniu.

Przedstawiciel każdego majątku zobowiązany będzie przedstawić komisji inwentarz dochodów lub rejestry zbiorów z ostatnich lat. Na tej podstawie zostanie obliczona stała i pewna dochód, z której uiszczony zostanie wymagany dziesięciny procent na rzecz Skarbu Państwa. Niezgłoszenie się do komisji, odmowa współpracy lub zachowanie niezgodne z prawem będą surowo karane, aż do utraty majątku na rzecz państwa.

Przepisy szczególne dotyczą miast i wsi należących do państwa oraz gruntów użytkowanych przez mieszczan. Także i z nich zostanie wydzielony określony podatek, według takich samych zasad, co z majątków ziemskich. Podobnie, dobra znajdujące się w zastawie czy dożywocie będą obłożone podatkiem zgodnie z przepisanymi regułami.

Szczególną uwagę poświęcono dobrą po zakonie jezuickim, które podlegają osobnym przepisom i zabezpieczeniom, aby zapewnić sprawiedliwe i skuteczne ściąganie należności zarówno na rzecz Rzeczypospolitej, jak i osób duchownych. Zmniejszenie dochodów ze względu na lokację tych sum nie jest dozwolone.

Na koniec, zaznaczono, że obciążenie podatkiem ma na celu zapewnienie stabilności finansowej Rzeczypospolitej już w roku obecnym, z możliwością korekty i regularnych płatności w kolejnych latach. Postanowienia te dotyczą zarówno Korony, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Podsumowując, dzisiejsza decyzja Parlamentu ugruntowuje system podatkowy obu krajów Unii, dając solidne podstawy do finansowania sił obronnych i innych niezbędnych funkcji państwa, jednocześnie określając jasne zasady uczciwej współpracy między władzą a obywatelami.

American student's style

Method of Establishing the Sacrifice from Landed and Ecclesiastical Properties in Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus

As part of our commitment to bolster our homeland and maintain national freedom, we have earmarked a portion of our revenue for our country's defense, as we expect every citizen to faithfully contribute to the public treasury. We have designated commissions to monitor general revenues from both secular and ecclesiastical lands to properly determine contributions for our agreed-upon military defense, safeguarding against unexpected financial burdens.

For this purpose, we are establishing protocols and appointing commissioners in various states and counties across the Union, starting in West Poland.

The commission's goal is to sympathetically and accurately assess tax from these revenues without reducing them and to communicate possible errors found to the concerned parties for rectification.

The final report from these assessments should be submitted to the appropriate Speaker for further action before the end of September. During the commission process, the commission will operate under oaths of honesty and impartiality administered by the first commissioner or, if not available, by one of the fellow Representatives.

Concluding their duty, these commissioned officials will then determine a tenth portion of the income for the military contribution and omit any earnings exempt from this provision. The evaluation period is set from now until the end of September, ensuring a fair levy without financial harm to the citizenry.

Final reports will be sent to the respective local congresses and The Cabinet, and the commissioners are held accountable under oath to fulfill their duty notwithstanding any reasonable excuses, specifically certified illnesses.

The commissioners must conduct their assessment based on the average income of the past three years, and property owners must swear that they are declaring their earnings honestly. Should someone fail to comply or act against the nation's interests by refusing or resisting the commission, their property shall be auctioned off and the proceeds given to the public treasury — such drastic measures are intended to ensure no harm comes to the Union’s financial security.

In summary, this act details the commissioning of officials to assess a fair contribution for military defense from the revenues of landed and ecclesiastical estates within Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus. It outlines the methods of assessment, deadlines for reporting, oaths of office, and penalties for non-compliance, ensuring that the financial burden is equitably shared and the Union's defense is properly funded.

Osoby wymienione

Kajetan Aksak, poseł z Wołynia (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Stefan Aksak, podstoli z Włodzimierza (geneal.); Franciszek Aleksandrowicz, marszałek z Lidy (geneal.); Tadeusz Aleksandrowicz, sędzia ziemski (geneal.); Kajetan Ankwicz, sędzia grodzki z Nowego Miasta (geneal.); Stanisław Babecki, koniuszy ze Staroduba (geneal.); Józef Babski, komornik graniczny z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Alojzy Bagieński, oboźny (geneal.); Jacek Bagieński, komornik ziemski z Wizny (geneal.); Maciej Bagieński, podsędek z Zawkrza (geneal.); Mateusz Bagieński, komornik graniczny z Wizny (geneal.); Mikołaj Eligiusz Bajkowski, komornik graniczny z Owrucza (geneal.); Ksawery Baranowski, komornik ziemski z Żytomierza (geneal.); Ludwik Barański, podstarosta z Nura (geneal.); Feliks Barcikowski, podwojewodzi z Bracławia (geneal.); Wincenty Bardziński, podstarosta z Łęczycy (geneal.); Stanisław Bartochowski, stolnik z Bielska (geneal.); Błażej Bartołd, stolnik z Przasnysza (geneal.); Tadeusz Bartoszewicz, sędzia grodzki (geneal.); Franciszek Barzykowski, burgrabia z Łomży (geneal.); Antoni Bądzyński, sędzia ziemski z Mielnika (geneal.); Franciszek Bekierski, podczaszy z Winnicy (geneal.); Jacek Bentkowski, szambelan Króla (geneal.); Zygmunt Bentkowski, łowczy z Łucka (geneal.); Marcin Bębnowski, łowczy z Bielska (geneal.); Tadeusz Białłozor, ciwun z Wielkich Dyrwian (geneal.); Jerzy Białopiotrowicz, pisarz wojskowy (geneal.); Nikodem Białosuknia, komornik ziemski z Wizny (geneal.); Franciszek Biedrzycki, wojski mniejszy z Dyneburga (geneal.); Walenty Bielicki, miecznik z Brzezin (geneal.); Teodor Bieliński, pisarz ziemski z Drohiczyna (geneal.); Ludwik Bieniewski, skarbnik z Sochaczewa (geneal.); Tomasz Bieńkowski, komornik z Nura (geneal.); Kazimierz Biernacki, poseł z Kalisza (1790-1792), stolnik z Piotrkowa (geneal.); Franciszek Biesiekierski, stolnik z Nowogródka (geneal.); Walerian Billewicz, ciwun z Małych Dyrwian (geneal.); Antoni Blinstrub, podstoli (geneal.); Dominik Błeszyński, komornik (geneal.); Ignacy Błeszyński, starosta z Brodnicy (geneal.); Tomasz Błeszyński, podkomorzy z Sieradza (geneal.); Tadeusz Błociszewski, poseł z Łęczycy (1790-1792), generał-major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Ignacy Bniński, starosta ze Środy (geneal.); Baltazar Bobiński, komornik z Ciechanowa (geneal.); Ignacy Bobrownicki, cześnik z Mielnika (geneal.); Jan Bogatko, stolnik z Mszczonowa (geneal.); Tadeusz Bogucki, syn cześnika z Żytomierza (geneal.); Ludwik Bogusławski, podwojewodzi z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Ignacy Boguszewski, horodniczy (geneal.); Kazimierz Bolesz, poseł z Poznania (1790-1792), rotmistrz kawalerii narodowej, stolnik (geneal.); Kazimierz Boniecki, komornik graniczny z Sandomierza (geneal.); Antoni Bońkowski, komornik ziemski z Zawkrza (geneal.); Franciszek Bońkowski, podczaszy z Zawkrza (geneal.); Piotr Bońkowski, chorąży z Raciąża (geneal.); Jan Borejko, podczaszy z Żytomierza (geneal.); Józef Borowicki, poseł z Kijowa (1790-1792), komornik graniczny z Kijowa (geneal.); Marcin Borowski, sędzia grodzki (geneal.); Ignacy Boski, miecznik ze Stężycy (geneal.); Jan Boski, syn starosty ze Strumienia (geneal.); Paweł Boski, podkomorzy (geneal.); Teodor Boski, skarbnik z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Franciszek Bouffał, łowczy nadworny Litwy-Białorusi (geneal.); Andrzej Bratoszewski, pisarz ziemski z Gostynina (geneal.); Jan Kanty Bratoszewski, sędzia grodzki z Gostynina (geneal.); Stanisław Breza, poseł z Gniezna (1790-1792) (geneal.); Antoni Brochocki, szambelan Króla (geneal.); Józef Bromirski, sędzia grodzki z Płocka (geneal.); Onufry Bromirski, starosta z Płocka (geneal.); Stanisław Bromirski, miecznik ziemski z Zawkrza (geneal.); Adam Bronic, podczaszy z Wiłkomierza (geneal.); Adam Bronikowski, poseł z Gniezna (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Karol Brunnow, sędzia grodzki (geneal.); Józef Brzeski, podsędek ziemski z Sandomierza (geneal.); Feliks Brzozowski, podsędek ziemski z Bracławia (geneal.); Franciszek Brzozowski, starosta z Ożarowa (geneal.); Jacek Brzozowski, podwojewodzy (geneal.); Antoni Buchowiecki, syn podwojewodzego (geneal.); Józef Buczyński, skarbnik i podstarosta z Różana (geneal.); Walenty Budny, komornik z Zakroczymia (geneal.); Dionizy Budziszewski, podczaszy z Sieradza (geneal.); Jan Budziszewski, syn pisarza z Nura (geneal.); Tomasz Budziszewski, poseł z Łomży (1790-1792), wojski wyższy z Łomży (geneal.); Kazimierz Bujalski, oboźny (geneal.); Aleksy Bujno, skarbnik z Liwa (geneal.); Adam Bukar, sędzia ziemski z Żytomierza (geneal.); Jan Burba, sędzia grodzki (geneal.); Walenty Burski, łowczy z Podlasia (geneal.); Franciszek Burzyński, wojski z Włodzimierza (geneal.); Ignacy Burzyński, starosta (geneal.); Walenty Burzyński, stolnik z Kijowa (geneal.); Ignacy Bychowiec, podstoli (geneal.); Jan Bychowiec, marszałek (geneal.); Baltazar Bykowski, podczaszy z Bielska (geneal.); Dominik Bykowski, chorąży z Bielska (geneal.); Józef Franciszek Bykowski, chorąży (geneal.); Roman Bykowski, sędzia pograniczny z Bracławia (geneal.); Bartłomiej Bystram, sędzia ziemski (geneal.); Kazimierz Bystrzanowski, podkomorzy (geneal.); Stanisław Bystrzycki, wojski większy z Warszawy (geneal.); Wojciech Byszewski, skarbnik z Łęczycy (geneal.); Jan Bzowski, burgrabia z Krakowa (geneal.); Gracjan Bzura, burgrabia grodzki z Wizny (geneal.); Tomasz Chajęcki, komornik graniczny z Nowogródka (geneal.); Kazimierz Chalecki, oboźny (geneal.); Bonawentura Chamiec, horodniczy z Łucka (geneal.); Adam Chamski, podwojewodzy z Płocka (geneal.); Józef Chamski, wojski z Raciąża (geneal.); Józef Charzewski, podstoli z Nowogródka (geneal.); Maciej Chądzyński, skarbnik z Mszczonowa (geneal.); Mikołaj Chełmicki, syn skarbnika z Dobrzynia (geneal.); Kazimierz Chlewiński, marszałek (geneal.); Kazimierz Chlewiński, podstarosta sądowy (geneal.); Joachim Chmara, stolnik (geneal.); Walenty Chmielewski, wicegerent grodzki z Zawkrza (geneal.); Hilary Chojecki, sędzia ziemski z Kijowa (geneal.); Jan Nepomucen Chojecki, poseł z Kijowa (1790-1792), wojski wyższy (geneal.); Józef Chojnacki, podczaszy z Włodzimierza (geneal.); Józef Chojnowski, burgrabia grodzki z Wizny (geneal.); Rafał Chołoniewski, starosta z Dubnej (geneal.); Stefan Chomętowski, wojski ze Stężycy (geneal.); Ignacy Chomiński, poseł z Oszmiany (1790-1792), sędzia ziemski z Oszmiany (geneal.); Mikołaj Sabba Chrapowicki, marszałek (geneal.); Grzegorz Chromiński, wicesgerent z Łukowa (geneal.); Michał Chroniewski, miecznik z Zakroczymia (geneal.); Feliks Chrzanowski, sędzia grodzki (geneal.); Marcin Chrzanowski, podsędek z Warszawy (geneal.); Józefat Dionizy Ciborowski, komornik ziemski (geneal.); Wincenty Ciechomski, cześnik z Sochaczewa (geneal.); Ignacy Cieciszowski, podkomorzy z Liwa (geneal.); Jan Ciemniewski, sędzia ziemski z Różana (geneal.); Florian Cieszkowski, poseł z Liwa (1790-1792), starosta kleszczelewski (geneal.); Michał Cieszkowski, chorąży z Liwa (geneal.); Stanisław Cieszkowski, chorąży z Włodzimierza (geneal.); Nikodem Cybulski, komornik ziemski (geneal.); Marcin Czajkowski, stolnik z Gąbina (geneal.); Michał Czaplicki, komornik graniczny z Sandomierza (geneal.); Tomasz Czarkowski, wojski z Dyneburga (geneal.); Franciszek Ksawery Czarnocki, rotmistrz z Mińska (geneal.); Marcin Czarnocki, miecznik z Drohiczyna (geneal.); Adam Czarnołuski, poseł z Czernihowa (1790-1792), podstoli z Czernihowa (geneal.); Józef Czarnowski, podczaszy z Nura (geneal.); Ignacy Czechowicz, sędzia grodzki (geneal.); Gabriel Czetwertyński (geneal.); Janusz Czetwertyński (geneal.); Marceli Czetwertyński (geneal.); Paweł Czyż, wojski (geneal.); Onufry Dąbrowski, chorąży z Orłowa (geneal.); Roch Dąmbski, burgrabia z Krakowa (geneal.); Stanisław Dąmbski, poseł z Brześcia Kujawskiego (1790-1792), syn wojewody z Brześcia Kujawskiego (geneal.); Robert de Raes, sędzia ziemski (geneal.); Ignacy Dembiński, poseł z Krakowa (1790-1792), chorąży z Krakowa (geneal.); Wincenty Dembiński, miecznik z Wiślicy (geneal.); Filip Nereusz Dembowski, podstoli z Gostynina (geneal.); Józef Dembowski, chorąży z Zawkrza (geneal.); Seweryn Dernałowicz, pisarz ziemski (geneal.); Wojciech Dębski, wojski z Przasnysza (geneal.); Józef Dęby, podwojewodzy z Przasnysza (geneal.); Maciej Dęby, burgrabia grodzki z Wizny (geneal.); Tomasz Dłuski, poseł z Lublina (1790-1792), podkomorzy z Lublina (geneal.); Florian Dłużewski, starosta ze Stanina (geneal.); Józef Dłużewski, podczaszy z Mszczonowa (geneal.); Kazimierz Dmiński, pisarz grodzki ze Stężycy (geneal.); Andrzej Dobiecki, podkomorzy z Sandomierza (geneal.); Piotr Dobrzyniecki, podwojewodzy z Radziłowa (geneal.); Karol Domaniewski, sędzia grodzki z Winnicy (geneal.); Tomasz Domaniewski, podczaszy z Piotrkowa (geneal.); Antoni Domański, komornik ziemski (geneal.); Ignacy Domański, burgrabia grodzki z Warszawy (geneal.); Ignacy Domański, komornik graniczny (geneal.); Nikodem Domański, stolnik z Sanoka (geneal.); Paweł Domaszewski, stolnik z Łukowa (geneal.); Andrzej Downarowicz, cześnik z Wizny (geneal.); Józef Drzewiecki, szambelan (geneal.); Nikodem Duchnowski, burgrabia z Łomży (geneal.); Leon Duczymiński, podstoli z Przasnysza (geneal.); Rupert Dunin, chorąży z Łęczycy (geneal.); Wincenty Dziedzicki, burgrabia z Zakroczymia (geneal.); Onufry Dziekoński, stolnik (geneal.); Ignacy Dzierzbicki, szambelan Króla (geneal.); Wojciech Dzwonkowski, podwojewodzy z Makowa (geneal.); Andrzej Ejsmont, cześnik (geneal.); Bartłomiej Falęcki, komornik z Ciechanowa (geneal.); Mateusz Falkowski, miecznik z Krzemieńca (geneal.); Kazimierz Fedorowicz, wicesgerent grodzki z Żytomierza (geneal.); Wojciech Filipkowski, komornik z Łomży (geneal.); Krzysztof Frankowski, burgrabia z Warszawy (geneal.); Franciszek Gadomski, łowczy z Gostynina (geneal.); Antoni Gadon, ciwun użwęski (geneal.); Antoni Gałecki, komornik ziemski z Owrucza (geneal.); Ignacy Gałecki, starosta z Bydgoszczy (geneal.); Józef Garbowski, pisarz ziemski z Łęczycy (geneal.); Franciszek Gawarecki, komornik graniczny (geneal.); Ignacy Gąsowski, burgrabia grodzki z Warszawy (geneal.); Aleksander Giedrojć, generał-adiutant buławy polnej (geneal.); Krzysztof Giedrojć, podkomorzy (geneal.); Marcin Glinicki, komornik z Zakroczymia (geneal.); Karol Głębocki, poseł z Krakowa (1790-1792) (geneal.); Michał Głębocki, wojski z Owrucza (geneal.); Franciszek Głoskowski, burgrabia grodzki z Łęczycy (geneal.); Andrzej Głuski, syn miecznika z Lublina (geneal.); Błażej Gnatowski, żupnik z Zakroczymia (geneal.); Franciszek Godlewski, sędzia grodzki z Nura (geneal.); Ignacy Godlewski, podstarosta z Kolna (geneal.); Józef Godlewski, podsędek z Zambrowa (geneal.); Marcin Goiszewski, chorąży z Mszczonowa (geneal.); Jan Gołaszewski, wojski mniejszy z Warszawy (geneal.); Andrzej Gołembowski, regent ziemski z Sieradza (geneal.); Jan Kanty Gołembowski, komornik graniczny z Sieradza (geneal.); Piotr Celestyn Gołuchowski, podczaszy z Wiślicy (geneal.); Szymon Goniprowski, ciwun z Tędziagoły (geneal.); Ludwik Gorski, ciwun z Retowa (geneal.); Nicefor Gorzeński, poseł z Kalisza (1790-1792), szambelan (geneal.); Ignacy Gosławski, syn skarbnika z Nowogródka (geneal.); Onufry Gosławski, wojski z Chęcin (geneal.); Franciszek Gościcki, komornik ziemski z Kijowa (geneal.); Jan Gozimirski, skarbnik z Kalisza (geneal.); Feliks Górski, chorąży ziemski i podstarosta grodzki z Warszawy (geneal.); Jakub Górski, pisarz ziemski i grodzki z Różana (geneal.); Tomasz Górski, cześnik (geneal.); Walenty Górski, łowczy z Gąbina (geneal.); Roch Grabkowski, miecznik z Chęcin (geneal.); Błażej Grabowski, komornik z Ciechanowa (geneal.); Franciszek Grabowski, miecznik z Przasnysza (geneal.); Stanisław Grabowski, szambelan (geneal.); Zygmunt Grabowski, poseł z Wołkowyska (1790-1792), krajczy Litwy-Białorusi (geneal.); Kazimierz Grobicki, burgrabia (geneal.); Jan Grocholski, starosta z Dyneburga (geneal.); Ignacy Grodecki, starosta z Dymidowa (geneal.); Grzegorz Grotowski, poseł z Rawy Mazowieckiej (1790-1792), sędzia ziemski z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Szymon Grzybiński, pisarz ziemski z Owrucza (geneal.); Andrzej Grzybowski, komornik ziemski z Zawkrza (geneal.); Józef Grzybowski, poseł z Liwa (1790-1792), podstoli z Liwa (geneal.); Maciej Grzybowski, miecznik z Ciechanowa (geneal.); Wojciech Grzymała, podsędek z Łomży (geneal.); Jan Gumowski, sędzia ziemski z Płocka (geneal.); Michał Guttry, chorąży (geneal.); Wiktoryn Herman, przyjmujący akty ziemskie i grodzkie z Warszawy (geneal.); Konstanty Hołowiński, starosta z Dymidowa (geneal.); Ignacy Hołówka, krajczy z Pińska (geneal.); Kasper Horain, szambelan (geneal.); Leon Horain, wojszczyc z Wilna (geneal.); Tadeusz Hornowski, łowczy (geneal.); Dionizy Hrebnicki, szambelan (geneal.); Tomasz Hryniewicz, sędzia grodzki (geneal.); Paweł Hryniewiecki, sędzia ziemski z Bielska Podlaskiego (geneal.); Stanisław Kostka Hulewicz, poseł z Wołynia (1790-1792), chorąży z Łucka (geneal.); Kazimierz Hurko, horodniczy (geneal.); Ludwik Hurkowski, komornik graniczny z Żytomierza (geneal.); Ignacy Husarzewski, stolnik ze Stężycy (geneal.); Antoni Hutorowicz, rotmistrz (geneal.); Ignacy Ihnatowicz, chorąży (geneal.); Tomasz Ilinicz, oboźny (geneal.); Jan Iwanowicz, sędzia ziemski (geneal.); Kazimierz Iwanowski, podstoli z Witebska (geneal.); Aleksy Iwaszkiewicz, podczaszy (geneal.); Franciszek Iwaszkiewicz, podstarosta (geneal.); Jan Jabłkowski, cześnik z Szadku (geneal.); Tomasz Jabłoński, skarbnik z Łomży (geneal.); Tadeusz Jagmin, ciwun z Twer (geneal.); Szymon Jakubowski, miecznik z Owrucza (geneal.); Franciszek Janiszewski, sędzia ziemski z Czernihowa (geneal.); Jakub Janiszewski, pisarz ziemski z Lublina (geneal.); Joachim Jankowski, krajczy (geneal.); Stanisław Jankowski, komornik z Łomży (geneal.); Marcin Janowicz, stolnik (geneal.); Stanisław Jaroszewski, chorąży z Zakroczymia (geneal.); Hipolit Jaroszyński, szambelan Króla (geneal.); Mikołaj Jaroszyński, poseł z Bracławia (1790-1792), stolnik z Dyneburga, stolnik z Winnicy (geneal.); Aleksy Jasieński, komornik graniczny (geneal.); Ksawery Jasieński, miecznik z Łukowa (geneal.); Leon Jasieński, podczaszy z Liwa (geneal.); Józef Benedykt Jastrzębski, sędzia ziemski z Łukowa (geneal.); Kazimierz Jastrzębski, wojski z Lublina (geneal.); Piotr Jastrzębski, burgrabia z Łomży (geneal.); Antoni Jaszewski, sędzia pograniczny (geneal.); Jan Jawornicki, wojski z Sochaczewa (geneal.); Wojciech Jawornicki, cześnik z Malborka (geneal.); Benedykt Jaworowski, wojski wyższy z Sierpca (geneal.); Józef Jelec, regent Litwy-Białorusi (geneal.); Mateusz Jeleński, podstoli (geneal.); Stanisław Jeleński, sędzia ziemski (geneal.); Adam Jelski, strażnik (geneal.); Stanisław Jełowicki, miecznik z Łucka (geneal.); Józef Jezierski, wojski wyższy z Lublina (geneal.); Karol Jezierski, poseł z Czerska (1790-1792) (geneal.); Ignacy Jeżewski, poseł z Płocka (1790-1792), generał-major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Mikołaj Jeżewski, miecznik z Raciąża (geneal.); Franciszek Jodko, komornik graniczny (geneal.); Franciszek Jundziłł, podkomorzy z Grodna (geneal.); Józef Juszkiewicz, regent (geneal.); Wincenty Kaciuciewicz, skarbnik (geneal.); Józef Kaczkowski, wojski z Radomia (geneal.); Ignacy Kadłubiski, komornik graniczny z Krzemieńca (geneal.); Romuald Kadłubowski, podsędek (geneal.); Franciszek Kalisz, burgrabia (geneal.); Rafał Kamieniecki, chorąży w wojsku Polski-Ukrainy (geneal.); Bruno Kamieński, stolnik z Krzemieńca (geneal.); Fulgenty Kamieński, horodniczy (geneal.); Józef Kamieński, syn stolnika z Łukowa (geneal.); Baltazar Kamiński, podsędek z Nura (geneal.); Jakub Kamiński, wojski mniejszy z Zawkrza (geneal.); Wojciech Kamiński, komornik ziemski z Łęczycy (geneal.); Tomasz Kaniewski, burgrabia grodzki z Warszawy (geneal.); Jan Karczewski, szambelan Króla (geneal.); Ignacy Karniewski, stolnik z Różana (geneal.); Stefan Karnkowski, senator kasztelan z Radziejowa (geneal.); Antoni Karski, podwojewodzy z Dobrzynia (geneal.); Jan Karski, wojski wyższy (geneal.); Kazimierz Karski, poseł z Sandomierza (1790-1792), podczaszy z Sandomierza (geneal.); Michał Karski, poseł z Różana (1790-1792), podkomorzy z Różana (geneal.); Antoni Karśnicki, syn stolnika z Ostrzeszowa (geneal.); Jacek Karśnicki, starosta (geneal.); Adam Karwicki, podkomorzy z Sandomierza (geneal.); Gabriel Karwosiecki, podkomorzy z Płocka (geneal.); Jan Kanty Karwosiecki, łowczy z Chęcin (geneal.); Józef Karwowski, podstoli z Bielska (geneal.); Kazimierz Karwowski, podczaszy z Wizny (geneal.); Marcin Kącki, wicesgerent grodzki z Winnicy (geneal.); Kasper Kempisty, wojski z Ostrzeszowa (geneal.); Wacław Kempisty, sędzia grodzki z Ostrowa (geneal.); Adam Kiciński, chorąży z Czerska (geneal.);
Jan Kiełczewski, sędzia ziemski (geneal.); Józef Kiełczewski, wojski z Urzędowa (geneal.); Franciszek Kietliński, poseł z Sandomierza (1790-1792), łowczy z Radomia (geneal.); Jan Kijewski, komornik z Ciechanowa (geneal.); Józef Kimbar, podstoli (geneal.); Stanisław Kirkor, wicesgerent grodzki z Kijowa (geneal.); Piotr Kleczkowski, pisarz ziemski (geneal.); Jakub Klembowski, podstoli z Łukowa (geneal.); Karol Klembowski, miecznik z Warszawy (geneal.); Józef Kleniewski, łowczy z Płocka (geneal.); Stanisław Kleniewski, wojski mniejszy z Gostynina (geneal.); Piotr Klicki, komornik z Łomży (geneal.); Tomasz Klicki, łowczy i sędzia grodzki z Ostrołęki (geneal.); Adam Klott, sędzia ziemski (geneal.); Jan Kłokocki, wojski z Mińska (geneal.); Joachim Kmita, sędzia grodzki (geneal.); Antoni Kobyliński, podkoniuszy Litwy-Białorusi (geneal.); Jan Kobyliński, burgrabia grodzki z Mielnika (geneal.); Karol Kochanowski, miecznik z Sandomierza (geneal.); Stanisław Kochanowski, miecznik z Radomia (geneal.); Tadeusz Kociełł, starosta (geneal.); Jan Kocięcki, burgrabia grodzki z Płocka (geneal.); Tomasz Koiszewski, sędzia ziemski (geneal.); Antoni Kołomyjski, komornik z Zambrowa (geneal.); Franciszek Kołupajło, sędzia ziemski (geneal.); Ignacy Komar, sędzia ziemski (geneal.); Jan Komarnicki, regent grodzki z Kamieńca Podolskiego (geneal.); Józef Komierowski, cześnik z Inowrocławia (geneal.); Jan Komornicki, łowczy z Radomia (geneal.); Rafał Konarski, szambelan Króla (geneal.); Paweł Kondracki, pisarz grodzki z Nowogródka (geneal.); Ferdynand Kontrym, cześnik z Witebska (geneal.); Ignacy Kończa, pisarz ziemski (geneal.); Tomasz Korczyc, podczaszy (geneal.); Stefan Korsak, sędzia pograniczny (geneal.); Jakub Korytowski, miecznik z Kalisza (geneal.); Tomasz Koryzna, miecznik (geneal.); Kajetan Korzeniowski, regent Litwy-Białorusi (geneal.); Michał Kosielski, miecznik z Czernihowa (geneal.); Antoni Kosiński, komornik ziemski z Brześcia Kujawskiego (geneal.); Michał Kosiński, burgrabia grodzki z Płocka (geneal.); Wojciech Kosiński, podstoli ziemski z Drohiczyna (geneal.); Jan Kossakowski, stolnik z Witebska (geneal.); Paweł Kossakowski, podwojewodzy z Wizny (geneal.); Ignacy Kossowski, cześnik z Chęcin (geneal.); Stanisław Kossowski, wojski większy z Brzezin (geneal.); Ignacy Kostrowicki, generał-adiutant Króla (geneal.); Onufry Kostrowicki, szambelan Króla (geneal.); Kazimierz Kościałkowski, chorąży (geneal.); Jakub Kościuszko, regent ziemski z Owrucza (geneal.); Szymon Kowalewski, wojski wyższy z Raciąża (geneal.); Franciszek Kownacki, sędzia ziemski (geneal.); Karol Kownacki, regent z Nura (geneal.); Adam Kozakowski, sędzia ziemski (geneal.); Józef Kozicki, regent ziemski i grodzki z Ciechanowa (geneal.); Józef Koziebrodzki, komornik ziemski z Dobrzynia (geneal.); Krzysztof Koziełł, sędzia grodzki (geneal.); Antoni Kozietulski, starosta z Będzina (geneal.); Ignacy Kozietulski, wojski (geneal.); Michał Kozłowski, syn stolnika z Owrucza (geneal.); Sebastian Kozłowski, skarbnik z Sierpca (geneal.); Szymon Kozłowski, komornik z Zakroczymia (geneal.); Tadeusz Kozłowski, starosta z Bracławia (geneal.); Antoni Krajewski, cześnik z Łomży (geneal.); Bartłomiej Krajewski, poseł z Płocka (1790-1792), prokurator generalny Polski-Ukrainy, podczaszy z Płocka (geneal.); Dominik Krajewski, skarbnik ziemski z Zawkrza (geneal.); Michał Krajewski, miecznik z Zambrowa (geneal.); Adam Krasiński, starosta z Ciechanowa (geneal.); Ignacy Krasiński, starosta z Siemiechowa (geneal.); Łukasz Krasuski, regent ziemski z Łukowa (geneal.); Jan Krąkowski, komornik ziemski z Sieradza (geneal.); Michał Krępski, sędzia grodzki z Zawkrza (geneal.); Jan Krosnowski, starosta ze Snochowa (geneal.); Jan Krosnowski, stolnik z Inowłodza (geneal.); Jakub Kruszewski, pisarz grodzki z Zawkrza (geneal.); Józef Kruszewski, skarbnik ziemski z Bielska Podlaskiego (geneal.); Ludwik Kruszewski, chorąży z Bielska (geneal.); Kazimierz Krzycki, generał (geneal.); Onufry Krzycki, poseł z Gniezna (1790-1792), kasztelan (geneal.); Michał Krzywosądzki, komornik ziemski z Gniezna (geneal.); Józef Krzyżanowski, poseł z Kalisza (1790-1792), skarbnik z Poznania, łowczy z Poznania (geneal.); Felicjan Kucharski, podwojewodzy (geneal.); Maciej Kuczborski, wojski wyższy z Płocka (geneal.); Teodor Kuczborski, szambelan Króla (geneal.); Kazimierz Kulikowski, sędzia grodzki z Zambrowa (geneal.); Józef Kupść, budowniczy (geneal.); Kazimierz Kurdwanowski, komornik graniczny z Gostynina (geneal.); Paweł Kurdwanowski, cześnik z Gąbina (geneal.); Ignacy Kurzeniecki, chorąży (geneal.); Tomasz Kurzeniecki, łowczy z Bielska (geneal.); Franciszek Kuszel, stolnik z Podlasia (geneal.); Maciej Antoni Kwilecki, poseł ze Wschowy (1790-1792), starosta ze Wschowy (geneal.); Antoni Lachnicki, oboźny (geneal.); Florian Lasocki, syn podczaszego z Raciąża (geneal.); Józef Lasocki, miecznik z Bielska (geneal.); Michał Lasocki, senator kasztelan z Wyszogrodu (geneal.); Piotr Lasocki, chorąży z Płocka (geneal.); Walenty Lasocki, podsędek z Ciechanowa (geneal.); Wincenty Lasocki, łowczy z Przemyśla (geneal.); Zygmunt Lasocki, podczaszy z Raciąża (geneal.); Dymitr Ledóchowski, stolnik z Włodzimierza (geneal.); Józef Ledóchowski, stolnik z Wołynia (geneal.); Karol Lelewel, cześnik z Liwa (geneal.); Kazimierz Lemnicki, poseł z Lublina (1790-1792), starosta janowski (geneal.); Jan Lesiewski, podstoli z Bielska (geneal.); Franciszek Leszczyński, chorąży z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Klemens Leszczyński, podstoli z Grabowca (geneal.); Aleksy Lewonowicz, strażnik (geneal.); Marcin Leżeński, poseł z Bracławia (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Felicjan Libiszowski, łowczy z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Leon Libiszowski, skarbnik z Opoczna (geneal.); Wojciech Linowski, szambelan Króla (geneal.); Wiktor Lipiński, podwojewodzy z Kamieńca Podolskiego (geneal.); Antoni Lipski, komornik ziemski z Sandomierza (geneal.); Antoni Lisicki, podstoli i podstarosta z Chęicn (geneal.); Antoni Locci, łowczy z Mszczonowa (geneal.); Franciszek Lubecki, marszałek (geneal.); Marcin Lutoborski, burgrabia grodzki z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Franciszek Lutosławski, komornik ziemski z Wizny (geneal.); Maciej Łaganowski, cześnik z Krzemieńca (geneal.); Antoni Łaski, chorąży z Łukowa (geneal.); Wojciech Łaski, skarbnik z Łukowa (geneal.); Hieronim Łaszewski, skarbnik z Radomia (geneal.); Antoni Ławski, sędzia grodzki z Sandomierza (geneal.); Adam Łączyński, komornik graniczny z Płocka (geneal.); Maciej Łączyński, starosta z Gostynina (geneal.); Piotr Łączyński, stolnik z Gostynina (geneal.); Stanisław Łączyński, chorąży z Gąbina (geneal.); Adam Łempicki, podwojewodzy z Serocka (geneal.); Felicjan Łempicki, komornik ziemski z Dobrzynia (geneal.); Jan Łempicki, starosta z Różana (geneal.); Józef Łempicki, pisarz grodzki z Płocka (geneal.); Józef Łempicki, stolnik (geneal.); Paweł Łempicki, skarbnik z Zakroczymia (geneal.); Tadeusz Łempicki, szambelan Króla (geneal.); Wawrzyniec Łempicki, skarbnik z Ciechanowa (geneal.); Ignacy Łepkowski, regent grodzki z Płocka (geneal.); Marcin Łobodzki, cześnik z Łęczycy (geneal.); Stanisław Łopaciński, podczaszy (geneal.); Marcin Łopuski, podkomorzy z Drohiczyna (geneal.); Nikodem Łoski, podstoli z Warszawy (geneal.); Michał Ignacy Łoskiewicz, wojski mniejszy z Dyneburga (geneal.); Piotr Łoś, podstoli z Żytomierza (geneal.); Stanisław Łuba, komornikowicz z Łomży (geneal.); Michał Łubieński, szambelan (geneal.); Piotr Łubieński, podczaszy z Sieradza (geneal.); Kazimierz Łuskina, wojski z Witebska (geneal.); Franciszek Madaliński, cześnik z Nura (geneal.); Ludwik Madaliński, poseł z Inowrocławia (1790-1792), cześnik z Brześcia Kujawskiego (geneal.); Jan Nepomucen Magnuszowski, podsędek ziemski z Sochaczewa (geneal.); Józef Majewski, komornik z Ciechanowa (geneal.); Jan Makowiecki, podkomorzy (geneal.); Bonawentura Małowieski, komornik (geneal.); Józef Markowski, chorąży z Mielnika (geneal.); Stanisław Męciński, starosta z Wielunia (geneal.); Józef Mężeński, poseł z Sandomierza (1790-1792), syn podstolego z Mścisławia (geneal.); Leon Miaskowski, senator kasztelan z Lądu (geneal.); Maciej Mielżyński, podkomorzy ze Wschowy (geneal.); Maksymilian Mielżyński, poseł z Poznania (1790-1792), pisarz wielki Polski-Ukrainy (geneal.); Stanisław Mieroszewski, poseł z Krakowa (1790-1792), szambelan (geneal.); Tomasz Mineyko, poseł z Kowna (1790-1792), pisarz ziemski z Kowna (geneal.); Aleksander Mirecki, sędzia grodzki z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Bogusław Mirski, poseł z Brasławia (1790-1792), podkomorzy z Brasławia (geneal.); Franciszek Młocki, senator kasztelan z Wołynia (1784-1795), stolnik z Warszawy (geneal.); Jakub Młocki, syn starosty z Zakroczymia (geneal.); Tadeusz Młocki, starosta z Zakroczymia (geneal.); Jakub Moczulski, podsędek ziemski z Żytomierza (geneal.); Józef Mostowski, poseł z Łotwy (1790-1792), łowczy z Raciąża (geneal.); Aleksander Moszczeński, starosta z Brześcia nad Bugiem (geneal.); Ignacy Moszczeński, cześnik z Radziejowa (geneal.); Ignacy Moszczeński, poseł z Bracławia (1790-1792), podczaszy z Bracławia (geneal.); Leon Moszczeński, starosta (geneal.); Józef Moszyński, senator kasztelan z Lublina (geneal.); Józef Mrokowski, podsędek (geneal.); Franciszek Myszczyński, sędzia z Zakroczymia (geneal.); Ignacy Myszczyński, sędzia ziemski z Zakroczymia (geneal.); Klemens Nakwaski, podkomorzy (geneal.); Wojciech Nakwaski, pisarz ziemski (geneal.); Józef Nieborowski, starosta z Gostynina (geneal.); Józef Niemirycz, poseł z Sandomierza (1790-1792), podstoli ze Stężycy (geneal.); Jan Nosarzewski, poseł z Ciechanowa (1790-1792), sedzia z Ciechanowa (geneal.); Tomasz Nowowiejski, poseł z Wyszogrodu (1790-1792), łowczy z Wyszogrodu (geneal.); Michał Ogiński, marszałek z Brasławia (geneal.); Józef Okęcki, sędzia ziemski z Warszawy (geneal.); Wiktor Okęcki, podczaszy z Warszawy (geneal.); Jan Olszyński, wojski wyższy z Wizny (geneal.); Jan Orzeszko, wojski (geneal.); Kazimierz Maciej Oskierka, poseł z Mozyrza (1790-1792), marszałek z Mozyrza (geneal.); Marcin Oskierka, marszałek z Oszmiany (geneal.); Jan Ossoliński, poseł z Drohiczyna (1790-1792), starosta z Drohiczyna (geneal.); Stanisław Ossoliński, poseł z Mielnika (1790-1792), starosta z Sulejowa (geneal.); Nereusz Ostaszewski, poseł z Ciechanowa (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Michał Ostrowski, chorąży z Piotrkowa (geneal.); August Otwinowski, poseł z Krakowa (1790-1792), burgrabia z Krakowa (geneal.); Kasper Otwinowski, burgrabia z Krakowa (geneal.); Jan Pawlikowski, sędzia ziemski (geneal.); Dominik Pieniążek, łowczy z Bydgoszczy (geneal.); Ignacy Pilchowski, wiceregent (geneal.); Kazimierz Plichta, regent grodzki z Sochaczewa (geneal.); Feliks Polanowski, starosta stęgwilski (geneal.); Marceli Poniński, poseł z Gniezna (1790-1792), wojski starszy z Gniezna (geneal.); Kasper Popiel, chorąży z Wiślicy (geneal.); Gabriel Porczyński, stolnik z Winnicy (geneal.); Kajetan Porczyński, subdelegat grodzki z Winnicy (geneal.); Aleksander Potkański, starosta z Radomia (geneal.); Maksymilian Potocki, chorąży z Żytomierza (geneal.); Franciszek Prażmowski, senator kasztelan z Zakroczymia (1785-1795), chorąży z Czernihowa (geneal.); Mikołaj Proskura, cześnik z Kijowa (geneal.); Ignacy Pruski, podsędek ziemski z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Jan Pruski, poseł z Kalisza (1790-1792) (geneal.); Józef Pruszanowski, podkomorzy z Rzeczycy (geneal.); Adam Przeradowski, poseł z Łomży (1790-1792), podczaszy z Różana (geneal.); Franciszek Przeradowski, miecznik (geneal.); Tomasz Przyjemski, starosta z Łomży (geneal.); Tadeusz Przysiecki, wojski (geneal.); Andrzej Puchała, poseł z Czerska (1790-1792), podstarosta z Czerska (geneal.); Wojciech Pusłowski, poseł ze Słonimia (1790-1792), syn podstolego (geneal.); Filip Puszet, starosta z Duninowa (geneal.); Pius Raciborowski (geneal.); Wojciech Raciborowski, chorąży z Latyczowa (geneal.); Anastazy Radoński, wojski z Opoczna (geneal.); Józef Radzicki, poseł z Zakroczymia (1790-1792), podkomorzy z Zakroczymia, starosta z Nowego Miasta (geneal.); Filip Radzimiński, cześnik z Wołynia (geneal.); Józef Radzimiński, stolnik z Czernihowa (geneal.); Michał Ignacy Radzimiński, poseł z Czernihowa (1790-1792), chorąży z Urzędowa (geneal.); Jakub Rakowski, poseł z Wizny (1790-1792), podwojewodzy z Wizny (geneal.); Marcin Rakowski, poseł z Bracławia (1790-1792), wojski wyższy z Winnicy, szambelan Króla (geneal.); Józef Rokitnicki, cześnik z Płocka (geneal.); Stanisław Rokitnicki, wojski mniejszy z Sierpca (geneal.); Roch Romer, podczaszy z Radomia (geneal.); Stefan Römer, podkomorzy z Trok (geneal.); Franciszek Ksawery Rostworowski, senator kasztelan z Zakroczymia (geneal.); Andrzej Rottermund, komornik grodzki z Krakowa (geneal.); Ignacy Rudnicki, pisarz ziemski ze Stężycy (geneal.); Jacek Rudnicki, cześnik ze Stężycy (geneal.); Antoni Rudziński, syn wojewody z Mazowsza (geneal.); Adam Rupejko, poseł ze Żmudzi (1790-1792), sędzia ziemski ze Żmudzi (geneal.); Franciszek Rupniewski, sędzia ziemski z Sandomierza (geneal.); Świętosław Russanowski, stolnik z Grabowca (geneal.); Mikołaj Russocki, poseł z Krakowa (1790-1792), cześnik z Krakowa (geneal.); Antoni Rybiński, senator kasztelan z Owrucza (1790-1795), szambelan Króla (geneal.); Maciej Rybiński, kasztelan z Kruszwicy (geneal.); Jan Rzeszotarski, sędzia ziemski z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Walenty Rzętkowski, poseł z Gostynina (1790-1792), podczaszy z Gostynina (geneal.); Ignacy Scipio, podstoli Litwy-Białorusi (geneal.); Eugeniusz Skarbek, syn kasztelana z Inowrocławia (geneal.); Kasper Skarbek, syn kasztelana z Inowrocławia (geneal.); Feliks Skorupka, łowczy z Krakowa (geneal.); Adam Skulski, pisarz ziemski i grodzki z Warszawy (geneal.); Ignacy Skulski, podwojewodzy z Warszawy (geneal.); Michał Sobański, podstoli z Winnicy, łowczy z Dyneburga (geneal.); Paweł Sobański, podstoli z Kijowa (geneal.); Józef Sobieski, miecznik z Liwa (geneal.); Walenty Sobolewski, senator kasztelan z Czerska (1791-1795), podkomorzy z Warszawy (geneal.); Jan Stadnicki, łowczy z Opoczna (geneal.); Fabian Staniszewski, szambelan (geneal.); Tadeusz Staniszewski, szambelan (geneal.); Jan Starowiejski, starosta z Berdowa (geneal.); Jan Stokowski, podkomorzy z Łęczycy (geneal.); Mikołaj Stokowski, podczaszy z Łęczycy (geneal.); Michał Straszewicz, marszałek (geneal.); Ignacy Suchecki, chorąży z Sieradza (geneal.); Michał Suffczyński, senator kasztelan z Czerska (1758-1777) (geneal.); Ignacy Sylwestrowicz, poseł ze Żmudzi (1790-1792), sędzia ziemski ze Żmudzi (geneal.); Władysław Szadurski, sędzia ziemski (geneal.); Antoni Szamocki, poseł z Warszawy (1790-1792), kawaler maltański (geneal.); Seweryn Szamota, skarbnik z Warszawy (geneal.); Ignacy Szamowski, podczaszy z Orłowa (geneal.); Jan Szczawiński, podstoli z Inowłodza (geneal.); Marcin Szczytt, poseł z Połocka (1790-1792), sędzia ziemski z Połocka (geneal.); Adam Szukiewicz, stolnik (geneal.); Bernard Szwykowski, stolnik (geneal.); Jan Szydłowski, podczaszy z Zakroczymia (geneal.); Wojciech Szygowski, podsędek z Zakroczymia (geneal.); Dominik Szymanowski, poseł z Rawy Mazowieckiej (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Florian Szymanowski (geneal.); Jan Szymanowski, poseł z Wyszogrodu (1790-1792), pułkownik wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Teofil Szymanowski, syn starosty z Klonowa (geneal.); Walenty Szymanowski, starosta z Klonowa (geneal.); Ignacy Szyryn, koniuszy (geneal.); Wojciech Święcicki, chorąży z Radomia (geneal.); Joachim Tarnowski, starosta z Sulejowa (geneal.); Rafał Tarnowski (geneal.); Stanisław Treter, szambelan Króla (geneal.); Feliks Trojanowski, poseł z Bielska Podlaskiego (1790-1792), sędzia ziemski z Bielska Podlaskiego (geneal.); Józef Trzebuchowski, poseł z Inowrocławia (1790-1792), cześnik z Kowala (geneal.); Karol Urbański, poseł z Drohiczyna (1790-1792), cześnik z Drohiczyna (geneal.); Józef Walewski, podczaszy z Krakowa (geneal.); Ludwik Walewski, chorąży z Piotrkowa (geneal.); Michał Walewski, senator wojewoda z Sieradza (1784-1792), szambelan Króla (geneal.); Stefan Walewski, chorąży z Radomia (geneal.); Kazimierz Walicki, starosta z Sochaczewa (geneal.); Józef Wawrzecki, generał (geneal.); Cyprian Wąsowicz, cześnik z Radomia (geneal.); Antoni Wessel, poseł z Płocka (1790-1792), szambelan Króla (geneal.); Kazimierz Wieluński, komornik ziemski z Warszawy (geneal.); Ignacy Wodziński, komendant korpusu kadetów, generał-adiutant Króla (geneal.); Karol Wodziński, starosta z Nura (geneal.); Adam Wojniłłowicz, podkomorzy z Nowogródka (geneal.); Kajetan Wolski, miecznik z Opoczna (geneal.); Stanisław Wołłowicz, podkomorzy (geneal.); Leonard Worcell, kuchmistrz Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Wybicki, szambelan Króla (geneal.); Rajmund Wybranowski, skarbnik z Lublina (geneal.); Zenon Wysłouch, poseł z Brześcia nad Bugiem (1790-1792), podkomorzy z Brześcia nad Bugiem (geneal.); Andrzej Zabłocki, sędzia grodzki (geneal.); Andrzej Zaborowski, cześnik z Zakroczymia (geneal.); Józef Zagórski, podkomorzy z Łucka (geneal.); Jan Zaleski, pisarz ziemski z Żytomierza (geneal.); Kazimierz Zaleski, poseł z Lublina (1790-1792), pisarz grodzki z Łukowa (geneal.); Stefan Załęski, chorąży z Nowogródka (geneal.); Jan Zambrzycki, stolnik z Nura (geneal.); Stefan Zambrzycki, poseł z Nura (1790-1792), stolnik z Liwa, sędzia grodzki z Warszawy (geneal.); Franciszek Zaremba, cześnik z Piotrkowa (geneal.); Barnaba Zawisza, poseł z Gostynina (1790-1792), podstoli z Gąbina (geneal.); Marceli Zembrzuski, poseł z Sochaczewa (1790-1792), wojski z Mszczonowa (geneal.); Antoni Zieliński, chorąży z Raciąża (geneal.); Hieronim Zieliński, łowczy z Nura (geneal.); Wojciech Żebrowski, sędzia ziemski ze Stężycy (geneal.); Walenty Żeromski, komornik z Sieradza (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie