Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

„zgromadzeni nie innym tchnący duchem, iako tylko gorącego żądania naydokładnieyszego ubezpieczenia i ulepszenia Oyczyzny naszey”

Posłowie Ostatniego Sejmu Królestwa Polskiego, który 25 I 1831 zdetronizował ostatniego Króla Polskiego

W 1795 r. Król Polski i Wielki Książę Litewski, Stanisław August abdykował w Petersburgu. Po 20 latach bezkrólewia Kongres Wiedeński przekazał porzucony tytuł Króla Polski (le Roi de Pologne) aktualnemu władcy Petersburga, niemieckiemu księciu Aleksandrowi von Holstein-Gottorp (z linii używającej nazwiska Romanow). Choć Konstytucja 3 Maja zakładała władzę innej niemieckiej dynastii (Wettinów), panowanie Aleksandra zostało przyjęte z nadzieją. Na mocy Acte Final Kongresu Wiedeńskiego nowy król arbitralnie wydzielił z posiadanego terytorium fragment nazwany Królestwem Polskim (były to głównie ziemie zaborów pruskiego i austriackiego, z których wcześniej utworzono Księstwo Warszawskie; ziemie wcześniej zdobyte przez Rosję w wyniku rozbiorów pozostały częścią Cesarstwa Rosyjskiego, choć sugerowano, że w przyszłości przynajmniej część z nich może być włączona do Królestwa). Król Aleksander nadał Królestwu konstytucję, a ta oddała władzę ustawodawczą w ręce Sejmu, w którego skład wchodzili senatorowie, posłowie (wybierani na sejmikach powiatowych) i deputowani gminni (również wybierani).

Ze stosowaniem Konstytucji było coraz gorzej, a nowy król, Mikołaj, nie pozostawiał złudzeń. Ostatnia kadencja Sejmu Królestwa Polskiego rozpoczęła się w roku 1830. 29 listopada 1830 wybuchło powstanie. 25 stycznia 1831 Sejm pozbawił tronu króla Mikołaja, Mikołaj zaś w 1832 ze swojej strony zlikwidował konstytucję Królestwa. Rozpoczął się trwający co dziś okres bezkrólewia: choć władcy Rosji używali tytułów "Króla Polskiego", żaden się już nie koronował...

Poniższa lista 180 członków ostatniego sejmu Królestwa Polskiego została odtworzona przez Marka J. Minakowskiego (praprapraprawnuka Wojciecha Chobrzyńskiego i ciotecznego praprapraprawnuka Pawła Grąbczewskiego) na podstawie dokumentu następującego: Lista posłów, deputowanych i senatorów na sejm oraz odezwa Rządu Tymczasowego ws. zwołania sejmu na 18 XII 1830 roku. Bardzo proszę o wszelkie uwagi i pomoc przy korekcie i uzupełnianiu tej listy kierować na mj@minakowski.pl !

Na zielono: osoby zidentyfikowane w genealogii;
na czerwono: identyfikacja przypuszczalna (nazywają się tak samo, żyli w tym samym czasie, ale nie ma gwarancji, że to ci sami);
na czarno: osoby, których jeszcze nie ma w genealogii (ale zasługują, żeby w niej być...).

 1. Augustowski Jan: woj. augustowskie, pow. dąbrowski (poseł)
 2. Baczyński Cyprian: woj. sandomierskie, pow. sandomierski (poseł)
 3. Bartochowski Kazimierz: woj. kaliskie, pow. ostrzeszowski (poseł)
 4. Barzykowski Stanisław: woj. płockie, pow. ostrołęcki (poseł)
 5. Biedrzycki Ksawery: woj. kaliskie, okr. gminny piotrkowski (deput.)
 6. hr. Bieliński Jan Władysław: kasztelan (senator)
 7. Bielski Ignacy: woj. lubelskie, pow. krasnostawski (poseł)
 8. Bieniewski Ludwik: woj. podlaskie, pow. węgrowski (poseł)
 9. Bieńkowski Antoni: kasztelan (senator)
 10. Biernacki Alojzy: woj. kaliskie, pow. wieluński (poseł)
 11. hr. Bniński Aleksander: kasztelan (senator)
 12. Brinken Józef: woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 5. (deput.)
 13. Bronikowski Adam: kasztelan (senator)
 14. Bukowski Jan: woj. krakowskie, pow. olkuski (poseł)
 15. Bykowski Antoni: woj. augustowskie, pow. łomżyński (poseł)
 16. Charzewski Jan: woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 2. (deput.)
 17. Chełmicki Wincenty: woj. płockie, pow. przasnyski (poseł)
 18. Chobrzyński Wojciech: woj. płockie, okr. gminny ostrołęcki (deput.)
 19. Chodecki Wojciech: woj. mazowieckie, okr. gminny łęczycki (deput.)
 20. Chomentowski Franciszek: woj. sandomierskie, m. Sandomierz (deput.)
 21. Chrząnowski Józef: woj. lubelskie, pow. tomaszowski (poseł)
 22. Cieszkowski Paweł: woj. lubelskie, okr. gminny krasnostawski (deput.)
 23. Cissowski Marian: woj. płockie, pow. lipnoski (poseł)
 24. Czarnecki Feliks: wojewoda (senator)
 25. Czarnocki Ksawery: woj. mazowieckie, okr. gminny stanisławowski (deput.)
 26. ks. Czartoryski Adam: wojewoda (senator)
 27. Dąbrowski Franciszek: woj. mazowieckie, pow. łęczycki (poseł)
 28. Dembowski Ignacy: woj. płockie, m. Płock (deput.)
 29. Dembowski Leon: kasztelan (senator)
 30. Deskur Andrzej: woj. sandomierskie, pow. kozienicki (poseł)
 31. Doliński Feliks: woj. lubelskie, pow. kraśnicki (poseł)
 32. Dunin-Borkowski Michał: woj. podlaskie, okr. gminny radzyński (deput.)
 33. Dzięcielski Marcellin: bp lubelski (senator)
 34. Faltz Ernest: woj. kaliskie, m. Kalisz, cyrkuł 1. (deput.)
 35. Florianowicz Jan: woj. augustowskie, pow. mariampolski (poseł)
 36. Fritsch Adam: woj. lubelskie, m. Lublin (deput.)
 37. Gawroński Kajetan: woj. augustowskie, pow. sejneński (poseł)
 38. Gawroński Wincenty: woj. augustowskie, pow. kalwaryjski (poseł)
 39. Gliszczyński Antoni: kasztelan (senator)
 40. Gliszczyński Jan Nepomucen: woj. kaliskie, pow. koniński (poseł)
 41. Gostkowski Józef: woj. krakowskie, pow. krakowski (poseł)
 42. Grabowski Franciszek: wojewoda (senator)
 43. hr. Grabowski Stanisław: wojewoda (senator)
 44. Grabowski Tomasz: kasztelan (senator)
 45. Gratkowski Jan: woj. sandomierskie, okr. gminny koniecki (deput.)
 46. Grąbczewski Paweł: woj. płockie, pow. pułtuski (poseł)
 47. Gumowski Feliks: woj. podlaskie, okr. gminny łukowski (deput.)
 48. Gutkowski Jan Marceli: bp podlaski (senator)
 49. Jabłonowski Józef: woj. lubelskie, pow. lubartowski (poseł)
 50. ks. Jabłonowski Maksymilian: wojewoda (senator)
 51. Jabłoński Franciszek: woj. krakowskie, okr. gminny olkuski (deput.)
 52. Jaksiewicz Antoni: woj. kaliskie, okr. gminny kaliski (deput.)
 53. Jasiński Teodor: woj. podlaskie, pow. włodawski (poseł)
 54. hr. Jezierski Jan: woj. podlaskie, pow. garwoliński (poseł)
 55. Jezierski Konstanty: woj. mazowieckie, pow. błoński (poseł)
 56. hr. Jezierski Stanisław: woj. mazowieckie, pow. siennicki (poseł)
 57. Kaczkowski Stanisław: woj. kaliskie, pow. sieradzki (poseł)
 58. Kisielnicki Franciszek: woj. augustowskie, pow. biebrzański (poseł)
 59. Klimontowicz Jakub: woj. augustowskie, okr. gminny augustowski (deput.)
 60. Kochanowski Michał: kasztelan (senator)
 61. Kozłowski Kajetan: woj. płockie, okr. gminny płocki (deput.)
 62. Koźmian Józef: bp kaliski (senator)
 63. Koźmian Kajetan: kasztelan (senator)
 64. hr. Krasiński Józef: kasztelan (senator)
 65. hr. Krasiński Wincenty: wojewoda (senator)
 66. Kretkowski Józef: woj. mazowieckie, pow. kowalski (poseł)
 67. Kruszewski Antoni: woj. augustowskie, okr. gminny sejneński (deput.)
 68. Kruszewski Wincenty: woj. augustowskie, okr. gminny mariampolski (deput.)
 69. Kuczewski Jan: woj. lubelskie, okr. gminny lubelski (deput.)
 70. hr. Leduchowski Jan: woj. krakowskie, pow. jędrzejowski (poseł)
 71. hr. Leduchowski Józef: woj. sandomierskie, pow. staszowski (poseł)
 72. Lelewel Joachim: woj. podlaskie, pow. żelechowski (poseł)
 73. Lewiński Franciszek Ksawery: kasztelan (senator)
 74. Libiszewski Antoni: woj. sandomierskie, pow. opatowski (poseł)
 75. ks. Lubomirski Józef: kasztelan (senator)
 76. Lubowidzki Józef: woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 1. (deput.)
 77. Łempicki Ludwik: woj. sandomierskie, okr. gminny opatowski (deput.)
 78. hr. Łubieński Tomasz: kasztelan (senator)
 79. Łuszczewski Adam: woj. mazowieckie, pow. sochaczewski (poseł)
 80. hr. Małachowski Gustaw: woj. sandomierskie, pow. opoczyński (poseł)
 81. hr. Małachowski Józef: woj. podlaskie, pow. radzyński (poseł)
 82. hr. Małachowski Stanisław: kasztelan (senator)
 83. Manugiewicz Mikołaj: bp augustowski (senator)
 84. Markowski Feliks: woj. podlaskie, pow. siedlecki (poseł)
 85. Mazurkiewicz Andrzej: woj. lubelskie, okr. gminny zamojski (deput.)
 86. hr. Męciński Wojciech: kasztelan (senator)
 87. Miączyński Ignacy: wojewoda (senator)
 88. hr. Miączyński Stanisław: woj. kaliskie, okr. gminny koniński (deput.)
 89. Mierzejewski Kalikst: woj. podlaskie, okr. gminny bialski (deput.)
 90. Modliński Józef: woj. mazowieckie, pow. radziejowski (poseł)
 91. Moroziewicz Kalikst: woj. lubelskie, pow. lubelski (poseł)
 92. Morzkowski August: woj. mazowieckie, okr. gminny rawski (deput.)
 93. Morzkowski Ignacy: woj. kaliskie, pow. radomski (poseł)
 94. hr. Mostowski Tadeusz: wojewoda (senator)
 95. Mozalski Jan: woj. krakowskie, okr. gminny kielecki (deput.)
 96. Mórawski Teofil: woj. kaliskie, pow. kaliski (poseł)
 97. Nakwaski Franciszek: kasztelan (senator)
 98. Niemojowski Bonawentura: woj. kaliskie, pow. wartski (poseł)
 99. hr. Niesiołowski Ksawery: woj. lubelskie, pow. kazimierski (poseł)
 100. Nowakowski Stanisław: woj. krakowskie, pow. stopnicki (poseł)
 101. Obniski Franciszek: woj. podlaskie, okr. gminny siedlecki (deput.)
 102. Okęcki Jakub: woj. mazowieckie, pow. rawski (poseł)
 103. hr. Ostrowski Antoni: kasztelan (senator)
 104. hr. Ostrowski Władysław: woj. kaliskie, pow. piotrkowski (poseł)
 105. hr. Pac Ludwik: kasztelan (senator)
 106. Piotrowski Jakub: woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 3. (deput.)
 107. Piotrowski Michał: woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 6. (deput.)
 108. Plater Ludwik: kasztelan (senator)
 109. Plichta Antoni: woj. mazowieckie, pow. brzeziński (poseł)
 110. hr. Poletyłło Jan: kasztelan (senator)
 111. hr. Poletyło Alojzy: woj. lubelskie, pow. chełmski (poseł)
 112. Posturzyński Jan: woj. sandomierskie, okr. gminny radomski (deput.)
 113. hr. Potocki Aleksander: kasztelan (senator)
 114. hr. Potocki Michał: kasztelan (senator)
 115. Prażmowski Adam: bp płocki (senator)
 116. Pstrokoński Rafał: woj. kaliskie, pow. szadkowski (poseł)
 117. Pusztynika Jan: woj. sandomierskie, m. Radom (deput.)
 118. Radoński Marcin: woj. kaliskie, pow. pyzdrski (poseł)
 119. ks. Radziwiłł Michał: wojewoda (senator)
 120. Rembieliński Wiktor: kasztelan (senator)
 121. Rembowski Antoni: woj. kaliskie, m. Kalisz, cyrkuł 2. (deput.)
 122. wlk. ks. Romanow Konstanty: woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 8. (deput.)
 123. Rostworowski Jan: woj. mazowieckie, pow. czerski (poseł)
 124. Rozenwerth Józef: woj. lubelskie, pow. tarnogrodzki (poseł)
 125. Rulikowski Wincenty: kasztelan (senator)
 126. hr. Sierakowski Kajetan: kasztelan (senator)
 127. Slaski Teodor: woj. krakowskie, pow. kielecki (poseł)
 128. Słubicki Augustyn: woj. mazowieckie, pow. brzeski (poseł)
 129. hr. Sobolewski Walenty: wojewoda (senator)
 130. Sołtyk Franciszek: woj. sandomierskie, pow. radomski (poseł)
 131. Sołtyk Roman: woj. sandomierskie, pow. koniecki (poseł)
 132. Sołtyk Stanisław: kasztelan (senator)
 133. Sołtyk Władysław: woj. krakowskie, okr. gminny miechowski (deput.)
 134. Starzyński Ignacy: woj. mazowieckie, pow. zgierski (poseł)
 135. hr. Starzyński Józef: woj. augustowskie, pow. tykociński (poseł)
 136. Stojowski Jan: woj. krakowskie, pow. lelowski (poseł)
 137. Suchodolski Antoni: woj. sandomierskie, pow. solecki (poseł)
 138. Swidziński Konstanty: woj. sandomierskie, pow. szydłowiecki (poseł)
 139. Swiniarski Szczepan: woj. mazowieckie, pow. stanisławowski (poseł)
 140. Swirski Józef: woj. lubelskie, pow. hrubieszowski (poseł)
 141. Szaniecki Jan Olrych: woj. krakowskie, okr. gminny stopnicki (deput.)
 142. Szumborski Feliks: bp chełmski (senator)
 143. Szymanowski Aleksander: woj. mazowieckie, pow. warszawski (poseł)
 144. Szymczykiewicz Jan: woj. krakowskie, pow. pilicki (poseł)
 145. Szymoński Sebastian: woj. kaliskie, m. Piotrków (deput.)
 146. hr. Tarnowski Jan: kasztelan (senator)
 147. Trzciński Franciszek: woj. mazowieckie, pow. orłowski (poseł)
 148. Turski Jan: woj. płockie, pow. płocki (poseł)
 149. Tymowski Kanterbery: woj. kaliskie, pow. częstochowski (poseł)
 150. Tyszkiewicz Tadeusz: kasztelan (senator)
 151. vacat?: woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 4. (deput.)
 152. vacat?: woj. augustowskie, okr. gminny łomżyński (deput.)
 153. Walchnowski Andrzej: woj. krakowskie, pow. szydłowski (poseł)
 154. Walewski Aleksander: kasztelan (senator)
 155. Walewski Ferdynand: woj. krakowskie, pow. miechowski (poseł)
 156. Walewski Michał: woj. krakowskie, pow. szkalbmierski (poseł)
 157. Waszkiewicz Wincenty: woj. mazowieckie, okr. gminny kujawski (deput.)
 158. Węgliński Wojciech: woj. lubelskie, okr. gminny hrubieszowski (deput.)
 159. Wężyk Ignacy: woj. podlaskie, pow. łosicki (poseł)
 160. Wichliński Piotr: kasztelan (senator)
 161. Wielogłowski Kasper: kasztelan (senator)
 162. Wieszczycki Rudolf: woj. mazowieckie, pow. gostyński (poseł)
 163. Wiszniewski Józef: woj. augustowskie, okr. gminny kalwaryjski (deput.)
 164. Wiszniewski Szymon: kasztelan (senator)
 165. Witkowski Klemens: woj. płockie, okr. gminny mławski (deput.)
 166. Witkowski Konstanty: woj. płockie, pow. mławski (poseł)
 167. hr. Wodzicki Stanisław: wojewoda (senator)
 168. Wodziński Maciej: kasztelan (senator)
 169. Wołowski Franciszek: woj. mazowieckie, okr. gminny warszawski (deput.)
 170. Woźnicki Michał: kasztelan (senator)
 171. bar. Wyszyński Tomasz: woj. lubelskie, pow. zamojski (poseł)
 172. Zalewski Franciszek: woj. podlaskie, pow. łukowski (poseł)
 173. hr. Zamojski Stanisław: wojewoda (senator)
 174. Zawadzki Antoni: woj. mazowieckie, okr. gminny sochaczewski (deput.)
 175. Zawadzki Władysław: woj. podlaskie, pow. bialski (poseł)
 176. Ziemecki Józef: woj. kaliskie, okr. gminny wieluński (deput.)
 177. Złotnicki Stefan: woj. kaliskie, okr. gminny sieradzki (deput.)
 178. Zwierkowski Walenty: woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 7. (deput.)
 179. Żeleński Ignacy: woj. sandomierskie, okr. gminny sandomierski (deput.)
 180. Żwan Walenty: woj. mazowieckie, okr. gminny gostyński (deput.)

Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 31.03.2023.
© 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie