Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

środa, 8 października 1788 « czwartek, 9 października 1788 » poniedziałek, 13 października 1788

Opublikowano akt (Volumina Legum, 1)

Językiem polskiego studenta

Akt Konfederacji Generalnej w zgromadzeniach stanów obu narodów.

Drogi czytelniku, dnia dzisiejszego w Parlamencie Unii Polsko-Ukraińskiej i Litewsko-Białoruskiej doszło do podjęcia decyzji o zawarciu Konfederacji Generalnej. W imię ochrony integryzmu terytorialnego i bezpieczeństwa Unii, uchwalono akt, który ma na celu przeciwstawienie się zagrożeniom zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

W uchwale wyrażono zgodę na zwiększenie kontyngentu wojsk Unii w miarę potrzeb i możliwości finansowych zgromadzenia. Planowane są dyskusje o kolejnych ulepszeniach systemu rządowego, bez ingerencji w prywatne interesy poszczególnych członków Izby Poselskiej czy Senatu. Akcent położono na kontynuację sejmowych prac w kierunku dobrobytu Unii, zachowując równocześnie jej niepodległość i suwerenność.

Zdecydowano o przeznaczeniu majątków na poprawę siły zbrojnej Państwa, a termin przedyskutowania kwestii wojskowości został odłożony na następne sesje Parlamentu. Podkreślono tu wierność Panu Prezydentowi oraz szanownym marszałkom Konfederacji Generalnej, którymi zostali: ze strony Polsko-Ukraińskiej - Pan Stanisław Małachowski, a ze strony Litewsko-Białoruskiej - Książę Kazimierz Sapieha.

Dokonano także przysięgi, która ma na celu umocnienie obecnego porządku politycznego, przyrzekając nieuczestniczenie w potajemnych porozumieniach oraz dbałość o rzetelne liczenie głosów w trakcie głosowań, z wyjątkiem spraw związanych z podatkami, gdzie głosy będą jawne.

W dokumencie podkreśla się ponadto konieczność współpracy i zaangażowania wszystkich przedstawicieli stanów duchownych oraz świeckich w kierunku poprawy losów Ojczyzny. Zatwierdzono postanowienia na sejmie w dniu 7 października 1788 roku, w obecności Prezydenta Stanisława Augusta Poniatowskiego i innych członków Rządu oraz Parlamentu.

Wśród sygnatariuszy znajdują się wszyscy kluczowi gracze życia politycznego Unii, w tym biskupi, senatorowie, ministrowie oraz posłowie z różnych regionów Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi, co świadczy o szerokim poparciu dla aktu Konfederacji Generalnej. Wydarzenie to pokazuje zarówno determinację, jak i wspólne pragnienie poszanowania zasad i ciągłości politycznej Unii.

Oczekuje się, że przebieg nadchodzących sesji Parlamentu będzie zdominowany przez realizację uchwalonych postanowień, co niemal na pewno przyniesie istotne zmiany w strukturach zarządzających i polityki obronnej Unii. Każdy kolejny etap prac będzie ściśle monitorowany przez przedstawicieli prasy i opinii publicznej, nie tylko lokalnie, ale również na szerszą skalę międzynarodową.

Podjęte dziś działania mają szansę nie tylko uchować bezpieczeństwo Unii na najbliższe lata, ale również wpłynąć na rozwój sytuacji politycznej w regionie. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko śledzić intensywne prace naszych przedstawicieli i liczyć na to, że efektywna legislacja przyczyni się do długofalowej stabilizacji i pomyślności naszego Państwa.

American student's style

General Confederation Act of the Assemblies of Both Nations

Hey there, fellow undergrads! Got a moment between classes? Let's dive into some historical lawmaking straight from the 18th century that's just as relevant today as it was back then

So, picture this: we're in late 18th century Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus, a period when these two nations were seriously into the whole 'let's stick together' thing. Congress just passed what they called the General Confederation Act. And let me tell you, it was all about safeguarding and enhancing the homelands – something I bet we can all get behind.

The guys in charge, including The President (because that's what they called their king) and the Cabinet (filled with some fancy-titled Secretaries of State), were pretty stoked about this new act. It confirmed the rights they had, like freedom of religion, maintaining their territories, upholding a free republican government, and protecting the President’s authority. They were super committed to making sure no one would trample on these freedoms, kind of like our constitutional rights.

Now, they knew that words alone weren't gonna cut it – they needed some muscle. So, they pledged that they'd cough up more dough to beef up their national army. The goal? To get ready for any threats coming their way, internal or external. Everyone was on board with throwing more money at their military for the nation's well-being.

And get this, they had a setup much like our own House and Senate when it came to passing laws. They even had state and county congresses, known as the Sejmy and Sejmiks, running the show locally.

Okay, let's talk numbers. They were aiming to ramp up the army to 100,000 dudes, all to make sure their nation was safe as houses. This was a time when they were pretty squished between some bigshot neighbors, Russia and Prussia, who weren't exactly best buds with them.

They set up this whole thing called the General Confederation, a set-up where they could debate and pass laws freely, maintaining the holiness of their Catholic faith, the integrity of their borders, and keeping the ol' republic intact.

Last but not least, they had two big cheeses running each House of Congress: Speaker of the House for Poland-Ukraine and Speaker of the Senate for Lithuania-Belarus. These guys took an oath, promising to be straight shooters, not get into shady secret deals, and uphold the decisions made by the majority. They pledged to be open about finances and only call for secret ballots when absolutely necessary – but, taxation was always to be decided out in the open.

So, there you have it, fellow history lovers. The General Confederation Act: a story of two nations, hundreds of years ago, marching to the beat of democracy, religious freedom, and self-defense – not that different from what we debate today. Stay tuned for more blasts from the past coming your way!

General Confederation Act of the United Polish-Ukrainian Crown and the Grand Duchy of Lithuania-Belarus. This document set the groundwork for what we can think of as a combination of national defense strategy and constitutional rights.

The act emphasized maintaining the Catholic faith, a free republican government, securing the nation's borders, and assuring the President's (that's what they called their king) dignity and prerogatives. Essentially, it's the 18th-century version of “no one is going to mess with our country or our President.”

Focusing on defense, like ensuring homeland security today, the act called for an increase in military funding to face any potential dangers—really an early notion of national security. Due to ongoing conflicts and possible threats from neighboring powers looking to take a bite out of the Union, this was a serious concern at the time.

In our terms, the Congress—formed by the House of Representatives and the Senate—was restructured into a Confederation during this period. This Confederation pledged to not engage in any secret deals without the knowledge of both the President and the Nation, kind of a transparency protocol for back then.

Leading the charge in Congress were the Speakers, comparable to the present Speaker of the House and Senate Majority Leader. These leaders were sworn in on an oath that might remind you of something a modern-day official might take. They promised to be fiercely loyal, not to be swayed by bribes or threats, and to uphold the rule of pluralism, ensuring that majority-rule decisions were respected—a true predecessor to our democratic principles.

Rounding things out, this historical piece emphasized how critical it is for citizens to be aware of government spending—especially when it came to taxation, which had to be decided openly by every state, resembling today's push for more comprehensive financial transparency.

That's your history lesson for today! A law from way back when that could've passed for a modern congressional act, with its attention to national identity, defense readiness, and democratic values. Now, back to your 21st-century grind!

Osoby wymienione

Tomasz Aleksandrowicz, senator kasztelan z Podlasia (1779-1790), senator wojewoda z Podlasia (1790-1794) (geneal.); Józef Ankwicz, senator kasztelan z Nowego Sącza (1782-1791) (geneal.); Michał Bernowicz, poseł z Nowogródka (1788-1792), sędzia ziemski z Nowogródka (geneal.); Paweł Biernacki, senator kasztelan z Sieradza (1788-1795) (geneal.); Józef Bierzyński, poseł z Kijowa (1788-1792), podkomorzy z Żytomierza (geneal.); Kazimierz Bogatko, senator kasztelan z Kruszwicy (1783-1793) (geneal.); Józef Bońkowski, poseł z Płocka (1788-1792), cześnik z Zawkrza (geneal.); Józef Borch, poseł z Łotwy (1788-1792), kanclerz Polski-Ukrainy (geneal.); Michał Brzostowski, poseł z Trok (1788-1792), starosta z Mińska (geneal.); Michał Bułharyn, poseł z Wołkowyska (1788-1792), pisarz ziemski z Wołkowyska (geneal.); Mateusz Butrymowicz, poseł z Pińska (1788-1792), podstarosta z Pińska, miecznik z Pińska (geneal.); Arnold Byszewski, poseł z Warszawy (1788-1792), podkoniuszy Polski-Ukrainy, generał-major (geneal.); Fabian Cholewski, poseł z Różana (1788-1792), sędzia ziemski z Sochaczewa (geneal.); Ignacy Chołoniewski, poseł z Bracławia (1788-1792), starosta z Kołomyi (geneal.); Antoni Chrapowicki, poseł ze Staroduba (1788-1792), starosta ze Staroduba (geneal.); Józef Chrapowicki, senator kasztelan z Mścisławia (1786-1792) (geneal.); Joachim Chreptowicz, wiceminister kancelarii Litwy-Białorusi (1773-1793), marszałek trybunału Litwy-Białorusi (geneal.); Kasper Cieciszowski, senator biskup z Kijowa (1784-1795) (geneal.); Andrzej Cielecki, poseł z Sieradza (1788-1792), chorąży z Szadka (geneal.); Michał Czacki, poseł z Czernihowa (1788-1792), podczaszy wielki Polski-Ukrainy, rotmistrza kawalerii narodowej obu orderów polskich kawalera (geneal.); Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.); Józef Czartoryski, poseł z Wołynia (1788-1792), stolnik Litwy-Białorusi, ambasadora do Prus (geneal.); Antoni Jan Nepomucen Czetwertyński, poseł z Bracławia (1788-1790), senator kasztelan z Bracławia (1790-1795), chorąży z Bracławia (geneal.); Janusz Tomasz Czetwertyński, senator kasztelan z Czernihowa (1785-1792) (geneal.); Kasper Czyż, poseł z Wilna (1788-1792), sędzia grodzki z Wilna (geneal.); Stanisław Dąmbski, poseł z Brześcia Kujawskiego (1788-1792), podkomorzy z Brześcia Kujawskiego (geneal.); Stefan Dembowski, senator kasztelan z Czechowa (1774-1795) (geneal.); Sebastian Dłuski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta z Łukowa (geneal.); Tadeusz Downarowicz, poseł z Rzeczycy (1788-1792), chorąży z Rzeczycy (geneal.); Florian Drewnowski, poseł z Łomży (1788-1792), stolnik z Łomży, sędzia grodzki z Łomży (geneal.); Ksawery Działyński, poseł ze Wschowy (1788-1792), syn wojewody z Kalisza (geneal.); Antoni Dziekoński, wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1785-1791) (geneal.); Aleksander Michał Ejsmont, poseł z Grodna (1788-1792), wojski, podstarosta (geneal.); Dominik Eydziatowicz, poseł ze Smoleńska (1788-1792), chorąży ze Smoleńska (geneal.); Adam Felkerzamb, senator kasztelan z Witebska (1787-1790), senator wojewoda z Łotwy (1790-1794) (geneal.); Stanisław Gadomski, senator wojewoda z Łęczycy (1787-1795), marszałek poprzedniego sejmu (geneal.); Jan Nepomucen Gajewski, poseł z Łęczycy (1788-1792), podsędek z Łęczycy (geneal.); Maciej Garnysz, senator biskup z Chełma (1781-1790), wiceminister kancelarii Polski-Ukrainy (1786-1790) (geneal.); Stefan Giedrojć, senator biskup ze Żmudzi (1778-1795) (geneal.); Antoni Giełgud, senator starosta generalny Żmudzi (1783-1795) (geneal.); Ignacy Giełgud, poseł ze Żmudzi (1788-1792), strażnik wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Mikołaj Glinka, poseł z Różana (1788-1792), chorąży z Różana (geneal.); Józef Gliszczyński, senator kasztelan z Biechowa (1783-1793) (geneal.); Antoni Godlewski, poseł z Nura (1788-1792), sędzia ziemski z Nura (geneal.); Stanisław August Gorski, poseł ze Żmudzi (1788-1792), pisarz skarbowy Litwy-Białorusi (geneal.); Augustyn Gorzeński, poseł z Poznania (1788-1792), chorąży z Poznania, podkomorzy z Poznania (geneal.); Makary Gorzeński, senator kasztelan z Kamienia (1784-1793) (geneal.); Walenty Gozimirski, senator kasztelan z Elbląga (1787-1793) (geneal.); Paweł Grabowski, poseł z Wołkowyska (1788-1792), starosta z Wołkowyska, generał inspektor (geneal.); Franciszek Grocholski, poseł z Bracławia (1788-1792), miecznik Polski-Ukrainy (geneal.); Marcin Grocholski, senator kasztelan z Bracławia (1774-1790), senator wojewoda z Bracławia (1790-1793) (geneal.); Michał Grodzicki, senator kasztelan z Oświęcimia (1779-1795) (geneal.); Władysław Gurowski, minister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1781-1790) (geneal.); Ludwik Gutakowski, poseł z Orszy (1788-1792), starosta z Kampinosu (geneal.); Wincenty Hlebicki-Józefowicz, poseł z Orszy (1788-1792), starosta z Merecza (geneal.); Kajetan Hryniewiecki, senator wojewoda z Lublina (1782-1795) (geneal.); Benedykt Hulewicz, poseł z Wołynia (1788-1792), pisarz ziemski z Włodzimierza, towarzysz kawalerii narodowej (geneal.); Antoni Jabłonowski, senator kasztelan z Krakowa (1782-1795) (geneal.); Stanisław Jabłonowski, poseł z Wołynia (1788-1792), szef gwardii pieszej litewskiej, ambasador do Prus (geneal.); Konstanty Ludwik Jeleński, poseł z Mozyrza (1788-1792), podkomorzy z Mozyrza (geneal.); Franciszek Jerzmanowski, poseł z Łęczycy (1788-1792), chorąży z Inowłodza, podstarosta grodzki z Łęczycy (geneal.); Jan Jordan, poseł z Krakowa (1788-1792) (geneal.); Benedykt Tadeusz Kamieński, poseł z Lidy (1788-1792), pisarz ziemski z Lidy (geneal.); Benedykt Karp, poseł z Upity (1788-1792), chorąży z Upity (geneal.); Antoni Karski, poseł z Sandomierza (1788-1792), łowczy z Sandomierza (geneal.); Ludwik Karśnicki, senator kasztelan z Wielunia (1780-1795) (geneal.); Krzysztof Karwicki, poseł z Wołynia (1788-1792), szef pułku kawalerii (geneal.); Pius Kiciński, poseł z Liwa (1788-1792), szef gabinetu Króla (geneal.); August Kicki, poseł z Chełma (1788-1792), starosta z Krasnegostawu (geneal.); Michał Kochanowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Józef Kociełł, poseł z Oszmiany (1788-1792), pułkownik wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Joachim Komorowski, senator kasztelan z Bełza (1783-1795) (geneal.); Antoni Kossakowski, poseł z Kowna (1788-1790), senator kasztelan z Łotwy (1790-1795), chorąży z Kowna (geneal.); Józef Kossakowski, senator biskup z Łotwy (1781-1794) (geneal.); Michał Kossakowski, senator wojewoda z Witebska (1787-1794) (geneal.); Antoni Kossowski, senator kasztelan z Inowłodza (1785-1795) (geneal.); Roch Kossowski, wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1762-1791), minister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1795) (geneal.); Tadeusz Kościałkowski, poseł z Wiłkomierza (1788-1792), starosta czotyrski, kawalera Orderu Świętego Stanisława (geneal.); Michał Koziełł-Poklewski, poseł z Oszmiany (1788-1792), starosta z Dzisny (geneal.); Stanisław Krasicki, poseł z Czernihowa (1788-1792), starosta z Korytnicy (geneal.); Jan Krasiński, poseł z Podola (1788-1792), starosta z Opinogóry (geneal.); Jan Krasnodębski, poseł z Drohiczyna (1788-1792), łowczy z Podlasia (geneal.); Michał Krzyżanowski, senator kasztelan z Santoka (1786-1790), senator kasztelan z Międzyrzecza (1790-1793) (geneal.); Piotr Krzyżanowski, poseł z Gniezna (1788-1792), wojski z Gniezna (geneal.); Stanisław Jan Kublicki, poseł z Łotwy (1788-1792), wicebrygadier kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Ignacy Szymon Kuczyński, poseł z Mielnika (1788-1792), stolnik z Mielnika (geneal.); Wiktoryn Kuczyński, poseł z Drohiczyna (1788-1792), chorąży z Drohiczyna (geneal.); Kajetan Kurdwanowski, poseł z Czernihowa (1788-1792), generał-major (geneal.); Adam Kwilecki, senator kasztelan z Przemętu (1782-1793) (geneal.); Franciszek Antoni Kwilecki, poseł ze Wschowy (1788-1790), senator kasztelan z Kalisza (1790-1794), starosta ze Wschowy (geneal.); Antoni Lasocki, senator kasztelan z Gostynina (1772-1794) (geneal.); Roch Lasocki, poseł z Sochaczewa (1788-1792), podkomorzy z Sochaczewa (geneal.); Marcin Ledóchowski, poseł z Wizny (1788-1792), starosta z Bronowa (geneal.); Dezydery Leszczyński, poseł z Inowrocławia (1788-1792), starosta z Inowrocławia (geneal.); Józef Leszczyński, poseł z Rawy Mazowieckiej (1788-1792), cześnik z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Jan Lipski, poseł ze Wschowy (1788-1792), generał-major (geneal.); Tadeusz Lipski, senator kasztelan z Łęczycy (1763-1795) (geneal.); Dionizy Łączyński, poseł z Gostynina (1788-1792), porucznik gwardii pieszej koronnej (geneal.); Kazimierz Łempicki, poseł z Zakroczymia (1788-1792), stolnik z Zakroczymia (geneal.); Feliks Antoni Łoś, senator wojewoda z Pomorza (1779-1790) (geneal.); Feliks Władysław Łubieński, poseł z Sieradza (1788-1792), starosta z Nakła (geneal.); Jan Paweł Łuszczewski, poseł z Sochaczewa od 22.11.1790 (1790-1792), sekretarz sejmu do 22 listopada 1790 (geneal.); Antoni Madaliński, poseł z Gniezna (1788-1792), pułkownik k.b.m. (geneal.); Adam Malczewski, senator kasztelan z Rogoźna (1787-1793) (geneal.); Antoni Małachowski, senator wojewoda z Mazowsza (1784-1794) (geneal.); Jacek Małachowski, minister kancelarii Polski-Ukrainy (1786-1792) (geneal.); Jan Nepomucen Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), starosta z Opoczna (geneal.); Józef Małachowski, poseł z Krakowa (1788-1792) (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Florian Małowieski, poseł z Wyszogrodu (1788-1792), sędzia ziemski z Wyszogrodu (geneal.); Franciszek Markowski, senator kasztelan z Sanoka (1788-1795) (geneal.); Ignacy Massalski, senator biskup z Wilna (1762-1794) (geneal.); Tadeusz Matuszewicz, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), rotmistrz kawalerii narodowej Litwy-Białorusi (geneal.); Bartłomiej Mazowiecki, poseł z Płocka (1788-1792), sędzia ziemski z Zawkrza (geneal.); Franciszek Mączyński, poseł z Łęczycy (1788-1792), cześnik z Łęczycy (geneal.); Wojciech Mączyński, poseł z Wielunia (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Adam Męciński, senator kasztelan ze Spycimierza (1788-1795) (geneal.); Franciszek Salezy Miaskowski, senator kasztelan z Gniezna (1786-1793) (geneal.); Kajetan Miączyński, poseł z Czernihowa (1788-1792), generał inspektor (geneal.); Antoni Michałowski, poseł z Krakowa (1788-1792), podkomorzy z Krakowa (geneal.); Józef Wojciech Mierzejewski, poseł z Podola (1788-1792), strażnik polny Polski-Ukrainy, rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Franciszek Ksawery Mikorski, poseł z Kalisza (1788-1792), pisarz ziemski z Kalisza (geneal.); Józef Mikorski, poseł z Gostynina (1788-1791), senator kasztelan z Rawy Mazowieckiej (1791-1795), podkomorzy z Gostynina, pisarz komisji skarbowej (geneal.); Antoni Mikułowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), pisarz ziemski z Radomia (geneal.); Stanisław Mirski, poseł z Brasławia (1788-1792), szambelan (geneal.); Kajetan Mlicki, senator kasztelan z Sierpca (1788-1795) (geneal.); Franciszek Młocki, senator kasztelan z Wołynia (1784-1795), stolnik z Warszawy (geneal.); Michał Wandalin Mniszech, minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1783-1793) (geneal.); Stanisław Mokronoski, poseł z Wyszogrodu (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Mikołaj Morawski, poseł z Rzeczycy (1788-1792), pisarz wojskowy Litwy-Białorusi (geneal.); Onufry Morski, poseł z Podola (1788-1792), senator kasztelan z Kamieńca Podolskiego (1790-1795) (geneal.);
Ignacy Morykoni, poseł z Wiłkomierza (1788-1792), starosta grodowy z Wiłkomierza (geneal.); Adam Moszczeński, poseł z Poznania (1788-1792), chorąży z Winnicy (geneal.); Józef Moszczeński, senator kasztelan z Lądu (1780-1793) (geneal.); Fryderyk Moszyński, poseł z Bracławia (1788-1792), sekretarz wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Cyprian Nakwaski, poseł z Łęczycy (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Antoni Nałęcz, poseł z Dobrzynia (1788-1792), podstoli z Rypina (geneal.); Wojciech Narbutt, poseł z Lidy (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Julian Niemcewicz, poseł z Łotwy (1788-1792) (geneal.); Józef Niesiołowski, senator wojewoda z Nowogródka (1773-1795) (geneal.); Jan Nosarzewski, poseł z Ciechanowa (1788-1792), sędzia ziemski z Ciechanowa (geneal.); Józef Oborski, senator kasztelan z Ciechanowa (1779-1795) (geneal.); Onufry Oborski, poseł z Liwa (1788-1792), podstoli z Liwa (geneal.); Michał Ogiński, minister obrony Litwy-Białorusi (1768-1793) (geneal.); Antoni Okęcki, senator biskup z Poznania (1780-1793) (geneal.); Chryzanty Opacki, senator kasztelan z Wizny (1779-1795) (geneal.); Jan Oskierka, poseł z Mozyrza (1788-1792), strażnik polny Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Ossoliński, poseł z Bielska Podlaskiego (1788-1790), senator kasztelan z Podlasia (1790-1795), starosta z Sandomierza (geneal.); Tomasz Ostrowski, senator kasztelan z Czerska (1777-1791), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1793) (geneal.); Jerzy Ożarowski, poseł z Krakowa (1788-1792) (geneal.); Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza (1781-1793) (geneal.); Piotr Pawlikowski, poseł z Mińska (1788-1792), skarbnik z Mińska (geneal.); Michał Pawsza, poseł z Kijowa (1788-1792), sędzia ziemski z Owrucza (geneal.); Michał Pikarski, poseł z Rawy Mazowieckiej (1788-1792), stolnik z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Józef Plater, poseł ze Żmudzi (1788-1792), wojski z Łotwy (geneal.); Wojciech Poletyło, senator kasztelan z Chełma (1786-1795) (geneal.); Michał Poniatowski, senator arcybiskup z Gniezna (1784-1794) (geneal.); Stanisław Poniatowski, minister skarbu Litwy-Białorusi (1784-1790) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Adam Poniński, minister skarbu Polski-Ukrainy (1775-1790), marszałek Sejmu, marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Ignacy Potocki, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1783-1791), minister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1791-1792) (geneal.); Jan Potocki, poseł z Poznania (1788-1792), rotmistrz kawalerii narodowej (geneal.); Jerzy Potocki, poseł z Podola (1788-1792), starosta z Tłumacza (geneal.); Piotr Potocki, poseł z Łotwy (1788-1791), senator kasztelan z Lublina (1791-1795), starosta z Babimostu (geneal.); Piotr Franciszek Potocki, poseł z Bielska Podlaskiego (1788-1792), starosta ze Szczyrzyca (geneal.); Seweryn Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792) (geneal.); Stanisław Kostka Potocki, poseł z Lublina (1788-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Stanisław Szczęsny Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792), senator wojewoda z Rusi Czerwonej (1782-1788), generał artylerii Polski-Ukrainy, komenderujący dywizją ukraińską (geneal.); Franciszek Prażmowski, senator kasztelan z Zakroczymia (1785-1795), chorąży z Czernihowa (geneal.); Kajetan Proskura, poseł z Kijowa (1788-1792), starosta z Tuczap, regent grodzki z Kijowa (geneal.); Tomasz Pruszak, senator kasztelan z Gdańska (1775-1793) (geneal.); Ignacy Przeciszewski, poseł ze Żmudzi (1788-1792), sędzia grodzki (geneal.); Kazimierz Jan Przecławski, poseł ze Słonimia (1788-1792), pisarz grodzki ze Słonimia (geneal.); Kazimierz Raczyński, wiceminister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1783-1793) (geneal.); Piotr Radoliński, poseł z Kalisza (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Józef Radzimiński, poseł z Gniezna (1788-1790), senator wojewoda z Gniezna (1790-1793), sędzia ziemski z Gniezna (geneal.); Michał Radziszewski, poseł ze Staroduba (1788-1792), chorąży ze Staroduba (geneal.); Franciszek Romanowicz, poseł z Wilna (1788-1792), sędzia ziemski (geneal.); Aleksander Romiszowski, poseł z Krakowa (1788-1791), senator kasztelan z Nowego Sącza (1791-1795) (geneal.); Andrzej Rostworowski, poseł z Czerska (1788-1792), sędzia ziemski z Czerska. (geneal.); Feliks Rościszewski, poseł z Lublina (1788-1792) (geneal.); Jan Rościszewski, poseł z Płocka (1788-1792), podczaszy z Raciąża, chorąży z Sierpca (geneal.); Antoni Rożnowski, poseł z Gniezna (1788-1792), pisarz ziemski z Gniezna (geneal.); Łukasz Tadeusz Rybiński, poseł z Kijowa (1788-1792), podkomorzy z Kijowa (geneal.); Kazimierz Rzewuski, poseł z Podola (1788-1792), pisarz polny Polski-Ukrainy (geneal.); Adam Rzyszczewski, senator kasztelan z Lubaczowa (1786-1792) (geneal.); Eustachy Sanguszko, poseł z Lublina (1788-1792), rotmistrz (geneal.); Aleksander Sapieha, minister kancelarii Litwy-Białorusi (1775-1793) (geneal.); Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Sielicki, senator kasztelan z Połocka (1784-1791) (geneal.); Antoni Siellicki, poseł z Połocka (1788-1792), syn kasztelana z Połocka (geneal.); Antoni Sieroszewski, senator kasztelan z Krzywinia (1785-1793) (geneal.); Paweł Skorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), podstoli z Poznania (geneal.); Kazimierz Albin Skórkowski, poseł z Sandomierza (1788-1792) (geneal.); Maciej Sobolewski, senator kasztelan z Warszawy (1780-1794), pisarz ziemski i grodzki z Warszawy (geneal.); Walenty Faustyn Sobolewski, poseł z Warszawy (1788-1792), starosta z Warszawy (geneal.); Piotr Sokolnicki, poseł z Kalisza (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Serafin Rafał Sokołowski, poseł z Inowrocławia (1788-1792), starosta z Neszawy (geneal.); Stanisław Sołtan, poseł ze Słonimia (1788-1791), wiceminister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1791-1793), chorąży wielki Litwy-Białorusi, starosta ze Słonimia (geneal.); Józef Sołtyk, senator kasztelan z Zawichostu (1786-1795) (geneal.); Michał Strasz, poseł z Sandomierza (1788-1792), podsędek ziemski z Radomia (geneal.); Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia (1788-1792), podkomorzy z Buska (geneal.); Antoni Suchodolski, poseł ze Smoleńska (1788-1790), senator kasztelan ze Smoleńska (1790-1793), skarbnik Litwy-Białorusi (geneal.); Wojciech Walerian Suchodolski, poseł z Chełma (1788-1790), senator kasztelan z Radomia (1790-1795), chorąży z Chełma (geneal.); Jan Suchorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), wojski ze Wschowy (geneal.); Alojzy Sulistrowski, poseł z Połocka (1788-1792), pisarz wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Piotr Sumiński, senator kasztelan z Brześcia Kujawskiego (1783-1790), senator wojewoda z Inowrocławia (1790-1793) (geneal.); Jan Syberg, senator wojewoda z Brześcia nad Bugiem (1778-1795) (geneal.); Józef Szczytt, senator kasztelan z Brześcia nad Bugiem (1783-1793) (geneal.); Ignacy Szembek, poseł z Wielunia (1788-1792), łowczy z Ostrzeszowa (geneal.); Krzysztof Hilary Szembek, senator biskup z Płocka (1784-1795) (geneal.); Symeon Kazimierz Szydłowski, senator kasztelan z Żarnowa (1772-1795) (geneal.); Franciszek Szymanowski, poseł z Sochaczewa (1788-1792), regent wielki Polski-Ukrainy (geneal.); Jan Szymanowski, poseł z Czerska (1788-1792) (geneal.); Paweł Szyrma, poseł z Pińska (1788-1792), podstoli, pisarz grodzki (geneal.); Marcin Ślaski, poseł z Krakowa (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Wojciech August Świętosławski, poseł z Wołynia (1788-1792), chorąży z Krzemieńca, podstarosty grodzki z Krzemieńca (geneal.); Antoni Trypolski, poseł z Kijowa (1788-1792), sędzia grodzki z Owrucza (geneal.); Feliks Turski, senator biskup z Łucka (1771-1790) (geneal.); Ignacy Tymowski, poseł z Sieradza (1788-1792), stolnik z Sieradza (geneal.); Jerzy Tyszkiewicz, poseł ze Żmudzi (1788-1792), syn kasztelana ze Żmudzi (geneal.); Ludwik Tyszkiewicz, wiceminister obrony Litwy-Białorusi (1780-1791), minister skarbu Litwy-Białorusi (1791-1793) (geneal.); Stanisław Tyszkiewicz, senator kasztelan ze Żmudzi (1783-1795) (geneal.); Kasper Walewski, poseł z Krakowa (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Michał Walewski, senator wojewoda z Sieradza (1784-1792), szambelan Króla (geneal.); Stefan Juliusz Walewski, poseł z Sieradza (1788-1792), podsędek z Sieradza (geneal.); Bazyli Walicki, senator wojewoda z Rawy Mazowieckiej (1774-1795) (geneal.); Tomasz Wawrzecki, poseł z Brasławia (1788-1791), wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1791-1795), podkomorzy z Kowna, chorąży Litwy-Białorusi (geneal.); Jan Wądołkowski, poseł z Łomży (1788-1792), wicestarosta grodzki z Ostrołęki (geneal.); Stefan Wereszczaka, poseł z Nowogródka (1788-1792), starosta sitkowski (geneal.); Józef Wereszczyński, poseł z Upity (1788-1792), starosta z Upity (geneal.); Józef Weyssenhoff, poseł z Łotwy (1788-1792), kapitan wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Kazimierz Wężyk-Rudzki, poseł z Mielnika (1788-1792), podstoli z Wiślicy (geneal.); Józef Wielogłowski, poseł z Krakowa (1788-1792) (geneal.); Felicjan Wierzchlejski, poseł z Kalisza (1788-1792), podsędek z Kalisza (geneal.); Franciszek Wilczewski, poseł z Wizny (1788-1792), starosta z Wizny (geneal.); Ludwik Wilga, senator wojewoda z Czernihowa (1783-1795) (geneal.); Ignacy Witosławski, poseł z Podola (1788-1792), oboźny polny Polski-Ukrainy (geneal.); Kazimierz Wolmer, poseł z Grodna (1788-1792), sędzia ziemski z Grodna, marszałek z Grodna (geneal.); Józef Wołłowicz, poseł z Ciechanowa (1788-1792), stolnik z Ciechanowa (geneal.); Józef Wołodkowicz, poseł z Mińska (1788-1792), starosta hajeński (geneal.); Ignacy Wybranowski, poseł z Lublina (1788-1792), stolnik z Lublina (geneal.); Ignacy Zabiełło, poseł z Kowna (1788-1792), marszałek z Kowna (geneal.); Józef Zabiełło, poseł ze Żmudzi (1788-1792), łowczy wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Michał Zabiełło, poseł z Łotwy (1788-1792), generał-major wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Szymon Zabiełło, senator kasztelan z Mińska (1784-1787) (geneal.); Józef Zabłocki, poseł z Kalisza (1788-1792), cześnik z Poznania (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Brześcia Kujawskiego (1788-1792), senator kasztelan z Bydgoszczy (1792-1793), starosta z Radziejowa (geneal.); Ignacy Zakrzewski, poseł z Poznania (1788-1792), stolnik z Poznania, chorąży z Poznania (geneal.); Wacław Zakrzewski, senator kasztelan z Nakła (1787-1793) (geneal.); Michał Zaleski, poseł z Trok (1788-1792), wojski wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Mikołaj Zaleski, poseł z Kijowa (1788-1792), podsędek z Owrucza (geneal.); Teofil Wojciech Załuski, senator kasztelan z Buska (1786-1795), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1795) (geneal.); Franciszek Ksawery Zboiński, senator kasztelan z Raciąża (1777-1790), senator kasztelan z Płocka (1790-1793) (geneal.); Jan Nepomucen Zboiński, poseł z Dobrzynia (1788-1792), starosta z Mszany (geneal.); Aleksander Zieliński, poseł z Nura (1788-1792), podstoli z Nura (geneal.); Antoni Zieliński, poseł z Płocka (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Ignacy Zieliński, senator kasztelan z Wyszogrodu (1785-1795) (geneal.); Jan Zieliński, poseł z Zakroczymia (1788-1792) (geneal.); Ludwik Marian Zieliński, senator kasztelan z Rypina (1786-1793) (geneal.); Maksymilian Zielonacki, poseł z Kalisza (1788-1792), komornik graniczny z Kijowa (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie