Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 6 października 1788 « wtorek, 7 października 1788 » środa, 8 października 1788

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

Dzień rozpoczął się od przemówienia marszałka sejmu, Pana Stanisława Małachowskiego, który wyrażał swoją radość z zaufania, jakim go obdarzyli parlamentarzyści, prosząc jednocześnie o ich dalsze wsparcie w realizowaniu obowiązków. Podkreślił znaczenie jednomyślności w dążeniu do dobra publicznego.

Przedstawiono informacje o trwających obradach związanych z konfederacją, na której uczestnicy, w tym marszałkowie sejmu, zobowiązali się do obrony wiary katolickiej, przestrzegania praw, a także do zwiększenia liczby wojsk oraz zabezpieczenia potrzeb kraju. Marszałek Sejmu złożył oficjalne podziękowania Panu Prezydentowi za wprowadzenie poprawek do aktu konfederacji, które były odpowiedzią na życzenia członków parlamentu, szczególnie dotyczące sekretnych głosowań oraz wyrażenia komentarza związanego z patriotyzmem i odpowiedzialnością posłów.

Na zakończenie, Pan Stanisław Małachowski, w obecności innych ważnych osobistości politycznych oraz samego Prezydenta, złożył oficjalną przysięgę jako Marszałek Sejmu. Podpisanie aktu konfederacji podkreślało zobowiązanie wszystkich podpisujących do obrony interesów narodowych i zgodnej współpracy parlamentarnej.

Podsumowanie:

W posiedzeniu Sejmu z dnia 7 października 1788 r. kluczowym momentem były obrady konfederacji, na których toczyła się dyskusja o przyszłości wojsk Rzeczypospolitej oraz zagadnieniach związanych z rządzeniem krajem. Zauważalny był mocny nacisk na jedność, patriotyzm i przeznaczenie środków narodowych na zabezpieczenie kraju przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Marszałek Sejmu, Pan Stanisław Małachowski, złożył oficjalną przysięgę, co symbolizowało początek realizacji zobowiązań wynikających z konfederacji, wprowadzając w życie postanowienia mające na celu wzmocnienie i ulepszenie Rzeczypospolitej.

Listę podpisaną aktu konfederacji:

Znaczące osobistości polityczne, w tym biskupi, wojewodowie, kasztelanowie i ministrowie z całej Rzeczypospolitej, podpisały się pod aktem konfederacji, co jest wyrazem ich wsparcia dla wprowadzanych reform i udziału w konsolidacji sił politycznych kraju.

American student's style

As the Senate gathered for the day's proceedings, the mood was expectant. Speaker of the Congress, Mr. Stanislaw Malachowski, opened the session with a speech that emphasized duty and the pursuit of the common good.

The Presidents of the Cabinet communicated to the President the election of Speaker Malachowski, expressing the shared desire of the Representatives to serve the Union with utmost dedication.

In response to the Representatives' declaration of trust and loyalty, the Secretary of State for Poland-Ukraine, Mr. Michal Mniszech, addressed the Senate, praising the commitment shown by the Representatives toward the nation's wellbeing.

Today's session was marked by unity and a collective drive to safeguard the public interest, a sentiment echoed by Poses from various corners of the Union, including Mr. Jan Krasinski. Notably, he reflected on the shared responsibility to ensure the prosperity of the Union, not by coercion, but through willing support for the President.

The proceedings continued with further discussions on defense and fiscal matters, indicating an ongoing commitment to reinforce national security and manage state finances. The significance of these deliberations was underscored by the submission of several proposals aimed at bolstering the national army and ensuring financial sustenance.

Highlighting the unity of the Representatives, Prince Jozef Czartoryski stood to nominate Delegates for various congressional purposes, ensuring an orderly and systematic approach to addressing national concerns.

It was a day filled with vigor and a shared sense of duty amongst the members. The atmosphere in the chambers reflected the collective drive to make concerted efforts toward the betterment of the Union. Each Representative carried the weight of their constituency, fully aware that their decisions had the power to shape the course of the Union's history.

The session concluded with high hopes for further progress in upcoming sittings, setting a tone of optimism for the remaining work ahead.

Osoby wymienione

Tomasz Aleksandrowicz, senator kasztelan z Podlasia (1779-1790), senator wojewoda z Podlasia (1790-1794) (geneal.); Michał Bernowicz, poseł z Nowogródka (1788-1792), sędzia ziemski z Nowogródka (geneal.); Paweł Biernacki, senator kasztelan z Sieradza (1788-1795) (geneal.); Józef Bierzyński, poseł z Kijowa (1788-1792), podkomorzy z Żytomierza (geneal.); Antoni Biesiekierski, senator kasztelan z Kowala (1788-1793) (geneal.); Konstanty Bniński, senator kasztelan z Chełmna (1772-1793) (geneal.); Łukasz Bniński, poseł z Poznania (1788-1792), sędzia ziemski z Poznania (geneal.); Kazimierz Bogatko, senator kasztelan z Kruszwicy (1783-1793) (geneal.); Michał Borch, senator wojewoda z Bełza (1787-1791) (geneal.); Franciszek Ksawery Branicki, minister obrony Polski-Ukrainy (1774-1793) (geneal.); Michał Brzostowski, poseł z Trok (1788-1792), starosta z Mińska (geneal.); Mateusz Butrymowicz, poseł z Pińska (1788-1792), podstarosta z Pińska, miecznik z Pińska (geneal.); Kajetan Bystrzanowski, senator kasztelan z Małogoszczy (1786-1795) (geneal.); Adam Chmara, senator wojewoda z Mińska (1784-1795) (geneal.); Ignacy Chołoniewski, poseł z Bracławia (1788-1792), starosta z Kołomyi (geneal.); Antoni Chrapowicki, poseł ze Staroduba (1788-1792), starosta ze Staroduba (geneal.); Józef Chrapowicki, senator kasztelan z Mścisławia (1786-1792) (geneal.); Joachim Chreptowicz, wiceminister kancelarii Litwy-Białorusi (1773-1793), marszałek trybunału Litwy-Białorusi (geneal.); Kasper Cieciszowski, senator biskup z Kijowa (1784-1795) (geneal.); Michał Czacki, poseł z Czernihowa (1788-1792), podczaszy wielki Polski-Ukrainy, rotmistrza kawalerii narodowej obu orderów polskich kawalera (geneal.); Franciszek Czapski, senator wojewoda z Chełmna (1766-1793), podkomorzy (geneal.); Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.); Józef Czartoryski, poseł z Wołynia (1788-1792), stolnik Litwy-Białorusi, ambasadora do Prus (geneal.); Janusz Tomasz Czetwertyński, senator kasztelan z Czernihowa (1785-1792) (geneal.); Stefan Dembowski, senator kasztelan z Czechowa (1774-1795) (geneal.); Antoni Dziekoński, wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1785-1791) (geneal.); Adam Felkerzamb, senator kasztelan z Witebska (1787-1790), senator wojewoda z Łotwy (1790-1794) (geneal.); Stanisław Gadomski, senator wojewoda z Łęczycy (1787-1795), marszałek poprzedniego sejmu (geneal.); Maciej Garnysz, senator biskup z Chełma (1781-1790), wiceminister kancelarii Polski-Ukrainy (1786-1790) (geneal.); Antoni Giełgud, senator starosta generalny Żmudzi (1783-1795) (geneal.); Ignacy Giełgud, poseł ze Żmudzi (1788-1792), strażnik wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Gliszczyński, senator kasztelan z Biechowa (1783-1793) (geneal.); Makary Gorzeński, senator kasztelan z Kamienia (1784-1793) (geneal.); Tymoteusz Gorzeński, senator biskup ze Smoleńska (1790-1795), referendarz Polski-Ukrainy (geneal.); Walenty Gozimirski, senator kasztelan z Elbląga (1787-1793) (geneal.); Paweł Grabowski, poseł z Wołkowyska (1788-1792), starosta z Wołkowyska, generał inspektor (geneal.); Franciszek Grocholski, poseł z Bracławia (1788-1792), miecznik Polski-Ukrainy (geneal.); Michał Grodzicki, senator kasztelan z Oświęcimia (1779-1795) (geneal.); Władysław Gurowski, minister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1781-1790) (geneal.); Ludwik Gutakowski, poseł z Orszy (1788-1792), starosta z Kampinosu (geneal.); Kajetan Hryniewiecki, senator wojewoda z Lublina (1782-1795) (geneal.); Benedykt Hulewicz, poseł z Wołynia (1788-1792), pisarz ziemski z Włodzimierza, towarzysz kawalerii narodowej (geneal.); Antoni Jabłonowski, senator kasztelan z Krakowa (1782-1795) (geneal.); Franciszek Jerzmanowski, poseł z Łęczycy (1788-1792), chorąży z Inowłodza, podstarosta grodzki z Łęczycy (geneal.); Jacek Jezierski, senator kasztelan z Łukowa (1775-1795) (geneal.); Jan Jordan, poseł z Krakowa (1788-1792) (geneal.); Ludwik Karśnicki, senator kasztelan z Wielunia (1780-1795) (geneal.); August Kicki, poseł z Chełma (1788-1792), starosta z Krasnegostawu (geneal.); Józef Kociełł, poseł z Oszmiany (1788-1792), pułkownik wojsk Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Joachim Komorowski, senator kasztelan z Bełza (1783-1795) (geneal.); Antoni Kossakowski, poseł z Kowna (1788-1790), senator kasztelan z Łotwy (1790-1795), chorąży z Kowna (geneal.); Józef Kossakowski, senator biskup z Łotwy (1781-1794) (geneal.); Michał Kossakowski, senator wojewoda z Witebska (1787-1794) (geneal.); Antoni Kossowski, senator kasztelan z Inowłodza (1785-1795) (geneal.); Roch Kossowski, wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1762-1791), minister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1795) (geneal.); Stanisław Krasicki, poseł z Czernihowa (1788-1792), starosta z Korytnicy (geneal.); Adam Krasiński, senator biskup z Kamieńca Podolskiego (1795-1795) (geneal.); Jan Krasiński, poseł z Podola (1788-1792), starosta z Opinogóry (geneal.); Michał Krzyżanowski, senator kasztelan z Santoka (1786-1790), senator kasztelan z Międzyrzecza (1790-1793) (geneal.); Piotr Krzyżanowski, poseł z Gniezna (1788-1792), wojski z Gniezna (geneal.); Adam Kwilecki, senator kasztelan z Przemętu (1782-1793) (geneal.); Franciszek Antoni Kwilecki, poseł ze Wschowy (1788-1790), senator kasztelan z Kalisza (1790-1794), starosta ze Wschowy (geneal.); Jan Kwilecki, senator kasztelan z Międzyrzeca (1785-1789) (geneal.); Antoni Lasocki, senator kasztelan z Gostynina (1772-1794) (geneal.); Roch Lasocki, poseł z Sochaczewa (1788-1792), podkomorzy z Sochaczewa (geneal.); Feliks Antoni Łoś, senator wojewoda z Pomorza (1779-1790) (geneal.); Feliks Władysław Łubieński, poseł z Sieradza (1788-1792), starosta z Nakła (geneal.); Jan Paweł Łuszczewski, poseł z Sochaczewa od 22.11.1790 (1790-1792), sekretarz sejmu do 22 listopada 1790 (geneal.); Adam Malczewski, senator kasztelan z Rogoźna (1787-1793) (geneal.); Antoni Małachowski, senator wojewoda z Mazowsza (1784-1794) (geneal.); Jacek Małachowski, minister kancelarii Polski-Ukrainy (1786-1792) (geneal.); Jan Nepomucen Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), starosta z Opoczna (geneal.); Piotr Małachowski, senator wojewoda z Krakowa (1781-1795) (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Florian Małowieski, poseł z Wyszogrodu (1788-1792), sędzia ziemski z Wyszogrodu (geneal.); Franciszek Markowski, senator kasztelan z Sanoka (1788-1795) (geneal.); Ignacy Massalski, senator biskup z Wilna (1762-1794) (geneal.); Bartłomiej Mazowiecki, poseł z Płocka (1788-1792), sędzia ziemski z Zawkrza (geneal.); Adam Męciński, senator kasztelan ze Spycimierza (1788-1795) (geneal.); Franciszek Salezy Miaskowski, senator kasztelan z Gniezna (1786-1793) (geneal.); Jan Mier, senator kasztelan z Łotwy (1778-1790) (geneal.); Kajetan Mlicki, senator kasztelan z Sierpca (1788-1795) (geneal.); Franciszek Młocki, senator kasztelan z Wołynia (1784-1795), stolnik z Warszawy (geneal.);
Michał Wandalin Mniszech, minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1783-1793) (geneal.); Stanisław Mokronoski, poseł z Wyszogrodu (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Onufry Morski, poseł z Podola (1788-1792), senator kasztelan z Kamieńca Podolskiego (1790-1795) (geneal.); Adam Moszczeński, poseł z Poznania (1788-1792), chorąży z Winnicy (geneal.); Józef Moszczeński, senator kasztelan z Lądu (1780-1793) (geneal.); Cyprian Nakwaski, poseł z Łęczycy (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Wojciech Narbutt, poseł z Lidy (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Adam Naruszewicz, senator biskup ze Smoleńska (1788-1790), senator biskup z Łucka (1790-1795) (geneal.); Julian Niemcewicz, poseł z Łotwy (1788-1792) (geneal.); Józef Niesiołowski, senator wojewoda z Nowogródka (1773-1795) (geneal.); Józef Oborski, senator kasztelan z Ciechanowa (1779-1795) (geneal.); Onufry Oborski, poseł z Liwa (1788-1792), podstoli z Liwa (geneal.); Michał Ogiński, minister obrony Litwy-Białorusi (1768-1793) (geneal.); Antoni Okęcki, senator biskup z Poznania (1780-1793) (geneal.); Chryzanty Opacki, senator kasztelan z Wizny (1779-1795) (geneal.); Tomasz Ostrowski, senator kasztelan z Czerska (1777-1791), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1793) (geneal.); Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza (1781-1793) (geneal.); Michał Pawsza, poseł z Kijowa (1788-1792), sędzia ziemski z Owrucza (geneal.); Michał Pikarski, poseł z Rawy Mazowieckiej (1788-1792), stolnik z Rawy Mazowieckiej (geneal.); Wojciech Poletyło, senator kasztelan z Chełma (1786-1795) (geneal.); Michał Poniatowski, senator arcybiskup z Gniezna (1784-1794) (geneal.); Stanisław Poniatowski, minister skarbu Litwy-Białorusi (1784-1790) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Adam Poniński, minister skarbu Polski-Ukrainy (1775-1790), marszałek Sejmu, marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Paweł Popiel, senator kasztelan z Sandomierza (1784-1795) (geneal.); Ignacy Potocki, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1783-1791), minister spraw wewnętrznych Litwy-Białorusi (1791-1792) (geneal.); Jerzy Potocki, poseł z Podola (1788-1792), starosta z Tłumacza (geneal.); Piotr Franciszek Potocki, poseł z Bielska Podlaskiego (1788-1792), starosta ze Szczyrzyca (geneal.); Seweryn Potocki, poseł z Bracławia (1788-1792) (geneal.); Franciszek Prażmowski, senator kasztelan z Zakroczymia (1785-1795), chorąży z Czernihowa (geneal.); Tomasz Pruszak, senator kasztelan z Gdańska (1775-1793) (geneal.); Stanisław Kostka Pruszyński, senator kasztelan z Żytomierza (1785-1795) (geneal.); Jan z Dukli Przyłuski, senator kasztelan z Brzezin (1782-1795) (geneal.); Kazimierz Raczyński, wiceminister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1783-1793) (geneal.); Piotr Radoliński, poseł z Kalisza (1788-1792), szambelan Króla (geneal.); Józef Radzimiński, poseł z Gniezna (1788-1790), senator wojewoda z Gniezna (1790-1793), sędzia ziemski z Gniezna (geneal.); Józef Radziwiłł, senator wojewoda z Mińska (1773-1784), senator kasztelan z Trok (1784-1788), senator wojewoda z Trok (1788-1795) (geneal.); Karol Radziwiłł, senator wojewoda z Wilna (1762-1790) (geneal.); Józef Rybiński, senator biskup z Kujaw (1777-1793) (geneal.); Kazimierz Rzewuski, poseł z Podola (1788-1792), pisarz polny Polski-Ukrainy (geneal.); Adam Rzyszczewski, senator kasztelan z Lubaczowa (1786-1792) (geneal.); Hieronim Sanguszko, senator wojewoda z Wołynia (1775-1795) (geneal.); Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Antoni Siellicki, poseł z Połocka (1788-1792), syn kasztelana z Połocka (geneal.); Kajetan Sierakowski, senator kasztelan ze Słońska (1787-1793) (geneal.); Maksymilian Bruno Sierakowski, senator kasztelan z Płocka (1781-1790) (geneal.); Antoni Sieroszewski, senator kasztelan z Krzywinia (1785-1793) (geneal.); Walenty Faustyn Sobolewski, poseł z Warszawy (1788-1792), starosta z Warszawy (geneal.); Serafin Rafał Sokołowski, poseł z Inowrocławia (1788-1792), starosta z Neszawy (geneal.); Józef Sołtyk, senator kasztelan z Zawichostu (1786-1795) (geneal.); Maciej Sołtyk, sekretarz Polski-Ukrainy (geneal.); Michał Strasz, poseł z Sandomierza (1788-1792), podsędek ziemski z Radomia (geneal.); Walerian Strojnowski, poseł z Wołynia (1788-1792), podkomorzy z Buska (geneal.); Antoni Suchodolski, poseł ze Smoleńska (1788-1790), senator kasztelan ze Smoleńska (1790-1793), skarbnik Litwy-Białorusi (geneal.); Jan Suchorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), wojski ze Wschowy (geneal.); Piotr Sumiński, senator kasztelan z Brześcia Kujawskiego (1783-1790), senator wojewoda z Inowrocławia (1790-1793) (geneal.); Jan Syberg, senator wojewoda z Brześcia nad Bugiem (1778-1795) (geneal.); Józef Szczytt, senator kasztelan z Brześcia nad Bugiem (1783-1793) (geneal.); Krzysztof Hilary Szembek, senator biskup z Płocka (1784-1795) (geneal.); Symeon Kazimierz Szydłowski, senator kasztelan z Żarnowa (1772-1795) (geneal.); Teodor Szydłowski, senator wojewoda z Płocka (1779-1791), chorąży z Nura (geneal.); Feliks Turski, senator biskup z Łucka (1771-1790) (geneal.); Jerzy Tyszkiewicz, poseł ze Żmudzi (1788-1792), syn kasztelana ze Żmudzi (geneal.); Ludwik Tyszkiewicz, wiceminister obrony Litwy-Białorusi (1780-1791), minister skarbu Litwy-Białorusi (1791-1793) (geneal.); Michał Walewski, senator wojewoda z Sieradza (1784-1792), szambelan Króla (geneal.); Bazyli Walicki, senator wojewoda z Rawy Mazowieckiej (1774-1795) (geneal.); Tomasz Wawrzecki, poseł z Brasławia (1788-1791), wiceminister skarbu Litwy-Białorusi (1791-1795), podkomorzy z Kowna, chorąży Litwy-Białorusi (geneal.); Józef Wereszczyński, poseł z Upity (1788-1792), starosta z Upity (geneal.); Kazimierz Wężyk-Rudzki, poseł z Mielnika (1788-1792), podstoli z Wiślicy (geneal.); Ludwik Wilga, senator wojewoda z Czernihowa (1783-1795) (geneal.); Kazimierz Wolmer, poseł z Grodna (1788-1792), sędzia ziemski z Grodna, marszałek z Grodna (geneal.); Ignacy Zabiełło, poseł z Kowna (1788-1792), marszałek z Kowna (geneal.); Józef Zabiełło, poseł ze Żmudzi (1788-1792), łowczy wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Szymon Zabiełło, senator kasztelan z Mińska (1784-1787) (geneal.); Wacław Zakrzewski, senator kasztelan z Nakła (1787-1793) (geneal.); Michał Zaleski, poseł z Trok (1788-1792), wojski wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Teofil Wojciech Załuski, senator kasztelan z Buska (1786-1795), wiceminister skarbu Polski-Ukrainy (1791-1795) (geneal.); Franciszek Ksawery Zboiński, senator kasztelan z Raciąża (1777-1790), senator kasztelan z Płocka (1790-1793) (geneal.); Ignacy Zieliński, senator kasztelan z Wyszogrodu (1785-1795) (geneal.); Ludwik Marian Zieliński, senator kasztelan z Rypina (1786-1793) (geneal.); Maksymilian Zielonacki, poseł z Kalisza (1788-1792), komornik graniczny z Kijowa (geneal.); Franciszek Żeleński, senator kasztelan z Biecza (1780-1795) (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie