Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

sobota, 6 grudnia 1788 « wtorek, 9 grudnia 1788 » środa, 10 grudnia 1788

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Dzisiejsze obrady Parlamentu obfitowały w dramatyczne dyskusje dotyczące wyznaczenia przedstawicieli Unii za granicą. Debata skupiała się przede wszystkim na dodatku do projektu ustawy, który miał precyzować, że nominacje dokonywane będą "za zgodą" Izby Parlamentu. Propozycja ta wywołała wiele emocji wśród parlamentarzystów, którzy nie zgadzali się na możliwość ograniczenia władzy Prezydenta w wyborze dyplomatów. Ostatecznie, po burzliwej debacie, przyjęto kompromisowe rozwiązanie, zgodnie z którym Marszałek ogłasza nominacje, lecz czyni to w porozumieniu z Parlamentem.

Wysokie Izby podjęły decyzję o skierowaniu reprezentantów Unii do krajów sąsiadujących i potencjalnych sojuszników - wśród nich do Berlinu wysłany został Książę Józef Czartoryski, do Petersburga Generał Szczęsny Potocki, zaś do Wiednia Powołany został Pan Piotr Potocki. Wszystkie te nominacje spotkały się z aprobatą izb, które podkreślały konieczność właściwej reprezentacji interesów Unii na międzynarodowej arenie dyplomatycznej.

Rząd, złożony zarówno z przedstawicieli Polski-Ukrainy, jak i Litwy-Białorusi, był obecny na sali obrad i brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Pan Prezydent (Król), którym jest Stanisław August Poniatowski, starał się apelować o jedność i kompromis pomiędzy poszczególnymi frakcjami parlamentarnymi. W efekcie udało się przegłosować wniosek w atmosferze wzajemnego porozumienia. Marszałkowie Sejmu - Pan Stanisław Małachowski oraz Książę Kazimierz Sapieha pełnili ważną rolę w kierowaniu obradami i zapewnieniu, by przebiegły one w sposób uporządkowany.

Mimo dyskusji na temat odpowiednich funduszy i sposobu zabezpieczenia wydatków na poselstwa zagraniczne, udało się osiągnąć porozumienie. Warto podkreślić, że ostateczne decyzje podejmowane były z uwzględnieniem opinii parlamentarzystów oraz z poszanowaniem zarówno prerogatyw Prezydenta, jak i Parlamentu.

Z całą pewnością przemówienie Pana Prezydenta miało znaczący wpływ na przebieg obrad i osiągnięte porozumienie. Dzienne sprawozdanie z Parlamentu pokazuje, jak istotna była rola kompromisu i poświęcenia dla dobra ogółu w procesie legislacyjnym Unii.

American student's style

As the 32nd session of the Congress commenced on December 9th, the union between Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus was abuzz over issues of national import. For Ivy League students reading the day's proceedings, a particular highlight was the ongoing debate surrounding the appointment of diplomatic representatives to foreign courts—an affair revealing the delicate interplay between executive privilege and legislative authority.

The day's talks opened with an affirmation of the people's right to self-governance, a tribute to the principles that have kept the Union intact. Yet, proposals made by the Presidential Cabinet regarding military commissions hinted at a deeper push for progression. It is evident that while some steps are made with great caution, the Union is inching closer to defining the scope and limits of its governance.

Speaker Stanisław Małachowski presented a list of distinguished individuals proposed for foreign diplomatic missions by the Houses of Congress, sparking a lively discussion. Notable nominations included Prince Józef Czartoryski for Berlin, Szczęsny Potocki for St. Petersburg, and Piotr Potocki for Istanbul. The President called upon his Cabinet to join him, declaring his support for the nominees and underscoring his desire to align with the will of the Union's people, highlighting the symbiotic relationship between a ruler's glory and the happiness of his subjects.

This open debate reflects a nuanced dance between asserting independence and valuing the wisdom of community consensus. Each nomination was scrutinized, amended, or endorsed, laying bare the intricate web that threads executive and legislative functions together.

The President's resolve to respect the Union's cooperative spirit was mirrored in discussions on proper dress code for envoys and the careful crafting of mission briefs. Defense Secretary Seweryn Potocki's suggestion to define envoy roles with precision underscored the gravity of external representation and the need for strategic international engagement amid ongoing territorial disputes.

Ultimately, after significant deliberation that illuminated various regional and national standpoints, the House of Representatives acceded to the President's proposed slate of foreign diplomats—with modifications respecting the Union's collective will. This session serves as an epitome of republican ideals in practice, demonstrating a healthy tension between deference to authority and democratic engagement.

As they rose for the day, the bodies of Congress brought closer an embodiment of the guiding principle: the Union's safety as the supreme law. The legislative theater observed by America's future leaders is a masterclass in political negotiation, blending staunch defense of historical conventions with an assertive push for national progress.

For undergraduate readers, this day in the Union's Congress is a testament to the challenges and triumphs that define self-determination in a complex sociopolitical landscape.

(Note: This style of translation with 21st-century context interpretations offers an accessible and engaging narrative tailored for an American undergraduate audience. The original text elements are preserved while modern dynamics are interwoven to illustrate the historical significance of the 1788-1792 Polish-Lithuanian parliamentary proceedings in contemporary terms.)

Osoby wymienione

Józef Ankwicz, senator kasztelan z Nowego Sącza (1782-1791) (geneal.); Franciszek Ksawery Branicki, minister obrony Polski-Ukrainy (1774-1793) (geneal.); Franciszek Bukaty, ambasador w Londynie (geneal.); Ignacy Chołoniewski, poseł z Bracławia (1788-1792), starosta z Kołomyi (geneal.); Joachim Chreptowicz, wiceminister kancelarii Litwy-Białorusi (1773-1793), marszałek trybunału Litwy-Białorusi (geneal.); Michał Czacki, poseł z Czernihowa (1788-1792), podczaszy wielki Polski-Ukrainy, rotmistrza kawalerii narodowej obu orderów polskich kawalera (geneal.); Józef Czartoryski, poseł z Wołynia (1788-1792), stolnik Litwy-Białorusi, ambasadora do Prus (geneal.); Kasper Czyż, poseł z Wilna (1788-1792), sędzia grodzki z Wilna (geneal.); Sebastian Dłuski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta z Łukowa (geneal.); Antoni Dziekoński, wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1785-1791) (geneal.); Maciej Garnysz, senator biskup z Chełma (1781-1790), wiceminister kancelarii Polski-Ukrainy (1786-1790) (geneal.); Augustyn Gorzeński, poseł z Poznania (1788-1792), chorąży z Poznania, podkomorzy z Poznania (geneal.); Paweł Grabowski, poseł z Wołkowyska (1788-1792), starosta z Wołkowyska, generał inspektor (geneal.); Franciszek Jerzmanowski, poseł z Łęczycy (1788-1792), chorąży z Inowłodza, podstarosta grodzki z Łęczycy (geneal.); Józef Kossakowski, senator biskup z Łotwy (1781-1794) (geneal.); Jan Krasiński, poseł z Podola (1788-1792), starosta z Opinogóry (geneal.); Stanisław Jan Kublicki, poseł z Łotwy (1788-1792), wicebrygadier kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Adam Kwilecki, senator kasztelan z Przemętu (1782-1793) (geneal.); Franciszek Antoni Kwilecki, poseł ze Wschowy (1788-1790), senator kasztelan z Kalisza (1790-1794), starosta ze Wschowy (geneal.); Aleksander Lubomirski, senator kasztelan z Kijowa (1785-1790) (geneal.); Stanisław Lubomirski, minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1676-1702) (geneal.); Feliks Władysław Łubieński, poseł z Sieradza (1788-1792), starosta z Nakła (geneal.); Jan Paweł Łuszczewski, poseł z Sochaczewa od 22.11.1790 (1790-1792), sekretarz sejmu do 22 listopada 1790 (geneal.); Jacek Małachowski, minister kancelarii Polski-Ukrainy (1786-1792) (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Ignacy Massalski, senator biskup z Wilna (1762-1794) (geneal.); Tadeusz Matuszewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), rotmistrz kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Wojciech Mierzejewski, poseł z Podola (1788-1792), strażnik polny Polski-Ukrainy, rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Adam Moszczeński, poseł z Poznania (1788-1792), chorąży z Winnicy (geneal.); Fryderyk Moszyński, poseł z Bracławia (1788-1792), sekretarz wielki Litwy-Białorusi (geneal.);
Tomasz Ostrowski, senator kasztelan z Czerska (1777-1791), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1793) (geneal.); Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza (1781-1793) (geneal.); Stanisław Poniatowski, minister skarbu Litwy-Białorusi (1784-1790) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Ignacy Potocki, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1783-1791), minister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1791-1792) (geneal.); Jerzy Potocki, poseł z Podola (1788-1792), starosta z Tłumacza (geneal.); Piotr Franciszek Potocki, poseł z Bielska Podlaskiego (1788-1792), starosta ze Szczyrzyca (geneal.); Seweryn Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792) (geneal.); Stanisław Kostka Potocki, poseł z Lublina (1788-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Stanisław Szczęsny Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792), senator wojewoda z Rusi Czerwonej (1782-1788), generał artylerii Polski-Ukrainy, komenderujący dywizją ukraińską (geneal.); Feliks Rościszewski, poseł z Lublina (1788-1792) (geneal.); Kazimierz Rzewuski, poseł z Podola (1788-1792), pisarz polny Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Antoni Siellicki, poseł z Połocka (1788-1792), syn kasztelana z Połocka (geneal.); Stanisław Sołtan, poseł ze Słonimia (1788-1791), wiceminister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1791-1793), chorąży wielki Litwy-Białorusi, starosta ze Słonimia (geneal.); Stanisław Sołtyk, poseł z Krakowa (1790-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia (1788-1792), podkomorzy z Buska (geneal.); Wojciech Walerian Suchodolski, poseł z Chełma (1788-1790), senator kasztelan z Radomia (1790-1795), chorąży z Chełma (geneal.); Jan Suchorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), wojski ze Wschowy (geneal.); Symeon Kazimierz Szydłowski, senator kasztelan z Żarnowa (1772-1795) (geneal.); Jan Szymanowski, poseł z Czerska (1788-1792) (geneal.); Feliks Turski, senator biskup z Łucka (1771-1790) (geneal.); Kazimierz Wolmer, poseł z Grodna (1788-1792), sędzia ziemski z Grodna, marszałek z Grodna (geneal.); Józef Wołłowicz, poseł z Ciechanowa (1788-1792), stolnik z Ciechanowa (geneal.); Ignacy Wybranowski, poseł z Lublina (1788-1792), stolnik z Lublina (geneal.); Michał Zabiełło, poseł z Łotwy (1788-1792), generał-major wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Brześcia Kujawskiego (1788-1792), senator kasztelan z Bydgoszczy (1792-1793), starosta z Radziejowa (geneal.); Teofil Wojciech Załuski, senator kasztelan z Buska (1786-1795), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1795) (geneal.); Maksymilian Zielonacki, poseł z Kalisza (1788-1792), komornik graniczny z Kijowa (geneal.); Franciszek Żeleński, senator kasztelan z Biecza (1780-1795) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła




Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 20.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie