Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

czwartek, 14 maja 1789 « piątek, 15 maja 1789 » sobota, 16 maja 1789

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy - Pan Michał Mniszech otworzył dzisiejszą sesję hurtownym apelem do działań prawodawczych, podzieleniem przez Marszałka Stanisława Małachowskiego: "Jeżeli blask Światła ..." Tekst pełny na str. 154 – 154v.

Poseł z Pińska - Pan Mateusz Butrymowicz złożył wniosek o publikację wczorajszego hołdu dla Marszałka Małachowskiego, wydrukowanego w gazecie, co Izba entuzjastycznie poparła.

Senator kasztelan z Wojnicza - Pan Piotr Ożarowski zreferował projekt "Zlecenie Komisji Wojskowej Obojga Narodów", który został odczytany przez Marszałka Konfederacji Litewskiej - Książę Kazimierza Sapiehę.

Stanisław Potocki, poseł z Lublina zabrał głos w obronie regimentów dragonii, które przekształcono w pułki przedniej straży, prosząc by Izby Parlamentu pozwoliły na zaciąg sowitych towarzyszy lub dodawanie dwóch pocztowych na miejsce jednego towarzysza. Poseł z Podola - Pan Kazimierz Rzewuski wyraził opinię, że te kwestie można rozstrzygnąć podczas dyskusji nad budżetem wojska, co poparł Poseł z Lublina - Pan Adam Czartoryski.

Książę Adam Czartoryski, poseł z Lublina wspomniał o potrzebie skupienia Tatarów w wojskach koronnych, na co odpowiedział Senator kasztelan z Łukowa - Pan Jacek Jezierski, postulując lokowanie Tatarów i przyznawanie im gruntów.

Inni uczestnicy debaty mówili o różnych zagadnieniach wojskowych, skarbowych i społecznych, m.in. Poseł z Brześcia nad Bugiem - Pan Tadeusz Matuszewicz i Poseł z Podola - Pan Józef Mierzejewski.

Na zakończenie sesji Marszałek Sejmu oznajmił, że transporty rosyjskie przedostające się przez granicę będą asystowane przez wojska Unii zgodnie z decyzją rządów. Dyskusję zakończono decyzją o podatkach i czytaniem projektu zastawów para-bankowych przedstawionego przez Pana Józefa Ankwicza, senatora kasztelana z Nowego Sącza.

Sesja została zawieszona, a Marszałek Małachowski przekazał komunikat o listach przesyłanych przez pana Ottona Stackelberga (arystokratę rosyjskiego), który prosił o zgodę na transport przez terytorium Polski.

Z ogólnych reakcji wynika, że Parlament podkreśla bezpieczeństwo i upewnia się co do natury przesyłanych towarów. Jeden z posłów proponował inspekcję towarów przed przepuszczeniem ich przez granicę. Na koniec zaczęto debatę na tematy podatkowe, a rozważania na temat zwolnienia zastawców z płacenia podatków zastały przecięte przez przerwę.

Doprecyzowano, że projekt "Przyspieszenie Sprawiedliwości" związany z działalnością Komisji Skarbowej Wielkiego Księstwa Litewskiego został przyjęty jednogłośnie. Na koniec sesji zadecydowano o odroczeniu głosowania nad projektem o zastawach na następną sesję, ale niektórzy parlamentarzyści wyrazili swoje zdanie, mówiąc o potrzebie ochrony interesów zarówno dziedziców, jak i zastawców.

American student's style

Today at the Congress, we witnessed a lively discussion as our representatives delved into the critical issues facing our young republic.

The day's session, led by Speaker Stanisław Małachowski, began with the emotionally charged congratulations by Michael Mniszech, the Secretary of the Interior for Poland-Ukraine. The full text of his speech commended the integrity and sincerity of the Speaker's character.

Representative Mateusz Butrymowicz from Pinsk called for a description of the previous day's celebrations honoring Speaker Małachowski to be printed in the newspaper to share the joy and festivities with all. The request was enthusiastically agreed upon by the House.

Senator Piotr Ożarowski from Wojnicz proposed a draft titled "Commissioning the Military Commission of Both Nations," which was read to the assembly.

Prince Kazimierz Sapieha, Speaker of the Lithuanian-Belarusian Confederation, addressed concerns about the national cavalry recruitment, emphasizing fairness in pay. He pointed out inconsistencies in the compensation for certain regiments, urging for an equitable solution.

Meanwhile, Representative Stanisław Potocki from Lublin argued for fair treatment of dragon dragoon regiments, which faced considerable recruitment challenges. He suggested that the States allow either the recruitment of worthy companions or the addition of two more individuals per companion to remedy the issue. Potocki's request highlighted the pressing need to address the unequal distribution of military pay.

Defense-related discussions continued with Kazimierz Rzewuski from Podolia suggesting that the forthcoming military budget would resolve many outstanding issues, including recruitment challenges facing Forward Regiments. His pragmatic approach appealed to the common sense of Congress, promoting efficiency and military readiness without overburdening the budget.

Prince Stanisław Jabłonowski from Volhynia supported Potocki's initiative, emphasizing the urgency of deciding on the matter to avoid hindering the recruitment of commanders.

The debates displayed a deep engagement with "people's politics," as representatives wrestled with balancing military demands and financial constraints.

Our attention was then drawn to a matter of transportation. The President might be allowing transit passage through Polish territory at the request of Otto Stackelberg, raising concerns about maintaining neutrality, especially if armaments were being transported.

As the session adjourned, we look forward to further engaging discourse. Stay tuned for the latest updates from Congress as our representatives navigate the complexities of forming a stable and prosperous union.

Osoby wymienione

Jan Ancuta, sekretarz konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Ankwicz, senator kasztelan z Nowego Sącza (1782-1791) (geneal.); Józef Bielak, generał-major w wojsku Litwy-Białorusi (geneal.); Mateusz Butrymowicz, poseł z Pińska (1788-1792), podstarosta z Pińska, miecznik z Pińska (geneal.); Ignacy Chołoniewski, poseł z Bracławia (1788-1792), starosta z Kołomyi (geneal.); Michał Czacki, poseł z Czernihowa (1788-1792), podczaszy wielki Polski-Ukrainy, rotmistrza kawalerii narodowej obu orderów polskich kawalera (geneal.); Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.); Józef Czartoryski, poseł z Wołynia (1788-1792), stolnik Litwy-Białorusi, ambasadora do Prus (geneal.); Marcin Fijałkowski, profesor katedry literatury (geneal.); Andrzej Głowniewski, audytor biskupa (geneal.); Tymoteusz Gorzeński, senator biskup ze Smoleńska (1790-1795), referendarz Polski-Ukrainy (geneal.); Paweł Grabowski, poseł z Wołkowyska (1788-1792), starosta z Wołkowyska, generał inspektor (geneal.); Joachim Horbacki, biskup rytu greckiego z Pińska i Turowa (geneal.); Stanisław Jabłonowski, poseł z Wołynia (1788-1792), szef gwardii pieszej litewskiej, ambasador do Prus (geneal.); Jacek Jezierski, senator kasztelan z Łukowa (1775-1795) (geneal.); Stanisław Jan Kublicki, poseł z Łotwy (1788-1792), wicebrygadier kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Jan Paweł Łuszczewski, poseł z Sochaczewa od 22.11.1790 (1790-1792), sekretarz sejmu do 22 listopada 1790 (geneal.); Jacek Małachowski, minister kancelarii Polski-Ukrainy (1786-1792) (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Tadeusz Matuszewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), rotmistrz kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Wojciech Mierzejewski, poseł z Podola (1788-1792), strażnik polny Polski-Ukrainy, rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Franciszek Ksawery Mikorski, poseł z Kalisza (1788-1792), pisarz ziemski z Kalisza (geneal.);
Franciszek Młocki, senator kasztelan z Wołynia (1784-1795), stolnik z Warszawy (geneal.); Stefan Młocki, biskup z Włodzimierza (geneal.); Michał Wandalin Mniszech, minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1783-1793) (geneal.); Fryderyk Moszyński, poseł z Bracławia (1788-1792), sekretarz wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Julian Niemcewicz, poseł z Łotwy (1788-1792) (geneal.); Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza (1781-1793) (geneal.); Michał Poniatowski, senator arcybiskup z Gniezna (1784-1794) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Grzegorz Potiomkin, feldmarszałek Rosji (geneal.); Seweryn Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792) (geneal.); Stanisław Kostka Potocki, poseł z Lublina (1788-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Antoni Pułaski, starosta czereszeński, rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Kazimierz Rzewuski, poseł z Podola (1788-1792), pisarz polny Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Otto Stackelberg, ambasador Rosji (geneal.); Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia (1788-1792), podkomorzy z Buska (geneal.); Wojciech Walerian Suchodolski, poseł z Chełma (1788-1790), senator kasztelan z Radomia (1790-1795), chorąży z Chełma (geneal.); Jan Suchorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), wojski ze Wschowy (geneal.); Michał Walewski, senator wojewoda z Sieradza (1784-1792), szambelan Króla (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Brześcia Kujawskiego (1788-1792), senator kasztelan z Bydgoszczy (1792-1793), starosta z Radziejowa (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania, chorąży z Poznania (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

Dziękuję za korzystanie
z mojego serwisu Sejm-Wielki.pl

To część Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), która zawiera genalogię 1.200.000 osób z elit polskich od średniowiecza do dzisiaj.

To, co tu widać, to jego darmowa część (około 12%).
Proszę o wsparcie, by dalej mogła być dostępna za darmo.

Wystarczy wykupić abonament pełnej wersji (Wielcy.pl) i to okno nie będzie się pokazywać.

Marek Jerzy Minakowski

abonament roczny (79 zł)
abonament dożywotni (390 zł)

Zamknij to okno na razie